Dodawanie lub rejestrowanie formantu ActiveX

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Oprócz różnych kontrolek formularza na komputerze znajduje się wiele formantów ActiveX zainstalowanych przez program Excel i innych programach, takich jak 12.0 kontrola kalendarza i Windows Media Player. Po zainstalowaniu nowych formantów ActiveX, program instalacyjny formantów zazwyczaj rejestruje każdej kontrolki, na komputerze, dzięki czemu można skorzystać z programu Excel. Jeśli kontrolki nie jest wyświetlany na liście, można go zarejestrować ręcznie.

Ważne: 

 • Nie wszystkie formanty ActiveX mogą być używane bezpośrednio w arkuszach; Niektóre można używać tylko w języku Microsoft Visual Basic dla formularzy użytkownika Applications (VBA). Podczas pracy z tych formantów, program Excel wyświetli komunikat nie można wstawić obiektu przy próbie dodawanie ich do arkusza.

 • Należy włączyć kartę Deweloper na Wstążce, aby można było pracować z formantami ActiveX. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

 1. Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Wstaw i następnie w obszarze Formanty ActiveX, zaznacz kontrolki, lub kliknij przycisk Więcej formantów, aby wyświetlić wszystkie dostępne formanty ActiveX, a następnie zaznacz kontrolki.

  Kontrolki ActiveX na Wstążce
 2. Kliknij arkusz w miejscu, w którym ma się pojawić formant ActiveX.

  • Aby edytować kontrolkę, upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Włącz Tryb projektowania na karcie Deweloper w grupie elementy sterujące.

   Tryb projektowania na Wstążce
  • Aby określić właściwości kontrolki, na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij pozycję Właściwości.

   Porada: Możesz również kliknąć formant prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych właściwości, zaznacz właściwość, a następnie naciśnij klawisz F1 w celu wyświetlenia tematu Pomoc języka Visual Basic. Możesz również wpisać nazwę właściwości w polu Szukaj w Pomocy dla języka Visual Basic.

 1. Kliknij przycisk formant ActiveX, który chcesz zarejestrować.

 2. Upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper w grupie formanty Włącz Tryb projektowania Obraz przycisku .

 3. Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij pozycję Więcej formantów.

  Kontrolki ActiveX na Wstążce
 4. W dolnej części okna dialogowego Więcej formantów kliknij przycisk Zarejestruj niestandardowy.

 5. W oknie dialogowym Zarejestruj formant niestandardowy zlokalizuj folder zawierający plik formantu (z rozszerzeniem nazwy pliku ocx) albo plik biblioteki dołączanej dynamicznie (z rozszerzeniem nazwy pliku dll) formantu, który ma zostać zarejestrowany.

 6. Zaznacz plik danego formantu, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Dodawanie pola wyboru, opcja lub przycisk przełączania (formantów ActiveX)

Dodawanie formantu obrazu do arkusza

Dodawanie etykiety lub pola tekstowego do arkusza

Omówienie formularzy, kontrolek formularza i kontrolek ActiveX w arkuszu

Włączanie lub wyłączanie ustawień kontrolek ActiveX w plikach pakietu Office

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×