Dodawanie lub usuwanie komentarza w programie Excel dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Komentarze to notatki dołączane do komórek, niezależne od ich pozostałej zawartości. W każdej komórce można wprowadzić jeden komentarz. W prawym górnym rogu komórki zawierającej komentarz jest wyświetlany trójkątny wskaźnik. Gdy zatrzymasz wskaźnik na komórce z trójkątnym wskaźnikiem, w polu obok komórki pojawi się tekst komentarza.

Oto przykład komentarza w komórce:

Przykład komentarza

Gdy sortujesz dane komentarze są sortowane razem z danymi. W tabelach przestawnych jednak komentarze nie są przenoszone z danymi po zmianie układu raportu. Komentarze w tabeli przestawnej są zakotwiczone do komórek, w którym zostały wprowadzone, a nie do danych w tej komórce.

Dodanie komentarza

 1. Kliknij komórkę, do której chcesz dodać komentarz.

 2. Na karcie Recenzja wybierz pozycję Nowy komentarz.

  Wybieranie pozycji Nowy komentarz na karcie Recenzja

 3. W polu wpisz tekst komentarza.

  Aby usunąć swoją nazwę z komentarza, zaznacz ją i usuń.

 4. Po zakończeniu wpisywania tekstu kliknij poza polem komentarza.

Edytowanie komentarza

 1. Kliknij komórkę zawierającą komentarz, który chcesz edytować.

  Uwaga: Jeśli nie widać komentarzy lub wskaźników komentarzy, na karcie Recenzja kliknij pozycję Następny, aby wyświetlić wszystkie komentarze w skoroszycie.

 2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz CONTROL, kliknij komórkę zawierającą komentarz, a następnie kliknij pozycję Edytuj komentarz.

 3. Po zakończeniu kliknij poza polem komentarza.

Kopiowanie komentarza

 1. Przytrzymaj wciśnięty klawisz CONTROL, kliknij komórkę zawierającą komentarz, a następnie kliknij pozycję Kopiuj.

 2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz CONTROL, kliknij komórkę, w której chcesz wkleić komentarz, a następnie kliknij pozycję Wklej specjalnie.

 3. Wybierz pozycję Komentarze, a następnie wybierz przycisk OK.

  Uwaga: Komentarz kopiowany do komórki zastępuje każdy istniejący komentarz w komórce docelowej.

Usunięcie komentarza

 1. Zaznacz komórkę zawierającą komentarz, który chcesz usunąć.

 2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz CONTROL, kliknij komórkę zawierającą komentarz, a następnie kliknij pozycję Usuń komentarz.

Usuwanie wszystkich komentarzy w arkuszu

 1. Z menu Edycja wybierz polecenie Znajdź, a następnie wybierz pozycję Przejdź do.

 2. Kliknij przycisk Specjalnie.

 3. Kliknij pozycję Komentarze, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W menu Edycja wskaż polecenie Wyczyść, a następnie kliknij pozycję Komentarze.

Ukrywanie lub wyświetlanie komentarzy lub ich wskaźników

Jeśli nie chcesz wyświetlać w arkuszu komentarzy lub wskaźników komentarzy, możesz je ukryć.

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Tworzenie kliknij pozycję Widok.

 3. W obszarze Dla komórek z komentarzami pokaż wybierz odpowiednią opcję.

Stałe wyświetlanie tekstu komentarza

Jeśli komentarz ma być stale widoczny po opuszczeniu komórki, możesz określić, aby był wyświetlany.

 1. Zaznacz komórkę zawierającą komentarz, który ma być stale widoczny.

 2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz CONTROL, kliknij komórkę zawierającą komentarz, a następnie kliknij pozycję Pokaż komentarz.

Usuwanie swojej nazwy z komentarzy

 1. Na karcie Recenzja w obszarze Komentarze kliknij pozycję Następny.

  Karta Recenzja w programie Excel, grupa Komentarze

 2. Zaznacz swoją nazwę w komentarzu i usuń ją.

 3. Klikaj pozycję Następny, usuwając swoją nazwę z każdego komentarza, aż przejdziesz do końca skoroszytu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×