Wykresy

Dodawanie linii trendu i linii średniej do wykresu

Dodawanie linii trendu i linii średniej do wykresu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dodaj linię trendu do wykresu, aby wyświetlić trendy danych wizualnych.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Uwaga: Te kroki dotyczą pakietu Office 2013 i nowszych wersji. Szukasz instrukcji pakietu Office 2010?

Dodawanie linii trendu

 1. Zaznacz wykres.

 2. Wybierz pozycję + w prawym górnym rogu wykresu.

 3. Wybierz pozycję Linia trendu.

  Uwaga: Program Excel wyświetla opcję linii trendu tylko wtedy, gdy zaznaczysz wykres zawierający więcej niż jedną serię danych bez zaznaczania serii danych.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie linii trendu wybierz odpowiednie opcje serii danych, a następnie kliknij przycisk OK.

Formatowanie linii trendu

 1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie bieżące zaznaczenie wybierz opcję linia trendu na liście rozwijanej.

 3. Kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

 4. W okienku Formatowanie linii trendu wybierz opcję linii trendu , aby wybrać linię trendu dla wykresu. Formatowanie linii trendu jest statystycznym sposobem pomiaru danych:
  Linie trendów

 5. Ustaw wartość w polach do przodu i do tyłu , aby zaprojektować dane w przyszłości.

Dodawanie linii średniej ruchomej

Linię trendu możesz sformatować do linii średniej ruchomej.

 1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie bieżące zaznaczenie wybierz opcję linia trendu na liście rozwijanej.

 3. Kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

 4. W okienku Formatowanie linii trendu w obszarze Opcje linii trenduwybierz pozycję Średnia ruchoma. W razie potrzeby określ punkty.

  Uwaga: Liczba punktów w linii trendu średniej ruchomej jest równa całkowitej liczbie punktów w serii pomniejszonej o liczbę określoną dla okresu.

Dodawanie linii trendu lub średniej ruchomej do wykresu w pakiecie Office 2010

 1. Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij seria danych, do którego chcesz dodać linię trendu lub średnią ruchomą, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać serię danych z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Uwaga: W przypadku zaznaczenia wykresu zawierającego więcej niż jedną serię danych bez zaznaczania serii danych program Excel wyświetli okno dialogowe Dodawanie linii trendu . W polu listy kliknij odpowiednią serię danych, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu.

  Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij wstępnie zdefiniowaną opcję linii trendu, której chcesz użyć.

   Uwaga: Powoduje to zastosowanie linii trendu bez włączania określonych opcji.

  2. Kliknij pozycję więcej opcji linii trendu, a następnie w kategorii Opcje linii trendu w obszarze Typ trendu/regresjikliknij typ linii trendu, której chcesz użyć.

  Proponowany typ

  Aby utworzyć

  Liniowy

  Liniowa linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów dopasowania dla linii:

  Równanie

  Zmienne: m to nachylenie, a b to punkt przecięcia.

  Logarytmiczna

  Logarytmiczna linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

  Równanie

  gdzie c i b są stałymi, a LN jest funkcją logarytmu naturalnego.

  Wielomianowa

  Wielomianu lub krzywoliniowej linii trendu przy użyciu poniższego równania do obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

  Równanie

  Zmienne: b i Zmienna są stałymi.

  Moc

  Potęgowa linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

  równanie

  Zmienne: c i b są stałymi.

  Uwaga: Ta opcja jest niedostępna, jeśli dane zawierają wartości ujemne lub zerowe.

  Wykładnicza

  Wykładnicza linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

  Równanie

  gdzie c i b są stałymi, a e jest podstawą logarytmu naturalnego.

  Uwaga: Ta opcja jest niedostępna, jeśli dane zawierają wartości ujemne lub zerowe.

  Średnia ruchoma

  Linia trendu średniej ruchomej przy użyciu następującego równania: równanie

  Uwaga: Liczba punktów w linii trendu średnia ruchoma jest równa całkowitej liczbie punktów w serii pomniejszonej o liczbę określoną dla okresu.

  wartość R-kwadrat

  Linia trendu wyświetlająca wartość R-kwadrat na wykresie przy użyciu następującego równania:

  Równanie

  Ta opcja linii trendu jest dostępna na karcie Opcje okna dialogowego Dodawanie linii trendu lub Formatowanie linii trendu .

  Uwaga: Wartość R-kwadrat, która może być wyświetlana z linią trendu, nie jest dostosowaną wartością R-kwadrat. W przypadku logarytmicznych, potęgowych i wykładniczych linii trendu program Excel używa przekształconego modelu regresji.

  • W przypadku wybrania opcji wielomianowy wpisz najwyższe potęgi dla zmiennej niezależnej w polu kolejność .

  • Jeśli wybierzesz opcję Średnia ruchoma, wpisz liczbę okresów, które mają zostać użyte do obliczenia średniej ruchomej w polu okres .

  • Po dodaniu średniej ruchomej do wykresu xy (punktowego) Średnia ruchoma jest obliczana na podstawie kolejności wartości x wykreślonych na wykresie. Aby uzyskać odpowiedni wynik, może być konieczne posortowanie wartości x przed dodaniem średniej ruchomej.

