Dodawanie indeksu do kolumny programu SharePoint

Dodawanie indeksu do kolumny programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dodanie do kolumny indeksu zwiększa wydajność, korzystając z filtrów. Indeksy możesz dodać maksymalnie 20 kolumn na liście lub w bibliotece. Można dodawać do 20 indeksów na liście lub w bibliotece, zalecane jest dodawać indeksy tylko do najczęściej używane kolumny. Indeksy obciążenie Dodaj do danych.

Jeśli został przekroczony Próg widoku listy i zostało zablokowane, możesz nadal są zwykle dodać indeksy do kolumn zawierających mniej niż 20 000 elementów na liście lub w bibliotece. W usłudze SharePoint Online można ręcznie dodawać indeksu na listę rozmiarze.

Jak utworzyć indeks prosty lub złożony

Aby filtrować dane w kolumnie na liście lub w bibliotece, zobacz Używanie filtrowanie, aby zmodyfikować widok programu SharePoint.

Aby pomóc wybierz kolumny do indeksu, Uwaga kolumny, które są używane najczęściej używane w różnych widoków dla potrzeb filtrowania.

Ważne: Tworzenie indeksu wymaga dostępu do wszystkich elementów na liście, jest możliwe, być może być blokowane Tworzenie indeksu dla kolumny, jeśli całej listy przekracza Próg widoku listy. W takim przypadku operacji podczas Dzienny przedział czasu, lub skontaktuj się z administratorem.

 1. Kliknij nazwę listy lub biblioteki na pasku nawigacji z lewej strony lub kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 lub Akcje witryny, kliknij pozycję Zawartość witryny lub Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  Menu Ustawienia z wyróżnionym zawartość witryny
  Przechodzenie do zawartości witryny w usłudze SharePoint Online, 2016 lub 2013
  Wyświetl całą zawartość witryny w menu Akcje witryny
  Przechodzenie do zawartości witryny w programie SharePoint 2010

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  W usłudze SharePoint Online kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Menu Ustawienia z wyróżnionym ustawienia listy

  W SharePoint 2016, 2013 lub 2010 kliknij pozycję listy lub biblioteki, a następnie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki na Wstążce.

  Ustawienia listy na Wstążce
 3. Przewiń w dół do sekcji kolumny.

  Ważne:  Mimo że można zindeksować kolumnę odnośnika w celu zwiększenia wydajności, użycie zindeksowanej kolumny odnośnika, aby zapobiec przekroczeniu progu widoku listy nie przyniesie rezultatu. Użyj innego typu kolumny jako indeksu podstawowego i pomocniczego.

 4. Kliknij pozycję Kolumny indeksowane.

  Kolumny indeksowane łącze na stronie Ustawienia listy lub biblioteki
 5. Na stronie Kolumny indeksowane kliknij pozycję Utwórz nowy indeks.

  Strona kolumny indeksowane z Utwórz nowy indeks wyróżnione
 6. Wykonaj następujące czynności:

  1. Aby utworzyć indeks prosty, zaznacz kolumnę, która nie jest kolumną odnośnika w sekcji Kolumna podstawowa w obszarze Kolumna podstawowa dla tego indeksu.

  2. Aby utworzyć indeks złożony, zaznacz kolumnę odnośnika jako kolumna podstawowa dla tego indeksu. Użyj innej kolumny, która nie jest kolumna odnośnika, w sekcji Kolumna pomocnicza w obszarze Kolumna pomocnicza dla tego indeksu.

   Uwagi: 

   • Należy wybrać obsługiwane kolumny indeksu

   • Jeśli chcesz dodać indeks, aby uniknąć błędów próg widoku listy, upewnij się, że pole używane nie jest pole odnośnika. Zobacz obsługiwane kolumnę, aby określić, które typy pól są pól odnośników.

   Edytowanie strony indeksu z kolumny wybranej z listy rozwijanej
  3. Kliknij przycisk Utwórz.

  Aby uzyskać pomysłów początkowo planowania bibliotek zobacz Wprowadzenie do bibliotek

Kolumny obsługiwanych i nieobsługiwanych dla indeksowania

Obsługiwane typy kolumn

 • Pojedynczy wiersz tekstu

 • Wybór (pojedyncza wartość)

 • Liczba

 • Waluta

 • Data i godzina

 • Osoba lub grupa (pojedyncza wartość) (wyszukiwania)

 • Zarządzane metadane (wyszukiwania)

 • Tak/Nie

 • Odnośnik (wyszukiwania)

Nieobsługiwane typy kolumn

 • Wiele wierszy tekstu

 • Wybór (wiele wartości)

 • Obliczeniowe

 • Hiperlink lub obraz

 • Kolumny niestandardowe

 • Osoba lub grupa (wiele wartości) (wyszukiwania)

 • Dane zewnętrzne

W większości witryn programu SharePoint jest domyślnie włączone nawigowanie po metadanych i filtrowanie ich. Nawet jeśli nawigowanie po metadanych nie zostało skonfigurowane dla określonej listy lub biblioteki, funkcja nawigowania po metadanych i filtrowania ich działa w tle, zwiększając wydajność widoków. Ta funkcja może automatycznie wybierać najlepszy indeks do użycia przy każdym ładowaniu widoku. Gdy ładujesz nowe widoki, stosujesz filtry do widoków, czyścisz filtry lub stosujesz sortowanie dotyczące pola, funkcja optymalizacji zapytań określa najlepsze zapytanie bazy danych.

Gdy użytkownik tworzy lub ładuje widok, w którym nie można zastosować indeksu w ramach kwerendy dotyczącej listy, funkcja nawigowania po metadanych i filtrowania ich konstruuje i uruchamia kwerendę alternatywną. Jest to zmodyfikowana wersja oryginalnej kwerendy użytkownika, która umożliwia wyświetlenie części żądanych elementów, ponieważ nie dotyczy całej listy, lecz tylko jej fragmentu. Taka kwerenda pozwala uzyskać użyteczne wyniki w przypadku, gdy oryginalna kwerenda jest blokowana ze względu na restrykcyjne ograniczenie dotyczące listy. Może zostać wyświetlonych do 1250 najnowszych elementów, zależnie od tego, kiedy te elementy zostały dodane do listy. Sporadycznie kwerendy alternatywne zwracają zero wyników, jeśli fragment listy skanowany przez kwerendę nie zawiera żadnych elementów zgodnych z oryginalną kwerendą użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfigurowanie nawigacji po metadanych dla listy lub biblioteki.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×