Dodawanie hiperłącza

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz dodawać hiperłącza do dowolnego kształtu programu Visio. Hiperłącza mogą prowadzić do innej strony lub kształtu na bieżącym rysunku, na stronie lub w innym rysunku, w dokumencie innym niż rysunek programu Visio, witryna sieci Web, witryna FTP lub adres e-mail.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Dodawanie hiperlinku do istniejącego kształtu

 1. Upewnij się, że bieżący rysunek i plik, do którego tworzysz link, zostały zapisane.

 2. Zaznacz kształt, do którego chcesz utworzyć link.

 3. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Hiperłącze.

  Dodawanie pola hiperłącza

  Skrót klawiaturowy: naciśnij klawisze CTRL + K.

 4. W polu adres wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz utworzyć link do innej strony lub kształtu na bieżącym rysunku, pozostaw to pole puste.

  • Wpisz ścieżkę do pliku na komputerze lub w sieci.

  • Wpisz adres witryny sieci Web, witryny FTP lub adresu e-mail (zaczynający się odpowiednio od http://, FTP://lub mailto:).

  • Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do witryny sieci Web lub pliku.

   Uwaga: Jeśli nie widzisz odpowiedniego pliku, spróbuj wybrać inny typ pliku z listy Pliki typu .

 5. Aby utworzyć link do określonej strony lub kształtu na stronie albo wybrać poziom powiększenia, kliknij pozycję Przeglądaj obok pozycji Podadres, a następnie w oknie dialogowym hiperłącze wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz stronę, do której chcesz utworzyć link.

  2. Wpisz nazwę kształtu, do którego chcesz utworzyć link.

   Aby uzyskać nazwę kształtu, na karcie deweloper kliknij przycisk Nazwa kształtu. Jeśli nie widzisz karty deweloper , możesz ją dodać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

  3. Wybierz odpowiedni poziom powiększenia.

 6. Aby utworzyć link do konkretnej kotwicy na stronie sieci Web, w polu Podadres wpisz nazwę kotwicy.

  1. Jeśli nie masz pewności, czy użyć nazwy kotwicy, pozostaw pole Podadres puste.

 7. W polu Opis wpisz nazwę hiperlinku. Ta nazwa jest używana jako nazwa łącza w menu skrótów kształtu.

 8. Aby utworzyć hiperłącze Względne, zaznacz pole wyboru Użyj ścieżki względnej dla hiperlinku .

  1. Hiperlink względny określa lokalizację pliku, do którego jest tworzone połączenie, względem lokalizacji bieżącego rysunku. Jeśli nie masz pewności, czy użyć hiperłącza względnego, nie zaznaczaj pola wyboru Użyj ścieżki względnej dla hiperlinku .

 9. Aby dodać kolejne hiperłącze do tego samego kształtu, kliknij pozycję Nowy i wpisz informacje o nowym łączu.

Używanie hiperlinku

 • PRZYTRZYMAJ naCIŚNIĘTY klawisz CTRL i kliknij wybrany kształt, aby śledzić hiperłącze.

  Jeśli jest zaznaczony inny kształt, po naciśnięciu klawisza CTRL i kliknięciu kształtu zostanie dodany do zaznaczenia, a hiperlink nie będzie obserwowany.

 • Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknąć adres URL hiperłącza lub nazwę (z pola Opis ) w menu skrótów.

  Uwaga: Jeśli rysunek został zapisany jako strona sieci Web lub w widoku pełnoekranowym, po prostu kliknij kształt, aby obserwować link.

Zmienianie lub usuwanie hiperlinku

 1. Zaznacz kształt.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Hiperlink.

  Skrót klawiaturowy: naciśnij klawisze CTRL + K.

 3. Aby zmienić hiperlink, zaznacz je na liście hiperłączy, wprowadź odpowiednie zmiany w polach adres, Podadres i Opis , a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby usunąć hiperłącze, zaznacz je na liście hiperłączy, kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×