Dodawanie i edytowanie makra formantu w arkuszu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kontrolki formularza lub formant ActiveX można zautomatyzować, wykonując następujące czynności:

 • Wykonywanie akcji lub operacji po kliknięciu kontrolki formularza przez przypisywanie makra do niego.

 • Uruchom Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kod celu przetworzenia wszelkich zdarzeń występujących w wyniku interakcji użytkownika z kontrolki ActiveX.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia makr zobacz Tworzenie lub usuwanie makra.

Dodawanie i edytowanie makra formantu w formularzu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formant, a następnie kliknij polecenie Przypisz makro.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przypisywanie makra.

 2. Aby określić lokalizację istniejącego makra, wybierz odpowiednią odpowiednią lokalizację w polu Makra w. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  • Aby wyszukać makro w otwartych skoroszytach, wybierz opcję Wszystkie otwarte skoroszyty.

   Uwaga: Jeśli makro, które ma zostać przypisane do formantu, znajduje się w innym skoroszycie, należy go otworzyć, tak aby był wyświetlany w polu listy Makra w.

  • Aby ograniczyć wyszukiwanie makra do skoroszytu z bieżącym arkuszem, zaznacz pozycję Ten skoroszyt.

  • Aby ograniczyć wyszukiwanie makra do określonego skoroszytu, wybierz ten skoroszyt z listy otwartych skoroszytów.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Przypisywanie makra    Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Rekord nowego makra    Kliknij rekord, a po zakończeniu rejestrowania makra na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Zatrzymaj rejestrowanie Obraz przycisku .

  • Przypisywanie istniejącego makra    Kliknij dwukrotnie makro na liście lub wprowadź jego nazwę w polu Nazwa makra.

  • Tworzenie nowego makra    Kliknij pozycję Nowy, a następnie w Edytorze Visual Basic napisz nowe makro.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia makr, zobacz Pomoc programu Visual Basic.

   Modyfikowanie przypisanego makra    Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Edytowanie przypisanego makra    Kliknij nazwę makra w polu Nazwa makra, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  • Przypisywanie istniejącego makra    Kliknij dwukrotnie makro na liście lub wprowadź jego nazwę w polu Nazwa makra.

Dodawanie i edytowanie makra formantu ActiveX

 1. Jeśli karta Deweloper jest niedostępna, wyświetl ją.

  W programie Excel 2016, 2013 i 2010:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki.

  2. W obszarze Dostosowywanie Wstążki zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

  W programie Excel 2007:

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Aby można było edytować formant ActiveX, musi być włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku .

 3. Zaznacz formant.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 4. na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Wyświetl kod Obraz przycisku .

  Uwaga: Makra nie można edytować przez kliknięcie formantu prawym przyciskiem myszy i kliknięcie polecenia Wyświetl kod.

 5. W edytorze Visual Basic napisz nowe makro albo zmień istniejące.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia makr, zobacz Pomoc programu Visual Basic.

 6. Po napisaniu makra w menu Plik Edytora Visual Basic kliknij polecenie Zamknij i powróć do programu Microsoft Excel.

 7. Po zakończeniu projektowania kontrolki na karcie Deweloper w grupie formanty Wyłącz Tryb projektowania Obraz przycisku .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×