Dodawanie lub usuwanie tytułów na wykresie

Dodawanie lub usuwanie tytułów na wykresie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

To make a chart easier to understand, you can add titles, such as a chart title and axis titles, to any type of chart. Axis titles are typically available for all axes that can be displayed in a chart, including depth (series) axes in 3-D charts. Some chart types (such as radar charts) have axes, but they cannot display axis titles. You can’t add axis titles to charts that don’t have axes (like pie or doughnut charts).

Wykres punktowy z tytułami osi

This scatter chart displays a title that is centered above the chart, and an axis title for both the horizontal and vertical axis.

You can also link chart and axis titles to corresponding text in arkusz cells by creating a reference to those cells. Linked titles are automatically updated in the chart when you change the corresponding text on the worksheet. If you no longer want to display the titles, you can remove them from the chart.

When you create a chart, a Chart Title box appears above the chart. You can simply select this box and type the title you want, format it the way you want, and move it to a different place in the chart.

 1. Kliknij pole tekstowe Tytuł wykresu, a następnie wpisz tytuł.

  Aby rozpocząć od nowego wiersza w tytule, naciśnij klawisze Alt+Enter.

 2. To change the placement of the title, click the Chart Elements button Przycisk Elementy wykresu next to the upper-right corner of the chart.

 3. Kliknij strzałkę obok pozycji Tytuł wykresu, a następnie kliknij pozycję Wyśrodkowany nakładany lub kliknij pozycję Więcej opcji, aby uzyskać więcej opcji.

  Wysuwane menu Tytuł wykresu

  Możesz również przeciągnąć pole tytułu do odpowiedniej lokalizacji.

 4. Aby sformatować tytuł, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj tytuł wykresu i wybierz odpowiednie opcje formatowania.

 1. Kliknij obszar wykresu, do którego chcesz dodać tytuły osi.

 2. Kliknij przycisk Elementy wykresu Przycisk Elementy wykresu w prawym górnym rogu wykresu.

 3. Zaznacz pole wyboru Tytuły osi.

  Tytuły głównej osi poziomej i pionowej zostaną dodane do wykresu.

 4. W przypadku wykresu 3-W lub wykresu, do którego dodano pomocniczą oś pionową lub poziomą, kliknij strzałkę obok pozycji Tytuły osi, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji, aby wybrać tytuł osi głębokości lub osi pomocniczej, który chcesz dodać.

  Wysuwane menu Tytuły osi

 5. Kliknij każde pole Tytuł osi, które jest wyświetlone na wykresie, a następnie wpisz odpowiedni tekst.

  Aby rozpocząć pisanie od nowego wiersza, naciśnij klawisze Shift+Enter.

 6. Aby sformatować tytuły osi, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj tytuł osi i wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Jeśli chcesz skorzystać z tekstu w arkuszu jako tytułu osi, możesz połączyć tytuły osi z komórkami arkusza, które zawierają ten tekst. Połączone tytuły są automatycznie aktualizowane na wykresie po zmianie odpowiadającego im tekstu w arkuszu.

 1. On the chart, click the chart or axis title that you want to link to a worksheet cell.

 2. W arkuszu kliknij pasek formuły, a następnie wpisz znak równości (=).

 3. Zaznacz komórkę arkusza zawierającą tekst, który chcesz użyć jako tytuł osi.

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Click to select the chart title or axis title you want to delete, and then press DELETE. Or do the following:

 1. Kliknij obszar wykresu, do którego chcesz dodać tytuły osi.

 2. Kliknij przycisk Elementy wykresu Przycisk Elementy wykresu w prawym górnym rogu wykresu.

 3. Clear the check box for any title you want to delete.

 1. Kliknij obszar wykresu, do którego chcesz dodać tytuł.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij przycisk Tytuł wykresu.

  Obraz Wstążki

 3. Kliknij polecenie Wyśrodkowany tytuł nakładany lub Nad wykresem.

 4. W polu tekstowym Tytuł wykresu, które pojawi się na wykresie, wpisz odpowiedni tekst.

  To start a new line, press ENTER. To insert a line break, click to place the cursor where you want to break the line, and then press ENTER.

 5. To format the text in the title box, do the following:

  1. Click in the title box, and then select the text that you want to format.

  2. Na minipasku narzędzi kliknij odpowiednie opcje formatowania.

   You can also use the formatting buttons on the ribbon (Home tab, Font group). To format the whole title, you can right-click it, click Format Chart Title, and then select the formatting options that you want.

 • The size of the title box adjusts to the size of the text. You cannot resize the title box, and the text may become truncated if it does not fit in the maximum size.

 • You can only add one title to a chart. If you want to use a second title or a sub title, you can draw a text box on the chart, and move it to the location that you want (Chart Tools, Layout tab, Insert group, Text Box).

 • You can manually move the title to another location by dragging the title box to the location that you want.

 1. Kliknij obszar wykresu, do którego chcesz dodać tytuły osi.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij przycisk Tytuły osi.

  Obraz Wstążki

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dodać tytuł do głównej osi poziomej (kategorii), kliknij polecenie Tytuł głównej osi poziomej, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

   Jeśli wykres ma pomocniczą oś poziomą, można też kliknąć polecenie Tytuł pomocniczej osi poziomej.

  • To add a title to primary vertical (value) axis, click Primary Vertical Axis Title or Secondary Vertical Axis Title, and then click the option that you want.

