Wykresy

Dodawanie lub usuwanie osi pomocniczej na wykresie w programie Excel

Dodawanie lub usuwanie osi pomocniczej na wykresie w programie Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy liczby na wykresie różnią się w zależności od seria danych do serii danych lub w przypadku mieszanych typów danych (ceny i wolumenu), Wykreśl jeden lub więcej serii danych na pomocniczej osi pionowej (wartości). Skala na pomocniczej osi pionowej przedstawia wartości skojarzonych serii danych. Oś pomocnicza daje najlepszy rezultat w przypadku wykresów stanowiących połączenie wykresu kolumnowego i liniowego Możesz szybko wyświetlić wykres w ten sposób, zmieniając wykres na wykres kombi.

Wykres kombi z osią pomocniczą

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Uwaga: Poniższa procedura dotyczy pakietu Office 2013 i nowszych wersji. Szukasz instrukcji pakietu Office 2010?

 1. Zaznacz wykres, aby otworzyć kartę Narzędzia wykresów.

 2. Wybierz pozycję Projektowanie > Zmień typ wykresu.

 3. Wybierz pozycję Kombi > Kolumnowy grupowany — liniowy na osi pomocniczej.

 4. Wybierz pozycję Oś pomocnicza dla serii danych, którą chcesz wyświetlić.

 5. Wybierz strzałkę listy rozwijanej i wybierz pozycję Linia.

 6. Wybierz przycisk OK.

Dodawanie lub usuwanie osi pomocniczej na wykresie w pakiecie Office 2010

Jeśli wartości należące do różnych serii danych na wykresie 2-W znacznie się różnią albo jeśli wymieszano dane różnych typów (takie jak cena i wielkość sprzedaży), możesz wykreślić jedną lub więcej serii danych wzdłuż pomocniczej osi pionowej (wartości). Skala na pomocniczej osi pionowej przedstawia wartości skojarzonych serii danych.

Sformatowany wykres złożony

Po dodaniu pomocniczej osi pionowej do wykresu 2-W możesz również dodać pomocniczą oś poziomą (kategorii), która może być przydatna na wykresie XY (punktowym) lub wykresie bąbelkowym.

Aby ułatwić rozróżnianie serii danych wykreślonych wzdłuż osi pomocniczej, możesz zmienić ich typ wykresu. Na przykład na wykresie kolumnowym możesz zmienić serie danych wzdłuż osi pomocniczej na wykres liniowy.

Ważne: Do wykonania poniższych procedur wymagany jest istniejący wykres 2-W. Na wykresach 3-W nie są obsługiwane osie pomocnicze.

Możesz wykreślić dane wzdłuż pomocniczej osi pionowej po jednej serii danych naraz. Aby wykreślić więcej niż jedną serię danych wzdłuż pomocniczej osi pionowej, powtórz tę procedurę dla każdej serii danych, która ma być wyświetlana wzdłuż pomocniczej osi pionowej.

 1. Na wykresie kliknij serię danych, którą chcesz wykreślić wzdłuż pomocniczej osi pionowej, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać serię danych z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij wykres.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu, a następnie kliknij serię danych, którą chcesz wykreślić wzdłuż pomocniczej osi pionowej.

   Obraz Wstążki

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Formatowanie serii danych.

  Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlone inne okno dialogowe, powtórz krok 1 i upewnij się, że wybrano serię danych na wykresie.

 3. Na karcie Opcje serii w obszarze Kreśl serię na kliknij pozycję Oś pomocnicza, a następnie kliknij pozycję Zamknij.

  Na wykresie zostanie wyświetlona pomocnicza oś pionowa.

 4. Aby zmienić sposób wyświetlania pomocniczej osi pionowej, wykonaj poniższe czynności:

  1. Na karcie Układ w grupie Osie kliknij przycisk Osie.

  2. Kliknij polecenie Pomocnicza oś pionowa, a następnie kliknij odpowiednią opcję wyświetlania.

 5. Aby zmienić opcje pomocniczej osi pionowej, wykonaj poniższe czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pomocniczą oś pionową, a następnie kliknij polecenie Formatuj oś.

  2. W obszarze Opcje osi zaznacz opcje, których chcesz użyć.

Do wykonania tej procedury wymagany jest wykres z wyświetloną pomocniczą osią pionową. Aby dodać pomocniczą oś pionową, zobacz Dodawanie pomocniczej osi pionowej.

 1. Kliknij wykres zawierający pomocniczą oś pionową.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Układ w grupie Osie kliknij przycisk Osie.

  Obraz Wstążki

 3. Kliknij polecenie Pomocnicza oś pozioma, a następnie kliknij odpowiednią opcję wyświetlania.

 1. Na wykresie kliknij serię danych, którą chcesz zmienić.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  Porada: Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy serię danych, kliknąć polecenie Zmień typ wykresu seryjnego, a następnie przejść do kroku 3.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kliknij pozycję Zmień typ wykresu.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Zmienianie typu wykresu kliknij typ wykresu, którego chcesz użyć.

  Pierwsze pole pokazuje listę kategorii typów wykresów, a drugie pole pokazuje dostępne typy wykresów dla każdej kategorii typu wykresu. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów wykresów, których możesz użyć, zobacz Dostępne typy wykresów.

Uwaga: Możesz zmienić typ wykresu tylko jednej serii danych jednocześnie. Aby zmienić typ wykresu więcej niż jednej serii danych na wykresie, powtórz kroki tej procedury dla każdej serii danych, którą chcesz zmienić.

 1. Kliknij wykres z wyświetloną osią pomocniczą, którą chcesz usunąć.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Układ w grupie Osie kliknij pozycję Osie, kliknij pozycję Pomocnicza oś pionowa lub Pomocnicza oś pozioma, a następnie kliknij pozycję Brak.

  Obraz Wstążki

Porady: 

 • Można też kliknąć oś pomocniczą, która ma zostać usunięta, i nacisnąć klawisz DELETE. Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy oś pomocniczą, a następnie kliknąć polecenie Usuń.

 • Aby usunąć osie pomocnicze zaraz po ich dodaniu, kliknij pozycję Cofnij Przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęplub naciśnij klawisze Ctrl + Z.

Jeśli seria danych na wykresie ma wartości odbiegające od innej serii danych, można wykreślić jedną lub więcej serii danych na osi pomocniczej. Oś pomocnicza może być również używana jako część wykresu złożonego, gdy na jednym wykresie stosowane są mieszane typy danych (na przykład cena i ilość).

Na tym wykresie główna oś pionowa po lewej stronie jest używana do przedstawienia wielkości sprzedaży, natomiast pomocnicza oś pionowa po prawej stronie prezentuje wartości ceny.

Wykres z osią pomocniczą

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie osi pomocniczej

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word dla komputerów Mac: w menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz serię danych, którą chcesz wykreślić wzdłuż osi pomocniczej, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu na wstążce.

  Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

 3. Kliknij pozycję Dodaj element wykresu > Osie, a następnie wybierz pozycję Pomocnicza pozioma lub pozycję Pomocnicza pionowa.

Dodawanie tytułu osi na osi pomocniczej

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word dla komputerów Mac: w menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz serię danych, którą chcesz wykreślić wzdłuż osi pomocniczej, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu na wstążce.

  Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

 3. Kliknij pozycję Dodaj element wykresu > Tytuły osi, a następnie wybierz pozycję Pomocnicza pozioma lub pozycję Pomocnicza pionowa.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×