Dodawanie i usuwanie członków grupy w programie Outlook

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zaktualizowano: październik 2017 r.

Jak projekty będą rozpoczynać lub kończyć, to zbyt będzie członków grupy. Niewątpliwie konieczne będzie dodawanie i usuwanie członków w całej grupy; nawet może być konieczne dodanie lub usunięcie właścicieli grupy.

Każdy członek grupy można zaprosić inne osoby do grupy, ale można je usunąć właściciela grupy. Właściciela grupy zwykle jest to osoba, która utworzyła grupy, ale inne osoby mogą być przypisane także do tej roli.

Wybierz kartę, która odpowiada zainstalowanej wersji programu outlook, aby uzyskać instrukcje dotyczące dodawania i usuwania członków, w tym gości członków.

Proces zapraszanie osób do dołączenia do grupy jest nieco inaczej dla grup publicznych niż dla grupy prywatne. Grupy prywatne wymagają zatwierdzenia właściciela, zanim będzie mógł dołączyć do osoby zaproszonej. Określić typ zapraszasz członka do grupy —publiczny czy prywatny—, a następnie wykonaj poniższe czynności.

Chcesz zaprosić gości do grupy? Postępuj zgodnie z instrukcjami gości Dodaj do grupy.

Grupa publiczna

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

 2. W okienku folderów w obszarze grupy wybierz grupę.

  Nawigacji z lewej strony z programu Outlook w usłudze Office 365

 3. W nagłówku grupy wybierz pozycję Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO > Zaproś inne osoby.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Kopiuj do Wklej łącze do wiadomości e-mail, który jest już uruchomiona redagowania dołączyć do grupy.

  • Wybierz wiadomość E-mail rozpoczynać nowa poczta osadzony w nim łącze kliknij tutaj, aby dołączyć do grupy. Adresat będzie miał do kliknięcia tego łącza, aby dołączyć do grupy.

   Kliknij pozycję Kopiuj lub wiadomości E-mail, aby osadzić link Dołącz do w wiadomości e-mail
 5. Zakończ pisanie wiadomości i kliknij przycisk Wyślij.

Grupy prywatnej

Każdy członek grupy można zaprosić inną osobę do dołączenia do grupy prywatnej, ale właściciela grupy musi zatwierdzić żądanie, zanim mogą dołączyć do nowego członka.

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

 2. W okienku folderów w obszarze grupy wybierz grupę.

  Nawigacji z lewej strony z programu Outlook w usłudze Office 365

 3. W nagłówku grupy wybierz pozycję Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO > Zaproś inne osoby.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Kopiuj do Wklej łącze do wiadomości e-mail, który jest już uruchomiona redagowania dołączyć do grupy.

  • Wybierz wiadomość E-mail rozpoczynać nowa poczta łącze Prześlij żądanie osadzony w nim. Adresat będzie miał do kliknięcia tego łącza, aby wysłać żądanie Dołącz do właściciela grupy.

   Kliknij pozycję Kopiuj lub wiadomości E-mail, aby osadzić link Dołącz do w wiadomości e-mail
 5. Zakończ pisanie wiadomości i kliknij przycisk Wyślij.

Po dodaniu gości, nazywane także zewnętrznych użytkowników do grupy chcesz udzielić im dostęp do wszystkich informacji w grupie. Dotyczy to również wiadomości e-mail, kalendarz, notatki, plików projektów i planami programu project. Goście nie widzisz węzeł grupy w okienku nawigacji, ich w programie Outlook, ale odbierać wiadomości e-mail grupy i łącza do plików za pomocą skrzynki odbiorczej.

Nagłówek grupy wskazuje, kiedy użytkowników gości znajdują się w grupie:

Wskaźników graficznych, które gości znajdują się w grupie

Na stronie Członkowie także wskaźników wizualnych rozróżnienie członków gościa.

Wizualne wskaźnik na Gość

Gdy zapraszasz Gość dołączenia do grupy zostanie powiadomiony za pomocą poczty e-mail że zostali dodani. Ich zacznie otrzymywania konwersacji grupy i zdarzeń kalendarza w swoich skrzynkach odbiorczych. Ale gościa członkowie mają ograniczeń co może wyświetlać i wykonywać w grupie. Na przykład gości nie:

 • Być właścicielami grupy

 • Wyświetlanie listy adresowej.

