Dodawanie linii trendu i linii średniej do wykresu

Dodawanie linii trendu i linii średniej do wykresu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby przedstawić trendy danych lub średnie ruchome na utworzonym wykresie, można dodać do niego linię trendu. Linię trendu można także przedłużyć poza zbiór dostępnych danych, aby pomóc w prognozowaniu przyszłych wartości. Na przykład poniższa liniowa linia trendu służy do prognozowania dwóch kolejnych kwartałów i wyraźnie wskazuje pozytywny trend, który wygląda obiecująco dla przyszłych sprzedaży.

Wykres z linią trendu

Możesz dodać linię trendu do wykresu 2-W, który nie jest skumulowany, na przykład do wykresu warstwowego, słupkowego, kolumnowego, liniowego, giełdowego, punktowego i bąbelkowego.

Nie możesz dodać linii trendu do wykresu skumulowanego, wykresu 3-W, radarowego, kołowego, powierzchniowego ani pierścieniowego.

Dodawanie linii trendu

 1. Na wykresiekliknij przycisk seria danych, do której chcesz dodać linię trendu lub średnią ruchomą.

  Linia trendu będzie rozpoczynać się od pierwszego punktu danych wybranej serii danych.

 2. Kliknij przycisk Elementy wykresu Przycisk Elementy wykresu w prawym górnym rogu wykresu.

 3. Zaznacz pole Linia trendu.

 4. Aby wybrać inny typ linii trendu, kliknij strzałkę obok pola Linia trendu, a następnie kliknij pozycję Wykładnicza, Prognozowana liniowa lub Średnia ruchoma dwóch okresów. Aby uzyskać dodatkowe linie trendu, kliknij pozycję Więcej opcji.

 5. Jeśli wybierzesz pozycję Więcej opcji, kliknij wybraną opcję w okienku Formatowanie linii trendu w obszarze Opcje linii trendu.

  Okienko Formatowanie linii trendu

  • Jeśli wybierzesz typ Wielomianowa w polu Kolejność wpisz największą wartość potęgi dla zmiennej niezależnej.

  • Jeśli wybierzesz typ Średnia ruchoma w polu Okres wpisz liczbę okresów, które mają zostać użyte do obliczenia średniej ruchomej.

  • Aby określić punkt, w którym linia trendu przecina oś pionowa (wartości), wybierz pozycję Ustaw ODCIĘTA i wprowadź wartość punktu na osi pionowej.

Porada:  Linia trendu jest najdokładniejsza, gdy jej wartość R-kwadrat (wartość z zakresu od 0 do 1, która wskazuje, jak bliskie rzeczywistym wartościom są wartości szacowane dla linii trendu) jest równa lub niemal równa 1.Gdy linia trendu jest dodawana do danych, wartość R-kwadrat jest obliczana automatycznie przez program Excel. Tę wartość można wyświetlić na wykresie, zaznaczając pole Wyświetl wartości R-kwadrat na wykresie (okienko Formatowanie linii trendu, obszar Opcje linii trendu).

Porady

 • Jeśli zmienisz wykres lub serię danych tak, aby nie obsługuje skojarzonej linii trendu — na przykład przez zmianę typu wykresu na wykres 3-w, zmieniając widok raport w formie wykresu przestawnego lub skojarzony raport w formie tabeli przestawnej — linia trendu przestanie być wyświetlane na wykresie.

 • Dla danych liniowych bez wykresu można użyć Autowypełnianie lub jednej z funkcji statystycznych, takich jak REGEXPW() lub REGLINW(), aby utworzyć dane dla najlepiej pasującego liniowego lub wykładniczej linii.

Dodawanie linii trendu

 1. Na obszar nieskumulowanym, 2-W, pasek, kolumny, linii, giełdowego, xy (punktowy) lub wykres bąbelkowy kliknij pozycję seria danych, do której chcesz dodać linię trendu lub średnią ruchomą, lub wykonaj poniższe czynności, aby zaznaczyć serię danych z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Uwaga: Jeśli wybierzesz wykresu, który zawiera więcej niż jedną serię danych, nie wybierając serię danych, program Excel wyświetla okno dialogowe Dodawanie linii trendu. W polu listy kliknij serię danych, którą chcesz, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk Linia trendu.

  Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij opcję wstępnie zdefiniowanych linii trendu, który ma być używany.

   Uwaga: Dotyczy to linii trendu bez umożliwiające wybranie określonych opcji.

