Przejdź do głównej zawartości
Dodawanie komentarzy do arkusza programu Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie komentarzy do arkusza programu Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Excel za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz dodawać komentarze w celu wydawania opinii w arkuszu Excel. Przetestowałeś go za pomocą narratora i szczęk, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu pod warunkiem, że spełniają wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

Dodawanie komentarza

 1. W Excel Otwórz arkusz, w którym chcesz dodać komentarze.

 2. W arkuszu przejdź do komórki, w której chcesz umieścić komentarz.

  Porada: Po przejściu do komórki, która już zawiera komentarz, czytnik zawartości ekranu poinformuje "zawiera komentarz" po przeczytaniu zawartości komórki.

 3. Naciśnij klawisze ALT + R, C, aby dodać komentarz do zaznaczonej komórki.

 4. Wpisz swój komentarz. Możesz nacisnąć klawisz ENTER, aby rozpocząć nowy wiersz.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "post", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zapisać komentarz.

Zobacz też

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Użyj Excel dla komputerów Mac za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu macOS, aby dodać komentarze w celu wydawania opinii w arkuszu Excel.

Uwagi: 

Dodawanie komentarza

 1. W Excel dla komputerów Mac Otwórz arkusz, w którym chcesz dodać komentarze.

 2. W arkuszu przejdź do komórki, w której chcesz umieścić komentarz.

  Porada: Po przejściu do komórki, która już zawiera komentarz, funkcji VoiceOver poinformuje "zawiera komentarz" po przeczytaniu zawartości i lokalizacji komórki.

 3. Naciskaj klawisze Fn + F6, aż usłyszysz obecnie wybraną kartę, na przykład "Narzędzia główne", a następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "Recenzja". Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby wybrać kartę Recenzja .

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "nowy komentarz", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby dodać nowy pusty komentarz do zaznaczonej komórki.

 5. Wpisz komentarz, a następnie naciśnij dwukrotnie klawisz ESC, aby zwrócić fokus na komórkę.

Zobacz też

Znajdowanie i zamienianie danych w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą Excel dla systemu iOS z funkcji VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu systemu iOS, możesz dodawać komentarze w celu przesyłania opinii w arkuszu Excel.

Uwagi: 

Dodawanie komentarza

 1. W Excel dla systemu iOS Otwórz arkusz, w którym chcesz dodać komentarze.

 2. W arkuszu przejdź do komórki, w której chcesz umieścić komentarz, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść fokus do niego.

  Porada: Po przejściu do komórki, która już zawiera komentarz, funkcji VoiceOver poinformuje "zawiera komentarz".

 3. Przeciągaj palcem po górze ekranu, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz obecnie wybraną kartę, na przykład "Narzędzia główne".

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu wyboru karty, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Recenzja", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Wstaw komentarz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Wpisz komentarz za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, przeciągnij jeden palec wokół prawego górnego rogu ekranu, aż usłyszysz komunikat "gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Komentarz zostanie dodany do komórki, a fokus wróci do arkusza.

Zobacz też

Używanie klawiatury zewnętrznej z aplikacją Excel dla telefonu iPhone

Używanie klawiatury zewnętrznej z aplikacją Excel dla tabletu iPad

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą Excel dla systemu Android z funkcji TalkBack, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu z systemem Android, możesz dodawać komentarze w celu wyrażania opinii w Excel arkuszu.

Uwagi: 

Dodawanie komentarza

 1. W Excel dla systemu Android Otwórz arkusz, w którym chcesz dodać komentarze.

 2. W arkuszu przejdź do komórki, w której chcesz umieścić komentarz, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść fokus do niego.

  Porada: Po przejściu do komórki, która już zawiera komentarz, funkcji TalkBack poinformuje "zawiera komentarz".

 3. Szybko przesuń w dół, a następnie w lewo, aby zamknąć menu podręczne, a następnie przeciągnij palcem na górze ekranu, aż usłyszysz komunikat "więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: "menu karta".

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu wyboru karty, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Recenzja", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "komentarz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Wpisz komentarz za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, przeciągnij jeden palec wokół prawego górnego rogu ekranu, aż usłyszysz komunikat "gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Komentarz zostanie dodany do komórki, a fokus wróci do arkusza.

Zobacz też

Używanie klawiatury zewnętrznej z programem Excel dla systemu Android

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą Excel dla sieci Web za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz dodawać komentarze w celu wydawania opinii w arkuszu Excel dla sieci Web. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office dla sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel dla sieci Web.

Dodawanie komentarza

 1. W Excel dla sieci Web Otwórz arkusz, w którym chcesz dodać komentarze.

 2. W arkuszu przejdź do komórki, w której chcesz umieścić komentarz.

  Porada: Po przejściu do komórki, która już zawiera komentarz, czytnik zawartości ekranu poinformuje "zawiera komentarz według", a po niej nazwę komentarza, a następnie odczytuje komentarz.

 3. Naciśnij klawisze ALT + klawisz logo systemu Windows, R i N. Zostanie otwarte okienko Komentarze . Usłyszysz: "@mention lub Rozpocznij rozmowę".

 4. Wpisz swój komentarz. Możesz nacisnąć klawisz ENTER, aby rozpocząć nowy wiersz.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "post", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zapisać komentarz.

Zobacz też

Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×