Przejdź do głównej zawartości

Dodawanie kolumn do typu zawartości

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typy zawartości są sposób grupowania informacji na temat elementów listy lub dokumenty, które chcesz przechwycić za pomocą kolumn. Na przykład jeśli masz typu zawartości zamówienia zakupu go zawiera numer konta, numer projektu, Data i menedżera projektu. Typy zawartości można dostosować, dodając kolumny typów, które są potrzebne. Możesz dodać odpowiedni typ zawartości do listy lub biblioteki i uzyskać grupy kolumn, zamiast Tworzenie lub dodawanie każdej kolumny pojedynczo. Można mieć wiele typów zawartości w tej samej listy lub biblioteki i tworzyć widoki, aby zobaczyć różne typy elementów i dokumentów.

Podczas tworzenia typów zawartości na poziomie witryny lub listy lub biblioteki poziom korzyścią jest ich są wspólne dla wszystkich witryn i podwitryn witryny najwyższego. Ułatwiają NORMALIZUJ kolumn i zminimalizować liczbę błędów. Wadą jest, których potrzebują uprawnienia administratora, aby utworzyć i muszą być planowane uważniej. Zawartość list i bibliotek poziomu typy są szybkie tworzenie, ale są unikatowe dla biblioteki się znajdują.

Dodawanie kolumny do typu zawartości

Aby dodać kolumnę do typu zawartości, wykonaj następujące kroki:

Ostrzeżenie:  Jeśli widoczne typy zawartości nie są hiperlinkami lub nie można ich wybrać, witryna dziedziczy swoje typy zawartości z innej witryny. Aby dodać kolumnę do typu zawartości, najpierw musisz go zmienić w innej witrynie.

Dodawanie kolumny do typu zawartości witryny

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz zmienić typ zawartości witryny przez dodanie kolumny.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Opcja ustawienia witryny w obszarze przycisk Ustawienia
 3. W obszarze Galerie Projektanta stron sieci Web wybierz pozycję Typy zawartości witryny.

  Wybieranie typów zawartości witryny
 4. Kliknij nazwę typu zawartości, do którego chcesz dodać kolumnę.

 5. W obszarze Kolumny kliknij pozycję Dodaj z istniejących kolumn witryny.

  Dodaj z istniejących kolumn
 6. W sekcji Wybieranie kolumn w obszarze Wybierz kolumny z kliknij strzałkę, aby wybrać grupę, z której kolumnę chcesz dodać.

 7. W obszarze Dostępne kolumny kliknij kolumnę, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść ją do listy Kolumny do dodania.

  Dodawanie istniejącej kolumny do typu zawartości
 8. W sekcji Aktualizowanie List i typów zawartości witryny w obszarze zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym type? zaznacz Tak, Aby zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie zawartości witryny. Jeśli nie chcesz zaktualizować typy zawartości dziedziczące po tej witryny, zaznacz nie.

  Wybieranie zaktualizować wszystkie typy zawartości

Dodawanie kolumny do typu zawartości listy lub biblioteki

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której chcesz zmienić typ zawartości przez dodanie kolumny.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Podczas pracy na liście, kliknij kartę Lista, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy.

   Ustawienia listy na Wstążce
  • Jeśli pracujesz w bibliotece, kliknij kartę Biblioteka, a następnie kliknij pozycję Ustawienia biblioteki.

   Przyciski ustawień biblioteki programu SharePoint na Wstążce
 3. W obszarze Typy zawartości kliknij nazwę typu zawartości, do którego chcesz dodać kolumnę.

  Lista Typ zawartości witryny
 4. W obszarze kolumny kliknij pozycję Dodaj z istniejącej witryny lub kolumn listy.

  Dodawanie istniejącego wyróżnioną opcją typu zawartości
 5. W sekcji Wybieranie kolumn w obszarze Wybierz kolumny z kliknij strzałkę, aby wybrać grupę, z której kolumnę chcesz dodać.

 6. W obszarze Dostępne kolumny kliknij kolumnę, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść ją do listy Kolumny do dodania.

  Dodawanie kolumn z kolumną dostępne wyróżnione
 7. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie kolejności kolumn

Aby zmienić kolejność kolumn dla danego typu zawartości, wykonaj następujące kroki.

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz zmienić kolejność kolumn.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Opcja ustawienia witryny w obszarze przycisk Ustawienia
 3. W obszarze Galerie Projektanta stron sieci Web wybierz pozycję Typy zawartości witryny.

  Wybieranie typów zawartości witryny
 4. W obszarze Typ zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości, który chcesz zmienić kolejność kolumn.

 5. W obszarze Kolumny kliknij łącze Kolejność kolumn.

  Kolejność kolumn zawartości witryny zaznaczone
 6. W sekcji Kolejność kolumn kliknij strzałkę obok kolumny, którą chcesz przestawić w kolumnie Położenie od góry, a następnie wybierz żądaną pozycję.

