Dodawanie lub odejmowanie dat

Załóżmy, że trzeba skorygować pewną datę w harmonogramie projektu, dodając do niej dwa tygodnie, aby zobaczyć, jaki to będzie miało wpływ na datę wykonania, albo określić czas wykonywania określonego działania na liście zadań projektu. Można dodać określoną liczbę dni do daty, odjąć określoną liczbę dni od daty w prostej formule lub użyć funkcji skoroszytu zaprojektowanych specjalnie pod kątem pracy z datami w programie Excel.

W tym artykule

Dodawanie dni do daty lub odejmowanie dni od daty

Dodawanie miesięcy do daty lub odejmowanie miesięcy od daty

Dodawanie lat do daty lub odejmowanie lat od daty

Dodawanie kombinacji dni, miesięcy i lat do daty

Dodawanie dni do daty lub odejmowanie dni od daty

Załóżmy, że saldo rachunku jest wystawiane z datą 8 lutego 2010 r. Pieniądze mają zostać przesłane na rachunek bieżący, aby znalazły się na nim 15 dni przed tą datą. Ponadto wiadomo, że dla rachunku obowiązuje 30-dniowy cykl rozliczeniowy i trzeba sprawdzić, kiedy należy przesłać pieniądze, aby zostały uwzględnione w saldzie za marzec 2010 i aby były dostępne 15 dni przed tą datą.

 1. W komórce A1 wpisz 2010-02-08.

 2. W komórce B1 wpisz =A1-15.

 3. W komórce C1 wpisz =A1+30.

 4. W komórce D1 wpisz =C1-15.

Komórki A1 i C1 będą zawierały daty wystawienia (2010-02-08 i 2010-03-10) sald rachunku za luty i marzec, a komórki B1 i D1 będą zawierały daty (2010-01-24 i 2010-02-23), do których należy przesłać pieniądze, aby zostały uwzględnione w saldach wystawianych w określonych dniach.

Dodawanie miesięcy do daty lub odejmowanie miesięcy od daty

Aby szybko dodać do daty lub odjąć od daty określoną liczbę całych miesięcy, można użyć funkcji NR.SER.DATY.

Funkcja NR.SER.DATY wymaga podania dwóch wartości (określanych również mianem argumentów): daty początkowej i liczby miesięcy do dodania lub odjęcia. Aby odjąć miesiące, jako drugi argument należy wpisać liczbę ujemną, na przykład =NR.SER.DATY("10-02-15";-5). Wynikiem tej formuły jest data 2009-09-15.

Wartość daty początkowej można określić, wprowadzając odwołanie do komórki zawierającej tę wartość lub wpisując datę w cudzysłowie, na przykład "2010-02-15".

Na przykład: do daty 16 października 2009 r. należy dodać 16 miesięcy.

 1. W komórce A5 wpisz 2009-10-16.

 2. W komórce B5 wpisz =NR.SER.DATY(A5;16).

  Funkcja użyje wartości w komórce A5 jako daty.

 3. W komórce C5 wpisz =NR.SER.DATY("2009-10-16";16).

  W tym wypadku funkcja użyje wartości daty wpisanej bezpośrednio: "10-09-16".

  Komórki B5 i C5 powinny zawierać datę 2011-02-16.

  Uwaga: W zależności od formatu komórek zawierających wpisane formuły program Excel może wyświetlić wyniki jako liczby kolejne— w takim wypadku data 2010-02-16 może zostać wyświetlona jako 40590.

  W programie Excel dat można używać w obliczeniach, ponieważ są one przechowywane jako liczby kolejne. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2010 r. — liczba kolejna 40179, ponieważ od 1 stycznia 1900 r. minie tego dnia 40 178 dni.

 4. Jeśli wyniki są wyświetlane w postaci liczb kolejnych, zaznacz komórki B5 oraz C5 i wykonaj poniższe czynności.

 5. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Format, a następnie kliknij polecenie Formatuj komórki.

 6. W oknie dialogowym Formatowanie komórek kliknij kartę Liczba.

 7. W obszarze Kategoria kliknij pozycję Data, a następnie kliknij przycisk OK. Wartość każdej z komórek powinna być wyświetlana w postaci daty zamiast liczby kolejnej.

Dodawanie lat do daty lub odejmowanie lat od daty

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład?

 • Zaznacz przykład w tym artykule. Jeśli kopiujesz przykład w aplikacji Excel Web App, skopiuj i wklej każdą komórkę pojedynczo. Ważne Nie zaznaczaj nagłówków kolumn ani nagłówków wierszy.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy programu Excel 2013 dla systemu Windows

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 • Naciśnij klawisze CTRL+C.

 • Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 • Zaznacz w arkuszu komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V. Jeśli pracujesz w aplikacji Excel Web App, powtórz kopiowanie i wklejanie w przypadku każdej komórki w przykładzie.

 • Ważne Aby przykład działał poprawnie, musisz go wkleić do komórki A1 w arkuszu.

 • Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz Ctrl+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

 • Po skopiowaniu przykładu do pustego arkusza możesz dopasować go do własnych potrzeb.

1

2

3

4

5


6


7


8

A

B

Data

Liczba lat do dodania (lub odjęcia)

2009-06-09

3

2009-09-02

-5

2010-12-10

25

Formuła

Opis (wynik)

=DATA(ROK(A2)+B2;MIESIĄC(A2);DZIEŃ(A2))

Dodaje 3 lata do daty 2009-06-09 (2012-06-09)

=DATA(ROK(A3)+B3;MIESIĄC(A3);DZIEŃ(A3))

Odejmuje 5 lat od daty 2009-09-02 (2004-09-02)

=DATA(ROK(A4)+B4;MIESIĄC(A4);DZIEŃ(A4))

Dodaje 25 lat do daty 2010-12-10 (2035-12-10)

Jak działa ta formuła

W każdej z trzech formuł liczba lat określona w kolumnie B jest dodawana do wartości roku pobranej z daty w kolumnie A.

Na przykład w komórce A6 funkcja ROK jest używana w stosunku do daty zawartej w komórce A2 (2009-06-09) i zwraca wartość 2009 jako wartość roku. Następnie formuła dodaje liczbę 3 (wartość w komórce B2) do tej wartości roku, co daje wynik 2012. W tej samej formule funkcja MIESIĄC zwraca wartość 6, a funkcja DZIEŃ zwraca wartość 9. Następnie funkcja DATA łączy te trzy wartości, dając datę przypadającą za trzy lata — 2012-06-09.

Za pomocą podobnej formuły można dodawać miesiące do daty. Używając daty podanej w poprzednim przykładzie, można dodać 9 miesięcy do daty 2009-06-09 przy użyciu następującej formuły: =DATA(ROK(A2);MIESIĄC(A2)+9;DZIEŃ(A2)). Formuła zwróci datę 2010-03-09.

Dodawanie kombinacji dni, miesięcy i lat do daty

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład?

 • Zaznacz przykład w tym artykule. Jeśli kopiujesz przykład w aplikacji Excel Web App, skopiuj i wklej każdą komórkę pojedynczo. Ważne Nie zaznaczaj nagłówków kolumn ani nagłówków wierszy.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy programu Excel 2013 dla systemu Windows

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 • Naciśnij klawisze CTRL+C.

 • Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 • Zaznacz w arkuszu komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V. Jeśli pracujesz w aplikacji Excel Web App, powtórz kopiowanie i wklejanie w przypadku każdej komórki w przykładzie.

 • Ważne Aby przykład działał poprawnie, musisz go wkleić do komórki A1 w arkuszu.

 • Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz Ctrl+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

 • Po skopiowaniu przykładu do pustego arkusza możesz dopasować go do własnych potrzeb.

1

2

3


4


5

A

B

Data

2009-06-09

Formuła

Opis (wynik)

=DATA(ROK(A2)+3;MIESIĄC(A2)+1;DZIEŃ(A2)+5)

Dodanie 3 lat, 1 miesiąca i 5 dni do daty 2009-06-09 (2012-07-14)

=DATA(ROK(A2)+1;MIESIĄC(A2)+7;DZIEŃ(A2)+5)

Dodanie 1 roku, 7 miesięcy i 5 dni do daty 2009-06-09 (2011-01-14)

Formuły w przykładzie mają następujące argumenty (argument to wartość przekazywana do funkcji).

Formuła do dodawania dat

Formuła do dodawania dat

Obraz przycisku data_początkowa: data lub odwołanie do komórki zawierającej datę.

Obraz przycisku dodaj_lata: liczba lat do dodania.

Obraz przycisku dodaj_miesiące: liczba miesięcy do dodania.

Krok 4 dodaj_dni: liczba dni do dodania.

Jak działa ta formuła

W każdej z formuł do daty znajdującej się w komórce A2 jest dodawana określona liczba lat, miesięcy i dni.

Na przykład w komórce A5 (druga formuła) funkcja ROK jest używana w stosunku do daty zawartej w komórce A2 (2009-06-09) i zwraca wartość 2009 jako rok. Następnie formuła dodaje liczbę 1 do tej wartości roku, co daje wynik 2010. Funkcja MIESIĄC zwraca wartość 6, a następnie do tej wartości jest dodawanych 7 miesięcy. Ponieważ suma 6 i 7 miesięcy wynosi 13 miesięcy, funkcja DATA dodaje 1 rok do wartości roku, co daje wartość 2011. Funkcja DATA odejmuje 12 od wartości miesięcy, co daje wartość miesiąca 1. Funkcja DZIEŃ zwraca wartość 9 i dodaje do niej 5 dni, co daje wartość 14. Na koniec funkcja DATA łączy te trzy wartości (2011, 1 i 14) w datę przypadającą za rok, siedem miesięcy i 5 dni — 2011-01-14.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×