Przejdź do głównej zawartości
Dodawanie i używanie stron typu wiki w aplikacji Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i używanie stron typu wiki w aplikacji Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Microsoft Teams za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz tworzyć karty typu wiki dla kanału i zapisywać zawartość. Przetestowałeś go za pomocą szczęk i NVDA, ale może współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu.

Karta wiki jest edytorem inteligentnego tekstu, którego można również używać do komunikowania się z członkami zespołu. Możesz tworzyć wersje robocze i edytować zawartość, taką jak w OneNote, ale możesz również rozpocząć czat wokół określonej części zawartości i oznaczyć go w tekście w jednym miejscu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Ostatnie wersje czytnika JAWS nie mają już ustawionego trybu wirtualnego kursora komputera jako domyślnego dla aplikacji Microsoft Teams. Aby uzyskać instrukcje dotyczące włączania trybu kursora komputera wirtualnego, zobacz Włączanie wirtualnego kursora czytnika JAWS.

 • Aby szybko uzyskać dostęp do listy skrótów klawiaturowych z poziomu Microsoft Teams, naciśnij klawisze Ctrl + E, wpisz znak ukośnika, a następnie klawiszeprogramu Word, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

W tym temacie

Tworzenie nowej karty typu wiki

Każdy kanał jest wyposażony w kartę typu wiki , ale w razie potrzeby możesz również dodać nowe karty typu wiki .

 1. W kanale, do którego chcesz dodać kartę typu wiki , naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Dodaj kartę", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie otwarte okno dialogowe Dodawanie karty . Fokus znajduje się w polu tekst wyszukiwania .

 2. W polu wyszukiwania wpisz tekst wiki , a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "wiki". Naciśnij klawisz Enter.

 3. Wpisz nazwę nowej karty typu wiki .

 4. Naciśnij raz klawisz Tab. Usłyszysz: "Opublikuj w kanale o tej karcie". Domyślnie to ustawienie jest włączone. Aby ją wyłączyć, naciśnij klawisz SPACJA.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania. W czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego.

 1. W kanale, do którego chcesz dodać kartę wiki , naciskaj klawisze B lub Shift + B, aż usłyszysz "Dodaj kartę", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie otwarte okno dialogowe Dodawanie karty . Fokus znajduje się w polu tekst wyszukiwania .

 2. W polu wyszukiwania wpisz tekst wiki , a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "wiki". Naciśnij klawisz Enter.

 3. Wpisz nazwę nowej karty typu wiki .

 4. Naciśnij raz klawisz Tab. Usłyszysz: "Opublikuj w kanale o tej karcie". Domyślnie to ustawienie jest włączone. Aby ją wyłączyć, naciśnij klawisz SPACJA.

 5. Po użyciu NVDA naciśnij klawisz SR + spacja. Naciskaj klawisz B, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Przy użyciu szczęk Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zapisywanie zawartości na karcie typu wiki

Każda karta typu wiki może zawierać wiele dokumentów, nazywanych stronami, a każda strona składa się z wielu sekcji. Sekcje mogą zawierać tekst, obrazy i tabele.

 1. Aby utworzyć nową stronę na karcie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "rozwiń menu stron typu wiki", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Nowa strona", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus zostanie przeniesiony do tytułu nowo utworzonej strony.

 3. Wpisz nazwę nowej strony, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus zostanie przeniesiony do tytułu pierwszej sekcji na stronie.

 4. Wpisz nazwę pierwszej sekcji, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus zostanie przeniesiony do obszaru zawartości sekcji.

 5. Wpisz tekst dla sekcji.

 6. Aby opuścić obszar zawartości sekcji, naciśnij klawisz ESC.

 7. Aby dodać nową sekcję powyżej lub poniżej sekcji poprzednio dodanej, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz "Dodaj nową sekcję w tym miejscu", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania. W czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego.

 1. Aby utworzyć nową stronę na karcie, naciskaj klawisze B lub Shift + B, aż usłyszysz "rozwiń menu stron typu wiki", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. Naciśnij klawisz B. Usłyszysz komunikat: "Nowa strona". Naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do tytułu nowo utworzonej strony.

 3. Po użyciu NVDA naciśnij klawisz SR + spacja. Wpisz nazwę nowej strony, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus zostanie przeniesiony do tytułu pierwszej sekcji na stronie.

 4. Wpisz nazwę pierwszej sekcji, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus zostanie przeniesiony do obszaru zawartości sekcji.

