Dodawanie kilku użytkowników jednocześnie do usługi Office 365 — Pomoc dla administratorów

Każda osoba z Twojego zespołu potrzebuje konta użytkownika, aby mogła logować się i uzyskiwać dostęp do usług Office 365, takich jak poczta e-mail i pakiet Office. Jeśli jest wiele takich osób, możesz dodać ich konta jednocześnie z arkusza kalkulacyjnego programu Excel lub innego pliku zapisanego w formacie CSV. Nie masz pewności, co to jest format CSV?

Dodawanie wielu użytkowników do usługi Office 365 w obszarze centrum administracyjne usługi Office 365

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Gdy zostanie otwarte centrum administracyjne usługi Office 365, wybierz pozycję Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.

  W Centrum administracyjnym wybierz pozycję Użytkownicy > Aktywni użytkownicy
 3. W menu rozwijanym Więcej wybierz pozycję Importuj wielu użytkowników.

 4. W panelu Importuj wielu użytkowników możesz opcjonalnie pobrać przykładowy plik CSV wypełniony danymi przykładowymi lub bez nich.

  W menu rozwijanym Więcej wybierz pozycję Importuj wielu użytkowników

  Twój arkusz kalkulacyjny musi zawierać takie same nagłówki kolumn, jak arkusz przykładowy (Nazwa użytkownika, Imię itd.). Jeśli używasz szablonu, otwórz go w narzędziu do edycji tekstu, takim jak Notatnik, i rozważ pozostawienie tylko wszystkich danych w wierszu 1 i wprowadzenie danych tylko w wierszu 2 oraz w wierszach znajdujących poniżej niego.

  Twój arkusz kalkulacyjny musi także zawierać wartości dla nazwy użytkownika (na przykład jan@contoso.com) i nazwy wyświetlanej (na przykład Jan Michalski) każdego użytkownika.

  User Name,First Name,Last Name,Display Name,Job Title,Department,Office Number,Office Phone,Mobile Phone,Fax,Address,City,State or Province,ZIP or Postal Code,Country or Region
  chris@contoso.com,Chris,Green,Chris Green,IT Manager,Information Technology,123451,123-555-1211,123-555-6641,123-555-9821,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  ben@contoso.com,Ben,Andrews,Ben Andrews,IT Manager,Information Technology,123452,123-555-1212,123-555-6642,123-555-9822,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  david@contoso.com,David,Longmuir,David Longmuir,IT Manager,Information Technology,123453,123-555-1213,123-555-6643,123-555-9823,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  cynthia@contoso.com,Cynthia,Carey,Cynthia Carey,IT Manager,Information Technology,123454,123-555-1214,123-555-6644,123-555-9824,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  melissa@contoso.com,Melissa,MacBeth,Melissa MacBeth,IT Manager,Information Technology,123455,123-555-1215,123-555-6645,123-555-9825,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
 5. Wprowadź ścieżkę pliku w polu lub wybierz przycisk Przeglądaj, aby przeglądać w poszukiwaniu lokalizacji pliku CSV, a następnie wybierz pozycję Weryfikuj.

  Twój plik CSV został zweryfikowany

  Jeśli występują problemy dotyczące pliku, zostaną one wyświetlone w panelu. Możesz także pobrać plik dziennika.

 6. W oknie dialogowym Ustawianie opcji użytkownika możesz ustawić stan logowania i wybrać licencję produktu, która zostanie przypisana do wszystkich użytkowników.

 7. W oknie dialogowym Wyświetlanie wyników możesz wybrać opcję wysłania wyników do siebie lub do innych użytkowników (hasła będą w formacie zwykłego tekstu), a także możesz sprawdzić, ilu użytkowników zostało utworzonych i czy trzeba zakupić dodatkowe licencje w celu ich przypisania do niektórych nowych użytkowników.

