Animacja, wideo i dźwięk

Dodawanie lub usuwanie dźwięku w prezentacji programu PowerPoint

Dodawanie lub usuwanie dźwięku w prezentacji programu PowerPoint

Do prezentacji programu PowerPoint_generic można dodać dźwięk, na przykład muzykę, narrację lub fragmenty dźwiękowe. Nagrywanie i odtwarzanie dźwięków wymaga komputera wyposażonego w kartę dźwiękową, mikrofon i głośniki.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

2:00

Dodawanie dźwięku z komputera

 1. Wybierz pozycję Wstawianie > Dźwięk.

 2. Wybierz pozycję Dźwięk na moim komputerze.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie dźwięku wybierz plik dźwiękowy, który chcesz dodać.

 4. Wybierz kartę Wstawianie.

Nagrywanie dźwięku

 1. Wybierz pozycję Wstawianie > Dźwięk.

 2. Wybierz pozycję Nagraj dźwięk.

 3. Wpisz nazwę pliku dźwiękowego, wybierz pozycję Nagraj, a następnie zacznij mówić.

  Uwaga: Urządzenie musi mieć włączony mikrofon, aby nagrywać dźwięk.

 4. Aby przejrzeć nagranie, wybierz pozycję Zatrzymaj, a następnie wybierz pozycję Odtwórz.

 5. Wybierz pozycję Nagraj, aby nagrać ponownie klip, lub wybierz pozycję OK, jeśli nagranie jest już odpowiednie.

 6. Aby przenieść klip, zaznacz i przeciągnij ikonę dźwięku w miejsce, gdzie ma się znajdować na slajdzie.

  Jeśli używasz więcej niż jednego pliku dźwiękowego na slajd, zalecamy umieszczanie ikony dźwięku w tym samym miejscu na slajdzie, aby ułatwić jej znajdowanie.

 7. Wybierz pozycję Odtwórz.

Zmienianie opcji odtwarzania

Zaznacz ikonę dźwięku, a następnie wybierz kartę Narzędzia audio > Odtwarzanie. Następnie wybierz opcje, których chcesz użyć:

 • Aby przyciąć dźwięk, wybierz pozycję Przytnij, a następnie odpowiednio przytnij plik dźwiękowy za pomocą czerwonego i zielonego suwaka.

 • Aby stopniowo zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięku, zmień liczbę w polach Czas trwania stopniowej zmiany.

 • Aby dopasować głośność, wybierz pozycję Głośność i wybierz odpowiednie ustawienie.

 • Aby wybrać sposób uruchamiania pliku dźwiękowego, wybierz strzałkę listy rozwijanej i wybierz odpowiednią opcję:

  • W kolejności klikania: odtwarza plik dźwiękowy automatycznie po kliknięciu.

  • Automatycznie: odtwarza automatycznie po przejściu do slajdu, na którym znajduje się plik dźwiękowy.

  • Przy kliknięciu: odtwarza dźwięk dopiero po kliknięciu ikony.

 • Aby wybrać sposób odtwarzania dźwięku w prezentacji, wybierz opcję:

  • Odtwórz na wielu slajdach: odtwarza jeden plik dźwiękowy na wszystkich slajdach.

  • W pętli do zatrzymania: odtwarza plik dźwiękowy w pętli do momentu zatrzymania go ręcznie przez kliknięcie przycisku Odtwórz/Wstrzymaj.

 • Aby dźwięk był odtwarzany ciągle na wszystkich slajdach w tle, wybierz pozycję Odtwórz w tle.

Usuwanie dźwięku

Aby usunąć klip audio, zaznacz ikonę dźwięku na slajdzie i naciśnij klawisz Delete.

Co chcesz zrobić?

 1. W widoku Normalny kliknij slajd, do którego chcesz dodać dźwięk.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Multimedia kliknij strzałkę znajdującą się w obszarze Dźwięk.

