Dodawanie lub usuwanie obramowania pól tekstowych, obrazów i kształtów

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Rzadko używana, obramowanie to doskonały sposób na uzyskanie uwagi. Oto jak dodać linii, deseniu lub obramowanie niestandardowe do pola tekstowego, obrazów i innych obiektów w programie Word, PowerPoint lub w programie Excel dla komputerów Mac.

Uwaga: Jeśli obramowanie nie zostały dodane do kształtu, pola tekstowego, obrazu lub innego obiektu w pakiecie Office Mac, nie można zmienić lub usunąć obramowanie obiektu.

Dodawanie lub usuwanie obramowania kształtu lub pola tekstowego

 1. Zaznacz pole kształtu lub tekstu, do którego chcesz dodać lub usunąć obramowanie.

 2. Kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij strzałkę obok pozycji Kontur kształtu.

  Kliknij ikonę kontur kształtu

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Dodawanie lub zmienianie koloru obramowania

  Kliknij odpowiedni kolor lub Utwórz własny kolor, klikając pozycję Więcej kolorów konturów.

  Dodawanie lub Zmienianie grubości obramowania

  Wskaż pozycję Grubość, a następnie wybierz odpowiednią grubość linii.

  Dodawanie lub zmienianie stylu obramowania

  Wskaż pozycję Kreski, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

  Usuwanie obramowania kształtu lub pola tekstowego

  Kliknij pozycję Brak konturu.

Dodawanie lub usuwanie obramowania obrazu

 1. Zaznacz obraz, do którego chcesz dodać lub usunąć obramowanie.

 2. Kliknij przycisk Formatuj obraz, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Obramowanie obrazu.

  Kliknij ikonę konturu obrazu

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Dodawanie lub zmienianie koloru obramowania

  Kliknij odpowiedni kolor lub Utwórz własny kolor, klikając pozycję Więcej kolorów konturów.

  Dodawanie lub Zmienianie grubości obramowania

  Wskaż pozycję Grubość, a następnie wybierz odpowiednią grubość linii.

  Dodawanie lub zmienianie stylu obramowania

  Wskaż pozycję kreski, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

  Usuwanie obramowania obrazu

  Kliknij pozycję Brak konturu.

Dodawanie lub usuwanie obramowania kształtu lub pola tekstowego

 1. Zaznacz pole kształtu lub tekstu, do którego chcesz dodać lub usunąć obramowanie.

 2. Kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij strzałkę obok pozycji Kontur kształtu .

  Kliknij ikonę kontur kształtu

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Dodawanie lub zmienianie koloru obramowania

  Kliknij odpowiedni kolor lub Utwórz własny kolor, klikając pozycję Więcej kolorów konturów.

  Dodawanie lub Zmienianie grubości obramowania

  Wskaż pozycję Grubość, a następnie wybierz odpowiednią grubość linii.

  Dodawanie lub zmienianie stylu obramowania

  Wskaż pozycję kreski, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

  Usuwanie obramowania kształtu lub pola tekstowego

  Kliknij pozycję Brak konturu.

Dodawanie lub usuwanie obramowania obrazu

 1. Zaznacz obraz, którego chcesz dodać lub usunąć obramowanie.

 2. Kliknij przycisk Formatuj obraz, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Obramowanie obrazu.

  Kliknij ikonę konturu obrazu

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Dodawanie lub zmienianie koloru obramowania

  Kliknij odpowiedni kolor lub Utwórz własny kolor, klikając pozycję Więcej kolorów konturów.

  Dodawanie lub Zmienianie grubości obramowania.

  Wskaż pozycję Grubość, a następnie wybierz odpowiednią grubość linii.

  Dodawanie lub zmienianie stylu obramowania

  Wskaż pozycję kreski, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

  Usuwanie obramowania obrazu

  Kliknij pozycję Brak konturu.

