Przejdź do głównej zawartości

Dodawanie kalendarza w programie Outlook.com lub aplikacji Outlook w sieci Web

Korzystamy z naszych harmonogramów, aby śledzić więcej niż tylko nasze terminy i plany. Używamy również ich do śledzenia wydarzeń szkolnych, harmonogramów zespołów i innych działań. Zamiast dodawać te zdarzenia bezpośrednio do swojego konta, Dodaj kalendarze z szkół, profesjonalnych zespołów sportowych, TeamSnap, a nawet programów telewizyjnych.

Porada: Nie masz pewności, którego programu używasz? Jeśli zalogujesz się przy użyciu osobistego konta Microsoft, użyj Outlook.com. Jeśli zalogujesz się za pomocą konta służbowego, użyj Outlook w sieci Web.

Uwaga: Dostępne kalendarze i opcje różnią się w zależności od lokalizacji. Jeśli szukany kalendarz nie jest dostępny, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami, zobacz Importowanie lub subskrybowanie kalendarza w programie Outlook.com , aby uzyskać pomoc dotyczącą dodawania innych kalendarzy.

Po dodaniu kalendarza możesz przejść do listy kalendarza i zmienić kolor, dodać panel lub zmienić jego nazwę, korzystając z menu więcej Ikona Więcej opcji obok kalendarza.

Aby usunąć kalendarz, przejdź do listy kalendarzy w Outlook.com i wybierz pozycję więcej Ikona Więcej opcji obok pozycji kalendarz, a następnie Usuń.

Aby edytować jedno z istniejących kalendarzy:

 1. W Outlook.com wybierz pozycję kalendarz Kalendarz > Dodaj kalendarz > Edytuj Moje kalendarze.

 2. Z listy wybierz kalendarz, który chcesz edytować.

 3. Jeśli chcesz, Zmień nazwę kalendarza.

 4. Dostosowywanie kalendarza za pomocą koloru, panelu lub obu.

 5. Opcjonalnie: Udostępnij kalendarz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz udostępnianie kalendarza w programie Outlook.com

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

Aby utworzyć nowy kalendarz:

 1. W Outlook.com wybierz pozycję kalendarz Kalendarz > Dodaj kalendarz > Utwórz nowy kalendarz.

 2. Nadaj kalendarzowi nazwę.

 3. Dostosowywanie kalendarza za pomocą koloru, panelu lub obu.

 4. Opcjonalnie: Dodaj swój kalendarz do istniejącej grupy kalendarzy.

 5. Wybierz pozycję Zapisz.

W Outlook.com możesz zaimportować zdarzenia z pliku ICS do istniejącego kalendarza lub zasubskrybować kalendarz w trybie online i otrzymywać aktualizacje automatyczne (nazywane abonamentem ICS lub abonamentem iCal). Kalendarze można importować z witryn internetowych lub programów obsługujących kalendarze, które współdziałają z formatem plików ics, takich jak Apple iCal, Kalendarz Google i Mozilla Lightning.

W Internecie można szukać list iCal. Witryny internetowe wielu kin, drużyn sportowych i szkół często zawierają linki „Dodaj do kalendarza”, które umożliwiają pobieranie kalendarzy iCal. Usługa Bing ma również sugestie dotyczące kalendarzy.

Uwaga: Firma Microsoft nie odpowiada za dokładność ani zawartość jakichkolwiek kalendarzy innych firm. Przed zaimportowaniem lub zasubskrybowaniem kalendarzy innych podmiotów zalecamy zapoznanie się z warunkami i postanowieniami dotyczącymi tych kalendarzy.

Aby uzyskać informacje na temat subskrybowania lub przekazywania kalendarza z pliku, zobacz Importowanie lub subskrybowanie kalendarza w programie Outlook.com.

Po dodaniu kalendarza szkolnego jest on subskrybowany, co oznacza, że widok kalendarza będzie stale aktualizowany automatycznie. Kalendarz szkolny zostanie dodany do listy innych kalendarzy.

Do kalendarzy szkolnych należą szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły wysokie oraz niektóre szkoły szkolne. Informacje kalendarza są dostarczane przez szkoły. Jeśli zauważysz błąd, skontaktuj się z działem nauki lub szkoły.

Uwaga: Obecnie kalendarze szkolne są dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych.

Aby dodać Kalendarz szkolny:

 1. W Outlook.com przejdź do Kalendarz Kalendarz , a następnie wybierz pozycję Dodaj kalendarz.

 2. Wybierz pozycję szkoły.

  Wprowadź kod pocztowy, aby znaleźć szkoły w określonym obszarze. Outlook.com będą automatycznie znajdować szkoły w pobliżu.

