Dodawanie kolejnego aliasu e-mail użytkownika

Współautorzy: Diane Faigel Kweku Ako Adjei
Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2018 r.

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów globalnych usługi Office 365, którzy mają subskrypcję dla firm. Nie dotyczy on użytkowników domowych.

Podstawowym adresem e-mail w usłudze Office 365 zwykle jest adres przypisany użytkownikowi podczas tworzenia jego konta usługi Office 365. Podstawowy adres e-mail jest zazwyczaj widoczny w polu Od w wysyłanych przez użytkownika wiadomościach e-mail w aplikacjach do obsługi poczty e-mail. Użytkownik może mieć więcej niż jeden adres e-mail skojarzony z kontem usługi Office 365 dla firm. Takie dodatkowe adresy są nazywane aliasami.

Na przykład załóżmy, że podstawowy adres e-mail Dominiki to Dominika@NodPublishers.com. Dominika chce mieć możliwość odbierania wiadomości e-mail przesyłanych zarówno na adres Dominika.Kowalczyk@NodPublishers.com, jak i Sprzedaz@NodPublishers.com. Można utworzyć takie aliasy, a cała poczta wysyłana na nie zostanie przekierowana do skrzynki odbiorczej Dominiki.

Można utworzyć do 400 aliasów dla jednego użytkownika. Nie są przy tym wymagane dodatkowe opłaty ani licencje.

PORADA: aby umożliwić wielu osobom zarządzanie wiadomościami wysyłanymi na jeden adres e-mail, na przykład info@NodPublishers.com lub sprzedaz@NodPublishers.com, można utworzyć udostępnioną skrzynkę pocztową. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Tworzenie udostępnionych skrzynek pocztowych w usłudze Office 365.

Dodawanie aliasów e-mail użytkownika

Aby to zrobić, musisz mieć uprawnienia administratora w usłudze Office 365.

 1. W centrum administracyjnym usługi Office 365 przejdź na stronę Aktywni użytkownicy lub wybierz pozycję Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.

  W centrum administracyjnym usługi Office 365 przejdź na stronę Aktywni użytkownicy lub wybierz pozycję Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.

  W obszarze Centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź do strony Aktywni użytkownicy lub wybierz pozycję Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.

 2. Na stronie Aktywni użytkownicy zaznacz imię i nazwisko osoby, którą chcesz edytować.

 3. Po prawej stronie w wierszu Nazwa użytkownika/Aliasy e-mail wybierz pozycję Edytuj.

  WAŻNE: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Nie można odnaleźć parametru pasującego do nazwy parametru „EmailAddresses””, oznacza to, że kończenie konfigurowania dzierżawy lub domeny niestandardowej, jeśli ostatnio ją dodano, zajmuje usłudze Office 365 nieco więcej czasu. Proces konfigurowania może potrwać do 4 godzin. Poczekaj chwilę na ukończenie procesu konfigurowania, a następnie spróbuj ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, zadzwoń do pomocy technicznej, która przeprowadzi pełną synchronizację dla Ciebie. 

 4. Na stronie Edytowanie adresów e-mail w polu tekstowym w obszarze Alias wpisz pierwszą część nowego aliasu e-mail. Jeśli do usługi Office 365 dodano własną domenę, możesz jej użyć dla nowego aliasu e-mail, wybierając ją z listy rozwijanej. Następnie wybierz pozycję Dodaj.

  Ważne: Jeśli subskrypcja została kupiona od firmy GoDaddy lub od innego partnera, aby ustawić nowy alias jako podstawowy, należy przejść do konsoli zarządzania firmy GoDaddy/innego partnera.

  Porada:  Alias adresu e-mail musi kończyć się domeną z listy rozwijanej. Aby dodać następną nazwę domeny do listy, zobacz Dodawanie kolejnych domen do usługi Office 365.

  Okienko Edytuj adresy e-mail i nazwę użytkownika z wyświetlonym podstawowym adresem e-mail oraz nowym aliasem, który ma zostać dodany.

 5. Po zakończeniu wybierz pozycję Zapisz.

 6. Odczekaj 24 godziny, aż nowe aliasy zostaną wypełnione w usłudze Office 365.

  Użytkownik ma teraz adres podstawowy oraz alias. Cała poczta wysyłana na adres Dominika@NodPublishers.com i Sprzedaz@NodPublishers.com zostanie przekierowana do skrzynki odbiorczej Dominiki.

  Ten użytkownik ma adres podstawowy oraz dwa aliasy.

 7. Gdy użytkownik odpowie, w polu Od będzie pokazywany podstawowy alias e-mail. Jeśli na przykład wiadomość została wysłana na adres Sprzedaz@NodPublishers.com i dotarła do skrzynki odbiorczej Dominiki, to gdy Dominika odpowie na tę wiadomość, jako adres nadawcy będzie widoczny jej podstawowy adres e-mail, a nie Sprzedaz@NodPublishers.com.

Czy został wyświetlony błąd „Nie można odnaleźć parametru pasującego do nazwy parametru „EmailAddresses””?

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Nie można odnaleźć parametru pasującego do nazwy parametru „EmailAddresses””, oznacza to, że kończenie konfigurowania dzierżawy lub domeny niestandardowej, jeśli ostatnio ją dodano, zajmuje usłudze Office 365 nieco więcej czasu. Proces konfigurowania może potrwać do 4 godzin. Poczekaj chwilę na ukończenie procesu konfigurowania, a następnie spróbuj ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, zadzwoń do pomocy technicznej, która przeprowadzi pełną synchronizację dla Ciebie. 

Czy subskrypcja została kupiona od firmy GoDaddy lub u innego partnera?

Jeśli subskrypcja została kupiona od firmy GoDaddy lub od innego partnera, aby ustawić nowy alias jako podstawowy, należy przejść do konsoli zarządzania firmy GoDaddy/innego partnera.

Zobacz też

Wysyłanie wiadomości e-mail z innego adresu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×