 5. Wpisz tekst dla sekcji.

 6. Aby opuścić obszar zawartości sekcji, naciśnij klawisz ESC.

 7. Aby dodać nową sekcję powyżej lub poniżej sekcji poprzednio dodanej, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz "Dodaj nową sekcję w tym miejscu", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Formatowanie tekstu w sekcji wiki

Aby sformatować tekst, można użyć opcji formatowania na pasku narzędzi sekcji. W przypadku kilku opcji formatowania możesz również użyć skrótów klawiaturowych.

 1. Aby zaznaczyć fragment tekstu, który chcesz sformatować, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo.

 2. , Aby przejść do paska narzędzi Formatowanie. Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + F6. Usłyszysz: „Pogrubienie”.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zastosować formatowanie.

  Porady: Za pomocą poniższych skrótów klawiaturowych można szybko zastosować podstawowe formatowanie:

  • Aby pogrubić tekst, naciśnij klawisze CTRL + B.

  • Aby zastosować kursywę do tekstu, naciśnij klawisze Ctrl + I.

  • Aby podkreślić tekst, naciśnij klawisze CTRL + U.

  • Aby dodać link do tekstu, zaznacz tekst, który chcesz przekształcić w link, a następnie naciśnij klawisze CTRL + K. Zostanie otwarte okno dialogowe Dodawanie łącza , a fokus zostanie przeniesiony do pola adresu. Wpisz lub wklej nazwę istniejącego pliku lub adres internetowy, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Łącze do sekcji

Możesz łatwo kierować członków zespołu do sekcji na karcie typu wiki , kopiując bezpośrednio do niej link i udostępniając go.

 1. Przejdź do sekcji na karcie wiki , do której chcesz utworzyć link.

 2. Naciśnij klawisz ENTER, aby przenieść fokus do tytułu sekcji.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "więcej opcji", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Usłyszysz komunikat: "Uzyskaj link". Naciśnij klawisz ENTER, aby skopiować link sekcji. Usłyszysz komunikat: "skopiowano do schowka".

 5. Wklej link sekcji do czatu lub kanału zespołu.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania. W czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego.

 1. Przejdź do sekcji na karcie wiki , do której chcesz utworzyć link.

 2. Naciśnij klawisz ENTER, aby przenieść fokus do tytułu sekcji.

 3. Naciskaj klawisz B, aż usłyszysz komunikat "więcej opcji", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 4. Usłyszysz komunikat: "Uzyskaj link". Naciśnij klawisz ENTER, aby skopiować link sekcji. Usłyszysz komunikat: "skopiowano do schowka".

 5. Wklej link sekcji do czatu lub kanału zespołu.

Czat z karty typu wiki

 1. Przejdź do sekcji na karcie wiki , na której chcesz rozpocząć konwersację.

 2. Naciśnij klawisz ENTER, aby przenieść fokus do tytułu sekcji.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Pokaż konwersację sekcji", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie otwarte okienko konwersacji , a fokus zostanie przeniesiony do pola redagowania wiadomości.

 4. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz Enter, aby ją wysłać. Możesz formatować tekst i dodawać załączniki, takie jak zwykłe redagowanie wiadomości. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do czatu w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania. W czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego.

 1. Przejdź do sekcji na karcie wiki , na której chcesz rozpocząć konwersację.

 2. Naciśnij klawisz ENTER, aby przenieść fokus do tytułu sekcji.

 3. Naciskaj klawisz B, aż usłyszysz komunikat "Pokaż konwersację sekcji", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie otwarte okienko konwersacji , a fokus zostanie przeniesiony do pola redagowania wiadomości.

 4. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz Enter, aby ją wysłać. Możesz formatować tekst i dodawać załączniki, takie jak zwykłe redagowanie wiadomości. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do czatu w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Porada: Oprócz czatu możesz również @mention członków zespołu w sekcji wiki i otrzymali powiadomienie w swoim kanale aktywności. Wybranie powiadomienia powoduje jego bezpośrednie przejście do sekcji, która wymaga ich uwagi.

Praca z osobistą witryną typu wiki

Oprócz kart typu wiki dla każdego zespołu Microsoft Teams też zawiera osobistą kartę typu wiki , w której można łatwo dodawać notatki i inną zawartość. W przeciwieństwie do kart typu wiki zespołu, do których mogą uzyskiwać dostęp wszyscy członkowie zespołu, osobista karta typu wiki jest dostępna tylko dla Ciebie.