 • Wyświetlanie informacji o wszystkich na wizytówek członka grupy

 • Widok członkostwo w grupie

Właściciela grupy odebrać dostęp gościa w dowolnym momencie.

Aby dodać gości do grupy

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

 2. W okienku nawigacji w obszarze grupy wybierz grupę.

 3. W nagłówku grupy wybierz pozycję Liczba elementów członkowskich.

  Wybierz pozycję liczność członka, aby przejść do strony członków
 4. Wybierz polecenie Dodaj członków.

 5. Wpisz adres e-mail gościa. Pojawi się komunikat z informacją, będzie mieć ograniczony dostęp do zasobów grupy gościa.

  Komunikat z ostrzeżeniem o Dodawanie gości do grup

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

Użytkownik musi być właścicielem grupy, aby usunąć członków. Jak ustalić, czy jest właściciela grupy?

 1. W nagłówku grupy wybierz pozycję Liczba elementów członkowskich.

  Wybierz pozycję liczność członka, aby przejść do strony członków
 2. Wybierz pozycję Wszystkie Aby wyświetlić wszystkich członków grupy.

  Wybierz pozycję wszystkie, aby wyświetlić członków tej grupy
 3. Obok nazwę członka, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Ikona Więcej akcji > Usuń z grupy.

 1. W nagłówku grupy wybierz pozycję Liczba elementów członkowskich.

  Wybierz pozycję liczność członka, aby przejść do strony członków
 2. Wybierz pozycję Właściciele, aby wyświetlić wszystkie grupy Właściciele.

  Nagłówek grupy z wyróżnionym łączem właściciele

Musisz mieć właściciela grupy, aby podwyższyć poziom jednego z członków grupy.

 1. W nagłówku grupy wybierz pozycję Liczba elementów członkowskich.

  Wybierz pozycję liczność członka, aby przejść do strony członków
 2. Wybierz pozycję Wszystkie Aby wyświetlić wszystkich członków grupy.

  Wybierz pozycję wszystkie, aby wyświetlić członków tej grupy
 3. Umieść wskaźnik myszy na nazwie wybranego członka, który chcesz podwyższyć, a następnie wybierz pozycję Ikona Więcej akcji >Ustaw właściciela.

Gdy obniżanie właściciela stan uczestnika, należy pamiętać o tym, że grupa musi mieć co najmniej jednego właściciela. Obniżenie można tylko właścicieli grupy.

 1. W nagłówku grupy wybierz pozycję Liczba elementów członkowskich.

  Wybierz pozycję liczność członka, aby przejść do strony członków
 2. Wybierz właścicieli.

  Nagłówek grupy z wyróżnionym łączem właściciele

 3. Umieść wskaźnik myszy na nazwie wybranego członka, który chcesz podwyższyć, a następnie wybierz pozycję Ikona Więcej akcji > Usuwanie stanu właściciela.

 1. Otwórz program Outlook 2016.

 2. W obszarze grupy w okienku folderów po lewej stronie wybierz grupę.

  Wybierz grupę na lewym pasku nawigacji.

 3. Na Wstążce grupy wybierz pozycję Dodaj członków.

 4. W polu Dodaj członków wyszukiwanie osób w organizacji według ich imię i nazwisko lub adres e-mail, a następnie wybierz imiona i nazwiska, aby dodać.

 5. Kliknij przycisk OK.

Po dodaniu gości, nazywane także zewnętrznych użytkowników do grupy chcesz udzielić im dostęp do wszystkich informacji w grupie. Dotyczy to również wiadomości e-mail, kalendarz, notatki, plików projektów i planami programu project. Goście nie widzisz węzeł grupy w okienku nawigacji, ich w programie Outlook, ale odbierać wiadomości e-mail grupy i łącza do plików za pomocą skrzynki odbiorczej.

Nagłówek grupy wskazuje, kiedy użytkowników gości znajdują się w grupie jak przedstawiono w poniższym przykładzie.

