Przejdź do głównej zawartości

Dodawanie, kopiowanie lub usuwanie pola tekstowego

W aplikacjach pakietu Microsoft Office możesz dodawać, kopiować i usuwać pola tekstowe. Pole tekstowe pozwala dodawać tekst w dowolnym miejscu w pliku. Można na przykład tworzyć cytaty i paski boczne, w których zwraca się uwagę na ważne informacje.

Dodawanie pola tekstowego

Aby dowiedzieć się, jak dodać pole tekstowe, wybierz aplikację z listy rozwijanej.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Przycisk Pole tekstowe w grupie Tekst

 2. W arkuszu kliknij i przeciągnij wskaźnik, aby narysować pole tekstowe odpowiedniego rozmiaru.

 3. Aby dodać tekst, kliknij wewnątrz pola i wpisz lub wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz tekst i użyj opcji formatowania w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne.

   Opcje w grupie Czcionka

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij je, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać skrzyżowanych strzałek Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Możesz również zmienić lub usunąć obramowanie pola tekstowego bądź kształtu.

Początek strony

 1. Kliknij treść otwartej wiadomości e-mail.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie kliknij pozycję Rysuj pole tekstowe.

  Menu Pole tekstowe w grupie Tekst

 3. Kliknij i przeciągnij wskaźnik w obszarze treści wiadomości, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 4. Aby dodać tekst, kliknij wewnątrz pola i wpisz lub wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz tekst i użyj opcji formatowania dostępnych w grupie Tekst podstawowy na karcie Wiadomość.

   Opcje w grupie Tekst podstawowy

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Aby dostosować sposób otaczania pola tekstem, kliknij przycisk Opcje układu Przycisk Opcje układu i wybierz odpowiednią opcję z listy.

   Opcje układu pola tekstowego

  • Możesz również zmienić lub usunąć obramowanie pola tekstowego bądź kształtu.

Początek strony

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Przycisk Pole tekstowe w grupie Tekst

 2. Kliknij wewnątrz prezentacji, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst, kliknij wewnątrz pola i wpisz lub wklej tekst.

Jeśli nie korzystasz z myszy

 1. Naciśnij klawisze Alt+N, aby przejść do karty Wstawianie.

 2. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do przycisku Pole tekstowe.

 3. Naciśnij klawisze Ctrl+Enter, aby dodać pole tekstowe do slajdu, a następnie wpisz tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz go, a następnie użyj opcji formatowania dostępnych w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne.

   Opcje w grupie Czcionka

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Możesz również zmienić lub usunąć obramowanie pola tekstowego bądź kształtu.

Początek strony

 1. W projekcie zawierającym wykres Gantta kliknij kartę Formatowanie i kliknij pozycję Rysunek.

 2. Kliknij przycisk Pole tekstowe i przeciągnij wskaźnik myszy na wykresie Gantta, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst, kliknij wewnątrz pola i wpisz lub wklej tekst.

  Uwagi: 

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Pole tekstowe, a następnie wybierz jedno z wstępnie sformatowanych pól tekstowych dostępnych na liście i kliknij pozycję Więcej pól tekstowych z witryny Office.com lub pozycję Rysuj pole tekstowe.

  Przycisk Pole tekstowe w grupie Tekst

 2. Jeśli klikniesz pozycję Rysuj pole tekstowe, kliknij w treści dokumentu i przeciągnij wskaźnik, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst, kliknij wewnątrz pola i wpisz lub wklej tekst.

Jeśli nie korzystasz z myszy

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, naciśnij klawisz N, a następnie naciśnij klawisz X.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek zaznacz odpowiednie pole tekstowe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

 4. Jeśli chcesz wrócić do edytowania tekstu w dokumencie po zakończeniu wpisywania tekstu w polu tekstowym, naciśnij klawisz ESC.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz go, a następnie użyj opcji formatowania dostępnych w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne.

   Opcje w grupie Czcionka

   Aby sformatować samo pole tekstowe, użyj poleceń na karcie kontekstowej Formatowanie, która jest wyświetlana w obszarze Narzędzia do rysowania po zaznaczeniu pola tekstowego.

