Dodawanie kontaktów spoza firmy

Kontakty spoza firmy można dodawać do listy kontaktów programu Communicator.

 • Jeśli firma korzysta z infrastruktury publicznego dostępu do Internetu, do listy kontaktów można dodawać osoby korzystające z serwisów wiadomości błyskawicznych AOL, Yahoo, MSN czy Windows Live, a następnie korespondować z nimi za pomocą wiadomości błyskawicznych.

 • Jeśli systemy informatyczne firmy są połączone z systemami informatycznymi innej firmy (sytuacja nazywana „federacją”), do swojej listy kontaktów w programie Communicator można dodawać osoby z tej drugiej firmy. Z osobą taką można następnie kontaktować się za pomocą wiadomości błyskawicznych, telefonu czy przekazu wideo, jeśli tylko dany mechanizm jest obsługiwany w obu środowiskach.

 • Jeśli użytkownik zewnętrzny nie jest ani kontaktem federacyjnym, ani publicznym kontaktem wiadomości błyskawicznych, może być dodany do listy kontaktów jako kontakt telefoniczny. Umożliwia to np. dodanie członka rodziny do listy kontaktów i łatwe nawiązanie połączenia telefonicznego z tą osobą za pomocą jednego kliknięcia.

Jeśli nie wiesz, czy Twoja firma może korzystać z publicznego Internetu lub czy jest sfederowana z firmą innego użytkownika, skontaktuj się z administratorem systemu.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie użytkownika spoza firmy do swojej listy kontaktów

Zmienianie poziomu dostępu kontaktu

Dodawanie użytkownika spoza firmy do swojej listy kontaktów

Kontaktem spoza firmy (niewymienionym w firmowej książce kontaktów) może być:

Jak dodać do listy kontaktów publiczny kontakt wiadomości błyskawicznych?

Konfiguracja programu Office Communicator umożliwia obsługę publicznej infrastruktury komunikacji za pomocą wiadomości błyskawicznych. Dzięki temu do listy kontaktów programu Office Communicator można dodawać kontakty wiadomości błyskawicznych w sieciach internetowych usług AOL, Yahoo, MSN i Windows Live™. Po dodaniu publicznego kontaktu wiadomości błyskawicznych można komunikować się z nim przy użyciu takich wiadomości. Jednak w przypadku publicznych kontaktów wiadomości błyskawicznych nie są obsługiwane Połączenia w programie Communicator (Voice over IP lub połączenia VoIP), połączenia wideo oraz konferencje audio i wideo.

Najlepszym sposobem dodania publicznego kontaktu wiadomości błyskawicznych jest użycie folderu Kontakty programu Outlook. Dzięki temu można dodać również jego numery telefonów: domowego, służbowego i komórkowego. Umożliwia to nawiązywanie połączenia telefonicznego z kontaktem za pomocą funkcji Kliknij i połącz programu Communicator.

 1. W programie Office Outlook otwórz folder Kontakty, a następnie kliknij przycisk Nowy.

 2. W polu Imię i nazwisko wprowadź imię i nazwisko kontaktu. Wprowadzenie informacji w polach Firma, Stanowisko i Zapisz jako jest opcjonalne.

 3. W obszarze Internet wprowadź adres e-mail kontaktu, a następnie wypełnij następujące pola:

  • Wyświetl jako     Nazwa, która ma być wyświetlana na liście kontaktów programu Communicator.

  • Adres wiadomości błyskawicznych     Adres wiadomości błyskawicznych kontaktu. Jeśli pole jest niewypełnione, nie będzie możliwe dodanie kontaktu do listy kontaktów programu Communicator. Jeśli kontakt nie ma adresu wiadomości błyskawicznych lub jest on nieznany, można wprowadzić fikcyjny adres jako symbol zastępczy, np. nazwauzytkownika@msn.com, a właściwy adres wpisać później.

 4. Numery telefoniczne kontaktu należy wprowadzać w formacie E.164 obejmującym kod kraju, numer kierunkowy i numer miejscowy, bez łączników. Numer w Stanach Zjednoczonych może wyglądać na przykład tak: 14255550101, gdzie 1 to kod kraju, 425 to numer kierunkowy, a 5550101 — numer miejscowy.

 5. Zapisz kontakt.

 6. Otwórz program Office Communicator, a następnie w polu Wyszukaj wpisz nazwę wprowadzoną w polu Wyświetl jako w programie Outlook. Nazwa kontaktu zostanie wyświetlona w polu Wyniki wyszukiwania.

 7. Przeciągnij kontakt z okienka Wyniki wyszukiwania do grupy na liście kontaktów. Teraz można prowadzić z kontaktem konwersacje za pomocą wiadomości błyskawicznych. Można też kliknąć przycisk telefonu na prawo od nazwy kontaktu. Połączenia w programie Communicator nie są obsługiwane w przypadku publicznych kontaktów wiadomości błyskawicznych, ale można dzwonić na numer domowy, służbowy lub numer telefonu komórkowego.

Jak dodawać kontakty federacyjne do listy kontaktów?

