Dodawanie lub usuwanie dźwięku w prezentacji programu PowerPoint

Dodawanie lub usuwanie dźwięku w prezentacji programu PowerPoint

Do prezentacji programu PowerPoint można dodać dźwięk, na przykład muzykę, narrację lub fragmenty dźwiękowe. Nagrywanie i odtwarzanie dźwięków wymaga komputera wyposażonego w kartę dźwiękową, mikrofon i głośniki.

Aby zarejestrować i dodać do prezentacji programu PowerPoint narrację i chronometraż, zobacz Rejestrowanie pokazu slajdów z narracją i chronometrażem slajdów.

Jeśli chcesz odtwarzać muzykę podczas całej prezentacji, zobacz Odtwarzanie muzyki podczas pokazu slajdów.

Co chcesz zrobić?

 1. W widoku Normalny kliknij slajd, do którego chcesz dodać dźwięk.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Multimedia kliknij pozycję Dźwięk.

 3. Na liście kliknij pozycję Dźwięk na moim komputerze, zlokalizuj i wybierz odpowiedni klip dźwiękowy, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

  Na slajdzie pojawi się ikona dźwięku i kontrolki sterowania dźwiękiem.

  Ikona dźwięku i kontrolki sterowania dźwiękiem

 4. Aby w widoku Normalny lub widoku Pokaz slajdów odtworzyć muzykę lub inny dźwięk, kliknij ikonę, a następnie kliknij pozycję Odtwórz.

 1. W widoku Normalny kliknij slajd, do którego chcesz dodać nagrany dźwięk.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Multimedia kliknij pozycję Dźwięk.

 3. Na liście kliknij pozycję Nagraj dźwięk (w programie PowerPoint 2016 lub PowerPoint 2013).

  Zostanie otwarte okno dialogowe Nagrywanie dźwięku.

 4. W oknie Nagrywanie dźwięku kliknij pozycję Nagraj i zacznij mówić lub odtwarzać własny dźwięk.

 5. Po zakończeniu nagrywania kliknij pozycję Zatrzymaj Przycisk zatrzymywania nagrywania w programie PowerPoint . Przypisz nazwę do nagrania.

  Kliknij pozycję Odtwórz Przycisk odtwarzania w oknie dialogowym Nagrywanie dźwięku , aby odsłuchać nagranie. Jeśli nagranie Ci odpowiada, kliknij przycisk OK, aby je zapisać i wstawić na slajdzie. Jeśli nagranie jeszcze nie spełnia oczekiwań, powtórz kroki 4 i 5.

  Na slajdzie pojawi się ikona dźwięku i kontrolki sterowania dźwiękiem.

  Ikona dźwięku i kontrolki sterowania dźwiękiem
 6. Aby w widoku Normalny lub widoku Pokaz slajdów odtworzyć muzykę lub inny dźwięk, kliknij ikonę, a następnie kliknij pozycję Odtwórz.

 1. Wybierz ikonę klipu audio Ikona klipu audio na slajdzie.

 2. W obszarze Narzędzia audio na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje audio wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby klip audio był odtwarzany automatycznie po wyświetleniu slajdu, na liście Start kliknij pozycję Automatycznie.

  • Aby odtwarzać klip audio ręcznie przez kliknięcie go na slajdzie, na liście Start wykonaj następujące czynności.

   • W programie PowerPoint 2016 zaznacz opcję Po kliknięciu.

   • W programie PowerPoint 2013 zaznacz opcję Przy kliknięciu.

  • Aby odtwarzać klip audio przy każdym kliknięciu w celu przejścia do następnego slajdu w prezentacji, zaznacz opcję Odtwórz na wielu slajdach.

  • Aby odtwarzać klip audio w sposób ciągły do momentu jego zatrzymania, zaznacz opcję W pętli do zatrzymania.

   Uwaga: W przypadku odtwarzania dźwięku w pętli jest on odtwarzany ciągle do momentu przejścia do następnego slajdu.

 • Wybierz ikonę dźwięku na slajdzie, a następnie kliknij przycisk Odtwórz/wstrzymaj wyświetlany pod ikoną dźwięku.

  Odtwarzanie klipu audio

Ważne: Tej opcji należy używać tylko wtedy, gdy zostało ustawione automatyczne odtwarzanie klipu audio lub została utworzona kontrolka innego rodzaju, taka jak wyzwalacz, którego kliknięcie powoduje odtwarzanie klipu. (Wyzwalacz to element slajdu, taki jak obraz, kształt, przycisk, akapit tekstu lub pole tekstowe, którego kliknięcie powoduje rozpoczęcie określonej akcji). Pamiętaj o tym, że ikona dźwięku jest zawsze widoczna, chyba że przeciągniesz ją poza slajd.

 1. Kliknij ikonę klipu audio Ikona klipu audio .

 2. W obszarze Narzędzia audio na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje audio zaznacz pole wyboru Ukryj podczas pokazu.

