Dodawanie i usuwanie dodatków w programie Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dodatki umożliwiają korzystanie z opcjonalnych poleceń i funkcji programu Microsoft Excel. Dodatki domyślnie nie są od razu dostępne w programie Excel,j więc aby ich używać, należy najpierw je zainstalować, a w niektórych wypadkach również uaktywnić.

Szukasz informacji na temat dodatków pakietu Office w formacie HTML, CSS i JS? Jeśli jesteś, zobacz Pobieranie dodatku pakietu Office dla programu Excel.

Niektóre dodatki są wbudowane w program Excel, na przykład dodatek Solver czy pakiet Analysis ToolPak. Inne dodatki natomiast są dostępne w Centrum pobierania — należy najpierw je pobrać i zainstalować. Istnieją również dodatki utworzone przez inne firmy, na przykład przez programistów danej organizacji lub dostawców oprogramowania. Są to dodatki COM (Component Object Model), dodatki VBA (Visual Basic for Applications) oraz dodatki DLL. Te dodatki również muszą zostać zainstalowane, aby można ich było używać.

Większość dodatków można podzielić na trzy typy:

 • Dodatki programu Excel    Zwykle obejmują one pliki dodatków programu Excel (xlam), dodatków programu Excel 97–2003 (xla) lub bibliotek DLL dodatków (xll). Mogą to być również dodatki automatyzacji. Niektóre dodatki programu Excel, takie jak dodatek Solver i pakiet Analysis ToolPak, mogą być dostępne po zainstalowaniu programu Excel bądź pakietu Microsoft Office. Zwykle w celu korzystania z tych dodatków wystarczy je uaktywnić.

 • Dodatki do pobrania    Więcej dodatków dla programu Excel można pobrać i zainstalować ze strony Materiały do pobrania w witrynie Office.com.

 • Dodatki niestandardowe    Programiści i dostawcy rozwiązań zazwyczaj projektują niestandardowe dodatki COM, dodatki automatyzacji, dodatki VBA oraz dodatki XLL. Aby używać tych dodatków, trzeba je najpierw zainstalować.

Po zainstalowaniu lub uaktywnieniu dodatek i jego polecenia są najczęściej dostępne w jednej z następujących lokalizacji:

 • Karta Dane. Po zainstalowaniu lub uaktywnieniu pakietu Analysis ToolPak i dodatku Solver w grupie Analiza są dostępne polecenia Analiza danych i Solver.

  Analiza danych i Solver

 • Karta Formuły. Po zainstalowaniu i uaktywnieniu Narzędzi do waluty euro w grupie Rozwiązania są wyświetlane polecenia Konwersja euro i Formatowanie euro.

  Konwersja euro i Formatowanie euro

 • Karta Dodatki. Pozostałe dodatki można dodać do karty Dodatki. Ta karta jest dodawana do wstążki przy instalacji i uaktywnianiu pierwszego dodatku wyświetlanego na karcie Dodatki. Jeśli karty Dodatki nie ma na wstążce, należy zakończyć i ponownie uruchomić program Excel.

Inne dodatki, takie jak karta Wprowadzenie, są dostępne w innych miejscach programu Excel, na przykład na wstążce, lub za pośrednictwem makr albo dostosowanych menu.

Ważne: Programiści mogą skorzystać z poniższej procedury, aby zainstalować lub usunąć program automatyzacji przed zaprojektowaniem programów instalujących i usuwających dodatek.

Aby uaktywnić dodatek programu Excel    

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Dodatki.

 2. W polu Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodatki.

 3. W polu Dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz uaktywnić, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli żądanego dodatku nie ma w polu Dostępne dodatki, prawdopodobnie trzeba go zainstalować.

Aby zainstalować dodatek programu Excel    

 • Aby zainstalować dodatek, który zazwyczaj zostaje zainstalowany wraz z programem Excel, taki jak dodatek Solver albo pakiet Analysis ToolPak, uruchom program instalacyjny programu Excel albo pakietu Microsoft Office i wybierz opcję Zmień w celu zainstalowania dodatku. Po ponownym uruchomieniu programu Excel dodatek powinien być widoczny w polu Dostępne dodatki.

 • Niektóre dodatki programu Excel znajdują się na komputerze. Aby je zainstalować lub uaktywnić, kliknij przycisk Przeglądaj (w oknie dialogowym Dodatki) i zlokalizuj dodatek, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Jeszcze inne dodatki programu Excel wymagają uruchomienia pakietu instalacyjnego, który trzeba pobrać lub skopiować na komputer (pakiet instalacyjny to zazwyczaj plik z rozszerzeniem nazwy msi), a następnie uruchomić.

