Przejdź do głównej zawartości

Dodawanie grafiki do etykiet

Tworzenie pojedynczej etykiety z grafiką

 1. Zacznij od utworzenia nowego dokumentu etykiet. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie arkusza identyfikatory lub etykiet adresów.

 2. Wstaw grafikę, a następnie wybierz ją.

 3. Przejdź do formatu obrazu > zawijania tekstui wybierz pozycję ramka. Wybierz pozycję X , aby zamknąć.

 4. Przeciągnij obraz w odpowiednie miejsce na etykiecie. i wpisz tekst.

 5. Zapisz lub wydrukuj etykietę.

Uwaga: Aby utworzyć pełny arkusz etykiet, z arkusza zawierającego jedną etykietę, przejdź do pozycji korespondencja > etykiety i ponownie wybierz pozycję Nowy dokument . Spowoduje to utworzenie arkusza etykiet z powtórzoną etykietą grafiki. Zapisz lub Wydrukuj to, a następnie Usuń jeden arkusz etykiet.

Możesz utworzyć do pełnego arkusza różnych etykiet przy użyciu różnych grafik, po prostu Powtórz poszczególne kroki, korzystając z innej etykiety.

Ten sposób działania jest większy niż w przypadku poprzedniej metody, ale czasami działa lepiej na niektórych elementach graficznych.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pojedynczej etykiety i Utwórz etykietę na pierwszej pozycji w arkuszu.

 2. Przejdź do korespondencji > Rozpoczynanie korespondencji seryjnej.

 3. Wybierz pozycję etykiety, a następnie wybierz pozycję Anuluj (nie jesteśmy naprawdę przeprowadzana Korespondencja seryjna).

 4. Wybierz pozycję Aktualizuj etykiety , aby utworzyć pełny arkusz etykiet.

 5. Na jednej z etykiet zaznacz pozycję «Następny rekord», a następnie naciśnij klawisze CTRL + C.

  Jeśli zamiast tego zobaczysz pole {Next} , kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przełącz kody pól. Następnie zaznacz i skopiuj «Następny rekord».

 6. Naciśnij klawisze CTRL + H, aby otworzyć okno dialogowe Zamienianie. W polu Znajdź powinna być widoczna sekcja «Następny rekord» . Jeśli nie, zaznacz pole i naciśnij klawisze CTRL + V.

 7. Wyczyść pole Zamień na , jeśli nie jest puste, a następnie wybierz pozycję Zamień wszystko.

 8. Wybierz pozycję Zamknij.

 9. Teraz należy mieć pełny arkusz etykiet, które można wydrukować lub zapisać.

Zobacz też

Aby utworzyć stronę różnych etykiet, zobacz Tworzenie arkusza etykiet identyfikatory lub adresowych

Aby wydrukować pojedynczą etykietę na częściowo wykorzystywanym arkuszu, zobacz Drukowanie jednej etykiety na częściowo wykorzystywanym arkuszu .

Aby utworzyć stronę z identycznymi etykietami, zobacz Tworzenie i drukowanie etykiet

Aby utworzyć etykiety z listą adresową, zobacz Drukowanie etykiet dla listy adresowej

Tworzenie pojedynczej etykiety z grafiką

 1. Zacznij od utworzenia nowego dokumentu etykiet. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie arkusza identyfikatory lub etykiet adresów.

 2. Wstaw grafikę, a następnie wybierz ją.

 3. Przejdź do Narzędzia obrazów > Formatowanie > Zawijaj tekst i wybierz pozycję ramka.

 4. Przeciągnij obraz w odpowiednie miejsce na etykiecie. i wpisz tekst.

 5. Zapisz lub wydrukuj etykietę.

Możesz utworzyć do pełnego arkusza różnych etykiet przy użyciu różnych grafik, po prostu Powtórz poszczególne kroki, korzystając z innej etykiety.

Ta technika jest trochę lewę, ale umożliwia utworzenie pojedynczej etykiety z tekstem i grafiką w pozycji wiersz 1, kolumna 1, a następnie mnożenie jej na całą stronę. Umożliwia także wykonywanie bardziej obszernego formatowania i edytowania na etykietach, niż jest to możliwe w przypadku pierwszej procedury.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pojedynczej etykiety i Utwórz etykietę na pierwszej pozycji w arkuszu.

 2. Przejdź do korespondencji > Rozpoczynanie korespondencji seryjnej.

 3. Wybierz pozycję etykiety, a następnie wybierz pozycję Anuluj (nie jesteśmy naprawdę przeprowadzana Korespondencja seryjna).

