Dodawanie komentarzy do arkusza programu Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie komentarzy do arkusza programu Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Excel klawiatury i czytnika ekranu na dodawanie komentarzy, aby przekazać opinię w arkuszu Excel. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

Dodawanie komentarza

 1. Otwórz arkusz, w której chcesz dodać komentarze w Excel.

 2. W arkuszu przejdź do komórki, w którym ma się pojawić komentarz.

  Porada: Po przejściu do komórki, która już zawiera komentarz czytnik ekranu informuje o "Zawiera komentarz" po zapoznaniu się z zawartości komórki.

 3. Naciśnij klawisze Alt + R, C, aby dodać komentarz do zaznaczonej komórki.

 4. Wpisz komentarz. Można nacisnąć klawisz Enter, aby rozpocząć nowy wiersz.

 5. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Opublikuj", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zapisać swój komentarz.

Zobacz też

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Excel dla komputerów Mac klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak VoiceOver, macOS wbudowane czytniki ekranu, aby dodać komentarze, aby przekazać opinię w arkuszu Excel.

Uwagi: 

Dodawanie komentarza

 1. Otwórz arkusz, w której chcesz dodać komentarze w Excel dla komputerów Mac.

 2. W arkuszu przejdź do komórki, w którym ma się pojawić komentarz.

  Porada: Po przejściu do komórki, która już zawiera komentarz, funkcja VoiceOver informuje o "Zawiera komentarz" po przeczytaniu zawartość i lokalizację komórki.

 3. Naciskaj Fn + F6 słyszysz zaznaczona karta, na przykład "Strona główna", a następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz: "Przegląd". Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby wybierz kartę Recenzja.

 4. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Nowy komentarz", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby dodać nowy pusty komentarz do zaznaczonej komórki.

 5. Wpisz komentarz, a następnie naciśnij klawisz Esc dwa razy, aby powrócić do komórki fokus.

Zobacz też

Znajdowanie i zamienianie danych w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Excel dla systemu iOS VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby dodać komentarze, aby przekazać opinię w arkuszu Excel.

Uwagi: 

Dodawanie komentarza

 1. Otwórz arkusz, w której chcesz dodać komentarze w Excel dla systemu iOS.

 2. W arkuszu przejdź do komórki, w którym ma się pojawić komentarz, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść fokus do niego.

  Porada: Po przejściu do komórki, która już zawiera komentarz, funkcja VoiceOver informuje o "Zawiera komentarz".

 3. Przeciągnij palcem wokół górnej części ekranu, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz zaznaczona karta, na przykład "Dla użytkowników domowych."

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu zaznaczenia karty, szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Przeglądanie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wstaw komentarz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Używanie klawiatury ekranowej wpisz komentarz. Gdy skończysz, przeciągnij jednym palcem wokół prawym górnym rogu ekranu, aż zostanie usłyszeć "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Komentarz zostanie dodana do komórki i zwraca fokusu do arkusza.

Zobacz też

Używanie klawiatury zewnętrznej z aplikacją Excel dla telefonu iPhone

Używanie klawiatury zewnętrznej z aplikacją Excel dla tabletu iPad

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Excel dla systemu Android TalkBack, wbudowane Android czytnik na dodawanie komentarzy, aby przekazać opinię w arkuszu Excel.

Uwagi: 

Dodawanie komentarza

 1. Otwórz arkusz, w której chcesz dodać komentarze w Excel dla systemu Android.

 2. W arkuszu przejdź do komórki, w którym ma się pojawić komentarz, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść fokus do niego.

  Porada: Po przejściu do komórki, która już zawiera komentarz TalkBack informuje o "Zawiera komentarz".

 3. Szybko przesuń w dół to w lewo, aby zamknąć menu podręcznego, przeciągnij palcem wokół górnej części ekranu, aż zostanie usłyszeć "Więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Menu karty".

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu zaznaczenia karty, szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Przeglądanie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Komentarz" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Używanie klawiatury ekranowej wpisz komentarz. Gdy skończysz, przeciągnij jednym palcem wokół prawym górnym rogu ekranu, aż zostanie usłyszeć "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Komentarz zostanie dodana do komórki i zwraca fokusu do arkusza.

Zobacz też

Używanie klawiatury zewnętrznej z programem Excel dla systemu Android

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Excel Online klawiatury i czytnika ekranu na dodawanie komentarzy, aby przekazać opinię w arkuszu Excel Online. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel Online.

Dodawanie komentarza

 1. Otwórz arkusz, w której chcesz dodać komentarze w Excel Online.

 2. W arkuszu przejdź do komórki, w którym ma się pojawić komentarz.

  Porada: Po przejściu do komórki, która już zawiera komentarz czytnik ekranu informuje o "Zawiera komentarz," otwierana nazwę, a następnie odczytanie komentarz.

 3. Naciśnij klawisze Alt + klawisz logo Windows, R, N. Zostanie otwarte okienko komentarze. Słyszysz: "@mention lub Rozpocznij konwersację."

 4. Wpisz komentarz. Można nacisnąć klawisz Enter, aby rozpocząć nowy wiersz.

 5. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Opublikuj", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zapisać swój komentarz.

Zobacz też

Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×