Dodawanie kontrolek w celu dostosowania obiektu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Najczęstszym sposobem dostosowywania formularza, widoku lub raportu programu Access jest dodanie lub zmodyfikowanie kontrolek. Mogą to być pola tekstowe, przyciski, pola kombi lub inne elementy służące do dodawania, edytowania i wyświetlania danych.

Typowe kontrolki programu Access.

Pracując w aplikacji sieci Web programu Access lub bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych, możesz dodawać kontrolki dwiema metodami:

  • Aby utworzyć kontrolkę powiązaną z polem (tzn. służącą do wyświetlania i edytowania danych z tabeli), otwórz Listę pól (Alt+F8) i przeciągnij z niej odpowiednie pole do formularza, widoku lub raportu. Program Access doda kontrolkę odpowiednią dla typu danych przechowywanych w tym polu.

    Przeciąganie pola z listy pól do widoku.

    Porada: Jeśli automatyczne Tworzenie formularza za pomocą narzędzia formularz pulpitu bazy danych programu Access, Access tworzy kontrolki powiązane dla wszystkich pól w źródle rekordów.

  • Aby utworzyć kontrolkę niepowiązaną, kliknij kontrolkę na karcie Projektowanie na wstążce. W aplikacji sieci Web programu Access kontrolka zostanie natychmiast wyświetlona w widoku. W bazie danych dla komputerów stacjonarnych należy kliknąć miejsce w formularzu, widoku lub raporcie, w którym kontrolka ma zostać umieszczona.

    Galeria Kontrolki na wstążce

    W razie potrzeby można przekonwertować kontrolkę niepowiązaną na kontrolkę powiązaną, edytując właściwości kontrolki. Jeśli korzystasz z bazy danych dla komputerów stacjonarnych, naciśnij klawisz F4, aby wyświetlić te właściwości, a następnie wybierz nazwę pola z listy rozwijanej Źródło kontrolki.

Które kontrolki wybrać: powiązane czy niepowiązane?

Kontrolki powiązane służą do wyświetlania danych w tabelach i kwerendach oraz do pracy z tymi danymi. Ponieważ są one powiązane z bazowym źródłem danych, wszelkie zmiany, jakie wprowadzasz za ich pomocą, są odzwierciedlane w źródle danych (przy założeniu, że źródło danych umożliwia edytowanie).

Kontrolki niepowiązane są przydatne przy wyświetlaniu obliczonych wartości i wprowadzaniu wartości, które nie muszą być zapisywane w tabelach. Kontrolki tego typu możesz na przykład umieścić na formularzu w celu wprowadzenia daty początkowej i końcowej, a następnie za pomocą makra dołączonego do kontrolki przycisku polecenia odczytać te daty i wyświetlić raport obejmujący podany okres. Ponieważ nie ma potrzeby zapisywania tych dat, kontrolki nie muszą być powiązane z jakimikolwiek polami.

Co jeszcze mogę zrobić przy użyciu kontrolek?

Najpopularniejszym typem formantu jest pole tekstowe; te można wyświetlić wiele typów danych, takich jak tekst, numery i daty. Inne formanty mają więcej specjalne funkcje. Na przykład jest Wstawianie podziału strony w raporcie, aby dodać zawartość sieci web do formularza stacjonarnej bazy danychi inny dodać podformularz do formularza stacjonarnej bazy danychza pomocą przycisków. Możesz utworzyć kontrolki, która odwołuje się do formantu w innym formularzui w bazie danych pulpitu, możesz zmienić kolejności tabulacji dla kontrolek.

Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu kontrolek do raportów, zobacz Wprowadzenie do raportów w programie Access.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×