Aby w programie PowerPoint usunąć klip muzyczny lub inny dźwięk, wykonaj następujące czynności:

 1. Znajdź slajd zawierający dźwięk, który chcesz usunąć.

 2. W widoku normalnym kliknij ikonę dźwięku Ikona klipu audio lub ikonę dysku CD Obraz ikony , a następnie naciśnij klawisz Delete.

Co chcesz zrobić?

 1. W widoku Normalny kliknij slajd, do którego chcesz dodać dźwięk.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Multimedia kliknij strzałkę znajdującą się w obszarze Dźwięk.

  Menu Dźwięk

 3. Na liście kliknij pozycję Dźwięk z pliku lub Dźwięk clipart, zlokalizuj i wybierz odpowiedni klip dźwiękowy, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

  Na slajdzie pojawi się ikona dźwięku i kontrolki sterowania dźwiękiem.

  Ikona dźwięku i kontrolki sterowania dźwiękiem

 4. Aby w widoku Normalny lub widoku Pokaz slajdów odtworzyć muzykę lub inny dźwięk, kliknij ikonę, a następnie kliknij pozycję Odtwórz.

 1. W widoku Normalny kliknij slajd, do którego chcesz dodać dźwięk.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Multimedia kliknij strzałkę znajdującą się w obszarze Dźwięk.

  Menu Dźwięk

 3. Na liście kliknij pozycję Nagraj dźwięk.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Nagrywanie dźwięku.

 4. W oknie dialogowym Nagrywanie dźwięku kliknij pozycję Nagraj Przycisk nagrywania dźwięku w programie PowerPoint i zacznij mówić lub odtwarzać własny dźwięk.

 5. Po zakończeniu nagrywania kliknij pozycję Zatrzymaj Przycisk zatrzymywania w oknie dialogowym Nagrywanie dźwięku . Przypisz nazwę do nagrania.

  Kliknij pozycję Odtwórz Przycisk odtwarzania w oknie dialogowym Nagrywanie dźwięku , aby odsłuchać nagranie. Jeśli nagranie Ci odpowiada, kliknij przycisk OK, aby je zapisać i wstawić na slajdzie. Jeśli nagranie jeszcze nie spełnia oczekiwań, powtórz kroki 4 i 5.

  Na slajdzie pojawi się ikona dźwięku i kontrolki sterowania dźwiękiem:

  Ikona dźwięku i kontrolki sterowania dźwiękiem

 6. Aby w widoku Normalny lub widoku Pokaz slajdów odtworzyć muzykę lub inny dźwięk, kliknij ikonę, a następnie kliknij pozycję Odtwórz.

 1. Wybierz ikonę klipu audio Ikona klipu audio na slajdzie.

 2. W obszarze Narzędzia audio na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje audio wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby klip audio był odtwarzany automatycznie po wyświetleniu slajdu, na liście Start kliknij pozycję Automatycznie.

  • Aby ręcznie odtwarzać klip audio po kliknięciu go na slajdzie, na liście Start kliknij pozycję Przy kliknięciu.

  • Aby odtwarzać klip audio przy każdym kliknięciu w celu przejścia do następnego slajdu w prezentacji, na liście Start kliknij pozycję Odtwórz na wielu slajdach.

  • Aby odtwarzać klip audio w sposób ciągły do momentu jego zatrzymania, zaznacz pole wyboru W pętli do zatrzymania.

   Uwaga: W przypadku odtwarzania dźwięku w pętli jest on odtwarzany ciągle do momentu przejścia do następnego slajdu.

 • Na slajdzie kliknij przycisk Odtwórz/wstrzymaj wyświetlany pod ikoną dźwięku.

  Odtwarzanie klipu audio

Ważne: Tej opcji należy używać tylko wtedy, gdy zostało ustawione automatyczne odtwarzanie klipu audio lub została utworzona kontrolka innego rodzaju, taka jak wyzwalacz, którego kliknięcie powoduje odtwarzanie klipu. (Wyzwalacz to element slajdu, taki jak obraz, kształt, przycisk, akapit tekstu lub pole tekstowe, którego kliknięcie powoduje rozpoczęcie określonej akcji). Pamiętaj o tym, że ikona dźwięku jest zawsze widoczna, chyba że przeciągniesz ją poza slajd.

 1. Kliknij ikonę klipu audio Ikona klipu audio .

 2. W obszarze Narzędzia audio na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje audio zaznacz pole wyboru Ukryj podczas pokazu.

Aby w programie PowerPoint usunąć klip muzyczny lub inny dźwięk, wykonaj następujące czynności:

 1. Znajdź slajd zawierający dźwięk, który chcesz usunąć.

 2. W widoku normalnym kliknij ikonę dźwięku Ikona klipu audio lub ikonę dysku CD Obraz ikony , a następnie naciśnij klawisz Delete.

Co chcesz zrobić?

 1. W widoku Normalny kliknij slajd, do którego chcesz dodać dźwięk.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Klipy multimedialne kliknij strzałkę w obszarze Dźwięk.