Obejrzyj klip wideo

Obejrzyj krótki klip wideo, w którym pokazano, jak dodawać zbiorczo użytkowników.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Dalsze kroki

Nie masz pewności, co to jest format CSV?

Plik CSV jest plikiem z wartościami oddzielanymi przecinkami. Taki plik można utworzyć i edytować za pomocą dowolnego edytora tekstu lub programu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takiego jak program Excel.

Na początek możesz pobrać ten przykładowy arkusz kalkulacyjny. Pamiętaj, że usługa Office 365 wymaga nagłówków kolumn w pierwszym wierszu, więc nie zamieniaj ich na nic innego.

Zapisz plik pod nową nazwą i określ dla niego format CSV.

Obraz przedstawiający zapisywanie pliku w programie Excel w formacie CSV

Podczas zapisywania pliku prawdopodobnie zostanie wyświetlony monit informujący, że niektóre funkcje w skoroszycie zostaną utracone w razie zapisania pliku w formacie CSV. To normalne. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować.

Obraz monitu, który może zostać wyświetlony w programie Excel, z pytaniem, czy naprawdę chcesz zapisać plik w formacie CSV

Porady dotyczące formatowania arkusza kalkulacyjnego

 • Czy potrzebne są takie same nagłówki kolumn, jak w przykładowym arkuszu kalkulacyjnym? Tak. Przykładowy arkusz kalkulacyjny zawiera nagłówki kolumn w pierwszym wierszu. Te nagłówki są wymagane. Dla każdego użytkownika, którego chcesz dodać do usługi Office 365, utwórz wiersz pod nagłówkiem. Jeśli dodasz, zmienisz lub usuniesz dowolny nagłówek kolumny, usługa Office 365 może nie być w stanie utworzyć użytkowników na podstawie informacji zawartych w pliku.

 • Co zrobić, jeśli nie mam wszystkich informacji wymaganych dla każdego użytkownika?Nazwa użytkownika i nazwa wyświetlana są wymagane i nie można dodać nowego użytkownika bez tych informacji. Jeśli nie masz innych informacji, na przykład numeru faksu, możesz użyć spacji i przecinka, aby wskazać, że to pole ma pozostać puste.

 • Jak mały lub jak duży może być arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny musi zawierać co najmniej dwa wiersze. Jeden z nich to nagłówki kolumn (etykiety kolumn danych użytkownika), a drugi to dane użytkownika. Plik nie może zawierać więcej niż 251 wierszy. Jeśli trzeba zaimportować więcej niż 250 użytkowników, można utworzyć kilka arkuszy kalkulacyjnych.

 • Jakich języków mogę używać? Tworząc arkusz kalkulacyjny, etykiety kolumn danych użytkownika można wprowadzać w dowolnym języku i za pomocą dowolnych znaków, nie można jednak zmieniać kolejności etykiet przedstawionej w pliku przykładowym. Następnie można wpisać dane w polach, używając dowolnego języka i dowolnych znaków, i zapisać plik w formacie Unicode lub UTF-8.

 • Co zrobić, gdy dodaję użytkowników z różnych krajów i regionów? Utwórz osobny arkusz kalkulacyjny dla każdego obszaru. Dla każdego arkusza kalkulacyjnego musisz wykonać kroki kreatora Zbiorcze dodawanie użytkowników, nadając jedną lokalizację wszystkim użytkownikom zawartym w pliku, z którym pracujesz.

 • Czy istnieje limit liczby znaków, których można użyć? Poniższa tabela zawiera etykiety kolumn danych użytkowników i maksymalną liczbę znaków dla każdej z nich w przykładowym arkuszu kalkulacyjnym.

Etykieta kolumny danych użytkownika

Maksymalna liczba znaków

Nazwa użytkownika (wymagane)

79, wliczając znak handlowe „po” (@), w formacie nazwa@domena.<rozszerzenie>. Alias użytkownika nie może mieć więcej, niż 30 znaków, a nazwa domeny nie może mieć więcej, niż 48 znaków.

