Dodawanie i edytowanie właściwości profilu użytkownika w usłudze SharePoint Online

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli Twoja organizacja korzysta z modelu tożsamości chmury, kont użytkowników usługi Office 365 są przechowywane w Azure AD i możesz zarządzać większość informacje o profilu użytkownika w Centrum administracyjnym usługi Office 365. Aby uzyskać informacje zobacz Edytowanie i zmienianie użytkowników w usłudze Office 365. Możesz również zarządzać profilami użytkowników (w tym dodawania obrazów użytkowników oraz definiowania menedżerów użytkownika) w Centrum administracyjnym usługi Azure AD. Aby uzyskać informacje zobacz Dodawanie lub zmienianie informacji o profilu użytkownika w usłudze Azure Active Directory. Jeśli musisz utworzyć niestandardowe użytkownika właściwości profilu, takie jak języki używane, alarmowych informacje kontaktowe lub koncie sprzedaży, używając właściwości użytkownika w usłudze SharePoint Online. Należy zauważyć, że te właściwości nie są synchronizowane powrót do Azure AD.

Dodawanie właściwości profilu użytkownika

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Kliknij pozycję Profile użytkowników w okienku po lewej stronie.

 5. W obszarze Kontakty wybierz pozycję Zarządzaj właściwościami użytkowników.

  Zarządzanie łącze właściwości użytkownika w obszarze Profile użytkownika administratora.

 6. Wybierz pozycję Nowa właściwość.

 7. W polu Nazwa wpisz unikatową nazwę dla tej właściwości.

  Ustawienia właściwości w obszarze profil użytkownika w administratora
 8. W polu Nazwa wyświetlana wpisz nazwę właściwości profilu, która będzie wyświetlana wszystkim użytkownikom. (Nie ma być unikatowa nazwa).

 9. Na liście Typ wybierz typ danych właściwości.

  Uwaga:  W przypadku wybrania opcji ciąg (wiele wartości) właściwość zostanie trwale ustawiona jako właściwość z wieloma wartościami. Po wybraniu przycisku OK nie można zmienić tego ustawienia. Można jedynie usunąć tę właściwość i dodać ją ponownie jako nową właściwość z jedną wartością.

 10. W przypadku wybrania binarny HTML lub ciąg umożliwia polu długość wpisz maksymalną dozwoloną liczbę znaków dla wartości nieruchomości.

 11. Jeśli zaznaczono ciągu i chcesz skojarzyć metadanych zestawu terminów zarządzanychwłaściwość profilu, wybierz pozycję Konfiguruj zestawu terminów może być używany dla tej właściwości. Następnie wybierz pozycję zestawów terminów z listy.

 12. Upewnij się, że Domyślnego podtypu profilu użytkownika jest zaznaczone, aby domyślnego podtypu profilu użytkownika jest skojarzony z tej właściwości profilu użytkownika.

 13. W polu Opis wpisz instrukcje lub informacje, które będą wyświetlane użytkownikom dotyczące tej właściwości profilu.

 14. W sekcji Ustawienia zasad wybierz odpowiednie ustawienie zasad oraz domyślne ustawienie prywatności dla tej właściwości. Aby umożliwić użytkownikom zastępowanie tych ustawień, kliknij pole Użytkownik może zastępować.

 15. Jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli zmieniać te informacje profilu dla siebie, zaznacz opcję Zezwalaj użytkownikom na edytowanie wartości tej właściwości.

 16. W sekcji Ustawienia wyświetlania określ, czy i w jaki sposób właściwość będzie wyświetlana użytkownikom.

 17. W sekcji Ustawienia wyszukiwania wybierz Alias, jeśli właściwość odpowiada nazwy użytkownika. Na przykład może być tym jeśli utworzyć właściwość "Nazwa etapu" i chcesz wrócić wyniki wyszukiwania prawdziwego imienia i nazwiska użytkownika wyszukiwania we wszystkich dokumentach przez Michała chmieli . Wybierz pozycję indeksowane, jeśli chcesz wyszukiwania, aby zwrócić wszystkie profile użytkownika odpowiadające tej właściwości. Na przykład jeśli masz właściwość "Uniwersytet" wyszukiwania dla tej wartości zwróci wszystkie absolwentów z tym dla studentów.

  Uwaga: Pole wyboru Alias jest dostępna tylko w przypadku ustawienia Domyślne ustawienia prywatności, "Wszystkim."

 18. Kliknij przycisk OK.

 1. W Centrum administracyjnym programu SharePoint kliknij pozycję Profile użytkowników w okienku po lewej stronie.

 2. W obszarze Kontakty wybierz pozycję Zarządzaj właściwościami użytkowników.

  Zarządzanie łącze właściwości użytkownika w obszarze Profile użytkownika administratora.

 3. W kolumnie Nazwa właściwości kliknij właściwość profilu, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Edytuj lub Usuń.

 4. Edytuj elementy, które chcesz zmienić.

  Uwaga: Niektóre elementy właściwości profilu, takie jak elementu typu są niedostępne, ponieważ nie można ich edytować. Aby zdefiniować tych elementów, tworzenie nowej właściwości. Wyjątkiem jest właściwość połączenie ze źródłem danych. Jest wstępnie zdefiniowane w usłudze SharePoint Online, a nie można zmienić.

 5. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×