Dodawanie lub usuwanie tła arkusza

W programie Microsoft Excel można użyć obrazu jako tła arkusza tylko do celów wyświetlania. Tło arkusza nie jest drukowane i nie pozostaje w określonym arkuszu lub elemencie zapisanym jako strona sieci Web.

Tło arkusza nie jest drukowane i dlatego nie może być używane jako znak wodny. Można jednak symulować znak wodny, który będzie drukowany, wstawiając grafikę w nagłówku lub stopce.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie tła arkusza

Usuwanie tła arkusza

Symulowanie znaku wodnego w programie Excel

Symulowanie znaku wodnego za pomocą obrazu w nagłówku lub stopce

Symulowanie znaku wodnego za pomocą obiektu WordArt

Dodawanie tła arkusza

 1. Kliknij arkusz, który ma być wyświetlany z tłem. Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden arkusz.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Tło.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Wybierz obraz, którego chcesz użyć jako tła arkusza, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Wybrany obraz jest powtarzany tak, aby wypełnić arkusz.

 • Aby poprawić czytelność, można ukryć linie siatki komórek i zastosować cieniowanie kolorem pełnym do komórek zawierających dane.

 • Podczas zapisywania skoroszytu tło arkusza jest zapisywane razem z jego danymi.

Aby użyć pełnego koloru jako tła arkusza, można zastosować cieniowanie komórek do wszystkich komórek w arkuszu.

Początek strony

Usuwanie tła arkusza

 1. Kliknij arkusz, który jest wyświetlany z tłem. Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden arkusz.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Usuń tło.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Pozycja Usuń tło jest dostępna tylko wtedy, gdy określono tło dla arkusza.

Początek strony

Symulowanie znaku wodnego w programie Excel

Program Microsoft Excel nie udostępnia wprost funkcji pozwalającej na zastosowanie znaku wodnego. Można jednak symulować znak wodny w jeden z dwóch sposobów.

Można umieścić informacje znaku wodnego na każdej stronie wydruku — na przykład po to, aby wskazać, że informacje są poufne lub że stanowią wersję roboczą — wstawiając obraz z informacjami znaku wodnego do nagłówka lub stopki. Ten obraz będzie widoczny w tle danych arkusza, u góry lub u dołu każdej strony. Można także zmienić rozmiar obrazu lub wyskalować go, aby wypełniał całą stronę.

Można też zastosować obiekt WordArt u góry danych arkusza, aby wskazać, że dane są poufne lub że stanowią wersję roboczą.

Symulowanie znaku wodnego za pomocą obrazu w nagłówku lub stopce

 1. W programie do rysowania, takim jak Paintbrush, utwórz obraz, którego chcesz użyć jako znaku wodnego.

 2. W programie Excel kliknij arkusz, który ma być wyświetlany ze znakiem wodnym.

  Uwaga: Upewnij się, że jest zaznaczony tylko jeden arkusz.

 3. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

  Obraz Wstążki programu Excel

 4. W obszarze Nagłówek kliknij lewe, środkowe lub prawe pole sekcji nagłówka.

 5. Na karcie Projektowanie w widoku Narzędzia nagłówka i stopki w grupie Elementy nagłówka i stopki kliknij przycisk Obraz Obraz przycisku , a następnie znajdź obraz, który chcesz wstawić.

  Obraz Wstążki programu Excel

 6. Kliknij dwukrotnie obraz. W polu wyboru nagłówka pojawi się element &[Obraz].

 7. Kliknij arkusz. Wybrany obraz pojawi się w miejsce elementu &[Obraz].

 8. Aby przeskalować obraz lub zmienić jego rozmiar, kliknij pole wyboru nagłówka zawierające obraz, kliknij przycisk Formatuj obraz w grupie Elementy nagłówka i stopki, a następnie w oknie dialogowym Formatowanie obrazu wybierz odpowiednie opcje na karcie Rozmiar.

 • Zmiany w obrazie lub formacie obrazu są uwzględniane natychmiast i nie można ich cofnąć.

 • Jeśli chcesz dodać pusty obszar powyżej lub poniżej obrazu, w polu sekcji nagłówka, które zawiera obraz, kliknij przed lub za elementem &[Obraz], a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zacząć nowy wiersz.

 • Aby zamienić obraz w polu sekcji nagłówka, które zawiera obraz, zaznacz element &[Obraz], kliknij przycisk Obraz Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję Zamień.

 • Przed drukowaniem upewnij się, że margines nagłówka lub stopki zapewnia wystarczająco dużo miejsca na niestandardowy nagłówek lub niestandardową stopkę.

 • Aby usunąć obraz w polu sekcji nagłówka, które zawiera obraz, zaznacz element &[Obraz], naciśnij klawisz DELETE, a następnie kliknij arkusz.

 • Aby przełączyć się z widoku Układ strony do widoku Normalny, zaznacz dowolną komórkę, kliknij kartę Widok, a następnie w grupie Widoki skoroszytu kliknij pozycję Normalny.

Początek strony

Symulowanie znaku wodnego za pomocą obiektu WordArt

 1. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz wyświetlić znak wodny.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję WordArt.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Kliknij styl obiektu WordArt, którego chcesz użyć.

  Można na przykład użyć opcji Wypełnienie — białe, cień automatyczny, Wypełnienie — tekst 1, cień wewnętrzny lub Wypełnienie — białe, skos ciepły matowy.

 4. Wpisz tekst, którego chcesz użyć w znaku wodnym.

 5. Aby zmienić rozmiar obiektu WordArt, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij obiekt WordArt.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar wpisz odpowiedni rozmiar w polach Wysokość kształtu i Szerokość kształtu. Pamiętaj, że powoduje to zmianę tylko pola zawierającego obiekt WordArt.

   Aby ustawić odpowiedni rozmiar, można także przeciągnąć uchwyty zmiany rozmiaru obiektu WordArt.

  3. Zaznacz tekst wewnątrz obiektu WordArt, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka wybierz odpowiedni rozmiar w polu Rozmiar czcionki.

   Obraz Wstążki programu Excel

 6. Aby dodać przezroczystość w celu poprawienia widoczności danych w arkuszu pod obiektem WordArt, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt WordArt i kliknij polecenie Formatuj kształt.

  2. W kategorii Wypełnienie w obszarze Wypełnij kliknij opcję Wypełnienie ciągłe.

  3. Przeciągnij suwak Przezroczystość do procentowej wartości przezroczystości, której chcesz użyć, lub wprowadź tę wartość w polu Przezroczystość.

 7. Aby obrócić obiekt WordArt, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij obiekt WordArt.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć.

   Obraz Wstążki programu Excel

  3. Kliknij pozycję Więcej opcji obrotu.

  4. Na karcie Rozmiar w obszarze Rozmiar i obrót w polu Obrót wprowadź odpowiedni kąt obrotu w stopniach.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.

   Możesz także przeciągnąć uchwyt obrotu w kierunku, w którym chcesz obrócić obiekt WordArt.

Uwaga: Obiektu WordArt nie można użyć w nagłówku ani w stopce, aby był wyświetlany w tle. Jednak po utworzeniu obiektu WordArt w pustym arkuszu, w którym nie są wyświetlane linie siatki (wyczyść pole wyboru Linie siatki w grupie Pokazywanie/ukrywanie na karcie Widok), można nacisnąć klawisz PRINT SCREEN, aby przechwycić obraz obiektu WordArt, a następnie wkleić go do programu do rysowania. Potem można wstawić tak utworzony obraz do nagłówka lub stopki zgodnie z opisem w sekcji Symulowanie znaku wodnego za pomocą obrazu w nagłówku lub stopce.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×