Imię

64

Nazwisko

64

Nazwa wyświetlana (wymagane)

256

Stanowisko

64

Dział

64

Numer biura

128

Tel. w biurze

64

Telefon komórkowy

64

Faks

64

Adres

1023

Miasto

128

Województwo

128

Kod pocztowy

40

Kraj lub region

128

Nadal występują problemy przy dodawaniu użytkowników do usługi Office 365?

 • Sprawdź dokładnie, czy arkusz kalkulacyjny został poprawnie sformatowany. Sprawdź, czy nagłówki kolumn są zgodne z nagłówkami w pliku przykładowym. Upewnij się, że zostały spełnione reguły dotyczące liczby znaków i że każde pole jest oddzielone przecinkiem.

 • Jeśli nowi użytkownicy nie są od razu widoczni w usłudze Office 365, poczekaj kilka minut. Przetworzenie zmian przez wszystkie usługi w usłudze Office 365 może zająć trochę czasu.

 1. Pobierz ten przykładowy arkusz kalkulacyjny i otwórz go w programie Excel.

  Twój arkusz kalkulacyjny musi zawierać takie same nagłówki kolumn, jak arkusz przykładowy (Nazwa użytkownika, Imię itd.). Jeśli używasz szablonu, rozważ pozostawienie tylko wszystkich danych w wierszu 1 i wprowadzenie danych tylko w wierszu 2 oraz w wierszach znajdujących poniżej niego.

  Twój arkusz kalkulacyjny musi także zawierać wartości dla nazwy użytkownika (na przykład jan@contoso.com) i nazwy wyświetlanej (na przykład Jan Michalski) każdego użytkownika. Aby inne pola pozostawić puste, wprowadź w nich spację i przecinek, jak pokazano na poniższym rysunku.

  Przykładowy plik CSV z określonymi pustymi wierszami

  W przypadku osób pracujących w różnych krajach musisz utworzyć jeden arkusz kalkulacyjny dla użytkowników w każdym kraju. Na przykład jeden arkusz kalkulacyjny zawierający listę wszystkich osób pracujących w Stanach Zjednoczonych, a drugi zawierający listę wszystkich osób pracujących w Japonii. Jest to spowodowane tym, że dostępność usług Office 365 różni się w zależności od regionu.

  Porada:    przed dodaniem wielu użytkowników do usługi Office 365 warto to przećwiczyć z przykładowym arkuszem kalkulacyjnym. Na przykład edytuj przykładowy arkusz kalkulacyjny za pomocą danych dla kilku użytkowników (5 lub 10) i zapisz go pod nową nazwą. Wykonaj czynności opisane w tej procedurze, sprawdź wyniki, a następnie usuń nowe konta i zacznij od nowa. W ten sposób możesz poćwiczyć prawidłowe wprowadzanie wszystkich danych w Twojej sytuacji. Zapoznaj się też z tematem Porady dotyczące formatowania arkusza kalkulacyjnego.

 2. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 3. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 4. Aby można było korzystać z usług Office 365, użytkownicy muszą mieć przypisaną licencję. Zanim przejdziesz dalej, warto sprawdzić, czy masz wystarczającą liczbę licencji dla wszystkich osób wymienionych w arkuszu kalkulacyjnym. Aby to zrobić, wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje. Jeśli chcesz kupić więcej licencji, wybierz pozycję Zmień liczbę licencji. Możesz także uruchomić kreatora i przypisać posiadane licencje, a następnie dokupić licencje i ponownie uruchomić kreatora.

 5. Teraz przejdź do kreatora Zbiorcze dodawanie użytkowników: wybierz pozycję Użytkownicy > Aktywni użytkownicy. Wybierz pozycję Ikona służąca do dodawania wielu użytkowników do usługi Office 365 , jak pokazano na poniższym rysunku.