 • Niektóre dodatki niedostępne na komputerze można pobrać i zainstalować, otwierając w przeglądarce internetowej stronę Pliki do pobrania lub inne witryny internetowe albo witryny znajdujące się na serwerze organizacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora pobranego dodatku.

Aby dezaktywować dodatek programu Excel    

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Dodatki.

 2. W polu Zarządzaj kliknij opcję Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 3. W polu Dostępne dodatki wyczyść pole wyboru obok dodatku, który chcesz dezaktywować, a następnie kliknij przycisk OK.

  W wielu przypadkach dezaktywacja dodatku powoduje usunięcie go z odpowiedniej grupy na wstążce. W pozostałych przypadkach usunięcie dodatku ze wstążki może wymagać ponownego uruchomienia programu Excel.

  Uwaga    Dezaktywacja dodatku nie powoduje usunięcia pliku dodatku z komputera. Aby usunąć dodatek z komputera, należy go odinstalować.

Aby usunąć dodatek programu Excel    

Ważne: Jeśli dodatek programu Excel został pierwotnie zainstalowany z sieciowego serwera plików lub z folderu udostępnionego, może być konieczne usunięcie dodatku za pomocą tej lokalizacji. Jeśli dodatek programu Excel zainstalowano z dysku CD, a stacja CD została później zamapowana na nową literę dysku, to należy ponownie zainstalować dodatek z dysku CD. Jeśli jakiekolwiek dodatki programu Excel są uruchamiane z dysku CD, należy je odinstalować, a następnie ponownie zainstalować z dysku CD.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Zakończ.

 2. W Panelu sterowania kliknij pozycję Programy i funkcje (w systemach Windows 7 i Windows Vista) lub pozycję Dodaj lub usuń programy (w systemie Windows XP).

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli dodatek programu Excel zainstalowano jako część pakietu Microsoft Office, kliknij pozycję Microsoft Office na liście zainstalowanych programów, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  • Jeśli dodatek programu Excel zainstalowano oddzielnie, kliknij nazwę programu na liście zainstalowanych programów, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  • Jeśli dodatek został zainstalowany z Centrum pobierania, kliknij nazwę programu na liście zainstalowanych programów, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w programie instalacyjnym.

Ważne: Programiści mogą skorzystać z poniższej procedury, aby zainstalować lub usunąć program automatyzacji przed zaprojektowaniem programów instalujących i usuwających dodatek. Inni użytkownicy nie będą potrzebować tej procedury. Aby uzyskać instrukcje instalowania i usuwania dodatku, należy skontaktować się z administratorem systemu, który udostępnił dodatek.

Dodawanie dodatku COM

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Dodatki.

 2. W polu Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki COM, a następnie kliknij pozycję Przejdź.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodatki COM.

 3. W polu Dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Porada    Jeżeli dodatek, który ma być używany, nie znajduje się na liście w polu Dostępne dodatki, należy kliknąć przycisk Przeglądaj, a następnie zlokalizować dodatek.

Usuwanie dodatku COM

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Dodatki.

 2. W polu Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki COM, a następnie kliknij pozycję Przejdź.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodatki COM.

 3. W polu Dostępne dodatki wyczyść pole wyboru obok dodatku, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga    Spowoduje to usunięcie dodatku z pamięci, jednak jego nazwa wciąż będzie figurować na liście dostępnych dodatków. Ta czynność nie spowoduje usunięcia dodatku z komputera.

 4. Aby usunąć dodatek COM z listy dostępnych dodatków i z komputera, kliknij jego nazwę w polu Dostępne dodatki, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Uwaga: Programiści mogą skorzystać z poniższej procedury, aby zainstalować lub usunąć program automatyzacji przed zaprojektowaniem programów instalujących i usuwających dodatek. Inni użytkownicy nie będą potrzebować tej procedury. Aby uzyskać instrukcje instalowania i usuwania dodatku, należy skontaktować się z administratorem systemu, który udostępnił dodatek.

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Dodatki.

 2. W polu Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodatki.

 3. Aby zainstalować dodatek automatyzacji, w polu Dostępne serwery automatyzacji kliknij pozycję Automatyzacja, a następnie kliknij odpowiedni dodatek.