Programy Office Communicator i Office Communications Server 2007 obsługują możliwość tworzenia federacji (łączenia) z innymi organizacjami. Dzięki temu można dodawać kontakty z tych organizacji do swojej listy kontaktów. Po dodaniu kontaktu federacyjnego do listy kontaktów można się z nim komunikować przy użyciu dowolnego trybu komunikacji obsługiwanego przez obie organizacje. Przykładowo, jeśli obie organizacje obsługują połączenia w programie Communicator, połączenia wideo oraz konferencje audio i video, te tryby komunikacji mogą być używane do komunikowania się z kontaktem federacyjnym.

 1. W polu Wyszukaj programu Communicator wpisz adres e-mail lub adres wiadomości błyskawicznych kontaktu.

 2. Przeciągnij nazwę kontaktu z pola Wyniki wyszukiwania do listy kontaktów. Na prawo od nazw kontaktów federacyjnych na liście kontaktów wyświetlana jest ikona kontaktu federacyjnego.

Jak dodawać numery telefonów kontaktów federacyjnych wymienionych na liście kontaktów?

Aby dodać numer telefonu kontaktu federacyjnego, poproś kontakt o podniesienie Twojego poziomu dostępu na poziom Osobisty lub Zespół.

Inną możliwością jest usunięcie kontaktu z listy kontaktów, a następnie dodanie go za pośrednictwem folderu Kontakty programu Outlook.

 1. Otwórz program Communicator, kliknij nazwę kontaktu prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń z listy kontaktów.

 2. W programie Office Outlook otwórz folder Kontakty, a następnie kliknij przycisk Nowy.

 3. W polu Imię i nazwisko wprowadź imię i nazwisko kontaktu. Wprowadzenie informacji w polach Firma, Stanowisko i Zapisz jako jest opcjonalne.

 4. W obszarze Internet wprowadź adres e-mail kontaktu, a następnie wypełnij następujące pola:

  • Wyświetl jako. W tym polu należy wpisać nazwę, która ma być wyświetlana na liście kontaktów programu Communicator.

  • Adres wiadomości błyskawicznych. Adres wiadomości błyskawicznych kontaktu. Jeśli pole jest niewypełnione, nie będzie można dodać kontaktu do listy kontaktów. Jeśli kontakt nie ma adresu wiadomości błyskawicznych lub jest on nieznany, można wprowadzić fikcyjny adres jako symbol zastępczy np. nazwauzytkownika@msn.com, a właściwy adres wpisać później.

 5. Numery telefoniczne kontaktu należy wprowadzać w formacie E.164 obejmującym kod kraju, numer kierunkowy i numer miejscowy, bez łączników. Numer w Stanach Zjednoczonych może wyglądać na przykład tak: 14255550101, gdzie 1 to kod kraju, 425 to numer kierunkowy, a 5550101 — numer miejscowy.

 6. Zapisz kontakt.

 7. Otwórz program Office Communicator, a następnie w polu Wyszukaj wpisz nazwę wprowadzoną w polu Wyświetl jako w programie Outlook. Nazwa kontaktu zostanie wyświetlona w polu Wyniki wyszukiwania.

 8. Przeciągnij kontakt z okienka Wyniki wyszukiwania do grupy na liście kontaktów. Teraz można prowadzić z kontaktem konwersacje za pomocą wiadomości błyskawicznych. Można też kliknąć przycisk telefonu na prawo od nazwy kontaktu. Połączenia w programie Communicator nie są obsługiwane w przypadku publicznych kontaktów wiadomości błyskawicznych, ale można dzwonić na numer domowy, służbowy lub numer telefonu komórkowego.

Jak dodać do listy kontaktów programu Communicator kontakt zewnętrzny niebędący kontaktem federacyjnym ani publicznym kontaktem wiadomości błyskawicznych?

Aby do swojej listy kontaktów dodać kontakt spoza firmy niebędący kontaktem federacyjnym ani publicznym kontaktem wiadomości błyskawicznych, użyj folderu Kontakty programu Outlook. W ten sposób możesz dodać numery telefonów kontaktu — domowy, komórkowy i inne. Umożliwia to nawiązywanie połączenia telefonicznego z kontaktem za pomocą funkcji Kliknij i połącz programu Communicator. Jeśli użytkownik zewnętrzny nie jest ani kontaktem federacyjnym, ani publicznym kontaktem wiadomości błyskawicznych, można nawiązywać połączenia telefoniczne z numerami kontaktu, ale nie będzie możliwe komunikowanie się z nim za pośrednictwem wiadomości błyskawicznych, nawiązywanie połączeń w programie Communicator, połączeń wideo ani prowadzanie konferencji audio i wideo w programie Communicator.

 1. W programie Outlook otwórz folder Kontakty, a następnie kliknij przycisk Nowy.

 2. W polu Imię i nazwisko wprowadź imię i nazwisko kontaktu. Wprowadzenie informacji w polach Firma, Stanowisko i Zapisz jako jest opcjonalne.

 3. W obszarze Internet wprowadź adres e-mail kontaktu, a następnie wypełnij następujące pola:

  • Wyświetl jako     Nazwa, która ma być wyświetlana na liście kontaktów.