Uzyskiwanie dostępu do osobistej karty typu wiki

 1. Naciskaj klawisze CTRL + F6, aż usłyszysz: "pasek aplikacji".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "więcej aplikacji", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "zainstalowane aplikacje, strona typu wiki", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć kartę osobiste .

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania. W czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego.

 1. Przy użyciu szczęk Naciskaj klawisz R, aż usłyszysz: "pasek aplikacji". Dzięki NVDA Naciskaj klawisz D, aż usłyszysz: "pasek aplikacji".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "więcej aplikacji", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "zainstalowane aplikacje, strona typu wiki", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć kartę osobiste .

Dodawanie notatki do osobistej karty typu wiki

 1. Aby przejść do pola wyszukiwania , naciśnij klawisze Ctrl + E.

 2. Wpisz /wiki i naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz notatkę. Po zakończeniu naciśnij klawisz ENTER, aby dodać notatkę do karty osobiste .

Zobacz też

Tworzenie i obserwowanie kanału w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Czatowanie w aplikacji Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Użyj Microsoft Teams za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Mac OS, aby utworzyć nową kartę typu wiki dla kanału zespołu lub dodać notatki do osobistej karty typu wiki.

Karta wiki jest edytorem inteligentnego tekstu, którego można również używać do komunikowania się z członkami zespołu. Możesz tworzyć wersje robocze i edytować zawartość, taką jak w OneNote, ale możesz również rozpocząć czat wokół określonej części zawartości i oznaczyć go w tekście w jednym miejscu. Wszyscy członkowie zespołu mogą uzyskiwać dostęp do kart typu wiki zespołu. Twoja osobista karta typu wiki jest dostępna tylko dla Ciebie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Tworzenie nowej karty typu wiki

Każdy kanał jest włożony do jednej karty typu wiki , ale w razie potrzeby możesz również dodać nowe karty typu wiki.

 1. W kanale, do którego chcesz dodać kartę typu wiki, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Dodaj kartę", a następnie naciśnij klawisz Return. Zostanie otwarte okno dialogowe Dodawanie karty .

 2. Fokus zostanie przeniesiony do pola Wyszukiwanie tekstu w oknie dialogowym Dodawanie karty . Wpisz wiki , a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "element menu". Naciśnij klawisz Return, aby wybrać.

 3. Wpisz nazwę nowej karty typu wiki.

 4. Naciśnij raz klawisz Tab. Usłyszysz: "Opublikuj w kanale o tej karcie". Domyślnie to ustawienie jest włączone. Jeśli nie chcesz automatycznie publikować w kanale dotyczącym aktywności typu wiki, naciśnij klawisz SPACJA.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij klawisz Return. Zostanie tworzona nowa karta. Fokus znajduje się w polu tekstowym nazwa strony na nowej karcie.

Zapisywanie zawartości na karcie typu wiki

Każda karta typu wiki może zawierać wiele dokumentów, nazywanych stronami, a każda strona składa się z wielu sekcji. Sekcje mogą zawierać tekst, obrazy i tabele.

 1. Aby utworzyć nową stronę na karcie typu wiki, naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Nowa strona , a następnie naciśnij klawisz Return. Fokus zostanie przeniesiony do pola tytuł nowo utworzonej strony.

 2. Wpisz nazwę nowej strony i naciśnij klawisz Return. Fokus zostanie przeniesiony do pola tytuł pierwszej sekcji na stronie.

 3. Wpisz nazwę pierwszej sekcji i naciśnij klawisz Return. Fokus zostanie przeniesiony do obszaru zawartości sekcji.

 4. Wpisz tekst dla sekcji. Możesz również formatować tekst:

  • Aby pogrubić tekst, zaznacz fragment tekstu i naciśnij klawisze Command + B.

  • Aby zastosować kursywę do tekstu, zaznacz fragment tekstu i naciśnij klawisze Command + I.

  • Aby podkreślić tekst, zaznacz fragment tekstu i naciśnij klawisze Command + U.

  • Aby dodać link do tekstu, zaznacz tekst, który chcesz przekształcić w link, a następnie naciśnij klawisze Command + K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie linku , a fokus zostanie przeniesiony do pola adresu . Wpisz nazwę istniejącego pliku lub adres internetowy i naciśnij klawisz Return.

 5. Aby dodać nową sekcję powyżej lub poniżej sekcji poprzednio dodanej, naciśnij klawisz ESC, a następnie naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aż przejdziesz na przycisk Dodaj nową sekcję , a następnie naciśnij klawisz Return, aby wybrać.

