Wykresy

Dodawanie lub usuwanie osi pomocniczej na wykresie w programie Excel

Dodawanie lub usuwanie osi pomocniczej na wykresie w programie Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli liczby należące do różnych seria danych na utworzonym wykresie znacznie się różnią albo jeśli wymieszano dane różnych typów (takie jak cena i wielkość sprzedaży), możesz wykreślić jedną lub więcej serii danych wzdłuż pomocniczej osi pionowej (wartości). Skala na pomocniczej osi pionowej przedstawia wartości skojarzonych serii danych. Oś pomocnicza daje najlepszy rezultat w przypadku wykresów stanowiących połączenie wykresu kolumnowego i liniowego

Wykres kombi z osią pomocniczą

Możesz szybko wyświetlić wykres, taki jak przedstawiony powyżej, zmieniając typ wykresu na wykres kombi.

 1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie, który chcesz zmienić na wykres kombi, aby wyświetlić kartę Narzędzia wykresów.

  Karty Projektowanie i Formatowanie dla obszaru Narzędzia wykresów

 2. Kliknij pozycję Projektowanie > Zmień typ wykresu.

  Grupa Typ na karcie Projektowanie

 3. Na karcie Wszystkie wykresy wybierz pozycję Kombi, a następnie wybierz wykres Kolumnowy grupowany — liniowy na osi pomocniczej.

  Wykres kombi z osią pomocniczą na karcie Wszystkie wykresy

 4. W obszarze Wybierz typ wykresu i oś dla serii danych zaznacz pole Oś pomocnicza dla każdej serii danych, którą chcesz wykreślić na osi pomocniczej, a następnie zmień typ wykresu tych serii na Liniowy.

 5. Upewnij się, że wszystkie pozostałe serie danych są wyświetlane jako wykres Kolumnowy grupowany.

  Aby wskazać, jakie dane są wykreślane na każdej z osi pionowych, możesz dodać tytuły osi.

Dodawanie tytułów osi do osi pionowych

 1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie, a następnie kliknij przycisk Elementy wykresu Przycisk Elementy wykresu .

 2. Zaznacz pole Tytuły osi, kliknij strzałkę obok tego pola, a następnie zaznacz pola tytułów osi, które chcesz dodać.

 3. Kliknij kolejno każdy z tytułów osi na wykresie i wpisz tytuły opisujące dane wykreślone na poszczególnych osiach.

Zobacz też

Tworzenie wykresu od początku do końca

Wybieranie danych do wykresu

Zmienianie etykiet osi na wykresie

Dodawanie tytułów osi do wykresu

Dowiedz się więcej o wykresach kombi

Jeśli wartości należące do różnych serii danych na wykresie 2-W znacznie się różnią albo jeśli wymieszano dane różnych typów (takie jak cena i wielkość sprzedaży), możesz wykreślić jedną lub więcej serii danych wzdłuż pomocniczej osi pionowej (wartości). Skala na pomocniczej osi pionowej przedstawia wartości skojarzonych serii danych.

Sformatowany wykres złożony

Po dodaniu pomocniczej osi pionowej do wykresu 2-W możesz również dodać pomocniczą oś poziomą (kategorii), która może być przydatna na wykresie XY (punktowym) lub wykresie bąbelkowym.

Aby ułatwić rozróżnianie serii danych wykreślonych wzdłuż osi pomocniczej, możesz zmienić ich typ wykresu. Na przykład na wykresie kolumnowym możesz zmienić serie danych wzdłuż osi pomocniczej na wykres liniowy.

Ważne: Do wykonania poniższych procedur wymagany jest istniejący wykres 2-W. Na wykresach 3-W nie są obsługiwane osie pomocnicze.

Możesz wykreślić dane wzdłuż pomocniczej osi pionowej po jednej serii danych naraz. Aby wykreślić więcej niż jedną serię danych wzdłuż pomocniczej osi pionowej, powtórz tę procedurę dla każdej serii danych, która ma być wyświetlana wzdłuż pomocniczej osi pionowej.