 4. Wybierz pozycję Aktualizuj etykiety. Spowoduje to utworzenie pełnego arkusza etykiet.

 5. Na jednej z etykiet zaznacz pozycję «Następny rekord», a następnie naciśnij klawisze CTRL + C.

  Jeśli zamiast tego zobaczysz pole {Next} , kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przełącz kody pól. Następnie zaznacz i skopiuj «Następny rekord».

 6. Naciśnij klawisze CTRL + H, aby otworzyć okno dialogowe Zamienianie. W polu Znajdź powinna być widoczna sekcja «Następny rekord» . Jeśli nie, zaznacz pole i naciśnij klawisze CTRL + V.

 7. Wyczyść pole Zamień na , jeśli nie jest puste, a następnie wybierz pozycję Zamień wszystko.

 8. Wybierz pozycję Zamknij.

 9. Teraz należy mieć pełny arkusz etykiet, które można wydrukować lub zapisać.

Zobacz też

Aby utworzyć stronę różnych etykiet, zobacz Tworzenie arkusza etykiet identyfikatory lub adresowych

Aby wydrukować pojedynczą etykietę na częściowo wykorzystywanym arkuszu, zobacz Drukowanie jednej etykiety na częściowo wykorzystywanym arkuszu .

Aby utworzyć stronę z identycznymi etykietami, zobacz Tworzenie i drukowanie etykiet

Aby utworzyć etykiety z listą adresową, zobacz Drukowanie etykiet dla listy adresowej

Tworzenie pojedynczej etykiety z grafiką

 1. Zacznij od utworzenia nowego dokumentu etykiet. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie arkusza identyfikatory lub etykiet adresów.

 2. Wybierz pozycję Korespondencja seryjna (tworzony jest pusty arkusz).

 3. Wstaw grafikę, a następnie wybierz ją.

  Jeśli chcesz utworzyć całą stronę tych samych etykiet, Utwórz etykietę w wierszu pozycja 1, kolumna 1. W przeciwnym razie utwórz je w dowolnym miejscu.

 4. Przejdź do formatu obrazu > zawijać tekst i wybierz pozycję ramka.

 5. Przeciągnij obraz w odpowiednie miejsce na etykiecie. i wpisz tekst.

 6. Aby po prostu utworzyć pojedynczą etykietę lub mieć inne etykiety na arkuszu, możesz je teraz zapisać lub wydrukować.

Rozwijanie pojedynczej etykiety do pełnego arkusza

 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pojedynczej etykiety z etykietą na pierwszej pozycji w arkuszu, a następnie wybierz pozycję korespondencja > zaktualizować etykiety.

 2. Na jednej z etykiet wybierz pozycję «Następny rekord», a następnie naciśnij klawisze Command (⌘) + C.

  Jeśli zamiast tego zobaczysz pole {Next} , naciśnij klawisz Ctrl i kliknij lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Przełącz kody pól. Następnie zaznacz i skopiuj «Następny rekord».

 3. Naciśnij klawisze Shift + Command (⌘) + H, aby otworzyć okno dialogowe Zamienianie. W polu Znajdź powinna być widoczna sekcja «Następny rekord» . Jeśli nie, zaznacz pole i naciśnij klawisze Command (⌘) + V.

 4. Wyczyść pole Zamień na , jeśli nie jest puste, a następnie wybierz pozycję Zamień wszystko.

 5. Jeśli chcesz, wybierz przycisk OK .

 6. Teraz należy mieć pełny arkusz etykiet, które można wydrukować lub zapisać.

Zobacz też

Aby utworzyć stronę różnych etykiet, zobacz Tworzenie arkusza etykiet identyfikatory lub adresowych

Aby wydrukować pojedynczą etykietę na częściowo wykorzystywanym arkuszu, zobacz Drukowanie jednej etykiety na częściowo wykorzystywanym arkuszu .

Aby utworzyć stronę z identycznymi etykietami, zobacz Tworzenie i drukowanie etykiet

Aby utworzyć etykiety z listą adresową, zobacz Drukowanie etykiet dla listy adresowej

Word dla sieci Web nie obsługuje bezpośrednio tworzenia etykiet, ale można utworzyć etykiety na podstawie szablonu. W przypadku szablonów etykiet przejdź do Templates.Office.com i Wyszukaj etykiety.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office