Dodawanie lub usuwanie członków z grup usługi Office 365 przy użyciu centrum administracyjnego usługi Office 365

Ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2018 r.

W usłudze Office 365 członkowie grupy zazwyczaj tworzą własne grupy, dodają siebie do grup, do których chcą dołączyć, lub są zapraszani przez właścicieli grup. Jeśli właściciel grupy ulega zmianie lub członek powinien zostać dodany lub usunięty, jako administrator możesz również wprowadzić tę zmianę. Co to jest grupa usługi Office 365?

Wskazówka: Możesz również dodawać lub usuwać członków za pomocą programu Outlook.  

Dodawanie członka do grupy przez centrum administracyjne usługi Office 365

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 przy użyciu konta administratora globalnego lub administratora programu Exchange. Otwórz centrum administracyjne usługi Office 365. Jeśli nie jesteś administratorem, możesz dodawać lub usuwać członków za pomocą programu Outlook

 2. W lewym okienku nawigacji wybierz pozycję Grupy > Grupy.

 3. Wybierz grupę.

 4. W okienku szczegółów obok pozycji Członkowie kliknij pozycję Edytuj.

  Zrzut ekranu z wyróżnionym linkiem Edytuj członków
 5. Wyszukaj lub wybierz nazwę członka, którego chcesz dodać.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie członka z grupy w centrum administracyjnym usługi Office 365

Uwaga: Po usunięciu członka z grupy prywatnej upływa 5 minut, zanim ta osoba zostanie zablokowana z grupy (po pełnym zreplikowaniu zmian członkostwa w kontrolerach domeny).

 1. Przejdź do centrum administracyjnego usługi Office 365.

 2. W lewym okienku nawigacji wybierz pozycję Grupy > Grupy.

 3. Wybierz grupę.

 4. W okienku szczegółów obok pozycji Członkowie kliknij pozycję Edytuj.

 5. Kliknij pozycję Usuń obok członka, którego chcesz usunąć.

 6. Kliknij pozycję Zapisz, aby usunąć członka.

Zarządzanie statusem właściciela grupy

Osoba, która utworzyła grupę, jest domyślnie jej właścicielem. Często grupa ma wielu właścicieli w celu zapewnienia zapasowej pomocy technicznej lub z innych powodów. Status członka grupy można podwyższyć do poziomu właściciela grupy, a status właściciela grupy można obniżyć do poziomu członka.

Podwyższanie poziomu członka do statusu właściciela w centrum administracyjnym usługi Office 365

 1. Przejdź do centrum administracyjnego usługi Office 365.

 2. W lewym okienku nawigacji wybierz pozycję Grupy > Grupy.

 3. Wybierz grupę.

 4. W okienku Akcje zbiorcze z prawej strony ekranu kliknij pozycję Edytuj właścicieli.

 5. Wyszukaj lub wybierz nazwę członka, którego chcesz dodać.

 6. Kliknij pozycję Dodaj obok nazwy członka.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Odbieranie statusu właściciela w centrum administracyjnym usługi Office 365

 1. Przejdź do centrum administracyjnego usługi Office 365.

 2. W lewym okienku nawigacji wybierz pozycję Grupy > Grupy.

 3. Wybierz grupę.

 4. W okienku szczegółów z prawej strony ekranu kliknij pozycję Edytuj właścicieli.

 5. Kliknij pozycję Usuń obok nazwy właściciela.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Więcej informacji na temat zarządzania członkostwem

Artykuły na temat zarządzania grupami

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×