Przejdź do głównej zawartości
Dodawanie kolumny słów kluczowych przedsiębiorstwa do listy lub biblioteki

Dodawanie kolumny słów kluczowych przedsiębiorstwa do listy lub biblioteki

Użytkownicy dodają słowa kluczowe przedsiębiorstwa do elementów w witrynie programu SharePoint, które umożliwiają znakowanie i opracowywanie folksonomy. Słowa kluczowe przedsiębiorstwa mogą przechwycić część wiedzy osób, które używają zawartości. Aby ułatwić Dodawanie słów kluczowych, możesz dodać do listy lub biblioteki specjalną kolumnę słów kluczowych przedsiębiorstwa. Następnie użytkowników może wybrać element, do którego ma zostać dodane słowo kluczowe, a następnie wprowadzić odpowiedni wyraz lub frazę we właściwościach elementu.

Użytkownicy mogą dodawać słowa kluczowe w oknie dialogowym właściwości dokumentu

Aby dodać kolumnę słów kluczowych przedsiębiorstwa do listy lub biblioteki:

 1. Z poziomu listy lub biblioteki na Wstążce biblioteki lub listy wybierz pozycję Ustawienia biblioteki lub Ustawienia listy.

  W obszarze SharePoint_Online wybierz pozycję ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie wybierz pozycję Ustawienia biblioteki lub Ustawienia listy.

 2. W kolumnie uprawnienia i zarządzanie wybierz pozycję Ustawienia metadanych i słów kluczowych przedsiębiorstwa.

 3. Na stronie Ustawienia w sekcji Dodawanie słów kluczowych przedsiębiorstwa zaznacz pole wyboru Dodaj kolumnę słów kluczowych przedsiębiorstwa do tej listy i Włącz synchronizację słów kluczowych.

Włączanie lub wyłączanie publikowania metadanych

Możesz kontrolować, czy terminy lub słowa kluczowe dodane do kolumn zarządzanych metadanych i słów kluczowych przedsiębiorstwa na liście lub w bibliotece staną się dostępne jako słowa kluczowe w celu tagowania społecznościowego. Jeśli na przykład lista zawiera poufne informacje, wartości słów kluczowych mogą nie być widoczne. Aby ograniczyć dostęp do słów kluczowych, może być konieczne wyłączenie publikowania metadanych.

Uwaga: Domyślnie terminy z lokalnego zestawu terminów, które zostały utworzone w kontekście określonego zbioru witryn, są wykluczone z publikowania metadanych. Lokalne zestawy terminów nie są dostępne do użycia w znakach społecznościowych ani słowach kluczowych przedsiębiorstwa.

Aby wyłączyć lub włączyć Publikowanie metadanych, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, dla której chcesz skonfigurować Publikowanie metadanych.

 2. Na karcie Lista lub Biblioteka na wstążce wybierz pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  W obszarze SharePoint_Online wybierz pozycję ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie wybierz pozycję Ustawienia biblioteki lub Ustawienia listy.

 3. W obszarze uprawnienia i zarządzaniewybierz pozycję Ustawienia metadanych i słów kluczowych przedsiębiorstwa.

 4. W sekcji Publikowanie metadanych w obszarze Zapisz metadane na tej liście jako znaczniki społecznościowe wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby opublikować wartości w polach o zarządzanych metadanych i słowach kluczowych przedsiębiorstwa do znakowania społecznościowego i profilów witryny Moja witryna, zaznacz odpowiednie pole wyboru.

  • Aby zapobiec wyświetlaniu wartości pól w polach "metadane zarządzane" i słowa kluczowe przedsiębiorstwa na potrzeby znakowania społecznościowego i profilów witryny Moja witryna, wyczyść to pole wyboru.

 5. Wybierz przycisk OK.

Więcej informacji o słowach kluczowych przedsiębiorstwa

Produkty programu SharePoint zbierają słowa kluczowe przedsiębiorstwa w jednym, niehierarchicznym zestawie terminów. Za pomocą narzędzia do zarządzania magazynami terminów można znaleźć ten zestaw terminów specjalnych, który nosi nazwę zestawu słów kluczowych.

Słowa kluczowe dodawane przez użytkowników są dostępne dla innych osób, które korzystają z listy lub biblioteki. Jeśli na przykład użytkownicy wpiszą podobne znaki w kolumnie słowa kluczowe przedsiębiorstwa na liście, program SharePoint wyświetli słowo kluczowe w wiadomości zawierającej sugestię. Ponadto dodanie kolumny słów kluczowych przedsiębiorstwa do listy lub biblioteki powoduje, że program SharePoint skopiuje wszystkie istniejące znaczniki dokumentu do kolumny słowa kluczowe przedsiębiorstwa po przekazaniu dokumentów do listy lub biblioteki. Ułatwia to synchronizowanie istniejących słów kluczowych za pomocą funkcji zarządzanych metadanych.

Administratorzy magazynu terminów mogą ustawić, że słowa kluczowe są otwarte lub zamknięte. Czy zestaw jest otwarty, czy zamknięty, wpływa na sposób współpracy użytkowników z kolumną słów kluczowych przedsiębiorstwa na liście lub w bibliotece. Jeśli dodasz kolumnę słów kluczowych przedsiębiorstwa do listy lub biblioteki, użytkownicy witryny mogą wprowadzać wartości słów kluczowych. Jeśli zestaw słów kluczowych jest zamknięty, użytkownicy nie mogą przesyłać nowych słów kluczowych, ale muszą używać istniejących słów kluczowych przedsiębiorstwa lub terminu zarządzanego. Jeśli zestaw terminów Słowa kluczowe witryny jest otwarty, użytkownicy mogą dodać dowolną wartość tekstową do tej kolumny.

Jeśli to konieczne, administrator mający uprawnienia do zarządzania może zmienić sposób, w jaki produkty SharePoint obsługują te słowa kluczowe, i przenieść je do określonego zestawu terminów zarządzanych. Następnie słowa kluczowe są dostępne dla tego samego rodzaju zastosowania co inne terminy w tym zestawie terminów.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×