  Menu Dźwięk

 3. Na liście kliknij pozycję Dźwięk z pliku lub Dźwięk clipart, zlokalizuj i wybierz odpowiedni klip audio, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

  Na slajdzie pojawi się ikona dźwięku i kontrolki sterowania dźwiękiem.

  Ikona dźwięku i kontrolki sterowania dźwiękiem

 4. Aby w widoku Normalny lub widoku Pokaz slajdów odtworzyć muzykę lub inny dźwięk, kliknij ikonę, a następnie kliknij pozycję Odtwórz.

 1. W widoku Normalny kliknij slajd, do którego chcesz dodać dźwięk.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Multimedia kliknij strzałkę znajdującą się w obszarze Dźwięk.

  Menu Dźwięk

 3. Na liście kliknij pozycję Nagraj dźwięk.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Nagrywanie dźwięku.

 4. W oknie dialogowym Nagrywanie dźwięku kliknij pozycję Nagraj Przycisk nagrywania dźwięku w programie PowerPoint i zacznij mówić lub odtwarzać własny dźwięk.

 5. Po zakończeniu nagrywania kliknij pozycję Zatrzymaj Przycisk zatrzymywania w oknie dialogowym Nagrywanie dźwięku . Przypisz nazwę do nagrania.

  Kliknij pozycję Odtwórz Przycisk odtwarzania w oknie dialogowym Nagrywanie dźwięku , aby odsłuchać nagranie. Jeśli nagranie Ci odpowiada, kliknij przycisk </c0>OK</c0>, aby je zapisać i wstawić na slajdzie. Jeśli nagranie jeszcze nie spełnia oczekiwań, powtórz kroki 4 i 5.

  Na slajdzie pojawi się ikona dźwięku i kontrolki sterowania dźwiękiem:

  Ikona dźwięku i kontrolki sterowania dźwiękiem

 6. Aby w widoku Normalny lub widoku Pokaz slajdów odtworzyć muzykę lub inny dźwięk, kliknij ikonę, a następnie kliknij pozycję Odtwórz.

 1. Wybierz ikonę klipu audio Ikona klipu audio na slajdzie.

 2. W obszarze Narzędzia audio na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje audio wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby klip audio był odtwarzany automatycznie po wyświetleniu slajdu, na liście Start kliknij pozycję Automatycznie.

  • Aby ręcznie odtwarzać klip audio po kliknięciu go na slajdzie, na liście Start kliknij pozycję Przy kliknięciu.

  • Aby odtwarzać klip audio przy każdym kliknięciu w celu przejścia do następnego slajdu w prezentacji, na liście Start kliknij pozycję Odtwórz na wielu slajdach.

  • Aby odtwarzać klip audio w sposób ciągły do momentu jego zatrzymania, zaznacz pole wyboru W pętli do zatrzymania.

   Uwaga: W przypadku odtwarzania dźwięku w pętli jest on odtwarzany ciągle do momentu przejścia do następnego slajdu.

 • Na slajdzie kliknij przycisk Odtwórz/wstrzymaj wyświetlany pod ikoną dźwięku.

  Odtwarzanie klipu audio

Ważne: Tej opcji należy używać tylko wtedy, gdy zostało ustawione automatyczne odtwarzanie klipu audio lub została utworzona kontrolka innego rodzaju, taka jak wyzwalacz, którego kliknięcie powoduje odtwarzanie klipu. (Wyzwalacz to element slajdu, taki jak obraz, kształt, przycisk, akapit tekstu lub pole tekstowe, którego kliknięcie powoduje rozpoczęcie określonej akcji). Pamiętaj o tym, że ikona dźwięku jest zawsze widoczna, chyba że przeciągniesz ją poza slajd.

 1. Kliknij ikonę klipu audio Ikona klipu audio .

 2. W obszarze Narzędzia audio na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje audio zaznacz pole wyboru Ukryj podczas pokazu.