Dodawanie lub usuwanie obramowania kształtu lub pola tekstowego

 1. Zaznacz pole kształtu lub tekstu, do którego chcesz dodać lub usunąć obramowanie.

 2. Kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij strzałkę obok pozycji Kontur kształtu.

  Kliknij ikonę kontur kształtu

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Dodawanie lub zmienianie koloru obramowania

  Kliknij odpowiedni kolor lub Utwórz własny kolor, klikając pozycję Więcej kolorów konturów.

  Dodawanie lub Zmienianie grubości obramowania

  Wskaż pozycję Grubość, a następnie wybierz odpowiednią grubość linii.

  Dodawanie lub zmienianie stylu obramowania

  Wskaż pozycję kreski, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

  Usuwanie obramowania kształtu lub pola tekstowego

  Kliknij pozycję Brak konturu.

Dodawanie lub usuwanie obramowania obrazu

 1. Zaznacz obraz, którego chcesz dodać lub usunąć obramowanie.

 2. Kliknij przycisk Formatuj obraz, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Obramowanie obrazu.

  Kliknij ikonę obramowanie obrazu

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Dodawanie lub zmienianie koloru obramowania

  Kliknij odpowiedni kolor lub Utwórz własny kolor, klikając pozycję Więcej kolorów konturów.

  Dodawanie lub Zmienianie grubości obramowania

  Wskaż pozycję Grubość, a następnie wybierz odpowiednią grubość linii.

  Dodawanie lub zmienianie stylu obramowania

  Wskaż pozycję kreski, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

  Usuwanie obramowania obrazu

  Kliknij pozycję Brak konturu.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie obramowania do kształtu lub pola tekstowego

 1. Zaznacz kształt lub pole tekstowe, do którego chcesz dodać obramowanie.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Linia.

  Karta Formatowanie, grupa Style kształtów

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Dodawanie kolorowego obramowania

  Kliknij odpowiedni kolor lub samodzielnie zmieszaj kolor, klikając pozycję Więcej kolorów.

  Dodawanie obramowania o określonej grubości

  Wskaż pozycję Grubości, a następnie wybierz odpowiednią grubość linii.

  Dodawanie obramowania o określonym stylu

  Wskaż pozycję Kreskowana, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

Dodawanie obramowania do tabeli

 1. Zaznacz tabelę, do której chcesz dodać obramowanie.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Dodawanie kolorowego obramowania

  Na karcie Tabele w obszarze Style tabeli kliknij strzałkę obok pozycji Linie, a następnie kliknij odpowiedni kolor lub samodzielnie zmieszaj kolor, klikając pozycję Więcej kolorów.

  Dodawanie obramowania o określonej grubości

  Na karcie Tabele w obszarze Rysowanie obramowań kliknij menu podręczne Grubość linii  Grubość linii , a następnie wybierz odpowiednią grubość linii obramowania.

  Dodawanie obramowania o określonym stylu

  Na karcie Tabele w obszarze Rysowanie obramowań kliknij menu podręczne Styl linii  Styl linii , a następnie wybierz odpowiedni styl linii obramowania.

 3. Na karcie Tabele w obszarze Rysowanie obramowań kliknij strzałkę obok pozycji Obramowania  Przycisk Obramowania , a następnie zaznacz lub wyczyść odpowiednie obramowania.

  Karta Tabele, grupa Rysowanie obramowań

Dodawanie obramowania do obrazu

 1. Zaznacz obraz, do którego chcesz dodać obramowanie.

 2. Na karcie Formatowanie obrazu w obszarze Style obrazów kliknij strzałkę obok pozycji Obramowanie  Przycisk Obramowania .

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Dodawanie kolorowego obramowania

  Kliknij odpowiedni kolor lub samodzielnie zmieszaj kolor, klikając pozycję Więcej kolorów.

  Dodawanie obramowania o określonej grubości

  Wskaż pozycję Grubości, a następnie wybierz odpowiednią grubość linii.