  2. Kliknij przycisk Więcej opcji linii trendu, a następnie w kategorii Opcje linii trendu w obszarze Typ trendu/regresji, kliknij typ linii trendu, który ma być używany.

Proponowany typ

Aby utworzyć

Liniowy

Liniowa linia trendu przy użyciu następującego równania do obliczania najmniejszych kwadratów dopasowania dla wiersza:

równanie

Zmienne: m to nachylenie, a b to punkt przecięcia.

Logarytmiczna

Logarytmiczna linia trendu przy użyciu następującego równania do obliczania najmniejszych kwadratów dopasowania linii metodą najmniejszych:

równanie

gdzie c i b są stałymi, a ln jest logarytmem naturalnym.

Typ Wielomianowa

Wielomianowej lub krzywoliniowej linii trendu przy użyciu następującego równania do najmniejszych kwadratów do obliczania dopasowania linii metodą najmniejszych:

Równanie

Zmienne: b i Zmienna są stałymi.

Power

Potęgowa linia trendu przy użyciu następującego równania do obliczania najmniejszych kwadratów dopasowania linii metodą najmniejszych:

równanie

Zmienne: c i b są stałymi.

Uwaga: Ta opcja jest niedostępna, jeśli dane zawierają wartości ujemne lub zerowe.

Wykładniczy.

Wykładnicza linia trendu przy użyciu następującego równania do najmniejszych kwadratów do obliczania dopasowania linii metodą najmniejszych:

Równanie

gdzie c i b są stałymi, a e jest podstawą logarytmu naturalnego.

Uwaga: Ta opcja jest niedostępna, jeśli dane zawierają wartości ujemne lub zerowe.

Średnia ruchoma

Linia trendu średniej ruchomej przy użyciu następującego równania: równanie

Uwaga: Liczba punktów linii trendu średnia ruchoma jest równa całkowitej liczbie punktów w serii, pomniejszonej odpowiednią liczbę podaną jako okres.

Wartość R-kwadrat

Linii trendu, która jest wyświetlana wartość R-kwadrat na wykresie za pomocą następującego równania:

Równanie

Ta opcja linii trendu jest dostępna na karcie Opcje w oknie dialogowym Dodaj linię trendu lub Formatowanie linii trendu.

Uwaga: Wartość R-kwadrat, które można wyświetlić z linią trendu nie zostanie dopasowana wartość R-kwadrat. Logarytmiczna, potęgowych i wykładniczej linii trendu program Excel używa zmieniony model regresji.

 1. Jeśli wybierzesz Typ Wielomianowa w polu kolejność Wpisz największą wartość potęgi dla zmiennej niezależnej.

 2. Jeśli wybierzesz Średnia ruchoma, wpisz liczbę okresów, których chcesz użyć do obliczenia średniej ruchomej w polu okres.

 3. Jeśli dodasz średnią ruchomą do wykresu xy (punktowego), średniej ruchomej zależy od kolejności wartości x na wykresie. Aby uzyskać wynik, który chcesz, może być konieczne posortować wartości x przed dodaniem średniej ruchomej.

 4. Po dodaniu linii trendu do wiersza, kolumny, obszar lub wykres słupkowy linię trendu jest obliczana w zależności od przy założeniu, że wartości x są 1, 2, 3, 4, 5, 6, itd. To założenie się, czy wartości x są liczbowe lub tekstowe. Aby utworzyć linii trendu na wartości liczbowe x, należy użyć wykresu (punktowego xy).

 5. Program Excel automatycznie przypisuje nazwę linii trendu, ale można ją zmienić. W oknie dialogowym Formatowanie linii trendu w kategorii Opcje linii trendu w obszarze Nazwa linii trendu kliknij pozycję niestandardowe, a następnie wpisz nazwę w polu niestandardowe.

Porady

 • Możesz również utworzyć ruchomą średnią, która wygładza zmian w danych i pokazuje wzór lub trend wyraźnie.

 • Jeśli zmienisz wykres lub serię danych tak, aby nie obsługuje skojarzonej linii trendu — na przykład przez zmianę typu wykresu na wykres 3-w, zmieniając widok raport w formie wykresu przestawnego lub skojarzony raport w formie tabeli przestawnej — linia trendu przestanie być wyświetlane na wykresie.

