Dodawanie funkcji rozwijania szczegółów do wykresu lub macierzy programu Power View

Dodanie funkcji zwijania/rozwijania szczegółów do wykresu lub macierzy w programie Power View umożliwia pokazywanie w danej chwili tylko jednego poziomu danych. Czytelnicy raportu będą mogli rozwijać szczegóły, aby zapoznać się z dokładnymi danymi, oraz zwijać je, aby przejrzeć podsumowanie. Aby dodać funkcję zwijania/rozwijania szczegółów do macierzy lub wykresu, musi on zawierać hierarchię, przy czym może to być hierarchia w modelu danych lub hierarchia utworzona w programie Power View.

Klipy wideo dotyczące rozwijania szczegółów

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Ten klip wideo przedstawia korzystanie z hierarchii już zdefiniowanej w modelu danych.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Ten klip wideo przedstawia tworzenie hierarchii w programie Power View na potrzeby zwijania i rozwijania szczegółów.

Dodawanie funkcji zwijania i rozwijania szczegółów przy użyciu istniejącej hierarchii

W tym przykładzie wyjaśniono kwestię dodawania funkcji zwijania i rozwijania szczegółów do macierzy. Funkcję zwijania i rozwijania szczegółów można również dodawać do wykresów słupkowych, kolumnowych i kołowych.

Zaletą posiadania hierarchii już istniejącej w modelu danych jest możliwość używania jej w wielu arkuszach i raportach programu Power View.

 1. Utwórz wizualizację przy użyciu istniejącej hierarchii. Hierarchie na liście pól mają strzałką umożliwiającą rozwijanie i zwijanie składników hierarchii. Kliknięcie hierarchii powoduje dodanie do wizualizacji wszystkich pól składowych jako tabeli.

  Hierarchia programu Power View w modelu danych

 2. Przekonwertuj tabelę na macierz lub wykres. Na karcie Projekt kliknij pozycję Przełączanie wizualizacji > Macierz.

 3. Aby włączyć funkcję rozwijania szczegółów, zwiń macierz. Na karcie Projektowanie kliknij pozycję Pokaż poziomy > Włącz przechodzenie do szczegółów po jednym poziomie naraz.

  Poziomy zwijania i rozwijania szczegółów w programie Power View

 4. Kliknij dwukrotnie pole najwyższego poziomu hierarchii. Na przykład w hierarchii Sport-Dyscypliny-Wydarzenia kliknij pozycję Sporty wodne. Spowoduje to rozwinięcie kolejnego poziomu hierarchii i wyświetlenie czterech dyscyplin z kategorii sportów wodnych: Nurkowanie, Pływanie, Pływanie synchroniczne i Piłka wodna.

  Strzałki zwijania i rozwijania szczegółów w programie Power View

 5. Rozwiń kolejny poziom, klikając jedno z pól. Kliknięcie pozycji Pływanie synchroniczne spowoduje rozwinięcie poziomu Wydarzenia w hierarchii i wyświetlenie pozycji duety, solo i zespołowe.

 6. Zwiń poziom, klikając strzałkę w górę.

Początek strony

Tworzenie hierarchii w programie Power View i korzystanie z niej do zwijania i rozwijania szczegółów

W tym przykładzie wyjaśniono kwestię dodawania funkcji zwijania i rozwijania szczegółów do wykresu słupkowego. Funkcję zwijania i rozwijania szczegółów można również dodawać do macierzy, wykresów kolumnowych i kołowych.

Do zwijania i rozwijania szczegółów potrzebna jest hierarchia. W poprzednim przykładzie użyto istniejącej hierarchii. W tym przykładzie utworzysz hierarchię ad hoc w programie Power View. Hierarchia nie musi być „logiczna”. Mogą to być dowolne pola, które chcesz rozwijać.

Utwórz tabelę przy użyciu pól, do których chcesz zastosować funkcję zwijania i rozwijania szczegółów. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tworzenia tabeli, zobacz Tabele w programie Power View.

Można utworzyć ręcznie taką samą hierarchię, której użyto w poprzednim przykładzie.

W tabeli Wydarzenia wybierz pozycję Sport.