  Dodawanie obramowania o określonym stylu

  Wskaż pozycję Kreskowana, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie obramowania do kształtu lub pola tekstowego

 1. Zaznacz kształt lub pole tekstowe, do którego chcesz dodać obramowanie.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Linia.

  Karta Formatowanie, grupa Style kształtów

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Dodawanie kolorowego obramowania

  Kliknij odpowiedni kolor lub samodzielnie zmieszaj kolor, klikając pozycję Więcej kolorów.

  Dodawanie obramowania o określonej grubości

  Wskaż pozycję Grubości, a następnie wybierz odpowiednią grubość linii.

  Dodawanie obramowania o określonym stylu

  Wskaż pozycję Kreskowana, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

Dodawanie obramowania do tabeli

 1. Zaznacz tabelę, do której chcesz dodać obramowanie.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Dodawanie kolorowego obramowania

  Na karcie Tabele w obszarze Style tabeli kliknij strzałkę obok pozycji Linie, a następnie kliknij odpowiedni kolor lub samodzielnie zmieszaj kolor, klikając pozycję Więcej kolorów.

  Dodawanie obramowania o określonej grubości

  Na karcie Tabele w obszarze Rysowanie obramowań kliknij menu podręczne Grubość linii  Grubość linii , a następnie wybierz odpowiednią grubość linii obramowania.

  Dodawanie obramowania o określonym stylu

  Na karcie Tabele w obszarze Rysowanie obramowań kliknij menu podręczne Styl linii  Styl linii , a następnie wybierz odpowiedni styl linii obramowania.

 3. Na karcie Tabele w obszarze Rysowanie obramowań kliknij strzałkę obok pozycji Obramowania  Przycisk Obramowania , a następnie zaznacz lub wyczyść odpowiednie obramowania.

  Karta Tabele w programie PowerPoint, grupa Rysowanie obramowań

Dodawanie obramowania do obrazu

 1. Zaznacz obraz, do którego chcesz dodać obramowanie.

 2. Na karcie Formatowanie obrazu w obszarze Style obrazów kliknij strzałkę obok pozycji Obramowanie  Przycisk Obramowania .

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Dodawanie kolorowego obramowania

  Kliknij odpowiedni kolor lub samodzielnie zmieszaj kolor, klikając pozycję Więcej kolorów.

  Dodawanie obramowania o określonej grubości

  Wskaż pozycję Grubości, a następnie wybierz odpowiednią grubość linii.

  Dodawanie obramowania o określonym stylu

  Wskaż pozycję Kreskowana, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie obramowania do kształtu lub pola tekstowego

 1. Zaznacz kształt lub pole tekstowe, do którego chcesz dodać obramowanie.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Linia.

  Karta Formatowanie, grupa Style kształtów

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Dodawanie kolorowego obramowania

  Kliknij odpowiedni kolor lub samodzielnie zmieszaj kolor, klikając pozycję Więcej kolorów.

  Dodawanie obramowania o określonej grubości

  Wskaż pozycję Grubości, a następnie wybierz odpowiednią grubość linii.

  Dodawanie obramowania o określonym stylu

  Wskaż pozycję Kreskowana, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

Dodawanie obramowania do obrazu

 1. Zaznacz obraz, do którego chcesz dodać obramowanie.

 2. Na karcie Formatowanie obrazu w obszarze Style obrazów kliknij strzałkę obok pozycji Obramowanie  Przycisk Obramowania .

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Dodawanie kolorowego obramowania

  Kliknij odpowiedni kolor lub samodzielnie zmieszaj kolor, klikając pozycję Więcej kolorów.

  Dodawanie obramowania o określonej grubości

  Wskaż pozycję Grubości, a następnie wybierz odpowiednią grubość linii.

  Dodawanie obramowania o określonym stylu

  Wskaż pozycję Kreskowana, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

Zobacz też

Dodawanie, zmienianie lub usuwanie obramowania strony

Zmienianie i usuwanie obramowania pól tekstowych i kształtów

Zmienianie i usuwanie obramowania obrazów

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×