  • Po dodaniu linii trendu do wykresu liniowego, kolumnowego, warstwowego lub słupkowego linia trendu jest obliczana na podstawie założenia, że wartości x są równe 1, 2, 3, 4, 5, 6 itd. W tym założeniu nastąpi, czy wartości x są wartościami liczbowymi, czy tekstowymi. Aby utworzyć linię trendu na wartościach liczbowych x, należy użyć wykresu xy (punktowego).

  • Program Excel automatycznie przypisuje nazwę linii trendu, ale można ją zmienić. W oknie dialogowym Formatowanie linii trendu w kategorii Opcje linii trendu w obszarze Nazwa linii trendukliknij pozycję niestandardowe, a następnie wpisz nazwę w polu niestandardowe .

Porady: 

 • Możesz również utworzyć średnią ruchomą, która wygładza fluktuacje danych i wyraźnie przedstawia deseń lub trend.

 • Jeśli zmienisz wykres lub serię danych, aby nie obsługiwała już skojarzonej linii trendu, na przykład zmieniając typ wykresu na wykres 3-w lub zmieniając widok raport w formie wykresu przestawnego lub skojarzony raport w formie tabeli przestawnej — linia trendu nie jest już widoczna na wykresie.

 • W przypadku danych liniowych bez wykresu możesz użyć Autowypełniania lub jednej z funkcji statystycznych, takich jak REGEXPW () lub TREND (), aby utworzyć dane dla najlepszego dopasowania liniowego lub wykładniczego.

 1. Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

  Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 3. Aby zmienić kolor, styl lub opcje cienia linii trendu, kliknij kolor linii, styl liniilub kategorię cienia , a następnie wybierz odpowiednie opcje.

 1. Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

  Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 3. Aby określić liczbę okresów, które mają zostać uwzględnione w prognozie, w obszarze Prognozakliknij liczbę w polu okresy do przodu lub okresy wstecz .

 1. Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

  Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 3. Zaznacz pole wyboru Ustaw przecięcie = , a następnie w polu Set przechwyceń = wpisz wartość określającą punkt na osi pionowej (wartości), w której linia trendu przecina oś.

  Uwaga: Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy używasz wykładniczej, liniowej lub wielomianowej linii trendu.

 1. Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

  Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 3. Aby wyświetlić równanie linii trendu na wykresie, zaznacz pole wyboru Wyświetl równanie na wykresie .

  Uwaga: Nie można wyświetlać równań linii trendu dla średniej ruchomej.

Porada: Równanie linii trendu jest zaokrąglane w celu poprawienia jej czytelności. Możesz jednak zmienić liczbę cyfr wybranej etykiety linii trendu w polu miejsca dziesiętne na karcie Liczba w oknie dialogowym formatowanie etykiety linii trendu . (KartaFormatowanie , Grupa bieżące zaznaczenie , przycisk Formatuj zaznaczenie ).

 1. Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, dla której chcesz wyświetlić wartość R-kwadrat, lub wykonaj następujące czynności w celu wybrania linii trendu z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

  Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 3. Na karcie Opcje linii trendu wybierz pozycję Wyświetl wartość R-kwadrat na wykresie.

Uwaga: Nie można wyświetlić wartości R-kwadrat dla średniej ruchomej.

 1. Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz usunąć, lub wykonaj następujące czynności w celu wybrania linii trendu z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij pozycję Brak.

   Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

  2. Naciśnij klawisz DELETE.

Porada: Linię trendu można również usunąć bezpośrednio po dodaniu jej do wykresu, klikając pozycję Cofnij Przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciskając klawisze Ctrl + Z.

Dodawanie linii trendu

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać linię trendu, a następnie kliknij kartę projekt wykresu

  Na przykład na wykresie liniowym kliknięcie jednej z linii wykresu spowoduje, że każdy znacznik danych, który zawiera ta seria danych, zostanie zaznaczony.

  Karta Projektowanie wykresu

 3. Na karcie projekt wykresu kliknij pozycję Dodaj element wykresu, a następnie kliknij pozycję linia trendu.

  Dodawanie linii trendu

 4. Wybierz opcję linii trendu lub kliknij pozycję więcej opcji linii trendu.

  Opcje linii trendu

  Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

  • Wykładnicza

  • Liniowy

  • Logarytmiczna

  • Wielomianowa

  • Moc

  • Średnia ruchoma

  Możesz również nadać nazwę linii trendu i wybrać opcje prognozowania.

Usuwanie linii trendu

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres z linią trendu, a następnie kliknij kartę projekt wykresu .

  Karta Projektowanie wykresu

 3. Kliknij pozycję Dodaj element wykresu, kliknij pozycję linia trendu, a następnie kliknij pozycję Brak.

  Usuń trandline

  Możesz również kliknąć linię trendu i nacisnąć klawisz DELETE.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Opcje linii trendu w pakiecie Office

Tworzenie wykresu od początku do końca

Formatowanie elementów wykresu

Dodawanie etykiet danych do wykresu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×