Przejdź do głównej zawartości

Dodawanie kolumn do opublikowania do typów zawartości, list i bibliotek

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typ kolumny określa sposób przechowywania danych i ich wyświetlania na liście lub w bibliotece. Możesz go wybrać podczas tworzenia kolumny. Wybrany typ wskazuje rodzaj danych, jakie mają być przechowywane w kolumnie — na przykład tylko liczby, sformatowany tekst, lista pozycji do wyboru lub automatycznie obliczana liczba. Usługa SharePoint Online zawiera trzy typy kolumn dotyczące jedynie witryn publikowania. Za pomocą tych typów możesz sterować sposobem obsługi tekstu sformatowanego, obrazów i hiperłączy na stronach witryny, listach i w bibliotekach. W niniejszym artykule znajduje się opis sposobu korzystania z tych typów.

W tym artykule

Typy kolumn do opublikowania

Tworzenie kolumny do opublikowania

Dodawanie kolumny do opublikowania do typu zawartości

Dodawanie kolumny do opublikowania do listy lub biblioteki

Typy kolumn do opublikowania

Usługa SharePoint Online zawiera trzy typy kolumn do opublikowania. Ich opis znajduje się w poniższej tabeli.

Pełna nazwa kolumny

Nazwa skrócona

Opis

Pełna zawartość HTML z formatowaniem i ograniczeniami do opublikowania

Zawartość HTML do opublikowania

Umożliwia tworzenie tekstu sformatowanego przez określanie czcionek, stylów, łączy, układów tabelarycznych, zawartości do ponownego wykorzystania itp. Ten typ ułatwia zarządzanie opcjami tworzenia zawartości przez umieszczenie kontrolek pól zawartości w układach stron programu SharePoint. Zastosowanie ograniczeń dotyczących zawartości i formatowania pozwala zagwarantować wyświetlanie nowej zawartości zgodnie z określonymi stylami i motywami.

Uwaga: Pełna pól HTML nie obsługuje kod osadzania (na przykład skrypt, IFrame i tak dalej).

Obraz z formatowaniem i ograniczeniami do opublikowania

Obraz do opublikowania

Umożliwia udostępnianie metadanych dotyczących obrazów używanych w witrynie. Te metadane obejmują ścieżkę obrazu, tekst alternatywny, hiperłącze, ustawienia wyrównania obrazu, miniaturę i rozmiar renderowania. Zastosowanie tego typu udostępnia użytkownikom łatwiejszą metodę dodawania obrazów niż przez ręczne wprowadzenie adresu URL obrazu lub odwołania do sieci Web. Jeśli chcesz, możesz zwiększyć kontrolę nad obrazami, umieszczając kontrolki pól zawartości w układach stron programu SharePoint.

Hiperłącze z formatowaniem i ograniczeniami do opublikowania

Hiperłącze do opublikowania

Umożliwia przeglądanie w poszukiwaniu obiektu i tworzenie dla niego łącza zamiast ręcznego wpisywania adresu URL. Ten typ pozwala również wprowadzić tekst wyświetlany i określić metadane etykietki narzędzia. Formatowanie łącza i inne opcje określa się przez umieszczenie kontrolek pól zawartości w układach stron programu SharePoint.

Uwaga: Publikowanie musi być włączona przez administratora zbioru witryn dla tych typów kolumn się pojawić. Aby włączyć publikowanie, przejdź do ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. > Ustawienia witryny. W obszarze Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Funkcje zbioru witryn. Przewiń do pozycji Infrastruktura publikowania w programie SharePoint Server i kliknij przycisk Aktywuj.

Tworzenie kolumny do opublikowania

Zacznijmy od utworzenia kolumny do opublikowania. Na potrzeby tego przykładu użyjemy typu kolumny Hiperłącze do opublikowania.

Uwaga: Aby móc dodawać kolumny do list i bibliotek, musisz być administratorem witryny lub zbioru witryn.

 1. Na poziomie głównym zbioru witryn kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. > Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Galerie Projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Kolumny witryny.

 3. Kliknij pozycję Utwórz.

 4. Nadaj kolumnie nazwę. W tym przykładzie użyjemy nazwy „Hiperłącze”.

 5. Na liście typów kolumn kliknijhiperłącze z formatowaniem i ograniczeniami do opublikowania.

 6. W polu Istniejąca grupa zaznacz pozycję Kolumny do opublikowania. Ten krok jest opcjonalny, ale może ułatwić porządkowanie kolumn.

 7. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie kolumny do opublikowania do typu zawartości

Kolumny do opublikowania oparte na typach kolumn Zawartość HTML do opublikowania i Obraz do opublikowania należą już do typów zawartości Strona artykułu, Strona typu wiki przedsiębiorstwa, Strona projektu i Strona powitalna. Kolumna Hiperłącze do opublikowania nie należy do tych typów. W poniższej procedurze dodamy do typu zawartości naszą nową kolumnę Hiperłącze, opartą na typie kolumny Hiperłącze do opublikowania. Procedura jest taka sama bez względu na to, czy dany zawartości jest wbudowany, czy niestandardowy.

Uwaga: Aby móc dodawać kolumny do list i bibliotek, musisz być administratorem witryny lub zbioru witryn.

 1. Na poziomie głównym witryny lub kolekcji witryn kliknij pozycję Ustawienia > Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Galerie Projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 3. Na stronie Typy zawartości witryny kliknij typ zawartości, do którego chcesz dodać kolumnę.

 4. U dołu strony Informacje o typie zawartości witryny kliknij pozycję Dodaj z istniejących kolumn witryny.

 5. Na stronie Dodawanie kolumn w polu Wybierz kolumny z kliknij pozycję Kolumny do opublikowania (lub inną wcześniej wybraną grupę).

 6. Na liście Dostępne kolumny kliknij pozycję Hiperłącze, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

 7. Kliknij przycisk OK.

Typ zawartości zawiera teraz kolumnę Hiperłącze. Będzie ona widoczna podczas edycji właściwości dowolnej nowej strony utworzonej na podstawie tego typu zawartości.

Dodawanie kolumny do opublikowania do listy lub biblioteki

Dodawanie kolumny do opublikowania do listy lub biblioteki jest bardzo podobne do dodawania jej do typu zawartości. W ramach tego przykładu również użyjemy kolumny Hiperłącze utworzonej w trakcie realizacji pierwszej procedury. Procedura jest taka sama bez względu na to, czy lista lub biblioteka jest wbudowana, czy niestandardowa.

Uwaga: Aby móc dodawać kolumny do list i bibliotek, musisz być administratorem witryny lub zbioru witryn.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki.

 2. Na karcie Lista w grupie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia listy lub — jeśli dodajesz kolumnę do biblioteki — pozycję Ustawienia biblioteki.

 3. W obszarze Kolumny kliknij pozycję Dodaj z istniejących kolumn witryny.

 4. W polu Wybierz kolumny witryny z kliknij pozycję Kolumny do opublikowania (lub inną wcześniej wybraną grupę).

 5. Na liście Dostępne kolumny witryny kliknij pozycję Hiperłącze, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

 6. Kliknij przycisk OK.

Lista zawiera teraz kolumnę Hiperłącze. Będzie ona widoczna na stronie właściwości podczas dodawania pozycji do listy.

Aby uzyskać więcej informacji o kolumnach witryny zobacz witrynę typy i opcje kolumn.

początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×