Łącze do sekcji

Skopiuj link bezpośredni do sekcji na karcie typu wiki i udostępnij go członkom zespołu.

 1. Na karcie typu wiki przejdź do sekcji, do której chcesz utworzyć link.

 2. Naciśnij klawisz ENTER, aby przenieść fokus do tytułu sekcji.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "więcej opcji", a następnie naciśnij klawisz Return. Usłyszysz komunikat: "Uzyskaj link".

 4. Naciśnij klawisz Return. Zostanie otwarte okno dialogowe Kopiowanie łącza .

 5. Naciśnij klawisze Command + C, aby skopiować link do sekcji. Możesz udostępnić link członkom zespołu w rozmowie lub w kanale zespołu.

Czat z karty typu wiki

Czy piszesz sekcję typu wiki i chcesz, aby członkowie zespołu mogli uzyskać do niej opinię? Rozpocznij KONWERSACJĘ bezpośrednio od samej sekcji i uzyskaj od razu Opinie na temat zawartości.

 1. Na karcie typu wiki przejdź do sekcji, o której chcesz rozpocząć konwersację.

 2. Naciśnij klawisz Return, aby przenieść fokus do tytułu sekcji.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Pokaż konwersację sekcji", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Fokus zostanie przeniesiony do pola redagowania wiadomości w konwersacji.

 4. Wpisz wiadomość, a następnie naciśnij klawisz Return, aby ją wysłać. Możesz formatować tekst i dodawać załączniki, takie jak zwykłe redagowanie wiadomości. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do czatu w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Porada: Oprócz czatu możesz również @mention członków zespołu w sekcji wiki i otrzymali powiadomienie w swoim kanale aktywności. Wybranie powiadomienia powoduje jego bezpośrednie przejście do sekcji, która wymaga ich uwagi.

Praca z osobistą witryną typu wiki

Oprócz kart typu wiki dla każdego zespołu Microsoft Teams też zawiera osobistą kartę typu wiki, w której można dodawać notatki i inne elementy w taki sam sposób jak na karcie typu wiki zespołu. Twoja osobista karta typu wiki jest dostępna tylko dla Ciebie.

Uzyskiwanie dostępu do osobistej karty typu wiki

 1. Naciskaj klawisze Command + F6, aż usłyszysz "pasek narzędzi Teams" lub numer zespołu, a następnie "przycisk przełącznika".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "więcej aplikacji", a następnie naciśnij klawisz Return.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "zainstalowane aplikacje, strona typu wiki", a następnie naciśnij klawisz Return, aby otworzyć kartę osobiste .

Dodawanie notatki do osobistej karty typu wiki

Możesz użyć polecenia pola wyszukiwania , aby szybko dodać notatkę do osobistej karty typu wiki.

 1. Aby przejść do pola wyszukiwania , naciśnij klawisze Command + E.

 2. Wpisz /wiki i naciśnij klawisz Return.

 3. Wpisz notatkę. Po zakończeniu naciśnij klawisz Return, a notatka zostanie dodana do osobistej karty typu wiki.

Zobacz też

Tworzenie i obserwowanie kanału w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Czatowanie w aplikacji Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Za pomocą Microsoft Teams w sieci Web za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz tworzyć karty typu wiki dla kanału i zapisywać zawartość. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, szczęk i NVDA, ale może współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu.

Karta wiki jest edytorem inteligentnego tekstu, którego można również używać do komunikowania się z członkami zespołu. Możesz tworzyć wersje robocze i edytować zawartość, taką jak w OneNote, ale możesz również rozpocząć czat wokół określonej części zawartości i oznaczyć go w tekście w jednym miejscu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Ostatnie wersje czytnika JAWS nie mają już ustawionego trybu wirtualnego kursora komputera jako domyślnego dla aplikacji Microsoft Teams. Aby uzyskać instrukcje dotyczące włączania trybu kursora komputera wirtualnego, zobacz Włączanie wirtualnego kursora czytnika JAWS.

 • Aby szybko uzyskać dostęp do listy skrótów klawiaturowych z poziomu Microsoft Teams, naciśnij klawisze Ctrl + E, wpisz znak ukośnika, a następnie klawiszeprogramu Word, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

W tym temacie

Tworzenie nowej karty typu wiki

Każdy kanał jest wyposażony w kartę typu wiki , ale w razie potrzeby możesz również dodać nowe karty typu wiki .