  Strona kolejność kolumny Typ zawartości
 7. W sekcji Aktualizowanie List i typów zawartości witryny w obszarze zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym type? zaznacz Tak, Aby zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie zawartości witryny. Jeśli nie chcesz zaktualizować typy zawartości dziedziczące po tej witryny, zaznacz nie.

 8. Kliknij przycisk OK.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której chcesz zmienić kolejność kolumn.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Podczas pracy na liście, kliknij kartę Lista, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy.

   Ustawienia listy na Wstążce
  • Jeśli pracujesz w bibliotece, kliknij kartę Biblioteka, a następnie kliknij pozycję Ustawienia biblioteki.

   Przyciski ustawień biblioteki programu SharePoint na Wstążce
 3. W obszarze Typ zawartości kliknij nazwę typu zawartości, który chcesz zmienić.

 4. W obszarze Kolumny kliknij łącze Kolejność kolumn.

  Kolejność kolumn typu zawartości listy
 5. W sekcji Kolejność kolumn kliknij strzałkę obok kolumny, którą chcesz przestawić w kolumnie Położenie od góry, a następnie wybierz żądaną pozycję.

 6. W sekcji Aktualizowanie List i typów zawartości witryny w obszarze zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym type? zaznacz Tak, Aby zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie zawartości witryny. Jeśli nie chcesz zaktualizować typy zawartości dziedziczące po tej witryny, zaznacz nie.

  Wybieranie zaktualizować wszystkie typy zawartości
 7. Kliknij przycisk OK.

Oznaczanie kolumny jako wymaganej, opcjonalnej lub ukrytej

Aby ustawić kolumnę jako wymaganą, opcjonalną lub ukrytą, wykonaj poniższe kroki.

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz zmienić typ zawartości witryny przez dodanie kolumny.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Opcja ustawienia witryny w obszarze przycisk Ustawienia
 3. W obszarze Galerie Projektanta stron sieci Web wybierz pozycję Typy zawartości witryny.

  Wybieranie typów zawartości witryny
 4. W obszarze kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz ustawić wymagane, opcjonalną lub ukrytą.

 5. W sekcji Ustawienia kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  Zmienianie typu zawartości kolumny strony
  • Aby użytkownicy musieli określać informacje dotyczące kolumny, kliknij pozycję Wymagana.

  • Aby użytkownicy mogli decydować, czy chcą określać informacje dotyczące kolumny, kliknij pozycję Opcjonalna.

  • Aby ukryć kolumnę, tak aby nie była wyświetlana w żadnym formularzu dla danego typu zawartości, kliknij pozycję Ukryta.

 6. Kliknij przycisk OK.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której chcesz zmienić typ zawartości przez dodanie kolumny.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Podczas pracy na liście, kliknij kartę Lista, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy.

   Ustawienia listy na Wstążce
  • Jeśli pracujesz w bibliotece, kliknij kartę Biblioteka, a następnie kliknij pozycję Ustawienia biblioteki.

   Przyciski ustawień biblioteki programu SharePoint na Wstążce
 3. W obszarze Typy zawartości kliknij nazwę typu zawartości, który chcesz zmienić. Jeśli Typy zawartości nie jest wyświetlany, kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane i kliknij przycisk Tak w obszarze zezwolić na zarządzanie typami zawartości?, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W obszarze kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz ustawić wymagane, opcjonalną lub ukrytą.

 5. W sekcji Ustawienia kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  Zmienianie typu zawartości kolumny strony
  • Aby użytkownicy musieli określać informacje dotyczące kolumny, kliknij pozycję Wymagana.

  • Aby użytkownicy mogli decydować, czy chcą określać informacje dotyczące kolumny, kliknij pozycję Opcjonalna.

  • Aby ukryć kolumnę, tak aby nie była wyświetlana w żadnym formularzu dla danego typu zawartości, kliknij pozycję Ukryta.

 6. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie i używanie typu zawartości do listy lub biblioteki

Aby dodać typ zawartości do listy lub biblioteki, zobacz Dodawanie typu zawartości do listy lub biblioteki.

Aby wyświetlić kolumny do typu zawartości, Utwórz nowy widok, lub zaktualizuj widok domyślny. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie, zmienianie lub usuwanie widoku listy lub biblioteki.

Przesyłanie opinii

Zaktualizowane 18 lipca 2017

Ten artykuł jest przydatne? Go brakuje zawartości? Jeśli tak, napisz nam, co to jest mylące lub brak u dołu tej strony. Podaj swoją wersję SharePoint, OS i przeglądarki. Użyjemy swoją opinię do dokładnie fakty, informacje dodawania i aktualizowania w tym artykule.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×