  Porada    Jeżeli odpowiedniego dodatku nie ma na liście, kliknij przycisk Przeglądaj, zlokalizuj dodatek, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby usunąć dodatek automatyzacji, należy usunąć go z rejestru. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Niektóre dodatki są wbudowane w program Excel, na przykład dodatek Solver czy pakiet Analysis ToolPak. Inne dodatki natomiast są dostępne w Centrum pobierania — należy najpierw je pobrać i zainstalować. Istnieją również dodatki utworzone przez inne firmy, na przykład przez programistów danej organizacji lub dostawców oprogramowania. Są to dodatki COM (Component Object Model), dodatki VBA (Visual Basic for Applications) oraz dodatki DLL. Te dodatki również muszą zostać zainstalowane, aby można ich było używać.

Większość dodatków można podzielić na trzy typy:

 • Dodatki programu Excel    Zwykle obejmują one pliki dodatków programu Excel (xlam), dodatków programu Excel 97–2003 (xla) lub bibliotek DLL dodatków (xll). Mogą to być również dodatki automatyzacji. Niektóre dodatki programu Excel, takie jak dodatek Solver i pakiet Analysis ToolPak, mogą być dostępne po zainstalowaniu programu Excel bądź pakietu Microsoft Office. Zwykle w celu korzystania z tych dodatków wystarczy je uaktywnić.

 • Dodatki do pobrania    Więcej dodatków dla programu Excel można pobrać i zainstalować ze strony Materiały do pobrania w witrynie Office.com.

 • Dodatki niestandardowe    Programiści i dostawcy rozwiązań zazwyczaj projektują niestandardowe dodatki COM, dodatki automatyzacji, dodatki VBA oraz dodatki XLL. Aby używać tych dodatków, trzeba je najpierw zainstalować.

Po zainstalowaniu lub uaktywnieniu dodatek i jego polecenia są najczęściej dostępne w jednej z następujących lokalizacji:

 • Na karcie dane. Po zainstalowaniu i aktywowanie dodatków dodatku Solver i Analysis ToolPak polecenia Analiza danych i Solver są dostępne na karcie dane na Wstążce.

 • Karta Narzędzia główne. Inne dodatki można dodać na karcie Narzędzia główne.

Inne dodatki, takie jak karta Wprowadzenie, są dostępne w innych miejscach programu Excel, na przykład na wstążce, lub za pośrednictwem makr albo dostosowanych menu.

Ważne: Programiści mogą skorzystać z poniższej procedury, aby zainstalować lub usunąć program automatyzacji przed zaprojektowaniem programów instalujących i usuwających dodatek.

Aby aktywować zainstalowany dodatek programu Excel   

 1. W menu Narzędzia wybierz pozycję Dodatki.

 2. W polu Dostępne dodatki zaznacz pole wyboru dla dodatek, który chcesz uaktywnić, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby zainstalować dodatek programu Excel    

 • Niektóre dodatków programu Excel znajdują się na Twoim komputerze i zostanie zainstalowany lub aktywowane, kliknąć przycisk Przeglądaj (w podanych okno dialogowe Dodatki ) aby zlokalizować dodatek, a następnie klikając przycisk OK.

 • Jeszcze inne dodatki programu Excel wymagają uruchomienia pakietu instalacyjnego, który trzeba pobrać lub skopiować na komputer (pakiet instalacyjny to zazwyczaj plik z rozszerzeniem nazwy msi), a następnie uruchomić.

 • Inne dodatki, które nie są dostępne na komputerze można pobrać i zainstalowany za pomocą przeglądarki sieci Web z — pliki do pobrania lub z innych witryn w Internecie, serwer w Twojej organizacji, lub za pomocą wbudowanych opcji magazynu w programie Excel. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji do pobrania, stosownie do potrzeb.

  Aby zainstalować dodatki ze sklepu

  1. Kliknij kartę Wstawianie na Wstążce.

  2. Kliknij przycisk Sklep.

  3. Pole kategorii lub wyszukiwania umożliwia znajdowanie dodatki.

  4. Kliknij przycisk Dodaj, aby zainstalować dodatek.

   Uwaga: Niektóre dodatki konieczne można kupić.

Aby usunąć dodatek programu Excel    

 1. Kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij pozycję Moje dodatki.

 2. W dodatków pakietu Office kliknij menu 3 kropki obok dodatku.

 3. Kliknij pozycję Usuń.

 4. Przeczytaj należy zauważyć, że jest wyświetlana w odniesieniu do innych urządzeń, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×