 1. Na wykresie kliknij serię danych, którą chcesz wykreślić wzdłuż pomocniczej osi pionowej, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać serię danych z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij wykres.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu, a następnie kliknij serię danych, którą chcesz wykreślić wzdłuż pomocniczej osi pionowej.

   Obraz Wstążki

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Formatowanie serii danych.

  Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlone inne okno dialogowe, powtórz krok 1 i upewnij się, że wybrano serię danych na wykresie.

 3. Na karcie Opcje serii w obszarze Kreśl serię na kliknij pozycję Oś pomocnicza, a następnie kliknij pozycję Zamknij.

  Na wykresie zostanie wyświetlona pomocnicza oś pionowa.

 4. Aby zmienić sposób wyświetlania pomocniczej osi pionowej, wykonaj poniższe czynności:

  1. Na karcie Układ w grupie Osie kliknij przycisk Osie.

  2. Kliknij polecenie Pomocnicza oś pionowa, a następnie kliknij odpowiednią opcję wyświetlania.

 5. Aby zmienić opcje pomocniczej osi pionowej, wykonaj poniższe czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pomocniczą oś pionową, a następnie kliknij polecenie Formatuj oś.

  2. W obszarze Opcje osi zaznacz opcje, których chcesz użyć.

Do wykonania tej procedury wymagany jest wykres z wyświetloną pomocniczą osią pionową. Aby dodać pomocniczą oś pionową, zobacz Dodawanie pomocniczej osi pionowej.

 1. Kliknij wykres zawierający pomocniczą oś pionową.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Układ w grupie Osie kliknij przycisk Osie.

  Obraz Wstążki

 3. Kliknij polecenie Pomocnicza oś pozioma, a następnie kliknij odpowiednią opcję wyświetlania.

 1. Na wykresie kliknij serię danych, którą chcesz zmienić.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  Porada: Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy serię danych, kliknąć polecenie Zmień typ wykresu seryjnego, a następnie przejść do kroku 3.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kliknij pozycję Zmień typ wykresu.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Zmienianie typu wykresu kliknij typ wykresu, którego chcesz użyć.

  Pierwsze pole pokazuje listę kategorii typów wykresów, a drugie pole pokazuje dostępne typy wykresów dla każdej kategorii typu wykresu. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów wykresów, których możesz użyć, zobacz Dostępne typy wykresów.

Uwaga: Możesz zmienić typ wykresu tylko jednej serii danych jednocześnie. Aby zmienić typ wykresu więcej niż jednej serii danych na wykresie, powtórz kroki tej procedury dla każdej serii danych, którą chcesz zmienić.

 1. Kliknij wykres z wyświetloną osią pomocniczą, którą chcesz usunąć.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Układ w grupie Osie kliknij pozycję Osie, kliknij pozycję Pomocnicza oś pionowa lub Pomocnicza oś pozioma, a następnie kliknij pozycję Brak.

  Obraz Wstążki

Porady: 

 • Można też kliknąć oś pomocniczą, która ma zostać usunięta, i nacisnąć klawisz DELETE. Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy oś pomocniczą, a następnie kliknąć polecenie Usuń.

 • Aby usunąć osie pomocnicze zaraz po ich dodaniu, kliknij pozycję Cofnij Przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciśnij klawisze CTRL+Z.

Jeśli seria danych na wykresie ma wartości odbiegające od innej serii danych, można wykreślić jedną lub więcej serii danych na osi pomocniczej. Oś pomocnicza może być również używana jako część wykresu złożonego, gdy na jednym wykresie stosowane są mieszane typy danych (na przykład cena i ilość).

Na tym wykresie główna oś pionowa po lewej stronie jest używana do przedstawienia wielkości sprzedaży, natomiast pomocnicza oś pionowa po prawej stronie prezentuje wartości ceny.