  Obraz sekcji Użytkownicy w centrum administracyjnym usługi Office 365

  Zostanie wyświetlony kreator Zbiorcze dodawanie użytkowników, który przeprowadzi Cię przez proces dodawania grupy użytkowników do usługi Office 365.

 6. W kroku 1, Wybieranie pliku CSV, określ swój własny arkusz kalkulacyjny, jak pokazano na poniższym rysunku.

  Krok 1 kreatora Zbiorcze dodawanie użytkowników — Wybieranie pliku CSV

 7. W kroku 2, Weryfikacja, kreator informuje, czy zawartość w arkuszu kalkulacyjnym została prawidłowo sformatowana.

  Krok 2 kreatora Zbiorcze dodawanie użytkowników — Weryfikacja

 8. W kroku 3, Ustawienia, wybierz pozycję Dozwolone, aby osoby wymienione w arkuszu kalkulacyjnym mogły używać usługi Office 365. Wybierz także kraj, w którym te osoby będą korzystać z usługi Office 365. Pamiętaj, że jeśli niektóre osoby w Twojej organizacji będą używać usługi Office 365 w innym kraju, musisz utworzyć osobny arkusz kalkulacyjny z ich nazwiskami i ponownie uruchomić kreatora Zbiorcze dodawanie użytkowników, aby je dodać.

  Krok 3 kreatora Zbiorcze dodawanie użytkowników — Ustawienia

 9. Na stronie Przypisywanie licencji znajduje się informacja, ile licencji jest dostępnych.

  Krok 4 kreatora Zbiorcze dodawanie użytkowników — Licencje

  Możesz wybrać pozycję Kup więcej licencji, ale opuścisz kreatora Zbiorcze dodawanie użytkowników i przejdziesz do strony Rozliczenia w portalu centrum administracyjne usługi Office 365. Po zakupie dodatkowych licencji musisz poczekać kilka minut na przetworzenie zamówienia, a następnie uruchomić od początku kreatora Zbiorcze dodawanie użytkowników.

  Jeśli nie kupisz dodatkowych licencji, nie dla wszystkich osób znajdujących się na liście w arkuszu kalkulacyjnym zostaną utworzone konta.

  W tym przykładzie nie kupujemy żadnych dodatkowych licencji i przechodzimy dalej w kreatorze Zbiorcze dodawanie użytkowników.

 10. W kroku 5, Wysyłanie wyników, wpisz adresy e-mail osób, które mają otrzymać wiadomość e-mail zawierającą listę wszystkich nazw użytkowników usługi Office 365 i haseł tymczasowych dla osób z arkusza kalkulacyjnego.

  Krok 5 kreatora Zbiorcze dodawanie użytkowników — Wysyłanie wyników

  Następująca wiadomość e-mail zostanie wysłana na wszystkie adresy e-mail podane w kroku 5, Wysyłanie wyników. Ta wiadomość e-mail wskazuje, które konta zostały utworzone. Zwróć uwagę, że dla niektórych osób konta nie zostały utworzone, ponieważ było za mało licencji.

  Przykładowa wiadomość e-mail z informacjami o poświadczeniach użytkownika

  Później możesz kupić więcej licencji i ponownie uruchomić kreatora Zbiorcze dodawanie użytkowników z tym samym arkuszem kalkulacyjnym. Kreator pominie użytkowników, którzy już mają konta, a w raporcie z wynikami będzie widoczna informacja „Zduplikowana nazwa użytkownika” wskazująca osobę, która ma już konto.

 11. Ostatnia strona kreatora Zbiorcze dodawanie użytkowników zawiera listę nazw użytkowników i tymczasowych haseł, jak pokazano na poniższym rysunku.

  Krok 6 kreatora Zbiorcze dodawanie użytkowników — Wysyłanie wyników

 12. Po dodaniu użytkowników do usługi Office 365 musisz im przekazać ich informacje o kontach usługi Office 365. Skorzystaj ze swojego zwykłego procesu przekazywania nowych haseł.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×