Wskazuje gościa, za pomocą członkostwa w nagłówku grupy

Gdy zapraszasz Gość dołączenia do grupy zostanie powiadomiony za pomocą poczty e-mail że zostali dodani. Ich zacznie otrzymywania konwersacji grupy i zdarzeń kalendarza w swoich skrzynkach odbiorczych. Ale gościa członkowie mają ograniczeń co może wyświetlać i wykonywać w grupie. Na przykład gości nie:

 • Być właścicielami grupy

 • Wyświetlanie listy adresowej.

 • Wyświetlanie informacji o wszystkich na wizytówek członka grupy

 • Widok członkostwo w grupie

Właściciela grupy odebrać dostęp gościa w dowolnym momencie.

Aby dodać gości do grupy

 1. Otwórz program Outlook 2016.

 2. W obszarze grupy w okienku folderów po lewej stronie wybierz grupę.

  Wybierz grupę na lewym pasku nawigacji.

 3. Na Wstążce grupy wybierz pozycję Dodaj członków.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie członków wprowadź adres e-mail gościa, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Wybierz przycisk OK.

Tylko właścicieli grupy można usunąć członków.

 1. W obszarze grupy w okienku folderów po lewej stronie wybierz grupę.

  Wybierz grupę na lewym pasku nawigacji.

 2. Na Wstążce wybierz pozycję Edytuj grupę.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie grupy wskaż nazwę członka, którego chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk X.

  Remove a member

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna dla uczestników Wykorzystywania pakietu Office z subskrypcją usługi Office 365 . Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, Upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Dodawanie członków do grupy

 1. Otwórz program Outlook dla komputerów Mac

 2. Otwórz kartę grupy, do której będziesz dodawać członków grupy.

 3. Wybieranie członków.

  Wyświetlanie, dodawanie członków

 4. Wpisz jedną lub więcej nazw lub adresów e-mail lub wybierz z listy członków. Możesz dodać goście, którzy są osobom spoza swojej szkoły lub organizacji do grupy. Pokazywanie dodawanie członków grupy

 5. Wybierz pozycję Dodaj członków.

Usuwanie członka z grupy

 1. Otwórz program Outlook dla komputerów Mac

 2. Otwórz kartę grupy, z której możesz usunąć członków grupy. Tylko właścicieli grupy można usunąć członków.

 3. Wybieranie członków.

 4. Kliknij znak X obok nazwy osoby, którą chcesz usunąć z grupy. Wyświetlanie członków grupy Usuń

 5. Wybierz pozycję Usuń.

Dodawanie członków do grupy

 1. Otwórz aplikację mobilną Outlook.

 2. Wybierz pozycję Grupy w okienku folderów.

  Folder Grupy w okienku nawigacji

 3. Wybierz nazwę grupy, do której będziesz dodawać członków.

  Ekran główny aplikacji dla urządzeń przenośnych grup
 4. Wybierz nazwę grupy, aby przejść do strony Szczegóły grupy.

  Naciśnij przycisk członka, aby wyświetlić stronę członków
 5. Poniżej listy członków naciśnij łącze Pokaż wszystko.

  Wybierz widok wszystkich członków łącze, aby wyświetlić członków grupy
 6. Na stronie Członkowie wybierz przycisk Dodaj.

 7. Wpisz jedną lub więcej nazw lub adresów e-mail lub wybierz z listy członków. Członków z spoza swojej szkoły lub organizacji będą mieć "Gość" poniżej ich nazwy.

 8. Naciśnij Symbol znacznika wyboru . Zobaczysz listę uczestników zaktualizowane.

Usuwanie członka z grupy

Tylko właścicieli grupy można usunąć członków.

 1. Otwórz aplikację mobilną Outlook.

 2. Wybierz pozycję Grupy w okienku folderów.

  Folder Grupy w okienku nawigacji

 3. Wybierz nazwę grupy, do której będzie usunąć członków.

  Ekran główny aplikacji dla urządzeń przenośnych grup
 4. Wybierz nazwę grupy, aby przejść do strony Szczegóły grupy.

  Naciśnij przycisk członka, aby wyświetlić stronę członków
 5. Na stronie Szczegóły grupy naciśnij ... obok nazwy osoby, którą chcesz usunąć z grupy.

 6. Naciśnij przycisk Usuń z grupy.

Zobacz też

Dostęp dla gościa w grupach usługi Office 365

Tworzenie grupy

Dołączanie do grupy

Usuwanie grupy

Opuszczanie grupy

Informacje o grupach usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×