Wykres z osią pomocniczą

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie osi pomocniczej

 1. Na wykresie wybierz serię danych, którą chcesz wykreślić wzdłuż osi pomocniczej, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu na wstążce.

  Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

 2. Kliknij pozycję Dodaj element wykresu > Osie, a następnie wybierz pozycję Pomocnicza pozioma lub pozycję Pomocnicza pionowa.

Dodawanie tytułu osi na osi pomocniczej

 1. Na wykresie wybierz serię danych, którą chcesz wykreślić wzdłuż osi pomocniczej, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu na wstążce.

  Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

 2. Kliknij pozycję Dodaj element wykresu > Tytuły osi, a następnie wybierz pozycję Pomocnicza pozioma lub pozycję Pomocnicza pionowa.

Jeśli seria danych na wykresie ma wartości odbiegające od innej serii danych, można wykreślić jedną lub więcej serii danych na osi pomocniczej. Oś pomocnicza może być również używana jako część wykresu złożonego, gdy na jednym wykresie stosowane są mieszane typy danych (na przykład cena i ilość).

Na tym wykresie główna oś pionowa po lewej stronie jest używana do przedstawienia wielkości sprzedaży, natomiast pomocnicza oś pionowa po prawej stronie prezentuje wartości ceny.

Wykres z osią pomocniczą

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie osi pomocniczej

 1. Na wykresie wybierz serię danych, którą chcesz przedstawić na osi pomocniczej, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

  Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

 2. W obszarze Bieżące zaznaczenie kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

  Karta Wykresy, grupa Bieżące zaznaczenie

 3. W okienku nawigacji kliknij pozycję .

 4. Kliknij pozycję Oś pomocnicza, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby dodać więcej serii danych na osi pomocniczej, powtórz tę procedurę.

Dodawanie tytułu osi na osi pomocniczej

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Tytuły osi, wskaż opcję Tytuł pomocniczej osi poziomej lub Tytuł pomocniczej osi pionowej, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

 3. Zaznacz tekst w polu Tytuł osi, a następnie wpisz tytuł osi.

Dodawanie etykiety osi na osi pomocniczej

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. W obszarze Osie kliknij pozycję Osie, wskaż opcję Pomocnicza oś pozioma lub Pomocnicza oś pionowa, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Karta Układ wykresu, grupa Osie

Jeśli seria danych na wykresie ma wartości odbiegające od innej serii danych, można wykreślić jedną lub więcej serii danych na osi pomocniczej. Oś pomocnicza może być również używana jako część wykresu złożonego, gdy na jednym wykresie stosowane są mieszane typy danych (na przykład cena i ilość).

Na tym wykresie główna oś pionowa po lewej stronie jest używana do przedstawienia wielkości sprzedaży, natomiast pomocnicza oś pionowa po prawej stronie prezentuje wartości ceny.

Wykres z osią pomocniczą

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie osi pomocniczej

 1. Na wykresie wybierz serię danych, którą chcesz przedstawić na osi pomocniczej, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

  Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

 2. W obszarze Bieżące zaznaczenie kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

  Karta Wykresy, grupa Bieżące zaznaczenie

 3. W okienku nawigacji kliknij pozycję .

 4. Kliknij pozycję Oś pomocnicza, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby dodać więcej serii danych na osi pomocniczej, powtórz tę procedurę.

Dodawanie tytułu osi na osi pomocniczej

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Tytuły osi, wskaż opcję Tytuł pomocniczej osi poziomej lub Tytuł pomocniczej osi pionowej, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

 3. Zaznacz tekst w polu Tytuł osi, a następnie wpisz tytuł osi.

Dodawanie etykiety osi na osi pomocniczej

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. W obszarze Osie kliknij pozycję Osie, wskaż opcję Pomocnicza oś pozioma lub Pomocnicza oś pionowa, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Karta Układ wykresu, grupa Osie

Jeśli seria danych na wykresie ma wartości odbiegające od innej serii danych, można wykreślić jedną lub więcej serii danych na osi pomocniczej. Oś pomocnicza może być również używana jako część wykresu złożonego, gdy na jednym wykresie stosowane są mieszane typy danych (na przykład cena i ilość).