   Jeśli wykres ma pomocniczą oś pionową, można też kliknąć polecenie Tytuł pomocniczej osi pionowej.

  • Aby dodać tytuł do osi głębokości (serii danych), kliknij polecenie Tytuł osi głębokości, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

   Ta opcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu wykresu, który jest prawdziwym wykresem 3-W, na przykład wykresu kolumnowego 3-W.

 4. W polu tekstowym Tytuł osi, które pojawi się na wykresie, wpisz odpowiedni tekst.

  To start a new line, press ENTER. To insert a line break, click to place the cursor where you want to break the line, and then press ENTER.

 5. To format the text in the title box, do the following:

  1. Click in the title box, and then select the text that you want to format.

  2. Na minipasku narzędzi kliknij odpowiednie opcje formatowania.

   You can also use the formatting buttons on the ribbon (Home tab, Font group. To format the whole title, you can right-click it, click Format Axis Title, and then select the formatting options that you want.

   Uwagi: 

   • W przypadku przełączenia do wykresu innego typu, w którym nie są obsługiwane tytuły osi (na przykład do wykresu kołowego), tytuły osi nie będą już wyświetlane. Tytuły będą wyświetlane ponownie po przełączeniu z powrotem do wykresu, w którym są obsługiwane tytuły osi.

   • Tytuły osi wyświetlane dla osi pomocniczych zostaną utracone po przełączeniu do wykresu, w którym nie są wyświetlane osie pomocnicze.

 1. Na wykresie kliknij tytuł wykresu lub osi, który chcesz połączyć z komórką arkusza.

 2. W arkuszu kliknij pasek formuły, a następnie wpisz znak równości (=).

 3. Zaznacz komórkę arkusza zawierającą dane lub tekst, które mają być wyświetlane na wykresie.

  Możesz również wpisać odwołanie do komórki arkusza na pasku formuły. Wpisz znak równości, nazwę arkusza, a następnie wykrzyknik, na przykład =Arkusz1!F2

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

 1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • To remove a chart title, on the Layout tab, in the Labels group, click Chart Title, and then click None.

   Obraz Wstążki

  • To remove an axis title, on the Layout tab, in the Labels group, click Axis Title, click the type of axis title that you want to remove, and then click None.

  • To quickly remove a chart or axis title, click the title, and then press DELETE. You can also right-click the chart or axis title, and then click Delete.

  • To remove chart or axis titles immediately after you add them, you can click Undo on the Quick Access Toolbar, or you can press CTRL+Z.

Możesz dodać tytuł do wykresu.

Wykres z tytułem i tytułami osi

Objaśnienie 1 Tytuł wykresu

Obraz przycisku Tytuły osi

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word 2016 dla komputerów Mac: W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 3. Click Add Chart Element > Chart Title, and then click the title option that you want.

 4. Type the title in the Chart Title box.

  Aby sformatować tytuł, zaznacz tekst w polu tytułu, a następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Możesz dodać tytuł do każdej osi na wykresie. Tytuły osi są zwykle dostępne dla wszystkich osi, które mogą być wyświetlane na wykresie, w tym dla osi głębokości (serii) na wykresach 3-W.

Niektóre typy wykresów (np. wykresy radarowe) zawierają osie, dla których nie mogą jednak być wyświetlane tytuły osi. W przypadku typów wykresów niezawierających osi (np. wykresów kołowych i pierścieniowych) również nie mogą być wyświetlane tytuły osi.

Wykres z tytułem i tytułami osi

Objaśnienie 1 Tytuł wykresu

Obraz przycisku Tytuły osi

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word 2016 dla komputerów Mac: W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 3. Click Add Chart Element > Axis Titles, and then choose an axis title option.

 4. Type the text in the Axis Title box.

  Aby sformatować tytuł, zaznacz tekst w polu tytułu, a następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Możesz dodać tytuł do wykresu.

Wykres z tytułem i tytułami osi

Objaśnienie 1 Tytuł wykresu

Obraz przycisku Tytuły osi

Follow these steps to add a title to your chart in Excel or Mac 2011, Word for Mac 2011, and PowerPoint for Mac 2011.

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word 2011 dla komputerów Mac: W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Tytuł wykresu, a następnie kliknij odpowiedni tytuł wykresu.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

 4. Zaznacz tekst w polu Tytuł wykresu, a następnie wpisz tytuł wykresu.

  Aby sformatować tytuł, zaznacz tekst w polu tytułu, a następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Możesz dodać tytuł do każdej osi na wykresie. Tytuły osi są zwykle dostępne dla wszystkich osi, które mogą być wyświetlane na wykresie, w tym dla osi głębokości (serii) na wykresach 3-W.

Niektóre typy wykresów (np. wykresy radarowe) zawierają osie, dla których nie mogą jednak być wyświetlane tytuły osi. W przypadku typów wykresów niezawierających osi (np. wykresów kołowych i pierścieniowych) również nie mogą być wyświetlane tytuły osi.

Wykres z tytułem i tytułami osi

Objaśnienie 1 Tytuł wykresu

Obraz przycisku Tytuły osi

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word 2011 dla komputerów Mac: W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Tytuły osi, wskaż oś, do której chcesz dodać tytuły, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

 4. Zaznacz tekst w polu Tytuł osi, a następnie wpisz tytuł osi.

  Aby sformatować tytuł, zaznacz tekst w polu tytułu, a następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Zobacz też

Change the placement of titles in a chart

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×