  Menu Dźwięk

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać dźwięk z komputera lub udziału sieciowego, kliknij polecenie Dźwięk z pliku, znajdź folder zawierający odpowiedni plik, a następnie kliknij dwukrotnie plik, który chcesz dodać.

  • Aby dodać dźwięk z obiektu clipart, kliknij pozycję Dźwięk z programu Clip Organizer, zlokalizuj odpowiedni klip w okienku zadań Clipart, a następnie kliknij, aby dodać go do slajdu.

  • Aby odtworzyć dźwięk z dysku CD na komputerze, kliknij pozycję Odtwórz ścieżkę audio CD, wybierz czas rozpoczęcia i zakończenia oraz inne opcje odtwarzania, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby nagrać i dodać własny dźwięk, kliknij pozycję Nagraj dźwięk, a następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk Rejestruj Przycisk nagrywania dźwięku w programie PowerPoint i zacznij mówić lub odtwarzać własny dźwięk.

  Na slajdzie pojawi się ikona dźwięku Obraz ikony .

 1. Wybierz ikonę dźwięku Obraz ikony na slajdzie.

 2. W obszarze Narzędzia dźwięków na karcie Opcje w grupie Opcje dźwięku wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby klip audio był odtwarzany automatycznie po wyświetleniu slajdu, na liście Odtwórz dźwięk kliknij pozycję Automatycznie.

  • Aby ręcznie odtwarzać klip audio po kliknięciu go na slajdzie, na liście Odtwórz dźwięk kliknij pozycję Po kliknięciu.

  • Aby odtwarzać klip audio przy każdym kliknięciu w celu przejścia do następnego slajdu w prezentacji, na liście Odtwórz dźwięk kliknij pozycję Odtwórz na wielu slajdach.

  • Aby odtwarzać klip audio w sposób ciągły do momentu jego zatrzymania, zaznacz opcję W pętli do zatrzymania.

   Uwaga: W przypadku odtwarzania dźwięku w pętli jest on odtwarzany ciągle do momentu przejścia do następnego slajdu.

Dźwięk możesz odtwarzać do momentu jego zatrzymania przez użytkownika lub przez cały czas trwania prezentacji. W tym celu musisz określić opcje zatrzymania dźwięku.

 1. Aby dopasować ustawienia zatrzymywania pliku dźwiękowego, na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij pozycję Animacja niestandardowa.

  Obraz karty Animacje

 2. W obszarze Animacja niestandardowaokienko zadań kliknij strzałkę z prawej strony dźwięku zaznaczonego na liście Animacja niestandardowa, a następnie kliknij polecenie Opcje efektu.

 3. Na karcie Efekt w obszarze Zatrzymaj odtwarzanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zatrzymać odtwarzanie pliku dźwiękowego po kliknięciu slajdu, kliknij opcję Przy kliknięciu.

  • Aby zatrzymać odtwarzanie pliku dźwiękowego po tym slajdzie, kliknij opcję Po bieżącym slajdzie.

  • Aby plik dźwiękowy był odtwarzany przez wiele slajdów, kliknij opcję Po, a następnie ustaw całkowitą liczbę slajdów, podczas wyświetlania których plik powinien być odtwarzany.

   Uwaga: W przypadku dwóch ostatnich z wymienionych opcji dźwięk powinien być tak długi, jak określony czas wyświetlania slajdów. Długość pliku dźwiękowego można sprawdzić na karcie Ustawienia dźwięku w obszarze Informacje.

 • Kliknij dwukrotnie ikonę dźwięku Obraz ikony na slajdzie.

Ważne:  Tej opcji należy używać tylko wtedy, gdy zostało ustawione automatyczne odtwarzanie dźwięku lub została utworzona kontrolka innego rodzaju, taka jak wyzwalacz, którego kliknięcie powoduje odtwarzanie dźwięku. (Wyzwalacz to element slajdu, taki jak obraz, kształt, przycisk, akapit tekstu lub pole tekstowe, którego kliknięcie powoduje rozpoczęcie określonej akcji). Pamiętaj o tym, że ikona dźwięku jest zawsze widoczna w widoku Normalny, chyba że przeciągniesz ją poza slajd.

 1. Kliknij ikonę dźwięku Obraz ikony .

 2. W obszarze Narzędzia dźwięków na karcie Opcje w grupie Opcje dźwięku zaznacz pole wyboru Ukryj podczas pokazu.

 1. Kliknij slajd zawierający dźwięk, który chcesz usunąć.

 2. W widoku normalnym kliknij ikonę dźwięku Obraz ikony lub ikonę dysku CD Obraz ikony , a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Aby usunąć wiele dźwięków, powtórz kroki 1 i 2 dla każdego slajdu zawierającego pliki dźwiękowe, które chcesz usunąć.

Zobacz też

Dodawanie dźwięku do pokazu slajdów w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Odtwarzanie muzyki podczas pokazu slajdów

Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint

Automatyczne odtwarzanie muzyki lub innych dźwięków, gdy pojawia się slajd

Przycinanie klipu wideo, muzycznego lub dźwiękowego

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×