Wykresy

Dodawanie linii trendu i linii średniej do wykresu

Dodawanie linii trendu i linii średniej do wykresu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Excel można dodać linie trendu i linie rzutu do wykresów w celu prognozowania danych i przedstawienia wizualnych trendów danych.

Uwaga: Poniższe procedury mają zastosowanie do pakietu Office 2013 i nowsze wersje. Szukasz czynności pakietu Office 2010?

Dodawanie linii trendu

 1. Zaznacz wykres.

 2. Zaznacz punkt w serii danych (np. na wykresie liniowym, kolumnowym lub słupkowym).

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dodaj linię trendu.

Formatowanie linii trendu

 1. W okienku Formatowanie linii trendu wybierz pozycję Opcje linii trendu, aby wybrać odpowiednią linię trendu dla swojego wykresu. Formatowanie linii trendu to statystyczny sposób pomiaru danych:
  Linie trendów

 2. Ustaw wartość w polach Do przodu i Do tyłu, aby rzutować dane na przyszłe okresy.

Dodawanie linii rzutu

 1. Zaznacz wykres, w którym chcesz dodać linie rzutu.

 2. Wybierz pozycję Projektowanie > Dodaj element wykresu > Linie > Linie rzutu.

Dodaj linię trendu lub średniej ruchomej do wykresu w pakiecie Office 2010

 1. Na obszar nieskumulowanym, 2-W, pasek, kolumny, linii, giełdowego, xy (punktowy) lub wykres bąbelkowy kliknij pozycję seria danych, do której chcesz dodać linię trendu lub średnią ruchomą, lub wykonaj poniższe czynności, aby zaznaczyć serię danych z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Uwaga: Jeśli wybierzesz wykresu, który zawiera więcej niż jedną serię danych, nie wybierając serię danych, program Excel wyświetla okno dialogowe Dodawanie linii trendu. W polu listy kliknij serię danych, którą chcesz, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk Linia trendu.

  Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij opcję wstępnie zdefiniowanych linii trendu, który ma być używany.

   Uwaga: Dotyczy to linii trendu bez umożliwiające wybranie określonych opcji.

  2. Kliknij przycisk Więcej opcji linii trendu, a następnie w kategorii Opcje linii trendu w obszarze Typ trendu/regresji, kliknij typ linii trendu, który ma być używany.

  Proponowany typ

  Aby utworzyć

  Liniowy

  Liniowa linia trendu przy użyciu następującego równania do obliczania najmniejszych kwadratów dopasowania dla wiersza:

  Równanie

  Zmienne: m to nachylenie, a b to punkt przecięcia.

  Logarytmiczna

  Logarytmiczna linia trendu przy użyciu następującego równania do obliczania najmniejszych kwadratów dopasowania linii metodą najmniejszych:

  Równanie

  gdzie c i b są stałymi, a ln jest logarytmem naturalnym.

  Typ Wielomianowa

  Wielomianowej lub krzywoliniowej linii trendu przy użyciu następującego równania do najmniejszych kwadratów do obliczania dopasowania linii metodą najmniejszych:

  Równanie

  Zmienne: b i Zmienna są stałymi.

  Moc

  Potęgowa linia trendu przy użyciu następującego równania do obliczania najmniejszych kwadratów dopasowania linii metodą najmniejszych:

  równanie

  Zmienne: c i b są stałymi.

  Uwaga: Ta opcja jest niedostępna, jeśli dane zawierają wartości ujemne lub zerowe.

  Wykładniczy.

  Wykładnicza linia trendu przy użyciu następującego równania do najmniejszych kwadratów do obliczania dopasowania linii metodą najmniejszych:

  Równanie

  gdzie c i b są stałymi, a e jest podstawą logarytmu naturalnego.

  Uwaga: Ta opcja jest niedostępna, jeśli dane zawierają wartości ujemne lub zerowe.

  Średnia ruchoma

  Linia trendu średniej ruchomej przy użyciu następującego równania: równanie

  Uwaga: Liczba punktów linii trendu średnia ruchoma jest równa całkowitej liczbie punktów w serii, pomniejszonej odpowiednią liczbę podaną jako okres.

  wartość R-kwadrat

  Linii trendu, która jest wyświetlana wartość R-kwadrat na wykresie za pomocą następującego równania:

  Równanie

  Ta opcja linii trendu jest dostępna na karcie Opcje w oknie dialogowym Dodaj linię trendu lub Formatowanie linii trendu.

  Uwaga: Wartość R-kwadrat, które można wyświetlić z linią trendu nie zostanie dopasowana wartość R-kwadrat. Logarytmiczna, potęgowych i wykładniczej linii trendu program Excel używa zmieniony model regresji.

  • Jeśli wybierzesz Typ Wielomianowa w polu kolejność Wpisz największą wartość potęgi dla zmiennej niezależnej.

  • Jeśli wybierzesz Średnia ruchoma, wpisz liczbę okresów, których chcesz użyć do obliczenia średniej ruchomej w polu okres.

  • Jeśli dodasz średnią ruchomą do wykresu xy (punktowego), średniej ruchomej zależy od kolejności wartości x na wykresie. Aby uzyskać wynik, który chcesz, może być konieczne posortować wartości x przed dodaniem średniej ruchomej.

  • Po dodaniu linii trendu do wiersza, kolumny, obszar lub wykres słupkowy linię trendu jest obliczana w zależności od przy założeniu, że wartości x są 1, 2, 3, 4, 5, 6, itd. To założenie się, czy wartości x są liczbowe lub tekstowe. Aby utworzyć linii trendu na wartości liczbowe x, należy użyć wykresu (punktowego xy).