 3. Wybierz Okręg szkoły, którą chcesz dodać. Kontynuuj wybieranie w celu zawężenia wyboru do typu szkoły, a następnie wybierz konkretny Kalendarz szkolny, który chcesz dodać.

Dostępne są szkoły prywatne, ale wiele kategorii grupowych różni się od szkół publicznych, na przykład Kindergarten za pośrednictwem klasy stopa 8, a nie szkoły elementarnej, mogą nie zostać uwzględnione w grupie, w której oczekujesz.

Dodaj kalendarz dni wolnych w danym kraju lub regionie. Kalendarz dni wolnych zostanie dodany do listy Moje kalendarze.

Aby dodać kalendarz dni wolnych:

 • W Outlook.com przejdź do Kalendarz Kalendarz , a następnie wybierz pozycję Dodaj kalendarz.

 • Wybierz pozycję dni wolne.

 • Wybierz kalendarz dni wolnych, który chcesz dodać, lub Skorzystaj z filtru, aby go wyszukać, a następnie wybierz kalendarz.

wOutlook.com można śledzić urodziny za pomocą informacji z kontaktów. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie kalendarza urodzinowego w programie Outlook.com.

Możesz połączyć się z kontem na TeamSnap i dodać kalendarze zespołu do kalendarza Outlook.com.

 • W Outlook.com przejdź do Kalendarz Kalendarz , a następnie wybierz pozycję Dodaj kalendarz.

 • Wybierz pozycję TeamSnap, a następnie Zaloguj się do TeamSnap.

 • Wprowadź poświadczenia TeamSnap, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się.

 • Wybierz zespół do dodania.

 • Wybierz pozycję wszystkie zdarzenia, Brak zdarzeńlub tylko gry dla każdego zespołu.

Uwaga: Zdarzenia mogą nie być wyświetlane od razu. Kalendarze TeamSnap są synchronizowane co godzinę. Nie można edytować zdarzeń TeamSnap z kalendarza Outlook.com.

Dodaj kalendarze dla ulubionych zespołów. Po wybraniu pozycji Sport będzie widoczna lista zespołów wokół Ciebie i krajowych Leagues sportowych. Kalendarze sportowe są dodawane do listy Moje kalendarze.

Uwaga: Ta funkcja jest niedostępna we wszystkich lokalnych.

 1. W Outlook.com przejdź do Kalendarz Kalendarz , a następnie wybierz pozycję Dodaj kalendarz.

 2. Wybierz pozycję Sport.

 3. Wybierz odpowiedni zespół lokalny lub sportowy Liga.

 4. Wybierz zespół, aby dodać go do kalendarza.

  • Jeśli wybrany zespół lub Liga nie jest widoczny, wybierz pozycję Znajdź więcej zespołów i przejdź do odpowiedniego sportu, regionu i zespołu.

Dodaj kalendarze do programów telewizyjnych. Kalendarze TV zostaną dodane do listy Moje kalendarze.

Uwaga: Ta funkcja jest niedostępna we wszystkich lokalnych.

 1. W Outlook.com przejdź do Kalendarz Kalendarz , a następnie wybierz pozycję Dodaj kalendarz.

 2. Wybierz pozycję telewizja.

 3. Użyj filtru, aby znaleźć konkretny pokaz, lub Przeglądaj, wybierając strefę czasową > kanał > a następnie Pokaż.

Zobacz też

Praca z wieloma kalendarzami w programie Outlook.com

Uwaga: Dostępne kalendarze i opcje różnią się w zależności od lokalizacji. Jeśli szukany kalendarz nie jest dostępny zgodnie z poniższymi instrukcjami, zobacz Importowanie lub subskrybowanie kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web , aby uzyskać informacje na temat dodawania innych kalendarzy.

Możesz połączyć kalendarz z jednego Outlook.com lub konta Google z kontem służbowym lub szkolnym. Umożliwia to wyświetlanie kalendarza na tym koncie osobistym i zarządzanie nim, jeśli użytkownik jest zalogowany do konta służbowego. Umożliwia także dołączanie osobistych wydarzeń kalendarza do służbowej lub szkolnej osoby w organizacji, która planuje wydarzenia za pomocą Asystenta planowania w programie Outlook. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania kalendarzem osobistym na koncie służbowym, zobacz wyświetlanie wydarzeń osobistych w kalendarzu służbowym lub szkolnym.

