Dodawanie kontaktu

W tym artykule wyjaśniono sposób dodawania wewnętrznych i zewnętrznych kontaktów do listy kontaktów oraz tworzenia grup, do których kontakty mają zostać dodane.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie kontaktu wewnętrznego do listy kontaktów

Dodawanie kontaktu spoza firmy

Tworzenie nowej grupy

Dodawanie kontaktu wewnętrznego do listy kontaktów

Kontakty wewnętrzne to osoby należące do Twojej organizacji, z którymi można się skontaktować metodami komunikacji wewnętrznej tej organizacji. Aby dodać kontakt wewnętrzny do listy kontaktów, wykonaj poniższe czynności:

  1. W polu wyszukiwania wpisz nazwisko, alias e-mail lub numer telefonu osoby, którą chcesz dodać jako kontakt.

  2. Przewiń listę wyników wyszukiwania do osoby, którą chcesz dodać.

  3. Na tej liście kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję kontaktu wybranej osoby, kliknij pozycję Dodaj do listy kontaktów, a następnie wybierz grupę, do której chcesz dodać kontakt.

  4. Jeśli zamierzasz często kontaktować się z wybraną osobą, kliknij strzałkę w dół obok przycisku Dodaj, a następnie kliknij pozycję Przypnij do częstych kontaktów.

Dodawanie kontaktu spoza firmy

Jeśli Twoja organizacja ma skonfigurowaną łączność publiczną w zakresie wiadomości błyskawicznych, do listy kontaktów możesz dodawać osoby spoza organizacji, które korzystają z usług poczty e-mail, takich jak sieć usług internetowych Windows Live (w tym MSN i Hotmail), oraz są dołączone do programu Lync. Aby dodać kontakt zewnętrzny do listy kontaktów, wykonaj poniższe czynności:

  1. W polu wyszukiwania wpisz adres e-mail wybranej osoby.

  2. Przeciągnij nazwisko z pola wyników wyszukiwania na listę kontaktów.

Tworzenie nowej grupy

Organizowanie kontaktów programu Lync w grupach umożliwia ich łatwiejsze znajdowanie. Możesz utworzyć grupy, a następnie dodawać do nich kontakty i usuwać je z nich stosownie do potrzeb. Każdy kontakt może należeć do kilku grup. Aby utworzyć grupę, wykonaj poniższe czynności:

  1. Wybierz pozycję Grupy z obszaru wyświetlania nad swoją listą kontaktów. (Jeśli pozycja ta nie jest wyświetlana, kliknij strzałkę w dół bezpośrednio pod polem wyszukiwania).

  2. Na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę dowolnej grupy (na przykład Częste kontakty), kliknij polecenie Utwórz nową grupę, a następnie nadaj tej grupie nazwę.

Po skonfigurowaniu grupy możesz dodać do niej nowe kontakty, klikając pozycję kontaktu na liście, klikając pozycję Dodaj do listy kontaktów, a następnie wybierając nazwę grupy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×