Na tym wykresie główna oś pionowa po lewej stronie jest używana do przedstawienia wielkości sprzedaży, natomiast pomocnicza oś pionowa po prawej stronie prezentuje wartości ceny.

Wykres z osią pomocniczą

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie osi pomocniczej

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz serię danych, którą chcesz przedstawić na osi pomocniczej, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

  Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

 3. W obszarze Bieżące zaznaczenie kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

  Karta Wykresy, grupa Bieżące zaznaczenie

 4. W okienku nawigacji kliknij pozycję .

 5. Kliknij pozycję Oś pomocnicza, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby dodać więcej serii danych na osi pomocniczej, powtórz tę procedurę.

Dodawanie tytułu osi na osi pomocniczej

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Tytuły osi, wskaż opcję Tytuł pomocniczej osi poziomej lub Tytuł pomocniczej osi pionowej, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

 4. Zaznacz tekst w polu Tytuł osi, a następnie wpisz tytuł osi.

Dodawanie etykiety osi na osi pomocniczej

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. W obszarze Osie kliknij pozycję Osie, wskaż opcję Pomocnicza oś pozioma lub Pomocnicza oś pionowa, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Karta Układ wykresu, grupa Osie

Jeśli seria danych na wykresie ma wartości odbiegające od innej serii danych, można wykreślić jedną lub więcej serii danych na osi pomocniczej. Oś pomocnicza może być również używana jako część wykresu złożonego, gdy na jednym wykresie stosowane są mieszane typy danych (na przykład cena i ilość).

Na tym wykresie główna oś pionowa po lewej stronie jest używana do przedstawienia wielkości sprzedaży, natomiast pomocnicza oś pionowa po prawej stronie prezentuje wartości ceny.

Wykres z osią pomocniczą

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie osi pomocniczej

 1. Na wykresie wybierz serię danych, którą chcesz wykreślić wzdłuż osi pomocniczej, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu na wstążce.

 2. Kliknij pozycję Dodaj element wykresu > Osie, a następnie wybierz pozycję Pomocnicza pozioma lub pozycję Pomocnicza pionowa.

Dodawanie tytułu osi na osi pomocniczej

 1. Na wykresie wybierz serię danych, którą chcesz wykreślić wzdłuż osi pomocniczej, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu na wstążce.

 2. Kliknij pozycję Dodaj element wykresu > Tytuły osi, a następnie wybierz pozycję Pomocnicza pozioma lub pozycję Pomocnicza pionowa.

Jeśli seria danych na wykresie ma wartości odbiegające od innej serii danych, można wykreślić jedną lub więcej serii danych na osi pomocniczej. Oś pomocnicza może być również używana jako część wykresu złożonego, gdy na jednym wykresie stosowane są mieszane typy danych (na przykład cena i ilość).

Na tym wykresie główna oś pionowa po lewej stronie jest używana do przedstawienia wielkości sprzedaży, natomiast pomocnicza oś pionowa po prawej stronie prezentuje wartości ceny.

Wykres z osią pomocniczą

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie osi pomocniczej

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz serię danych, którą chcesz wykreślić wzdłuż osi pomocniczej, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu na wstążce.

 3. Kliknij pozycję Dodaj element wykresu > Osie, a następnie wybierz pozycję Pomocnicza pozioma lub pozycję Pomocnicza pionowa.

Dodawanie tytułu osi na osi pomocniczej

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz serię danych, którą chcesz wykreślić wzdłuż osi pomocniczej, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu na wstążce.

 3. Kliknij pozycję Dodaj element wykresu > Tytuły osi, a następnie wybierz pozycję Pomocnicza pozioma lub pozycję Pomocnicza pionowa.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×