  • Program Excel automatycznie przypisuje nazwę linii trendu, ale można ją zmienić. W oknie dialogowym Formatowanie linii trendu w kategorii Opcje linii trendu w obszarze Nazwa linii trendu kliknij pozycję niestandardowe, a następnie wpisz nazwę w polu niestandardowe.

Porady: 

 • Możesz również utworzyć ruchomą średnią, która wygładza zmian w danych i pokazuje wzór lub trend wyraźnie.

 • Jeśli zmienisz wykres lub serię danych tak, aby nie obsługuje skojarzonej linii trendu — na przykład przez zmianę typu wykresu na wykres 3-w, zmieniając widok raport w formie wykresu przestawnego lub skojarzony raport w formie tabeli przestawnej — linia trendu przestanie być wyświetlane na wykresie.

 • Dla danych liniowych bez wykresu można użyć Autowypełnianie lub jednej z funkcji statystycznych, takich jak REGEXPW() lub REGLINW(), aby utworzyć dane dla najlepiej pasującego liniowego lub wykładniczej linii.

 1. Na obszar nieskumulowanym, 2-W, pasek, kolumny, linii, giełdowego, xy (punktowy) lub wykres bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj poniższe czynności, aby go wybrać z listy elementów wykresu.

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij przycisk Więcej opcji linii trendu.

  Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 3. Aby zmienić kolor, styl lub opcje cienia linii trendu, kliknij przycisk Kolor linii, Styl linii lub kategorii Cień, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

 1. Na obszar nieskumulowanym, 2-W, pasek, kolumny, linii, giełdowego, xy (punktowy) lub wykres bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj poniższe czynności, aby go wybrać z listy elementów wykresu.

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij przycisk Więcej opcji linii trendu.

  Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 3. Aby określić liczbę okresów, które chcesz uwzględnić w prognozy, w obszarze Prognozowanie, kliknij liczbę w polu okresów do przodu lub do tyłu.

 1. Na obszar nieskumulowanym, 2-W, pasek, kolumny, linii, giełdowego, xy (punktowy) lub wykres bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj poniższe czynności, aby go wybrać z listy elementów wykresu.

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij przycisk Więcej opcji linii trendu.

  Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 3. Wybierz pozycję Ustawianie ODCIĘTA = pole wyboru, a następnie w Ustawianie ODCIĘTA = wpisz wartość określającą punktu na osi pionowej (wartości), gdzie linia trendu przecina oś.

  Uwaga: Można to zrobić tylko wtedy, gdy używasz wykładniczej, liniowego lub Wielomianowa linia trendu.

 1. Na obszar nieskumulowanym, 2-W, pasek, kolumny, linii, giełdowego, xy (punktowy) lub wykres bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj poniższe czynności, aby go wybrać z listy elementów wykresu.

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij przycisk Więcej opcji linii trendu.

  Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 3. Aby wyświetlić równanie linii trendu na wykresie, zaznacz pole wyboru Wyświetl równanie na wykresie.

  Uwaga: Nie można wyświetlać równania linii trendu średniej ruchomej.

Porada: Równanie linii trendu jest zaokrąglana do poprawienia czytelności. Jednak możesz zmienić liczbę cyfr etykiety zaznaczoną linię trendu w polu miejsca dziesiętne na karcie liczby okna dialogowego Formatowanie etykiety linii trendu. (KartaFormatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie, przycisk Formatuj zaznaczenie ).

 1. Na obszar nieskumulowanym, 2-W, pasek, kolumny, linii, giełdowego, xy (punktowy) lub wykres bąbelkowy kliknij linię trendu, dla której chcesz wyświetlić wartość R-kwadrat, lub wykonaj poniższe czynności, aby wybrać linię trendu z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij przycisk Więcej opcji linii trendu.

  Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 3. Na karcie Opcje linii trendu wybierz wyświetlania R-kwadrat wartości na wykresie.

Uwaga: Nie można wyświetlić wartości R-kwadrat dla średniej ruchomej.

 1. Na obszar nieskumulowanym, 2-W, pasek, kolumny, linii, giełdowego, xy (punktowy) lub wykres bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz usunąć, lub wykonaj poniższe czynności, aby wybrać linię trendu z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij polecenie Brak.

   Grupa Analiza na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

  2. Naciśnij klawisz DELETE.

Porada: Można też usunąć linii trendu natychmiast po dodaniu do wykresu, klikając pozycję Cofnij Przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciskając klawisze CTRL + Z.

Dodawanie linii trendu

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz serię danych, którą chcesz dodać linię trendu, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

  Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

  Karta Projekt wykresu

 3. Na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, a następnie kliknij linię trendu.

  Dodawanie linii trendu

 4. Wybierz opcję linii trendu lub kliknij przycisk Więcej opcji linii trendu.

  Opcje linii trendu

  Możesz wybrać z następujących czynności:

  • Wykładniczy.

  • Liniowy

  • Logarytmiczna

  • Typ Wielomianowa

  • Zasilanie

  • Średnia ruchoma

  Można również nazwę swojej linii trendu i wybierz opcje prognozowania.

Usuwanie linii trendu

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres z linią trendu, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

  Karta Projekt wykresu

 3. Kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij polecenie Brak.

  Usuwanie trandline

  Możesz również kliknąć linię trendu i nacisnąć klawisz DELETE.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Opcje linii trendu w pakiecie Office

Tworzenie wykresu od początku do końca

Formatowanie elementów wykresu

Dodawanie etykiet danych do wykresu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×