Dodawanie listy wielopoziomowej ani tworzyć nowych plików w programie Word dla komputerów Mac

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Lista wielopoziomowa (lub listy konspektu) podobnych jednopoziomowa, może być list punktowanych lub numerowanych, ale przy użyciu dodatkowo, że można łączyć liczb, liter i punktory. Możesz utworzyć nowe style listy wielopoziomowej, dostosowując styl, kolor i wyrównanie punktory, liter i cyfr. Po dostosowaniu ich można zapisać te ustawienia jako styl i używać go potem wielokrotnie.

Tworzenie listy wielopoziomowej

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij przycisk Lista wielopoziomowa   Lista wielopoziomowa .

 2. Kliknij format listy.

 3. Wpisz pozycje listy, naciskając klawisz RETURN po każdej pozycji.

 4. Aby przenieść pozycję listy numerowanej konspektu na odpowiedni poziom numerowania, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Kliknij pozycję w dowolnym miejscu, a następnie

  Obniżanie poziomu element na niższy poziom numerowania

  Na karcie Narzędzia główne w obszarze Akapit kliknij przycisk Zwiększ wcięcie  Przycisk Zwiększ wcięcie w programie PowerPoint .

  Porada: Aby zwiększyć wcięcie przy użyciu klawiatury, umieść punkt wstawiania na początku pozycji listy, a następnie naciśnij klawisz TAB.

  Przenieść element na wyższy poziom numerowania

  Na karcie Narzędzia główne w obszarze Akapit kliknij przycisk Zmniejsz wcięcie  Przycisk Zmniejsz wcięcie .

  Porada: Aby zmniejszyć wcięcie przy użyciu klawiatury, umieść punkt wstawiania na początku pozycji listy, a następnie naciśnij klawisze SHIFT + TAB.

Tworzenie nowego stylu listy wielopoziomowej

 1. Zaznacz listę wielopoziomową, której wygląd chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę obok przycisku Lista wielopoziomowa, a następnie kliknij pozycję Definiuj nową listę wielopoziomową.

  Ikona Lista wielopoziomowa i pozycja Definiuj nową listę wielopoziomową wyróżnione na karcie Narzędzia główne.

 3. Kliknij strzałkę w lewym dolnym rogu, aby rozwinąć okno dialogowe, dzięki czemu będą widoczne wszystkie opcje.

  Strzałka w dół wyróżniona w oknie dialogowym Dostosowywanie konspektu.

 4. W obszarze Poziom kliknij poziom listy, który chcesz zmodyfikować. Domyślnie wybrany jest poziom 1.

 5. Aby dołączyć punktory z łącznikiem, nawiasami lub inną wartością, wprowadź ją w polu Wprowadź formatowanie numeracji. Na przykład wpisz (1), aby liczby były otoczone nawiasami, lub (A), aby litery były otoczone nawiasami.

 6. Aby zmienić rozmiar, styl i kolor czcionki, kliknij pozycję Czcionka, a następnie wybierz ustawienia na kartach Czcionka i Zaawansowane.

  • Na karcie Czcionka można zmieniać następujące właściwości punktora: czcionka, styl, rozmiar, kolor, styl podkreślenia, kolor podkreślenia i efekty.

  • Na karcie Zaawansowane można zmieniać odstępy między znakami i zaawansowane funkcje typografii.

 7. Aby zmienić styl, kliknij strzałkę obok pozycji Styl numeracji dla tego poziomu i wybierz liczby, litery lub inny format chronologiczny. W polu Rozpocznij od wybierz liczbę, literę lub punktor, od którego chcesz rozpocząć listę. Wartość domyślna dla liczb to 1.

  Uwaga: Aby wznowić numerowanie po określonym poziomie, zaznacz znajdujące się w dolnej części okna dialogowego pole wyboru Ponownie rozpocznij listę po, a następnie wybierz poziom z listy.

 8. Aby wymusić stosowanie cyfr arabskich na liście wielopoziomowej, zaznacz pole wyboru Zamień na cyfry arabskie.

 9. Aby wyświetlić numery wyższych poziomów na każdym poziomie, w polu Dołącz numer poziomu z określ numery poziomów, które mają zostać uwzględnione.

 10. Aby zmienić wyrównanie liczb, w obszarze Położenie numeru kliknij pozycję Do lewej, Do środka lub Do prawej. W polu Wyrównanie określ wartość, od której rozpocznie się wyrównanie, na przykład 1,25 cm.

 11. W obszarze Położenie tekstu w polu Wcięcie wybierz, gdzie chcesz zwiększyć wcięcie tekstu. Jeśli chcesz dodać pozycję tabulatora, wprowadź jego lokalizację w polu Dodaj pozycję tabulatora.

 12. Po zakończeniu dostosowywania opcji formatowania dla poziomów na liście wielopoziomowej wpisz nazwę listy w polu Nazwa listy pola ListNum. Ta nazwa będzie widoczna zawsze po wyświetleniu pola ListNum.

 13. W polu Po znaku numeracji wprowadź wartość, która będzie następować po każdym punktorze, klikając opcję Znak tabulacji, Odstęp lub Nic. W przypadku wybrania opcji Znak tabulacji zaznacz pole wyboru Dodaj pozycję tabulatora i wprowadź wartość.

 14. Aby dla każdego poziomu listy użyć stylu istniejącego w programie Word, wybierz styl w obszarze Przypisz styl do poziomu.

