Wykresy

Dodawanie lub usuwanie tytułów na wykresie

Dodawanie lub usuwanie tytułów na wykresie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby wykres był bardziej zrozumiały, możesz dodać tytuły, takie jak tytuł wykresu i tytułów osi do dowolnego typu wykresu. Tytuły osi to zazwyczaj dostępny dla wszystkich osi, które mogą być wyświetlane na wykresie, na wykresach 3-w tym osi głębokości (serii). Niektóre typy wykresów (na przykład wykresy radarowe) ma osi, ale nie są one wyświetlane tytuły osi. Nie możesz dodać tytuły osi, wykresy, które nie mają osi (na przykład wykresy kołowe i pierścieniowe).

Wykres punktowy z tytułami osi

Ten wykres punktowy Wyświetla tytuł, który jest wyśrodkowany powyżej wykresu i tytuł osi na osi poziomej i pionowej.

Można również łączyć tytułów wykresu i osi na odpowiedni tekst w komórkach arkusz, tworząc odwołanie do komórki. Tytuły połączone są automatycznie aktualizowane na wykresie, gdy zmienisz odpowiedni tekst w arkuszu. Jeśli nie mają być wyświetlane tytuły, możesz je usunąć z wykresu.

Po utworzeniu wykresu powyżej wykresu pojawia się pole tytuł wykresu. Możesz po prostu zaznacz to pole wyboru i wpisz tytuł, sformatować go w sposób, który ma i przenieść go w inne miejsce na wykresie.

 1. Kliknij pole tekstowe Tytuł wykresu, a następnie wpisz tytuł.

  Aby rozpocząć od nowego wiersza w tytule, naciśnij klawisze Alt+Enter.

 2. Aby zmienić położenie tytułu, kliknij przycisk Elementy wykresu Przycisk Elementy wykresu w prawym górnym rogu wykresu.

 3. Kliknij strzałkę obok pozycji Tytuł wykresu, a następnie kliknij pozycję Wyśrodkowany nakładany lub kliknij pozycję Więcej opcji, aby uzyskać więcej opcji.

  Wysuwane menu Tytuł wykresu

  Możesz również przeciągnąć pole tytułu do odpowiedniej lokalizacji.

 4. Aby sformatować tytuł, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj tytuł wykresu i wybierz odpowiednie opcje formatowania.

 1. Kliknij obszar wykresu, do którego chcesz dodać tytuły osi.

 2. Kliknij przycisk Elementy wykresu Przycisk Elementy wykresu w prawym górnym rogu wykresu.

 3. Zaznacz pole wyboru Tytuły osi.

  Tytuły głównej osi poziomej i pionowej zostaną dodane do wykresu.

 4. W przypadku wykresu 3-W lub wykresu, do którego dodano pomocniczą oś pionową lub poziomą, kliknij strzałkę obok pozycji Tytuły osi, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji, aby wybrać tytuł osi głębokości lub osi pomocniczej, który chcesz dodać.

  Wysuwane menu Tytuły osi

 5. Kliknij każde pole Tytuł osi, które jest wyświetlone na wykresie, a następnie wpisz odpowiedni tekst.

  Aby rozpocząć pisanie od nowego wiersza, naciśnij klawisze Shift+Enter.

 6. Aby sformatować tytuły osi, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj tytuł osi i wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Jeśli chcesz skorzystać z tekstu w arkuszu jako tytułu osi, możesz połączyć tytuły osi z komórkami arkusza, które zawierają ten tekst. Połączone tytuły są automatycznie aktualizowane na wykresie po zmianie odpowiadającego im tekstu w arkuszu.

 1. Na wykresie kliknij tytuł wykresu lub osi, który chcesz połączyć z komórką arkusza.

 2. W arkuszu kliknij pasek formuły, a następnie wpisz znak równości (=).

 3. Zaznacz komórkę arkusza zawierającą tekst, który chcesz użyć jako tytuł osi.

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Kliknij, aby wybrać tytuł wykresu lub tytuł osi, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Lub wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij obszar wykresu, do którego chcesz dodać tytuły osi.

