Dodawanie klipu wideo usługi Adobe Macromedia Director do prezentacji

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Nie jest możliwe wstawienie pliku wideo programu Adobe Macromedia Director do prezentacji programu PowerPoint 2010. Jednak aby odtwarzanie klipu wideo Dyrektor podczas prezentacji, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Tworzenie hiperłącza lub przycisk akcji do filmu programu Director, a następnie kliknij łącze, aby odtworzyć filmu.

 • Zapisz film programu Director jako plik Shockwave Director z rozszerzeniem dcr, a następnie odtworzyć go w prezentacji programu PowerPoint 2010 przy użyciu określonego formantu ActiveX i programu Shockwave Player. Aby odtworzyć ten plik dyrektora, dodać formant ActiveX do slajdu i połączyć go z plikiem programu Director.

  Uwaga: Ustawienia zabezpieczeń formantów ActiveX znajdują się w Centrum zaufania, w którym można znaleźć ustawienia zabezpieczeń i prywatności dla programów pakietu Microsoft Office 2010. Może być konieczne dopasowanie ustawień zabezpieczeń, aby zezwolić na uruchamianie formantów ActiveX. Ustawienia kontrolek ActiveX w Centrum zaufania dotyczą wszystkich produktów pakietu Office 2010. Na przykład w programie PowerPoint, to ustawienie jest również zmiana dla innych programów pakietu Office, które za pomocą Centrum zaufania. Aby uzyskać więcej informacji o formantach ActiveX i zmienianie ustawień zobacz Włączanie lub wyłączanie ustawień kontrolek ActiveX w plikach pakietu Office.

  • Konwertowanie na wersję Director Shockwave, pliku wideo dyrektor. Aby to zrobić, zobacz dokumentację dotyczącą dyrektor lub witryny sieci Web programu Adobe. Pobierz i zainstaluj formant Director Shockwave, nazywane także Shockwave formantu ActiveX, ze Strony pobierania programu Adobe Macromedia Shockwave.

   Uwaga: Musi być zarejestrowany formant Director Shockwave na komputerze można odtworzyć ten plik dyrektora w prezentacji. Aby sprawdzić, czy formant Director Shockwave jest zarejestrowany, na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Więcej formantów Obraz przycisku . Jeśli formant Director Shockwave znajduje się na liście kontrolek, jest zarejestrowany na komputerze. Jeśli nie jest zarejestrowany, Pobierz najnowszą wersję programu Shockwave Player z witryny sieci Web firmy Adobe zarejestrować Shockwave Player kontroli na Twoim komputerze.

   Wykonaj następujące czynności:

  • W widoku normalnym programu PowerPoint wyświetl slajd, na którym ma być odtwarzany film programu Director.

  • Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje.

  • W oknie dialogowym Opcje programu PowerPoint kliknij kategorię Dostosowywanie wstążki.

  • W obszarze Dostosowywanie Wstążki na liście Karty główne zaznacz Deweloper, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij rekord.

  • Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Więcej formantów Obraz przycisku .

  • Na liście kontrolek kliknij pozycję Shockwave ActiveX Control, kliknij przycisk OK, a następnie przeciągnij do Aby narysować kontrolkę na slajdzie.

   Porada: Zmień rozmiar kontrolki, przeciągając uchwyty zmiany rozmiaru.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy Obiekt Shockwave ActiveX, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  • Na karcie alfabetycznie kliknij właściwość SRC.

  • W kolumnie wartości (pusta komórka obok SRC ) wpisz albo pełną ścieżkę do dysku, łącznie z nazwą pliku (na przykład C:\MyFile.dcr) lub adresu URL do pliku Director, który chcesz odtworzyć.

   Porada: Jeśli plik dcr w tym samym folderze, w którym znajduje się prezentacja, można wpisać nazwę pliku, a nie jego pełną ścieżkę.

   Uwaga: Produkty innych firm omawiane w tym artykule są wytwarzane przez dostawców niezależnych od firmy Microsoft i firma Microsoft nie udziela jakichkolwiek gwarancji, dorozumianych ani innych, co do ich wydajności i niezawodności.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×