Aby w programie PowerPoint_generic usunąć klip muzyczny lub inny dźwięk, wykonaj następujące czynności:

 1. Znajdź slajd zawierający dźwięk, który chcesz usunąć.

 2. W widoku normalnym kliknij ikonę dźwięku Ikona klipu audio lub ikonę dysku CD Obraz ikony , a następnie naciśnij klawisz Delete.

Co chcesz zrobić?

 1. W widoku Normalny kliknij slajd, do którego chcesz dodać dźwięk.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Klipy multimedialne kliknij strzałkę w obszarze Dźwięk.

  Menu Dźwięk

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać dźwięk z komputera lub udziału sieciowego, kliknij polecenie Dźwięk z pliku, znajdź folder zawierający odpowiedni plik, a następnie kliknij dwukrotnie plik, który chcesz dodać.

  • Aby dodać dźwięk z obiektu clipart, kliknij pozycję Dźwięk z programu Clip Organizer, zlokalizuj odpowiedni klip w okienku zadań Clipart, a następnie kliknij, aby dodać go do slajdu.

  • Aby odtworzyć dźwięk z dysku CD na komputerze, kliknij pozycję Odtwórz ścieżkę audio CD, wybierz czas rozpoczęcia i zakończenia oraz inne opcje odtwarzania, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby nagrać i dodać własny dźwięk, kliknij pozycję Nagraj dźwięk, a następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk Rejestruj Przycisk nagrywania dźwięku w programie PowerPoint i zacznij mówić lub odtwarzać własny dźwięk.

  Na slajdzie pojawi się ikona dźwięku Obraz ikony .

 1. Wybierz ikonę dźwięku Obraz ikony na slajdzie.

 2. W obszarze Narzędzia dźwięków na karcie Opcje w grupie Opcje dźwięku wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby klip audio był odtwarzany automatycznie po wyświetleniu slajdu, na liście Odtwórz dźwięk kliknij pozycję Automatycznie.

  • Aby ręcznie odtwarzać klip audio po kliknięciu go na slajdzie, na liście Odtwórz dźwięk kliknij pozycję Po kliknięciu.

  • Aby odtwarzać klip audio przy każdym kliknięciu w celu przejścia do następnego slajdu w prezentacji, na liście Odtwórz dźwięk kliknij pozycję Odtwórz na wielu slajdach.

  • Aby odtwarzać klip audio w sposób ciągły do momentu jego zatrzymania, zaznacz opcję W pętli do zatrzymania.

   Uwaga: W przypadku odtwarzania dźwięku w pętli jest on odtwarzany ciągle do momentu przejścia do następnego slajdu.

Dźwięk możesz odtwarzać do momentu jego zatrzymania przez użytkownika lub przez cały czas trwania prezentacji. W tym celu musisz określić opcje zatrzymania dźwięku.

 1. Aby dopasować ustawienia zatrzymywania pliku dźwiękowego, na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij pozycję Animacja niestandardowa.

  Obraz karty Animacje

 2. W obszarze Animacja niestandardowaTE000127618 kliknij strzałkę z prawej strony dźwięku zaznaczonego na liście Animacja niestandardowa, a następnie kliknij polecenie Opcje efektu.

 3. Na karcie Efekt w obszarze Zatrzymaj odtwarzanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zatrzymać odtwarzanie pliku dźwiękowego po kliknięciu slajdu, kliknij opcję Przy kliknięciu.

  • Aby zatrzymać odtwarzanie pliku dźwiękowego po tym slajdzie, kliknij opcję Po bieżącym slajdzie.

  • Aby plik dźwiękowy był odtwarzany przez wiele slajdów, kliknij opcję Po, a następnie ustaw całkowitą liczbę slajdów, podczas wyświetlania których plik powinien być odtwarzany.

   Uwaga: W przypadku dwóch ostatnich z wymienionych opcji dźwięk powinien być tak długi, jak określony czas wyświetlania slajdów. Długość pliku dźwiękowego można sprawdzić na karcie Ustawienia dźwięku w obszarze Informacje.