 2. Kliknij przycisk Elementy wykresu Przycisk Elementy wykresu w prawym górnym rogu wykresu.

 3. Wyczyść pole wyboru dowolnej tytuł, który chcesz usunąć.

 1. Kliknij obszar wykresu, do którego chcesz dodać tytuł.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij przycisk Tytuł wykresu.

  Obraz Wstążki

 3. Kliknij polecenie Wyśrodkowany tytuł nakładany lub Nad wykresem.

 4. W polu tekstowym Tytuł wykresu, które pojawi się na wykresie, wpisz odpowiedni tekst.

  Aby rozpocząć nowy wiersz, naciśnij klawisz ENTER. Aby wstawić podział wiersza, kliknij, aby umieścić kursor w miejsce, w którym chcesz wstawić podział wiersza, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. Aby sformatować tekst w polu Tytuł, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij w polu Tytuł, a następnie zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

  2. Na minipasku narzędzi kliknij odpowiednie opcje formatowania.

   Za pomocą przycisków formatowania na Wstążce (na karcieNarzędzia główne, grupa Czcionka ). Aby sformatować cały tytuł, kliknij go prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Formatuj tytuł wykresu, a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania.

 • Rozmiar pola tytułu dostosowywany tak, aby rozmiar tekstu. Nie można zmienić rozmiar pola tytuł i tekst może stać się obcięty, jeśli nie mieści się w maksymalny rozmiar.

 • Można dodać tylko jednego tytułu do wykresu. Jeśli chcesz użyć drugiego tytułu lub sub, można narysować pole tekstowe na wykresie i przenieść go do lokalizacji, które mają (obszarNarzędzia wykresów, karta Układ, grupa Wstawianie, Pole tekstowe ).

 • Możesz ręcznie przenieść tytuł w inne miejsce, przeciągając pole tytułu do lokalizacji, w której chcesz.

 1. Kliknij obszar wykresu, do którego chcesz dodać tytuły osi.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij przycisk Tytuły osi.

  Obraz Wstążki

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dodać tytuł do głównej osi poziomej (kategorii), kliknij polecenie Tytuł głównej osi poziomej, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

   Jeśli wykres ma pomocniczą oś poziomą, można też kliknąć polecenie Tytuł pomocniczej osi poziomej.

  • Aby dodać tytuł do głównej osi pionowej (wartości), kliknij pozycję Tytuł głównej osi pionowej lub Tytuł pomocniczej osi pionowej, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

   Jeśli wykres ma pomocniczą oś pionową, można też kliknąć polecenie Tytuł pomocniczej osi pionowej.

  • Aby dodać tytuł do osi głębokości (serii danych), kliknij polecenie Tytuł osi głębokości, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

   Ta opcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu wykresu, który jest prawdziwym wykresem 3-W, na przykład wykresu kolumnowego 3-W.

 4. W polu tekstowym Tytuł osi, które pojawi się na wykresie, wpisz odpowiedni tekst.

  Aby rozpocząć nowy wiersz, naciśnij klawisz ENTER. Aby wstawić podział wiersza, kliknij, aby umieścić kursor w miejsce, w którym chcesz wstawić podział wiersza, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. Aby sformatować tekst w polu Tytuł, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij w polu Tytuł, a następnie zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

  2. Na minipasku narzędzi kliknij odpowiednie opcje formatowania.

   Można również użyć przycisków formatowania na Wstążce (na karcieNarzędzia główne, grupa Czcionka. Aby sformatować cały tytuł, kliknij go prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Formatuj tytuł osi, a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania.

   Uwagi: 

   • W przypadku przełączenia do wykresu innego typu, w którym nie są obsługiwane tytuły osi (na przykład do wykresu kołowego), tytuły osi nie będą już wyświetlane. Tytuły będą wyświetlane ponownie po przełączeniu z powrotem do wykresu, w którym są obsługiwane tytuły osi.

   • Tytuły osi wyświetlane dla osi pomocniczych zostaną utracone po przełączeniu do wykresu, w którym nie są wyświetlane osie pomocnicze.