 • Dla danych liniowych bez wykresu można użyć Autowypełnianie lub jednej z funkcji statystycznych, takich jak REGEXPW() lub REGLINW(), aby utworzyć dane dla najlepiej pasującego liniowego lub wykładniczej linii.

Co jeszcze chcesz zrobić?

 1. Na obszar nieskumulowanym, 2-W, pasek, kolumny, linii, giełdowego, xy (punktowy) lub wykres bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj poniższe czynności, aby go wybrać z listy elementów wykresu.

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij przycisk Więcej opcji linii trendu.

  Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 3. Aby zmienić kolor, styl lub opcje cienia linii trendu, kliknij przycisk Kolor linii, Styl linii lub kategorii Cień, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

 1. Na obszar nieskumulowanym, 2-W, pasek, kolumny, linii, giełdowego, xy (punktowy) lub wykres bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj poniższe czynności, aby go wybrać z listy elementów wykresu.

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij przycisk Więcej opcji linii trendu.

  Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 3. Aby określić liczbę okresów, które chcesz uwzględnić w prognozy, w obszarze Prognozowanie, kliknij liczbę w polu okresów do przodu lub do tyłu.

 1. Na obszar nieskumulowanym, 2-W, pasek, kolumny, linii, giełdowego, xy (punktowy) lub wykres bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj poniższe czynności, aby go wybrać z listy elementów wykresu.

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij przycisk Więcej opcji linii trendu.

  Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 3. Wybierz pozycję Ustawianie ODCIĘTA = pole wyboru, a następnie w Ustawianie ODCIĘTA = wpisz wartość określającą punktu na osi pionowej (wartości), gdzie linia trendu przecina oś.

  Uwaga: Można to zrobić tylko wtedy, gdy używasz wykładniczej, liniowego lub Wielomianowa linia trendu.

 1. Na obszar nieskumulowanym, 2-W, pasek, kolumny, linii, giełdowego, xy (punktowy) lub wykres bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj poniższe czynności, aby go wybrać z listy elementów wykresu.

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij przycisk Więcej opcji linii trendu.

  Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 3. Aby wyświetlić równanie linii trendu na wykresie, zaznacz pole wyboru Wyświetl równanie na wykresie.

  Uwaga: Nie można wyświetlać równania linii trendu średniej ruchomej.

Porada: Równanie linii trendu jest zaokrąglana do poprawienia czytelności. Jednak możesz zmienić liczbę cyfr etykiety zaznaczoną linię trendu w polu miejsca dziesiętne na karcie liczby okna dialogowego Formatowanie etykiety linii trendu. (KartaFormatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie, przycisk Formatuj zaznaczenie ).

 1. Na obszar nieskumulowanym, 2-W, pasek, kolumny, linii, giełdowego, xy (punktowy) lub wykres bąbelkowy kliknij linię trendu, dla której chcesz wyświetlić wartość R-kwadrat, lub wykonaj poniższe czynności, aby wybrać linię trendu z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij przycisk Więcej opcji linii trendu.

  Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 3. Na karcie Opcje linii trendu wybierz wyświetlania R-kwadrat wartości na wykresie.

Uwaga: Nie można wyświetlić wartości R-kwadrat dla średniej ruchomej.

 1. Na obszar nieskumulowanym, 2-W, pasek, kolumny, linii, giełdowego, xy (punktowy) lub wykres bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz usunąć, lub wykonaj poniższe czynności, aby wybrać linię trendu z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij polecenie Brak.

   Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

  2. Naciśnij klawisz DELETE.

Porada: Można też usunąć linii trendu natychmiast po dodaniu do wykresu, klikając pozycję Cofnij Przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciskając klawisze CTRL + Z.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz serię danych, którą chcesz dodać linię trendu, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

  Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

  Karta Projekt wykresu

 3. Na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, a następnie kliknij linię trendu.

  Dodawanie linii trendu

 4. Wybierz opcję linii trendu lub kliknij przycisk Więcej opcji linii trendu.

  Opcje linii trendu

  Możesz wybrać z następujących czynności:

  • Wykładniczy.

  • Liniowy

  • Logarytmiczna

  • Typ Wielomianowa

  • Zasilanie

  • Średnia ruchoma

  Można również nazwę swojej linii trendu i wybierz opcje prognozowania.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres z linią trendu, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

  Karta Projekt wykresu

 3. Kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij polecenie Brak.

  Usuwanie trandline

  Możesz również kliknąć linię trendu i nacisnąć klawisz DELETE.