 • Kliknij dwukrotnie ikonę dźwięku Obraz ikony na slajdzie.

Ważne: Tej opcji należy używać tylko wtedy, gdy zostało ustawione automatyczne odtwarzanie dźwięku lub została utworzona kontrolka innego rodzaju, taka jak wyzwalacz, którego kliknięcie powoduje odtwarzanie dźwięku. (Wyzwalacz to element slajdu, taki jak obraz, kształt, przycisk, akapit tekstu lub pole tekstowe, którego kliknięcie powoduje rozpoczęcie określonej akcji). Pamiętaj o tym, że ikona dźwięku jest zawsze widoczna w widoku Normalny, chyba że przeciągniesz ją poza slajd.

 1. Kliknij ikonę dźwięku Obraz ikony .

 2. W obszarze Narzędzia dźwięków na karcie Opcje w grupie Opcje dźwięku zaznacz pole wyboru Ukryj podczas pokazu.

 1. Kliknij slajd zawierający dźwięk, który chcesz usunąć.

 2. W widoku normalnym kliknij ikonę dźwięku Obraz ikony lub ikonę dysku CD Obraz ikony , a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Aby usunąć wiele dźwięków, powtórz kroki 1 i 2 dla każdego slajdu zawierającego pliki dźwiękowe, które chcesz usunąć.

Do prezentacji programu PowerPoint_generic można dodać dźwięk, na przykład muzykę, narrację lub fragmenty dźwiękowe. Nagrywanie i odtwarzanie dźwięków wymaga komputera wyposażonego w kartę dźwiękową, mikrofon i głośniki.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

2:00

Aby dodać muzykę lub inny klip audio do pokazu slajdów, zaznacz odpowiedni slajd, a następnie kliknij pozycję Wstawianie > Dźwięk. Można dodać dźwięk do jednego slajdu, automatycznie odtwarzać dźwięk po wyświetleniu slajdu albo odtwarzać muzykę w tle podczas całej prezentacji.

Można dodać własną narrację lub komentarz do całej prezentacji, rejestrując je na karcie Pokaz slajdów. Zobacz Rejestrowanie pokazu slajdów, aby uzyskać więcej informacji.

Dodawanie dźwięku do jednego slajdu

 1. W widoku Normalny zaznacz odpowiedni slajd i kliknij pozycję Wstawianie > Dźwięk.

  Menu Wstaw dźwięk z opcjami Dźwięk z pliku i Przeglądarka audio
 2. Kliknij pozycję Przeglądarka dźwięków, aby wstawić dźwięk z programu iTunes, lub kliknij pozycję Dźwięk z pliku, aby wstawić klip audio z komputera.

 3. Wybierz klip audio. Na karcie Formatowanie dźwięku wybierz odpowiednie opcje audio.

  Opcje audio po prawej stronie karty Formatowanie dźwięku
 4. Opcjonalnie: jeśli chcesz zmienić standardową ikonę pliku dźwiękowego, użyj przycisków formatowania obrazu na karcie Formatowanie dźwięku, aby dodać do ikony dźwięku ramkę, obramowanie lub inny efekt formatowania.

  Kontrolka audio z zaznaczoną ikoną głośnika

Wstępne odtwarzanie dźwięku

 • Wybierz ikonę dźwięku na slajdzie, a następnie kliknij przycisk Odtwórz/wstrzymaj wyświetlany pod ikoną dźwięku.

  Ikona dźwięku i kontrolki odtwarzania w programie PowerPoint 2011 dla komputerów Mac

Automatyczne odtwarzanie dźwięku po wyświetleniu slajdu

Domyślnie podczas pokazu slajdów dźwięk jest odtwarzany po jego kliknięciu. Możesz to zmienić, aby dźwięk był odtwarzany automatycznie od razu po pojawieniu się jego slajdu.