 1. Na wykresie kliknij tytuł wykresu lub osi, który chcesz połączyć z komórką arkusza.

 2. W arkuszu kliknij pasek formuły, a następnie wpisz znak równości (=).

 3. Zaznacz komórkę arkusza zawierającą dane lub tekst, które mają być wyświetlane na wykresie.

  Możesz również wpisać odwołanie do komórki arkusza na pasku formuły. Wpisz znak równości, nazwę arkusza, a następnie wykrzyknik, na przykład =Arkusz1!F2

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

 1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć tytuł wykresu, na karcie Układ w grupie etykiety, kliknij pozycję Tytuł wykresu, a następnie kliknij polecenie Brak.

   Obraz Wstążki

  • Aby usunąć tytuł osi na karcie Układ w grupie etykiety, kliknij Tytuł osi, kliknij typ tytułu osi, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Brak.

  • Aby szybko usunąć tytuł wykresu lub osi, kliknij tytuł, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy tytuł wykresu lub osi, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  • Aby usunąć tytułów osi lub wykresu natychmiast po ich dodaniu, kliknij przycisk Cofnij na pasku Narzędzi Szybki dostęp, lub możesz nacisnąć klawisze CTRL + Z.

Możesz dodać tytuł do wykresu.

Wykres z tytułem i tytułami osi

Objaśnienie 1 Tytuł wykresu

Obraz przycisku Tytuły osi

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word 2016 dla komputerów Mac: W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 3. Kliknij pozycję Dodaj Element wykresu > Tytuł wykresu, a następnie kliknij odpowiednią opcję tytuł.

 4. Wpisz tytuł w polu Tytuł wykresu.

  Aby sformatować tytuł, zaznacz tekst w polu tytułu, a następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Możesz dodać tytuł do każdej osi na wykresie. Tytuły osi są zwykle dostępne dla wszystkich osi, które mogą być wyświetlane na wykresie, w tym dla osi głębokości (serii) na wykresach 3-W.

Niektóre typy wykresów (np. wykresy radarowe) zawierają osie, dla których nie mogą jednak być wyświetlane tytuły osi. W przypadku typów wykresów niezawierających osi (np. wykresów kołowych i pierścieniowych) również nie mogą być wyświetlane tytuły osi.

Wykres z tytułem i tytułami osi

Objaśnienie 1 Tytuł wykresu

Obraz przycisku Tytuły osi

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word 2016 dla komputerów Mac: W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 3. Kliknij pozycję Dodaj Element wykresu > Tytuły osi, a następnie wybierz odpowiednią opcję tytuł osi.

 4. Wpisz tekst w polu Tytuł osi.

  Aby sformatować tytuł, zaznacz tekst w polu tytułu, a następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Możesz dodać tytuł do wykresu.

Wykres z tytułem i tytułami osi

Objaśnienie 1 Tytuł wykresu

Obraz przycisku Tytuły osi

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać tytuł do wykresu w programie Excel lub Word 2011 dla komputerów Mac i PowerPoint 2011 dla komputerów Mac 2011 komputerów Macintosh.

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word 2011 dla komputerów Mac: W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Tytuł wykresu, a następnie kliknij odpowiedni tytuł wykresu.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

 4. Zaznacz tekst w polu Tytuł wykresu, a następnie wpisz tytuł wykresu.

  Aby sformatować tytuł, zaznacz tekst w polu tytułu, a następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Możesz dodać tytuł do każdej osi na wykresie. Tytuły osi są zwykle dostępne dla wszystkich osi, które mogą być wyświetlane na wykresie, w tym dla osi głębokości (serii) na wykresach 3-W.

Niektóre typy wykresów (np. wykresy radarowe) zawierają osie, dla których nie mogą jednak być wyświetlane tytuły osi. W przypadku typów wykresów niezawierających osi (np. wykresów kołowych i pierścieniowych) również nie mogą być wyświetlane tytuły osi.

Wykres z tytułem i tytułami osi

Objaśnienie 1 Tytuł wykresu

Obraz przycisku Tytuły osi

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word 2011 dla komputerów Mac: W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Tytuły osi, wskaż oś, do której chcesz dodać tytuły, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

 4. Zaznacz tekst w polu Tytuł osi, a następnie wpisz tytuł osi.

  Aby sformatować tytuł, zaznacz tekst w polu tytułu, a następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Zobacz też

Zmienianie położenia tytułów na wykresie

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×