Word

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać linię trendu, a następnie kliknij kartę Układ wykresu

  Na przykład na wykresie liniowym kliknięcie jednej z linii wykresu spowoduje, że każdy znacznik danych, który zawiera ta seria danych, zostanie zaznaczony.

 3. W obszarze Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij odpowiednią linię trendu.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie linii trendu, wybierz serię, do której ma zostać dodana linia trendu.

  Aby dostosować nazwę linii trendu lub dodać etykietę równania, w obszarze Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij polecenie Opcje linii trendu. W okienku nawigacji kliknij pozycję Opcje, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres z linią trendu, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. W obszarze Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij polecenie Bez linii trendu.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  Możesz również kliknąć linię trendu i nacisnąć klawisz DELETE.

PowerPoint

 1. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać linię trendu, a następnie kliknij kartę Układ wykresu

  Na przykład na wykresie liniowym kliknięcie jednej z linii wykresu spowoduje, że każdy znacznik danych, który zawiera ta seria danych, zostanie zaznaczony.

 2. W obszarze Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij odpowiednią linię trendu.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie linii trendu, wybierz serię, do której ma zostać dodana linia trendu.

  Aby dostosować nazwę linii trendu lub dodać etykietę równania, w obszarze Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij polecenie Opcje linii trendu. W okienku nawigacji kliknij pozycję Opcje, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

 1. Kliknij wykres z linią trendu, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. W obszarze Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij polecenie Bez linii trendu.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  Możesz również kliknąć linię trendu i nacisnąć klawisz DELETE.

Excel

 1. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać linię trendu, a następnie kliknij kartę Układ wykresu

  Na przykład na wykresie liniowym kliknięcie jednej z linii wykresu spowoduje, że każdy znacznik danych, który zawiera ta seria danych, zostanie zaznaczony.

 2. W obszarze Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij odpowiednią linię trendu.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie linii trendu, wybierz serię, do której ma zostać dodana linia trendu.

  Porada: Aby dostosować nazwę linii trendu lub dodać etykietę równania, w obszarze Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij polecenie Opcje linii trendu. W okienku nawigacji kliknij pozycję Opcje, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

 1. Kliknij wykres z linią trendu, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. W obszarze Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij polecenie Bez linii trendu.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  Możesz również kliknąć linię trendu i nacisnąć klawisz DELETE.

Zobacz też

Edytowanie danych na wykresie

Animowanie tekstu, obiektów i wykresów w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Więcej informacji o poszczególnych opcjach linii trendu

Linia trendu tego typu służy do tworzenia optymalnie dopasowanej linii prostej dla nieskomplikowanych, liniowych zbiorów danych. Dane są liniowe, jeżeli układ punktów danych przypomina linię. Liniowa linia trendu oznacza stały wzrost lub spadek.

W przypadku liniowej linii trendu do obliczania dopasowania punktów metodą najmniejszych kwadratów jest używane następującego równanie:

równanie

Zmienne: m to nachylenie, a b to punkt przecięcia.

Poniższa liniowa linia trendu pokazuje, że sprzedaż lodówek na przestrzeni 8 lat stale wzrastała. Wartość R-kwadrat (wartość z zakresu od 0 do 1, która wskazuje, jak bliskie rzeczywistym wartościom są wartości szacowane dla linii trendu) wynosi 0,9792, co oznacza dobre dopasowanie linii do danych.

Wykres punktowy z liniową linią trendu

Linia trendu tego typu to najlepiej dopasowana linia krzywa, która jest przydatna, gdy tempo zmiany danych szybko rośnie lub maleje, a następnie stabilizuje się. W przypadku logarytmicznej linii trendu można używać wartości zarówno ujemnych, jak i dodatnich.

W przypadku logarytmicznej linii trendu do obliczania dopasowania linii metodą najmniejszych kwadratów jest używane następujące równanie:

równanie

Zmienne: c i b są stałymi, a ln jest logarytmem naturalnym.

Poniższa logarytmiczna linia trendu przedstawia przewidywany wzrost populacji zwierząt na ograniczonym obszarze, przy czym populacja stabilizuje się, gdy maleje ilość wolnego miejsca dostępnego dla zwierząt. Wartość R-kwadrat wynosi 0,933, co oznacza stosunkowo dobre dopasowanie linii do danych.