Uwaga:  Pole Sport pojawi się w tabeli Wydarzenia dwukrotnie: raz indywidualnie i drugi raz jako część hierarchii Sport-Dyscypliny-Wydarzenia. Aby dodać Sport do tabeli, możesz zaznaczyć dowolne pole wyboru.

W tabeli Dyscypliny wybierz pozycję Dyscyplina.

W tabeli Wydarzenia wybierz pozycję Wydarzenie.

Dodaj pole wartości do tabeli. Na przykład: Liczność Medal.

Tabela funkcji zwijania i rozwijania szczegółów w programie Power View

Przekonwertuj tabelę na wykres lub macierz. Na karcie Projekt kliknij pozycję Przełączanie wizualizacji > Wykres słupkowy > Skumulowany słupkowy.

W obszarze układu pól programu Power View upewnij się, że pola osi są w odpowiedniej kolejności. W tym przypadku: Sport-Dyscyplina-Wydarzenie.

Pole osi rozwijania szczegółów w programie Power View

Kliknij dwukrotnie słupek. Na przykład kliknięcie słupka Sporty wodne spowoduje rozwinięcie kolejnego poziomu w hierarchii i wyświetlenie czterech wydarzeń z kategorii sportów wodnych: Nurkowanie, Pływanie, Pływanie synchroniczne i Piłka wodna.

Rozwijanie szczegółów w hierarchii ad hoc w programie Power View

Rozwiń kolejny poziom, klikając dwukrotnie jedno z pól. Dwukrotne kliknięcie pozycji Pływanie synchroniczne spowoduje rozwinięcie poziomu Wydarzenia w hierarchii i wyświetlenie pozycji duety, solo i zespołowe.

Zwiń szczegóły, klikając strzałkę w górę w prawym górnym rogu wizualizacji.

Początek strony

W macierzy

Gdy jest używana macierz z wieloma polami w wierszach lub kolumnach, można skonfigurować ją do pokazywania poziomów, co spowoduje zwinięcie jej w taki sposób, że będzie widoczny tylko górny (najbardziej zewnętrzny) poziom. Dwukrotne kliknięcie jednej wartości na takim poziomie spowoduje rozwinięcie macierzy i pokazanie wartości znajdujących się pod tym poziomem w hierarchii. Na przykład w przypadku hierarchii składającej się z pól Kontynent > Kraj/region > Stan/prowincja > Miasto ustawienie programu Power View do wyświetlania poziomów spowoduje, że w macierzy będą widoczne tylko nazwy kontynentów. Dwukrotne kliknięcie kontynentu, na przykład Azji, spowodowałoby wyświetlenie krajów /regionów w Azji oraz strzałki umożliwiającej powrót do kontynentów. Dwukrotne kliknięcie kraju, na przykład Indii, spowodowałoby wyświetlenie stanów/prowincji w Indiach oraz strzałki umożliwiającej powrót do krajów/regionów.

Macierz programu Power View ze strzałką zwijania szczegółów z poziomu Stan/Prowincja do poziomu Kraj/Region

Początek strony

Na wykresie słupkowym, kolumnowym lub kołowym

Wykresy słupkowe, kolumnowe i kołowe działają w ten sam sposób. Jeśli w polu Oś wykresu znajduje się wiele pól, można ustawić go do pokazywania poziomów, co spowoduje wyświetlanie tylko jednego poziomu w danej chwili, począwszy od najwyższego poziomu. Wracając do przykładu z kontynentami, dwukrotnie kliknięcie słupka Europa na wykresie słupkowym Kontynenty...

Wykres kolumnowy w programie Power View z możliwością rozwijania szczegółów

spowoduje, że będą wyświetlane tylko słupki dla krajów/regionów w Europie oraz strzałka umożliwiająca powrót na wyższy poziom.

Wykres kolumnowy w programie Power View z rozwiniętymi szczegółami dla krajów/regionów w Europie

Początek strony

Zobacz też

Hierarchie w programie Power View

Hierarchie w dodatku Power Pivot

Praca z macierzą w programie Power View

Hierarchie w programie Power View

Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych

Klipy wideo na temat programu Power View i dodatku Power Pivot

Samouczek: analiza danych w tabeli przestawnej przy użyciu modelu danych w programie Excel 2013

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×