 1. W kanale, do którego chcesz dodać kartę typu wiki , naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Dodaj kartę", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie otwarte okno dialogowe Dodawanie karty . Fokus znajduje się w polu tekst wyszukiwania .

 2. W polu wyszukiwania wpisz tekst wiki , a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "wiki". Naciśnij klawisz Enter.

 3. Wpisz nazwę nowej karty typu wiki .

 4. Naciśnij raz klawisz Tab. Usłyszysz: "Opublikuj w kanale o tej karcie". Domyślnie to ustawienie jest włączone. Aby ją wyłączyć, naciśnij klawisz SPACJA.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania, w czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego, a w Narratorze jest to nazywane trybem skanowania.

 1. W kanale, do którego chcesz dodać kartę wiki , naciskaj klawisze B lub Shift + B, aż usłyszysz "Dodaj kartę", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie otwarte okno dialogowe Dodawanie karty . Fokus znajduje się w polu tekst wyszukiwania .

 2. W polu wyszukiwania wpisz tekst wiki , a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "wiki". Naciśnij klawisz Enter.

 3. Wpisz nazwę nowej karty typu wiki .

 4. Naciśnij raz klawisz Tab. Usłyszysz: "Opublikuj w kanale o tej karcie". Domyślnie to ustawienie jest włączone. Aby ją wyłączyć, naciśnij klawisz SPACJA.

 5. W przypadku narratora i NVDA naciśnij klawisz SR + spacja. Naciskaj klawisz B, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Przy użyciu szczęk Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zapisywanie zawartości na karcie typu wiki

Każda karta typu wiki może zawierać wiele dokumentów, nazywanych stronami, a każda strona składa się z wielu sekcji. Sekcje mogą zawierać tekst, obrazy i tabele.

 1. Aby utworzyć nową stronę na karcie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "rozwiń menu stron typu wiki", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Nowa strona", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus zostanie przeniesiony do tytułu nowo utworzonej strony.

 3. Wpisz nazwę nowej strony, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus zostanie przeniesiony do tytułu pierwszej sekcji na stronie.

 4. Wpisz nazwę pierwszej sekcji, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus zostanie przeniesiony do obszaru zawartości sekcji.

 5. Wpisz tekst dla sekcji.

 6. Aby opuścić obszar zawartości sekcji, naciśnij klawisz ESC.

 7. Aby dodać nową sekcję powyżej lub poniżej sekcji poprzednio dodanej, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz "Dodaj nową sekcję w tym miejscu", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania, w czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego, a w Narratorze jest to nazywane trybem skanowania.

 1. Aby utworzyć nową stronę na karcie, naciskaj klawisze B lub Shift + B, aż usłyszysz "rozwiń menu stron typu wiki", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. Naciśnij klawisz B. Usłyszysz komunikat: "Nowa strona". Naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do tytułu nowo utworzonej strony.

 3. W przypadku narratora i NVDA naciśnij klawisz SR + spacja. Wpisz nazwę nowej strony, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus zostanie przeniesiony do tytułu pierwszej sekcji na stronie.

 4. Wpisz nazwę pierwszej sekcji, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus zostanie przeniesiony do obszaru zawartości sekcji.

 5. Wpisz tekst dla sekcji.

 6. Aby opuścić obszar zawartości sekcji, naciśnij klawisz ESC.

 7. Aby dodać nową sekcję powyżej lub poniżej sekcji poprzednio dodanej, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz "Dodaj nową sekcję w tym miejscu", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Formatowanie tekstu w sekcji wiki

Aby sformatować tekst, można użyć opcji formatowania na pasku narzędzi sekcji. W przypadku kilku opcji formatowania możesz również użyć skrótów klawiaturowych.

 1. Aby zaznaczyć fragment tekstu, który chcesz sformatować, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo.

 2. , Aby przejść do paska narzędzi Formatowanie. Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + F6. Usłyszysz: „Pogrubienie”.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zastosować formatowanie.

  Porady: Za pomocą poniższych skrótów klawiaturowych można szybko zastosować podstawowe formatowanie:

  • Aby pogrubić tekst, naciśnij klawisze CTRL + B.

  • Aby zastosować kursywę do tekstu, naciśnij klawisze Ctrl + I.

  • Aby podkreślić tekst, naciśnij klawisze CTRL + U.