 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, w widoku Normalny zaznacz odpowiedni slajd i dodaj klip audio.

 2. Na karcie Formatowanie dźwięku po prawej stronie kliknij pozycję Początek > Automatycznie.

  Opcja audio umożliwiająca automatyczne rozpoczynanie

Dodawanie dźwięku odtwarzanego podczas całej prezentacji

 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, w widoku Normalny zaznacz pierwszy slajd w prezentacji i dodaj klip audio.

 2. Na karcie Formatowanie dźwięku po prawej stronie kliknij pozycję Odtwórz na wielu slajdach.

  Opcja audio umożliwiająca ciągłe odtwarzanie muzyki dla wszystkich slajdów

Dodawanie dźwięku odtwarzanego raz za razem

 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, w widoku Normalny zaznacz odpowiedni slajd i dodaj klip audio.

 2. Na karcie Formatowanie dźwięku po prawej stronie kliknij pozycję W pętli do zatrzymania.

  (Ta opcja używana samodzielnie oznacza, że dźwięk w pętli trwa, dopóki jest wyświetlany slajd, na którym się on znajduje. Gdy opcja W pętli do zatrzymania jest używana razem z opcją Odtwórz na wielu slajdach, dźwięk w pętli jest nadal odtwarzany w całej prezentacji).

Ukrywanie ikony dźwięku

 1. Kliknij ikonę klipu audio. Ikona dźwięku wskazuje obecność klipu audio na slajdzie w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

 2. Na wstążce programu PowerPoint_generic na karcie Odtwarzanie zaznacz pole wyboru Ukryj podczas pokazu.

  Użyj tej opcji tylko wtedy, gdy ustawiasz automatyczne odtwarzanie klipu audio. Pamiętaj o tym, że ikona dźwięku jest zawsze widoczna, chyba że przeciągniesz ją poza slajd.

Zobacz też

Rejestrowanie pokazu slajdów

Aby odtwarzać muzykę lub inny dźwięk podczas całej prezentacji, skonfiguruj je na karcie Formatowanie dźwięku.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.
 1. Przejdź na kartę Narzędzia główne, kliknij pozycję Multimedia > Przeglądarka dźwięków, a następnie wybierz pozycję iTunes lub GarageBand.

  Otwieranie przeglądarki audio
 2. Wybierz plik dźwiękowy i przeciągnij go na pierwszy slajd.

  Przeglądarka multimediów

  Porada:   Aby odtworzyć utwór, kliknij go dwukrotnie.

 3. Po wybraniu ikony głośnika kliknij kartę Formatowanie dźwięku, a następnie kliknij pozycję Rozpocznij > Odtwórz na wielu slajdach.

  Ikona dźwięku

  Wybieranie pozycji Odtwórz na wielu slajdach

  Porada:   Jeśli prezentacja jest dłuższa niż dźwięk, możesz powtórzyć dźwięk, klikając pozycję Opcje odtwarzania > W pętli do zatrzymania.

  Powtarzanie w pętli do zatrzymania

  Porada:   Aby ukryć ikonę dźwięku, wybierz pozycję Ukryj ikonę podczas pokazu.

  Ukrywanie ikony podczas pokazu

Artykuły pokrewne

Nagrywanie dźwięku

Rejestrowanie pokazu slajdów

Dodawanie dźwięku do slajdu nie jest obsługiwane w aplikacji PowerPointOnline_1st.

Jeśli chcesz, aby ta funkcja została dodana do aplikacji PowerPointOnline_2nd, przejdź do naszej skrzynki z sugestiami i zagłosuj na nią.

Zobacz teżZobacz też

Automatyczne odtwarzanie muzyki lub innych dźwięków, gdy pojawia się slajd 

Odtwarzanie muzyki na wielu slajdach podczas pokazu slajdów

Rejestrowanie pokazu slajdów z narracją i chronometrażem slajdów 

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×