Aby dodać kalendarz osobisty:

 1. W Outlook w sieci Web przejdź do obszaru kalendarz Kalendarz i wybierz pozycję Dodaj kalendarz.

 2. Wybierz pozycję Dodaj kalendarze osobiste, a następnie wybierz konto osobiste, które chcesz dodać. Wprowadź dane uwierzytelniające do swojego konta.

 3. Zobaczysz komunikat z informacją o tym, że Twoje konto jest podłączane lub należy je uwierzytelnić. Po zakończeniu procesu łączenia zobaczysz, że Twoje konto zostało podłączone, a Twoje wydarzenia osobiste będą teraz miały wpływ na Twoją dostępność w pracy lub szkole.

 4. Po zamknięciu okna Dodaj kalendarze osobiste swoje podłączone konto zobaczysz w okienku nawigacji w widoku Kalendarz.

Po dodaniu kalendarza możesz przejść do swojej listy kalendarzy i zmienić jego kolor lub dodać znaczek za pomocą menu Więcej Ikona Więcej opcji znajdującego się obok kalendarza. 

Uwaga: Dodanie kalendarza osobistego nie umożliwia Ci dostępu do poczty elektronicznej z konta osobistego. Ta funkcja umożliwia dodanie samego kalendarza i wyłącznie w aplikacji Outlook w sieci Web.

Aby usunąć połączenie między Twoim kalendarzem osobistym a kontem służbowym lub szkolnym:

 1. W Outlook w sieci Web wybierz pozycję kalendarz Kalendarz > Dodaj kalendarz> Dodaj kalendarze osobiste.

 2. Wybierz pozycję Usuń. Twój kalendarz osobisty zostanie natychmiast odłączony od Twojego konta służbowego lub szkolnego.

Aby edytować jedno z istniejących kalendarzy:

 1. W Outlook w sieci Web wybierz pozycję kalendarz Kalendarz > Dodaj kalendarz>Edytuj Moje kalendarze.

 2. Z listy wybierz kalendarz, który chcesz edytować.

 3. Nadaj kalendarzowi nazwę.

 4. Dostosowywanie kalendarza za pomocą koloru, panelu lub obu.

 5. Opcjonalnie: Udostępnij kalendarz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz udostępnianie kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web.

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

Aby utworzyć nowy kalendarz:

 1. W Outlook w sieci Web wybierz pozycję kalendarz Kalendarz > Dodaj kalendarz > Utwórz nowy kalendarz.

 2. Nadaj kalendarzowi nazwę.

 3. Dostosowywanie kalendarza za pomocą koloru, panelu lub obu.

 4. Opcjonalnie: Dodaj swój kalendarz do istniejącej grupy kalendarzy. Aby uzyskać więcej informacji na temat grup kalendarzy, zobacz Praca z wieloma kalendarzami w aplikacji Outlook w sieci Web.

 5. Wybierz pozycję Zapisz.

Aby dodać kalendarz dla osoby, grupy lub zasobu z katalogu organizacji w celu wyświetlenia skojarzonego z nim kalendarza:

 1. W Outlook w sieci Web wybierz pozycję kalendarz Kalendarz > Dodaj kalendarz > Dodaj kalendarz osoby.

 2. Wpisz nazwę osoby, grupy lub zasobu.

 3. Wybierz pozycję Zapisz.

Uwaga: Do konta służbowego lub szkolnego możesz dodać tylko kalendarz dla osoby, grupy lub zasobu.

W Outlook w sieci Web możesz zaimportować zdarzenia z pliku ICS do istniejącego kalendarza lub zasubskrybować kalendarz w trybie online i otrzymywać aktualizacje automatyczne (nazywane abonamentem ICS lub abonamentem iCal). Kalendarze można importować z witryn internetowych lub programów obsługujących kalendarze, które współdziałają z formatem plików ics, takich jak Apple iCal, Kalendarz Google i Mozilla Lightning.

W Internecie można szukać list iCal. Witryny internetowe wielu kin, drużyn sportowych i szkół często zawierają linki „Dodaj do kalendarza”, które umożliwiają pobieranie kalendarzy iCal. Usługa Bing ma również sugestie dotyczące kalendarzy.

Uwaga: Firma Microsoft nie odpowiada za dokładność ani zawartość jakichkolwiek kalendarzy innych firm. Przed zaimportowaniem lub zasubskrybowaniem kalendarzy innych podmiotów zalecamy zapoznanie się z warunkami i postanowieniami dotyczącymi tych kalendarzy.