  • Aby dodać link do tekstu, zaznacz tekst, który chcesz przekształcić w link, a następnie naciśnij klawisze CTRL + K. Zostanie otwarte okno dialogowe Dodawanie łącza , a fokus zostanie przeniesiony do pola adresu. Wpisz lub wklej nazwę istniejącego pliku lub adres internetowy, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Łącze do sekcji

Możesz łatwo kierować członków zespołu do sekcji na karcie typu wiki , kopiując bezpośrednio do niej link i udostępniając go.

 1. Przejdź do sekcji na karcie wiki , do której chcesz utworzyć link.

 2. Naciśnij klawisz ENTER, aby przenieść fokus do tytułu sekcji.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "więcej opcji", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 4. Usłyszysz komunikat: "Uzyskaj link". Naciśnij klawisz ENTER, aby skopiować link sekcji. Usłyszysz komunikat: "skopiowano do schowka".

 5. Wklej link sekcji do czatu lub kanału zespołu.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania, w czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego, a w Narratorze jest to nazywane trybem skanowania.

 1. Przejdź do sekcji na karcie wiki , do której chcesz utworzyć link.

 2. Naciśnij klawisz ENTER, aby przenieść fokus do tytułu sekcji.

 3. Naciskaj klawisz B, aż usłyszysz komunikat "więcej opcji", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 4. Usłyszysz komunikat: "Uzyskaj link". Naciśnij klawisz ENTER, aby skopiować link sekcji. Usłyszysz komunikat: "skopiowano do schowka".

 5. Wklej link sekcji do czatu lub kanału zespołu.

Czat z karty typu wiki

 1. Przejdź do sekcji na karcie wiki , na której chcesz rozpocząć konwersację.

 2. Naciśnij klawisz ENTER, aby przenieść fokus do tytułu sekcji.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Pokaż konwersację sekcji", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie otwarte okienko konwersacji , a fokus zostanie przeniesiony do pola redagowania wiadomości.

 4. Wpisz wiadomość w polu redagowania wiadomości, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją wysłać. Możesz formatować tekst i dodawać załączniki, takie jak zwykłe redagowanie wiadomości. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do czatu w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania, w czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego, a w Narratorze jest to nazywane trybem skanowania.

 1. Przejdź do sekcji na karcie wiki , na której chcesz rozpocząć konwersację.

 2. Naciśnij klawisz ENTER, aby przenieść fokus do tytułu sekcji.

 3. Naciskaj klawisz B, aż usłyszysz komunikat "Pokaż konwersację sekcji", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie otwarte okienko konwersacji , a fokus zostanie przeniesiony do pola redagowania wiadomości.

 4. Wpisz wiadomość w polu redagowania wiadomości, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją wysłać. Możesz formatować tekst i dodawać załączniki, takie jak zwykłe redagowanie wiadomości. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do czatu w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Porada: Oprócz czatu możesz również @mention członków zespołu w sekcji wiki i otrzymali powiadomienie w swoim kanale aktywności. Wybranie powiadomienia powoduje jego bezpośrednie przejście do sekcji, która wymaga ich uwagi.

Praca z osobistą witryną typu wiki

Oprócz kart typu wiki dla każdego zespołu Microsoft Teams też zawiera osobistą kartę typu wiki , w której można łatwo dodawać notatki i inną zawartość. W przeciwieństwie do kart typu wiki zespołu, do których mogą uzyskiwać dostęp wszyscy członkowie zespołu, osobista karta typu wiki jest dostępna tylko dla Ciebie.

Uzyskiwanie dostępu do osobistej karty typu wiki

 1. Naciskaj klawisze CTRL + F6, aż usłyszysz: "pasek aplikacji".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "więcej aplikacji", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "zainstalowane aplikacje, strona typu wiki", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć kartę osobiste .

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania, w czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego, a w Narratorze jest to nazywane trybem skanowania.

 1. Przy użyciu szczęk Naciskaj klawisz R, aż usłyszysz: "pasek aplikacji". Dzięki NVDA Naciskaj klawisz D, aż usłyszysz: "pasek aplikacji".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "więcej aplikacji", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "zainstalowane aplikacje, strona typu wiki", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć kartę osobiste .

Dodawanie notatki do osobistej karty typu wiki

 1. Aby przejść do pola wyszukiwania , naciśnij klawisze Ctrl + E.

 2. Wpisz /wiki i naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz notatkę. Po zakończeniu naciśnij klawisz ENTER, aby dodać notatkę do karty osobiste .

Zobacz też

Tworzenie i obserwowanie kanału w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Czatowanie w aplikacji Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams

Eksplorowanie i nawigowanie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×