Dodawanie kolumny z przykładu (Power Query)

Za pomocą środowiska Pobieranie i przekształcanie (Power Query) programu Excel dodaj nowe kolumny danych w edytorze zapytań, po prostu podając co najmniej jedną wartość przykładową dla nowej kolumny. Możesz utworzyć nowy przykład kolumny z bieżącego zaznaczenia lub podając dane wejściowe na podstawie wszystkich (lub zaznaczonych) kolumn w danej tabeli.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Dodawanie nowej kolumny z przykładów za pomocą edytora zapytań

W tym przykładzie są używane dane z następującego artykułu w Wikipedii: List of states and territories of the United States (Podział terytorialny Stanów Zjednoczonych).

 1. Zaznacz dowolną komórkę w zakresie danych.

 2. Przejdź do pozycji Narzędzia zapytań > Zapytanie > Edytuj zapytanie.

 3. W okienku Edytor zapytań wybierz pozycję Dodaj kolumnę > Kolumna z przykładów i wybierz pozycję Ze wszystkich kolumn lub Z zaznaczenia. W tym przykładzie użyjemy opcji Ze wszystkich kolumn.

  Opcja łączenia kolumn z przykładu w dodatku Power Query na karcie Dodawanie kolumny

  Edytor zapytań otworzy okienko Dodaj kolumnę z przykładów z nową, pustą kolumną z prawej strony.

  Kolumna połączona z przykładu w dodatku Power Query: okienko
 4. Wprowadź wartość przykładową dla nowych danych kolumny, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Enter. W tym przypadku wpisano Montgomery, AL, aby dołączyć do każdej stolicy odpowiedni stan. Dodatek Power Query uzupełni resztę kolumny za Ciebie.

  Kolumna połączona z przykładu w dodatku Power Query: wynik scalonych danych

  Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w nowej kolumnie, możesz kliknąć dwukrotnie dowolne pole tekstowe i edytować je, a po zakończeniu nacisnąć klawisze Ctrl+Enter. Dodatek Power Query wyświetli nad danymi kroki przekształcenia.

  Kolumna połączona z przykładu w dodatku Power Query: formuła kolumny niestandardowej
 5. Gdy skończysz, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić swoje działania, a dodatek Power Query ukończy przekształcanie, wracając do Edytora dodatku Power Query. Krok zostanie dodany i będzie widoczny w sekcji Zastosowane kroki w Edytorze.

  Kolumna połączona z przykładu w dodatku Power Query: okno Zastosowane kroki

Uwagi i ograniczenia

Poniższa lista zawiera wszystkie przekształcenia obsługiwane podczas używania okienka Dodaj kolumnę z przykładów.

 • Odwołanie

  • Odwołanie do konkretnej kolumny (z uwzględnieniem przycinania i przekształceń wielkości liter)

 • Przekształcenia liczb

  • Średnia

  • Zlicz unikatowe wartości

  • Licz wartości

  • Minimum

  • Maksimum

  • Mediana

  • Procent

  • Potęga

 • Przekształcenia tekstu

  • Text.Combine (obsługuje łączenie ciągów literału i wartości całych kolumn)

  • Text.Replace

  • Text.Start

  • Text.Middle

  • Text.End

  • Text.BeforeDelimiter

  • Text.AfterDelimiter

  • Text.BetweenDelimiters

   Uwaga: Wszystkie przekształcenia tekstu uwzględniają potencjalną potrzebę przycięcia lub zastosowania przekształcenia wielkości liter do wartości kolumny.

 • Przekształcenia daty

  • Date.Day

  • Date.DayOfWeek

  • Date.DayOfWeekName

  • Date.DayOfYear

  • Date.Month

  • Date.MonthName

  • Date.QuarterOfYear

  • Date.WeekOfMonth

  • Date.WeekOfYear

  • Date.Year

  • Data > Wiek

  • Data > Rok > Początek roku

  • Data > Rok > Koniec roku

  • Data > Miesiąc > Początek miesiąca

  • Data > Miesiąc > Koniec miesiąca

  • Data > Kwartał > Początek kwartału

  • Data > Miesiąc > Dni w miesiącu

  • Data > Kwartał > Koniec kwartału

  • Data > Tydzień > Początek tygodnia

  • Data > Tydzień > Koniec tygodnia

  • Data > Dzień > Dzień miesiąca

  • Data > Dzień > Początek dnia

  • Data > Dzień > Koniec dnia

 • Przekształcenia godziny

  • Time.Hour

  • Time.Minute

  • Time.Second

   Uwaga: Wszystkie przekształcenia daty i godziny uwzględniają potencjalną potrzebę przekonwertowania wartości kolumny na typ Date (Data), Time (Godzina) lub DateTime (Data/godzina). — Inne przekształcenia obejmują Formatowanie > Oczyść > Wyodrębnij > Długość.

 • Przekształcenia daty/godziny

  • Odejmowanie dni

  • Łączenie daty i godziny

  • Najwcześniejsza

  • Najpóźniejsza

  • Odejmowanie godzin

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie

Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych

Więcej informacji o formułach programu Power Query

Kształtowanie danych za pomocą dodatku Power Query

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×