Aby uzyskać informacje na temat subskrybowania lub przekazywania kalendarza z pliku, zobacz Importowanie lub subskrybowanie kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web.

Po dodaniu kalendarza szkolnego jest on subskrybowany, co oznacza, że widok kalendarza będzie stale aktualizowany automatycznie. Kalendarz szkolny zostanie dodany do listy innych kalendarzy.

Do kalendarzy szkolnych należą szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły wysokie oraz niektóre szkoły szkolne. Informacje kalendarza są dostarczane przez szkoły. Jeśli zauważysz błąd, skontaktuj się z działem nauki lub szkoły.

Uwaga: Obecnie kalendarze szkolne są dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych.

Aby dodać Kalendarz szkolny:

 1. W Outlook w sieci Web przejdź do obszaru kalendarz Kalendarz i wybierz pozycję Dodaj kalendarz.

 2. Wybierz pozycję szkoły.

  Wprowadź kod pocztowy, aby znaleźć szkoły w określonym obszarze. Outlook w sieci Web będą automatycznie znajdować szkoły w pobliżu.

 3. Wybierz Okręg szkoły, którą chcesz dodać. Kontynuuj wybieranie w celu zawężenia wyboru do typu szkoły, a następnie wybierz konkretny Kalendarz szkolny, który chcesz dodać.

Dostępne są szkoły prywatne, ale wiele kategorii grupowych różni się od szkoły publicznej, na przykład Kindergarten za pośrednictwem klasy stopa 8, a nie szkoły elementarnej, mogą nie być uwzględnione w grupie, w której oczekujesz.

Dodaj kalendarz dni wolnych w danym kraju lub regionie. Kalendarz dni wolnych zostanie dodany do listy Moje kalendarze.

Aby dodać kalendarz dni wolnych:

 • W Outlook w sieci Web przejdź do obszaru kalendarz Kalendarz i wybierz pozycję Dodaj kalendarz.

 • Wybierz pozycję dni wolne.

 • Wybierz kalendarz dni wolnych, który chcesz dodać, lub Skorzystaj z filtru, aby go wyszukać, a następnie wybierz kalendarz.

wOutlook w sieci Web można śledzić urodziny za pomocą informacji z kontaktów. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie kalendarza urodzinowego w aplikacji Outlook w sieci Web.

Możesz połączyć się z kontem na TeamSnap i dodać kalendarze zespołu do kalendarza Outlook w sieci Web.

 • W Outlook w sieci Web przejdź do obszaru kalendarz Kalendarz i wybierz pozycję Dodaj kalendarz.

 • Wybierz pozycję TeamSnap, a następnie Zaloguj się do TeamSnap.

 • Wprowadź poświadczenia TeamSnap, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się.

 • Wybierz zespół do dodania.

 • Wybierz pozycję wszystkie zdarzenia, Brak zdarzeńlub tylko gry dla każdego zespołu.

Uwaga: Zdarzenia mogą nie być wyświetlane od razu. Kalendarze TeamSnap są synchronizowane co godzinę.

Dodaj kalendarze dla ulubionych zespołów. Po wybraniu pozycji Sport będzie widoczna lista zespołów wokół Ciebie i krajowych Leagues sportowych. Kalendarze sportowe są dodawane do listy Moje kalendarze.

Uwaga: Ta funkcja jest niedostępna we wszystkich lokalnych.

 1. W Outlook w sieci Web przejdź do obszaru kalendarz Kalendarz i wybierz pozycję Dodaj kalendarz.

 2. Wybierz pozycję Sport.

 3. Wybierz odpowiedni zespół lokalny lub sportowy Liga, a następnie.

 4. Wybierz zespół, aby dodać go do kalendarza.

  • Jeśli wybrany zespół lub Liga nie jest widoczny, wybierz pozycję Znajdź więcej zespołów i przejdź do odpowiedniego sportu, regionu i zespołu.

Dodaj kalendarze do programów telewizyjnych. Kalendarze TV zostaną dodane do listy Moje kalendarze.

Uwaga: Ta funkcja jest niedostępna we wszystkich lokalnych.

 1. W Outlook w sieci Web przejdź do obszaru kalendarz Kalendarz i wybierz pozycję Dodaj kalendarz.

 2. Wybierz pozycję telewizja.

 3. Użyj filtru, aby znaleźć konkretny pokaz, lub pozycję Przeglądaj, wybierając strefę czasową > > kanał, a następnie pozycję Pokaż.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×