 15. W obszarze Zastosuj zmiany do wybierz, gdzie chcesz zastosować zmiany, klikając pozycję Cała lista, Od bieżącego miejsca lub Zaznaczony tekst.

 16. Kliknij przycisk OK, aby zapisać styl.

Tworzenie listy wielopoziomowej

 1. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Akapit kliknij przycisk Lista wielopoziomowa  Lista wielopoziomowa .

 2. Wpisz pozycje listy, naciskając klawisz RETURN po każdej pozycji.

 3. Aby przenieść pozycję listy numerowanej konspektu na odpowiedni poziom numerowania, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Kliknij pozycję w dowolnym miejscu, a następnie

  Obniżanie poziomu element na niższy poziom numerowania

  Na karcie Narzędzia główne w obszarze Akapit kliknij przycisk Zwiększ wcięcie  Przycisk Zwiększ wcięcie w programie PowerPoint .

  Porada: Aby zwiększyć wcięcie przy użyciu klawiatury, umieść punkt wstawiania na początku pozycji listy, a następnie naciśnij klawisz TAB.

  Przenieść element na wyższy poziom numerowania

  Na karcie Narzędzia główne w obszarze Akapit kliknij przycisk Zmniejsz wcięcie  Przycisk Zmniejsz wcięcie .

  Porada: Aby zmniejszyć wcięcie przy użyciu klawiatury, umieść punkt wstawiania na początku pozycji listy, a następnie naciśnij klawisze SHIFT + TAB.

Tworzenie nowego stylu listy wielopoziomowej

 1. Kliknij pozycję listy, której formatowanie chcesz zmienić.

  Uwaga: Jeśli zmienisz formatowanie dla jednej pozycji listy numerowanej konspektu, ta zmiana wpłynie na wszystkie pozycje listy na tym samym poziomie.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Akapit kliknij przycisk Lista wielopoziomowa  Lista wielopoziomowa , a następnie kliknij pozycję Definiuj nową listę wielopoziomową.

 3. Kliknij strzałkę w lewym dolnym rogu, aby rozwinąć okno dialogowe, dzięki czemu będą widoczne wszystkie opcje.

 4. W obszarze Poziom kliknij poziom listy, który chcesz zmodyfikować. Domyślnie wybrany jest poziom 1.

 5. Aby dołączyć punktory z łącznika, nawiasy lub inną wartość, należy ją wprowadzić w polu format liczb. Na przykład wpisz (1) , jeśli chcesz stylu liczb z nawiasami lub (A) za pomocą stylów liter w nawiasach.

 6. Aby zmienić rozmiar, styl i kolor czcionki, kliknij pozycję Czcionka, a następnie wybierz ustawienia na kartach Czcionka i Zaawansowane.

  • Na karcie Czcionka można zmieniać następujące właściwości punktora: czcionka, styl, rozmiar, kolor, styl podkreślenia, kolor podkreślenia i efekty.

  • Na karcie Zaawansowane można zmieniać odstępy między znakami i zaawansowane funkcje typografii.

 7. Aby zmienić styl, kliknij strzałkę obok przycisku styl numeracji i wybierz pozycję liczb, liter lub inny format chronologicznej. W polu Rozpocznij od wybierz numer, litery lub punktor miejsce, w którym chcesz rozpocząć listę. Wartość domyślna dla liczb jest 1.

  Uwaga: Ponownie rozpocząć numerowanie po określonym poziomie, zaznacz pole wyboru Numerowanie po (u dołu okna dialogowego) i wybierz poziom na liście.

 8. Aby wymusić prawne styl na lista wielopoziomowa, zaznacz pole Zamień na cyfry arabskie.

 9. Aby wyświetlić większe liczby poziomu, przy czym każdy poziom w poprzednim numer poziomu, określ, które poziomu numery, aby uwzględnić.

 10. Aby zmienić wyrównanie numeracji, w obszarze Liczba położenie lub Położenie punktora, kliknij lewym, Wyśrodkowane lub do prawej. W wyrównany na określanie wartości się od czego zacząć wyrównanie (na przykład 0,5").

 11. W obszarze Położenie tekstu w polu Wcięcie wybierz miejsce, w którym chcesz zmienić wcięcie tekstu. Jeśli chcesz dodać tabulator, wprowadź lokalizacji tabulatora w Dodaj tabulatora w.

 12. Po zakończeniu dostosowywania opcji formatowania dla poziomów na liście wielopoziomowej wpisz nazwę listy w polu Nazwa listy pola ListNum. Ta nazwa będzie widoczna zawsze po wyświetleniu pola ListNum.

 13. W polu Po znaku numeracji wprowadź wartość, która będzie następować po każdym punktorze, klikając opcję Znak tabulacji, Odstęp lub Nic. W przypadku wybrania opcji Znak tabulacji zaznacz pole wyboru Dodaj pozycję tabulatora i wprowadź wartość.

 14. Aby dla każdego poziomu listy użyć stylu istniejącego w programie Word, wybierz styl w obszarze Przypisz styl do poziomu.

 15. W oknie dialogowym Zastosuj zmiany do wybierz miejsce, w którym chcesz zastosować zmiany, klikając pozycję całej listy, tego momentu lub bieżącego akapitu.

 16. Kliknij przycisk OK, aby zapisać styl.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×