Dodawanie istniejącego typu zawartości do listy lub biblioteki

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typy zawartości umożliwiają organizowanie, zarządzanie zawartością i bardziej efektywną komunikację w zbiorze witryn. Definiując typy zawartości dla określonych typów dokumentów lub informacji o produktach, organizacja może zagwarantować, że każda grupa zawartości odbywa się bardziej efektywną komunikację. Możesz skonfigurować listy lub biblioteki do zawiera elementy wielu typów elementów lub dokumentów, dodając typy zawartości do listy lub biblioteki, na przykład nowy problem pomocy technicznej lub nowego dostawcy.

W tym artykule

Jak działają typy zawartości na listach i w bibliotekach

Dodawanie typu zawartości do listy lub biblioteki

Zmienianie nowy przycisk kolejności lub domyślnego typu zawartości

Jak działają typy zawartości na listach i w bibliotekach

Jeśli lista lub biblioteka jest skonfigurowana do obsługi wielu typów zawartości, można do niej dodać typy zawartości z grupy typów zawartości witryny dostępnych dla danej witryny.

Dodając typ zawartości do listy lub biblioteki, użytkownik pozwala na dodawanie elementów tego typu w określonej liście lub bibliotece. Dzięki poleceniu Nowy w liście lub bibliotece jest możliwe tworzenie nowych elementów tego typu. Jedną z głównych zalet typów zawartości w listach i bibliotekach jest możliwość dodawania do pojedynczej listy lub biblioteki wielu typów elementów lub dokumentów, z których każdy może mieć unikatowe metadane, zasady lub zachowania.

Jak działa dziedziczenie dla typów zawartości list

Kiedy do listy lub biblioteki jest dodawane wystąpienie typu zawartości witryny, tym wystąpieniem jest podrzędny typ zawartości wywodzący się z typu, z którego został utworzony. Typ zawartości listy dziedziczy wszystkie atrybuty, takie jak szablony dokumentów, ustawienie tylko do odczytu, przepływy pracy i kolumny, po typie zawartości ze swojej witryny nadrzędnej. Typ zawartości listy można dostosować do określonej listy lub biblioteki, do której został dodany. Te modyfikacje nie zostaną zastosowane w typie zawartości witryny nadrzędnej. Jeśli typ zawartości witryny nadrzędnej zostanie zaktualizowany, typ zawartości listy podrzędnej może dziedziczyć wprowadzone zmiany (jeśli osoba zarządzająca typem zawartości witryny zdecyduje o zastosowaniu zmian we wszystkich podrzędnych typach zawartości).

Relacja typu zawartości nadrzędnej/podrzędnej

Jeśli dowolny z atrybutów, które typ zawartości listy podrzędnej dzieli z typem zawartości witryny nadrzędnej, był dostosowywany dla typu zawartości listy, te modyfikacje mogą zostać zastąpione, gdy typ zawartości listy odziedziczy zmiany po typie zawartości witryny nadrzędnej. Jeśli typ zawartości listy był dostosowywany za pomocą dodatkowych atrybutów, których nie ma nadrzędny typ zawartości (na przykład użyto dodatkowych kolumn), te modyfikacje nie zostaną zastąpione, gdy typ zawartości listy podrzędnej będzie dziedziczyć zmiany po typie zawartości witryny nadrzędnej.

Początek strony

Dodawanie typu zawartości do listy lub biblioteki

Przed typów zawartości można najpierw należy dodać do listy lub biblioteki, listy lub biblioteki można skonfigurować do obsługi wielu typów zawartości. Aby uzyskać więcej informacji na temat Włączanie obsługi wielu typów zawartości na liście lub w bibliotece zobacz Tematy w sekcji Zobacz też. Aby dodawać typy zawartości do listy lub biblioteki, możesz musi mieć co najmniej projektu poziom uprawnień dla tej listy lub biblioteki.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie. Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. W przypadku list kliknij kartę Lista na Wstążce. W przypadku bibliotek kliknij kartę Biblioteka.

 3. W przypadku list kliknij pozycję Ustawienia listy na Wstążce. W przypadku bibliotek kliknij pozycję Ustawienia biblioteki.

 4. W obszarze Typy zawartości kliknij łącze Dodaj z istniejących typów zawartości witryny.

  Uwaga: Jeśli lista lub biblioteka nie jest skonfigurowana w sposób umożliwiający korzystanie z wielu typów zawartości, sekcja Typy zawartości nie zostanie wyświetlona na stronie Dostosuj dla listy lub biblioteki.

 5. W sekcji Wybieranie typów zawartości kliknij strzałkę na liście Wybierz typy zawartości witryny z, aby zaznaczyć grupę typów zawartości witryny, z której chcesz wybierać.

 6. Na liście Dostępne typy zawartości witryny kliknij typ zawartości, który ma, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść wybranego typu zawartości do listy typy zawartości do dodania.

  Wybieranie typu zawartości

 7. Aby dodać kolejne typy zawartości, powtarzaj kroki 5 i 6.

 8. Po wybraniu wszystkich typów zawartości, które chcesz dodać, kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zmienianie kolejności lub domyślnego typu zawartości dla przycisku Nowy

Użytkownik może określić kolejność, w której typy zawartości będą wyświetlane na przycisku Nowy dla listy lub biblioteki. Domyślnie pierwszy typ zawartości, który jest wyświetlany na przycisku Nowy, jest domyślnym typem zawartości dla listy lub biblioteki. Aby zmienić domyślny typ zawartości dla listy lub biblioteki, należy zmienić typ zawartości, który jest wyświetlany jako pierwszy na przycisku Nowy. Można też określić, czy dodane do listy lub biblioteki typy zawartości mają być wyświetlane na przycisku Nowy.

Nowy typ zawartości na przycisku Nowy

 1. Jeśli lista lub biblioteka, dla której chcesz zmienić typ zawartości, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę w obszarze Listy lub Dokumenty na pasku Szybkie uruchamianie.

 2. Na wstążce wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. Jeśli pracujesz z listą, kliknij polecenie Ustawienia listy.

 4. Jeśli pracujesz z biblioteką dokumentów, kliknij polecenie Ustawienia biblioteki.

 5. W obszarze Typy zawartości kliknij łącze Zmień kolejność dla przycisku Nowy i domyślny typ zawartości.

  Uwaga: Jeśli lista lub biblioteka nie jest skonfigurowana w sposób umożliwiający korzystanie z wielu typów zawartości, sekcja Typy zawartości nie zostanie wyświetlona na stronie Dostosuj dla listy lub biblioteki.

 6. W sekcji Kolejność typów zawartości wykonaj jedną z następujących czynności:

 7. Aby usunąć typ zawartości z przycisku Nowy dla listy lub biblioteki, wyczyść pole wyboru Widoczny (domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone).

 8. Aby zmienić kolejność, w jakiej typy zawartości są wyświetlane na przycisku Nowy, kliknij strzałkę znajdującą się obok danego typu zawartości w kolumnie Położenie od góry, a następnie wybierz odpowiedni numer porządkowy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×