  • Adres wiadomości błyskawicznych     Adres wiadomości błyskawicznych kontaktu. Jeśli pole jest niewypełnione, nie będzie można dodać kontaktu do listy kontaktów. Jeśli kontakt nie ma adresu wiadomości błyskawicznych lub jest on nieznany, można wprowadzić fikcyjny adres jako symbol zastępczy np. nazwauzytkownika@msn.com, a właściwy adres wpisać później.

 4. Numery telefoniczne kontaktu należy wprowadzać w formacie E.164 obejmującym kod kraju, numer kierunkowy i numer miejscowy, bez łączników. Numer w Stanach Zjednoczonych może wyglądać na przykład tak: 14255550101, gdzie 1 to kod kraju, 425 to numer kierunkowy, a 5550101 — numer miejscowy.

 5. Zapisz kontakt.

 6. Otwórz program Office Communicator, a następnie w polu Wyszukaj wpisz nazwę wprowadzoną w polu Wyświetl jako w programie Outlook. Nazwa kontaktu zostanie wyświetlona w polu Wyniki wyszukiwania.

 7. Przeciągnij kontakt z okienka Wyniki wyszukiwania do grupy na liście kontaktów. Teraz można prowadzić z kontaktem konwersacje za pomocą wiadomości błyskawicznych. Można też kliknąć przycisk telefonu na prawo od nazwy kontaktu. Połączenia w programie Communicator nie są obsługiwane w przypadku publicznych kontaktów wiadomości błyskawicznych, ale można dzwonić na numer domowy, służbowy lub numer telefonu komórkowego.

Jak dodawać kontakty telefoniczne do listy kontaktów?

Program Communicator 2007 R2 umożliwia dodawanie kontaktów telefonicznych do listy kontaktów. Dzięki temu bardzo łatwo nawiązywać połączenia telefoniczne z numerami domowymi kontaktów lub z kontaktami, które nie używają programu Communicator. Aby dodać kontakt telefoniczny do listy kontaktów, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wpisz numer telefonu w polu wyszukiwania, a następnie przeciągnij do jednej z grup na liście kontaktów.

 • Jeśli niedawno było nawiązywane połączenie z numerem, który jest wyświetlany w grupie Ostatnie kontakty, przeciągnij ten numer do innej grupy na liście kontaktów.

Jakie tryby komunikacji są obsługiwane w przypadku publicznych kontaktów wiadomości błyskawicznych?

Program Communicator umożliwia wymianę wiadomości błyskawicznych z klientami wiadomości błyskawicznych usług internetowych sieci AOL, Yahoo, MSN i Windows Live™. Komunikowanie się z publicznymi kontaktami wiadomości błyskawicznych jest ograniczone do wiadomości błyskawicznych. Transfer plików, połączenia w programie Communicator, połączenia wideo z publicznymi kontaktami wiadomości błyskawicznych oraz konferencje audio i wideo z ich udziałem nie są obsługiwane.

Jakie funkcje komunikowania są możliwe w przypadku kontaktów federacyjnych?

Program Communicator umożliwia komunikowanie się z kontaktami federacyjnymi za pomocą mechanizmów obsługiwanych w obu firmach. Jeśli na przykład obie firmy obsługują konferencje audio i video, można korzystać z nich w komunikacji z kontaktem. Jeśli infrastruktura obu firm zapewnia pełną obsługę funkcji audio i wideo, można inicjować i odbierać połączenia w programie Communicator i połączenia wideo.

Jak rozpoznać firmy pozostające w federacji z moją firmą?

Aby dowiedzieć się, czy firma osoby jest w związku federacyjnym z Twoją firmą, skontaktuj się z administratorem systemu.

Czy dodawanie kontaktów do listy kontaktów wymaga używania menu Dodawanie kontaktów?

Nie. W przypadku kontaktów należących do sieci firmowej wystarczy wpisać nazwisko lub adres e-mail osoby w polu Wyszukaj, a następnie przeciągnąć nazwę kontaktu z pola Wyniki wyszukiwania do dowolnej grupy na liście kontaktów. Domyślnie program Communicator przeszukuje katalog firmowy i folder Kontakty w programie Outlook.

Początek strony

Zmienianie poziomu dostępu kontaktu

Gdy do listy kontaktów programu Communicator dodajesz osobę korzystającą z serwisu wiadomości błyskawicznych AOL, Yahoo, MSN lub Windows Live albo kontakt federacyjny, domyślnie kontaktowi jest przyznawany poziom dostępu Publiczny. Poziom Publiczny umożliwia odbieranie wiadomości błyskawicznych i powiadomień kontaktu. Kontakt widzi także Twój status obecności (Dostępny lub Niedostępny). Jeśli chcesz udostępniać kontaktowi dodatkowe informacje o Twojej obecności, np. numer telefonu komórkowego czy informacje o harmonogramie, możesz zmienić poziom dostępu tego kontaktu.

Aby zmienić kontaktowi poziom dostępu

 • Na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, wybierz polecenie Zmień poziom dostępu, a następnie zaznacz odpowiedni poziom dostępu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×