Dodawanie linii trendu do serii danych

  1. Kliknij seria danych, do których chcesz dodać linia trendu lub średnia ruchoma.

  2. W menu Wykres kliknij polecenie Dodaj linię trendu.

  3. Na karcie Typ kliknij żądany typ linii trendu regresji lub średnią ruchomą.

    Jeśli została zaznaczona opcja Wielomianowy, w polu Stopień wprowadź największą wartość potęgi dla zmiennej niezależnej.

    Jeśli została zaznaczona opcja Średnia ruchoma, w polu Okres wprowadź liczbę okresów, które mają być wykorzystane do obliczenia średniej ruchomej.

Uwaga: 

  • W polu Oparty na seriach wyświetlane są wszystkie serie danych na wykresie, do których można dodać linie trendu. Aby dodać linię trendu do innych serii, należy kliknąć daną nazwę w polu, a następnie zaznaczyć żądane opcje.

  • Jeśli średnia ruchoma jest dodawana do wykresu xy (punktowego), to średnia jest wyznaczana na podstawie kolejności wartości x wykreślonych na wykresie. Aby otrzymać właściwy wynik, trzeba niekiedy posortować wartości x przed obliczeniem średniej ruchomej.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×