Przejdź do głównej zawartości

Dodawanie konta usługi Outlook.com w programie Outlook 2011 dla komputerów Mac

Uwaga: Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web przy użyciu dowolnego konta Microsoft, łącznie z kontami e-mail kończącymi się na @outlook.com, @live.com, @hotmail.com lub @msn.com — i kont służbowych lub kont uczniów w usłudze Office 365.

W programie Outlook dla komputerów Mac można konfigurować konta obsługiwane przez wielu znanych usługodawców internetowych (ISP), a także konta oferowane przez dostawców usług poczty e-mail, takich jak Outlook w sieci Web, AOL, Gmail, MobileMe i Yahoo. Oto, jak to zrobić:

Dodawanie konta

 1. W programie Outlook 2011 dla komputerów Mac, w menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

  Narzędzia > Konta

 2. W oknie Konta kliknij pozycję Inny adres e-mail.

  Other Email

 3. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie kliknij pozycję Dodaj konto.

  Dodawanie konta e-mail

  Porada: Po dodaniu konta zostanie ono wyświetlone w lewym okienku okna dialogowego Konta i program Outlook zacznie pobierać wiadomości.

  Konto zostało dodane

  Uwaga: W przypadku kont e-mail POP oraz IMAP jedyne elementy synchronizowane między programem Outlook i serwerem poczty to wiadomości e-mail. Inne elementy tworzone w programie Outlook — takie jak kontakty, zdarzenia kalendarza, zadania i notatki — są przechowywane na komputerze, nie na serwerze poczty.

Usuwanie konta e-mail

 1. Zaznacz konto, które chcesz usunąć, i w lewym dolnym okienku okna dialogowego Konta wybierz pozycję Usuń Przycisk Usuń .

  Usuwanie konta

 2. Wybierz pozycję Usuń.

  DELETE

  Uwaga: Po usunięciu konta POP istniejące wiadomości z tego konta pozostają w programie Outlook, natomiast nie są pobierane ani wysyłane dalsze wiadomości. Po usunięciu konta IMAP wszystkie wiadomości z tego konta są usuwane z programu Outlook, natomiast wszelkie kopie wiadomości z serwera pozostają na tym serwerze. Usunięcie konta POP lub IMAP nie ma wpływu na elementy inne niż wiadomości, takie jak kontakty i wydarzenia.

Dodatkowe informacje o typach kont POP i IMAP

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office