Wykres punktowy z logarytmiczną linią trendu

Ta linia trendu jest przydatna w przypadku oscylujących danych, na przykład podczas analizowania zysków i strat na dużym zbiorze danych. Stopień wielomianu można określić na podstawie liczby fluktuacji danych lub na podstawie liczby zgięć (wzniesień i zagłębień) pojawiających się na krzywej. Na ogół wielomianowa linia trendu stopnia 2 ma tylko jedno wzniesienie lub zagłębienie, wielomianowa linia trendu stopnia 3 ma jedno lub dwa wzniesienia lub zagłębienia, a wielomianowa linia trendu stopnia 4 ma do trzech wzniesień lub zagłębień.

W przypadku wielomianowej lub krzywoliniowej linii trendu do obliczania dopasowania linii metodą najmniejszych kwadratów jest używane następujące równanie:

Równanie

Zmienne: b i Zmienna są stałymi.

Poniższa wielomianowa linia trendu stopnia 2 (z jednym wzniesieniem) przedstawia relację między szybkością pojazdu i zużyciem paliwa. Wartość R-kwadrat wynosi 0,979 (czyli jest bliska 1), co oznacza dobre dopasowanie linii do danych.

Wykres punktowy z wielomianową linią trendu

Linia trendu tego typu to linia krzywa, która jest przydatna w przypadku zbiorów danych, które służą do porównywania wyników pomiarów zwiększających się w określonym tempie, na przykład przyspieszenie samochodu wyścigowego w interwałach jednosekundowych. Nie można utworzyć potęgowej linii trendu, jeśli dane zawierają wartość zero lub wartości ujemne.

W przypadku potęgowej linii trendu do obliczania dopasowania linii metodą najmniejszych kwadratów jest używane następujące równanie:

równanie

Zmienne: c i b są stałymi.

Uwaga: Ta opcja jest niedostępna, jeśli dane zawierają wartości ujemne lub zerowe.

Poniższy wykres pomiarów odległości przedstawia odległość (w metrach) w zależności od czasu (w sekundach). Potęgowa linia trendu wyraźnie pokazuje rosnące przyspieszenie. Wartość R-kwadrat wynosi 0,986, co oznacza prawie idealne dopasowanie linii do danych.

Wykres punktowy z potęgową linią trendu

Linia trendu tego typu to linia krzywa, która jest przydatna, gdy wartości danych rosną lub maleją ze stale wzrastającym tempem. Nie można utworzyć wykładniczej linii trendu, gdy dane zawierają wartość zero lub wartości ujemne.

W przypadku wykładniczej linii trendu do obliczania dopasowania linii metodą najmniejszych kwadratów jest używane następujące równanie:

Równanie

Zmienne: c i b są stałymi, a e jest podstawą logarytmu naturalnego.

Poniższa wykładnicza linia trendu przedstawia malejącą zawartość izotopu węgla 14 w obiekcie wraz z upływem czasu. Wartość R-kwadrat wynosi 0,990, co oznacza niemal idealne dopasowanie linii do danych.

Wykres z wykładniczą linią trendu

Ta linia trendu wyrównuje fluktuacje danych, aby wyraźniej pokazać wzorzec lub trend. W przypadku średniej ruchomej jest używana określona liczba punktów danych (ustawiana za pomocą opcji Okres), które są uśredniane, a następnie wartość średnia służy jako punkt na linii. Na przykład jeśli wartość Okres jest ustawiona na 2, to jako pierwszy punkt linii trendu średniej ruchomej zostanie użyta średnia dwóch pierwszych punktów. Średnia drugiego i trzeciego punktu danych zostanie użyta jako drugi punkt linii trendu i tak dalej.

W przypadku linii trendu średniej ruchomej jest używane następujące równanie:

równanie

Liczba punktów linii trendu średnia ruchoma jest równa całkowitej liczbie punktów serii, pomniejszonej o liczbę podaną jako okres.

Na wykresie punktowym ta linia trendu jest wyznaczana na podstawie kolejności wartości x na wykresie. Aby uzyskać lepszy wynik, przed dodaniem średniej ruchomej warto posortować wartości x.

Poniższa linia trendu średniej ruchomej przedstawia wzorzec liczby domów sprzedanych w okresie 26 tygodni.

Wykres punktowy z linią trendu średniej ruchomej

Zobacz też

Tworzenie wykresu od początku do końca

Formatowanie elementów wykresu

Dodawanie etykiet danych do wykresu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×