Dodawanie kształtu do warstwy

Warstwy w diagramie ułatwiają pracę z grupami kształtów lub jednoczesne zmienianie właściwości wielu kształtów. Na przykład podczas dodawania kształtu do warstwy mebli na diagramie planu biura zmiany zastosowane do warstwy mebli, takie jak zablokowanie możliwości edycji, zmiana koloru lub ukrycie warstwy na wydruku, są również stosowane do tego kształtu.

 1. Kliknij kształt, a następnie kliknij pozycję Narzędzia główne > Warstwy > Przypisz do warstwy.

  W oknie Warstwa jest wyświetlana lista warstw w diagramie — znaczniki wyboru oznaczają warstwy, do których został przypisany kształt.

  Dodawanie kształtu do warstwy

 2. Kliknij warstwy, do których chcesz przypisać kształt, lub kliknij pozycję Wszystkie. Jeśli chcesz, aby kształt nie był przypisany do żadnej z warstw, wyczyść wszystkie pola wyboru lub kliknij pozycję Brak.

  Aby utworzyć nową warstwę dla kształtu, kliknij opcję Nowy.

Jeśli w diagramie nie istnieje żadna warstwa, po kliknięciu pozycji Przypisz do warstwy program Visio wyświetli monit o jej utworzenie.

Dodawanie nieprzypisanych kształtów do warstwy aktywnej

Aby szybko dodać kształty do warstwy, ustaw warstwę jako aktywną. Kształty, które nie zostały przypisane do warstwy, na przykład zostały narysowane odręcznie lub zaimportowane, są automatycznie przypisywane do warstwy aktywnej podczas dodawania do rysunku.

 1. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Warstwy > Właściwości warstwy.

 2. W oknie Właściwości warstwy zaznacz pole w kolumnie Aktywne dla każdej warstwy, która ma być aktywna.

  Okno dialogowe Właściwości warstwy

 3. Przeciągnij nieprzypisane kształty na rysunek. Spowoduje to automatyczne dodanie ich do warstw aktywnych.

Wiele kształtów jest wstępnie przypisanych do warstwy, na przykład kształty dotyczące procesu lub decyzji na schemacie blokowym są domyślnie przypisane do warstwy Schemat blokowy, a łączniki są domyślnie przypisane do warstwy Łącznik. Te kształty nie zostaną automatycznie przypisane do warstwy aktywnej, ponieważ zostały już przypisane. Dodaj te kształty do różnych warstw przy użyciu polecenia Przypisz do warstwy zgodnie z procedurą przedstawioną powyżej w tym artykule.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×