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Możesz również zmienić lub usunąć obramowanie pola tekstowego bądź kształtu.

  • Po utworzeniu wielu pól tekstowych można je połączyć, tak aby tekst przepływał między polami. W tym celu kliknij jedno z pól tekstowych, a następnie na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania w grupie Tekst kliknij pozycję Utwórz łącze.

   Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania na wstążce programu Word 2010

Początek strony

Kopiowanie pola tekstowego

 1. Kliknij obramowanie pola tekstowego, które chcesz skopiować.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+C.

  Uwaga: Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz niego. Jeśli wskaźnik będzie znajdować się wewnątrz, naciśnięcie klawiszy Ctrl+C spowoduje skopiowanie tekstu, a nie pola tekstowego.

 3. Wybierz lokalizację i naciśnij klawisze Ctrl+V, aby wkleić pole tekstowe.

Usuwanie pola tekstowego

 • Kliknij obramowanie pola tekstowego, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.

  Uwaga: Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz niego. Jeśli wskaźnik będzie znajdować się wewnątrz, naciśnięcie klawisza Delete spowoduje usunięcie tekstu wewnątrz pola tekstowego, a nie usunięcie samego pola tekstowego.

Dodawanie pola tekstowego

Aby dowiedzieć się, jak dodać pole tekstowe, wybierz aplikację z listy rozwijanej.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Grupa Tekst na karcie Wstawianie na wstążce programu Excel 2010

 2. Kliknij wewnątrz arkusza, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst w polu tekstowym, kliknij wewnątrz tego pola, a następnie wpisz albo wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz tekst i użyj opcji formatowania w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne.

   Grupa Czcionka na karcie Narzędzia główne na wstążce programu Excel 2010

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Można również zmienić lub usunąć obramowanie kształtu albo pola tekstowego.

Początek strony

 1. Kliknij treść otwartej wiadomości e-mail.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie kliknij pozycję Rysuj pole tekstowe.

  Menu Pole tekstowe w grupie Tekst

 3. Kliknij i przeciągnij wskaźnik w obszarze treści wiadomości, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 4. Aby dodać tekst, kliknij wewnątrz pola i wpisz lub wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz tekst i użyj opcji formatowania dostępnych w grupie Tekst podstawowy na karcie Wiadomość.

   Opcje w grupie Tekst podstawowy

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Aby dostosować sposób otaczania pola tekstem, kliknij przycisk Opcje układu Przycisk Opcje układu i wybierz odpowiednią opcję z listy.

   Opcje układu pola tekstowego

  • Możesz również zmienić lub usunąć obramowanie pola tekstowego bądź kształtu.

Początek strony

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Grupa Tekst na karcie Wstawianie na wstążce programu PowerPoint 2010

 2. Kliknij wewnątrz prezentacji, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst w polu tekstowym, kliknij wewnątrz tego pola, a następnie wpisz albo wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz tekst i użyj opcji formatowania w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne.

   Grupa Czcionka na karcie Narzędzia główne na wstążce programu PowerPoint 2010

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Można również zmienić lub usunąć obramowanie kształtu albo pola tekstowego.

Początek strony

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie kliknij pozycję Rysuj pole tekstowe.

 2. Kliknij wewnątrz dokumentu i przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst w polu tekstowym, kliknij wewnątrz tego pola, a następnie wpisz albo wklej tekst.

  Uwagi: 

  • W przypadku problemów z drukowaniem pól tekstowych upewnij się, że pole wyboru Drukuj rysunki utworzone w programie Word jest zaznaczone.

   W tym celu kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, kliknij pozycję Wyświetlanie, a następnie w obszarze Opcje drukowania zaznacz pole wyboru Drukuj rysunki utworzone w programie Word.

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, zaznacz tekst i użyj opcji formatowania w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne.

   Grupa Czcionka na karcie Narzędzia główne na wstążce programu Word 2010

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Można również zmienić lub usunąć obramowanie kształtu albo pola tekstowego.

  • Po narysowaniu wielu pól tekstowych można je połączyć, tak aby tekst przepływał między polami. W tym celu kliknij jedno z pól tekstowych, a następnie w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Tekst kliknij pozycję Utwórz link.

   Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania na wstążce programu Word 2010

Początek strony

Kopiowanie pola tekstowego

 1. Kliknij obramowanie pola tekstowego, które chcesz skopiować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj Przycisk Kopiuj .

  Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz pola. Jeśli wskaźnik nie będzie znajdować się na obramowaniu, naciśnięcie przycisku Kopiuj spowoduje skopiowanie tekstu umieszczonego w polu tekstowym, a nie skopiowanie pola.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Wklej.

  Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

Usuwanie pola tekstowego

 • Kliknij obramowanie pola tekstowego, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz pola. Jeśli wskaźnik nie będzie znajdować się na obramowaniu, naciśnięcie klawisza DELETE spowoduje usunięcie tekstu umieszczonego w polu tekstowym, a nie usunięcie pola.

Dodawanie pola tekstowego

Aby dowiedzieć się, jak dodać pole tekstowe, wybierz aplikację z listy rozwijanej.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. Kliknij wewnątrz arkusza, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst w polu tekstowym, kliknij wewnątrz tego pola, a następnie wpisz albo wklej tekst.

  Uwagi: 

Początek strony

 1. W wiadomości e-mail na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie kliknij pozycję Rysuj pole tekstowe.

  Grupa Format

 2. Kliknij wewnątrz wiadomości e-mail i przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst w polu tekstowym, kliknij wewnątrz tego pola, a następnie wpisz albo wklej tekst.

  Uwagi: 

  • Aby sformatować tekst w polu tekstowym, użyj opcji formatowania w grupie Czcionka na karcie Formatowanie tekstu.

   Wstążka programu Outlook

  • Aby zmienić położenie pola tekstowego, kliknij to pole, a gdy wskaźnik myszy przyjmie postać Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe do nowej lokalizacji.

  • Możesz zmienić lub usunąć obramowanie pola tekstowego lub kształtu albo dodać wypełnienie lub efekt do kształtu lub pola tekstowego.

  • Po narysowaniu wielu pól tekstowych można je połączyć, tak aby tekst przepływał między polami. W tym celu kliknij jedno z pól tekstowych, a następnie w obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Tekst kliknij pozycję Utwórz link.

   Karta Format w obszarze Narzędzia pól tekstowych

Początek strony

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Obraz Wstążki programu PowerPoint

 2. Kliknij wewnątrz prezentacji, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst w polu tekstowym, kliknij wewnątrz tego pola, a następnie wpisz albo wklej tekst.

  Uwagi: 

Początek strony

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie kliknij pozycję Rysuj pole tekstowe.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij wewnątrz dokumentu i przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze.

 3. Aby dodać tekst w polu tekstowym, kliknij wewnątrz tego pola, a następnie wpisz albo wklej tekst.

  Uwagi: 

Początek strony

Kopiowanie pola tekstowego

 1. Kliknij obramowanie pola tekstowego, które chcesz skopiować.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu polecenie Kopiuj.

  Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz pola. Jeśli wskaźnik nie będzie znajdować się na obramowaniu, naciśnięcie przycisku Kopiuj spowoduje skopiowanie tekstu umieszczonego w polu tekstowym, a nie skopiowanie pola.

 3. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić skopiowane pole tekstowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Wklej.

  Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

Usuwanie pola tekstowego

 • Kliknij obramowanie pola tekstowego, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Upewnij się, że wskaźnik znajduje się na obramowaniu pola tekstowego, a nie wewnątrz pola. Jeśli wskaźnik nie będzie znajdować się na obramowaniu, naciśnięcie klawisza DELETE spowoduje usunięcie tekstu umieszczonego w polu tekstowym, a nie usunięcie pola.

 • Aby usunąć wiele pól wyboru jednocześnie, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL i kliknij kolejno obramowanie każdego pola tekstowego, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 • Aby usunąć pole tekstowe, ale zachować zawarty w nim tekst, zaznacz tekst wewnątrz pola tekstowego, a następnie naciśnij klawisze CTRL+C w celu skopiowania tekstu do Schowka przed usunięciem pola tekstowego.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×