Dodawanie kolumny odnośnika z wieloma wartościami

Korzystając z kolumny odnośnika z wieloma wartościami, z listy opcji wyboru można wybrać więcej niż jeden element jednocześnie. Na przykład na liście śledzenia zadań do każdego zadania można przypisać więcej niż jedną osobę. Wartości wyświetlane w kolumnie odnośnika pochodzą z istniejącej kolumny bieżącej listy lub z istniejącej kolumny innej listy.

Dodawanie kolumny odnośnika z wieloma wartościami

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny lub dowolną komórkę na liście, a następnie kliknij polecenie Dodaj kolumnę.

  2. W obszarze Nazwa i typ wprowadź nazwę kolumny, a następnie kliknij opcję Odnośnik (informacje znajdujące się już w tej witrynie).

  3. W obszarze Dodatkowe ustawienia kolumny z listy rozwijanej Pobierz informacje z wybierz listę zawierającą wartości, które mają się znaleźć w kolumnie odnośnika.

  4. Z listy rozwijanej W tej kolumnie wybierz kolumnę, która zawiera odpowiednie wartości.

  5. Zaznacz opcję Zezwalaj na wiele wartości.

  6. W razie potrzeby ustaw jeszcze inne opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby skorzystać z kolumny odnośnika z wieloma wartościami podczas wyświetlania arkusza danych, należy kliknąć strzałkę listy rozwijanej w komórce, a następnie zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru obok każdej wartości, która ma zostać dodana do komórki lub z niej usunięta.

Edytowanie listy opcji wyboru w kolumnie odnośnika z wieloma wartościami

Ponieważ elementy kolumny odnośnika z wieloma wartościami pochodzą z innej kolumny bieżącej listy lub z kolumny innej listy, należy edytować listę, z której korzysta kolumna odnośnika. Jeśli na przykład kolumna odnośnika korzysta z kolumny Tytuł pochodzącej z listy Zadania, to aby zmienić wartości w tej kolumnie odnośnika, należy przeprowadzić edycję listy Zadania.

Korzystanie z kolumny odnośnika z wieloma wartościami

Aby skorzystać z kolumny odnośnika z wieloma wartościami, należy wykonać następującą procedurę:

  1. W komórce, którą chcesz edytować, kliknij strzałkę listy rozwijanej.

  2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru obok każdego elementu, który chcesz dodać do komórki lub z niej usunąć.

  3. Kliknij przycisk OK.

Wybrane opcje wyboru zostaną wyświetlone w komórce oddzielone średnikami (;).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×