Dodawanie etykiety lub pola tekstowego do arkusza

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby umożliwić wprowadzanie prostych danych, można zastosować pole tekstowe razem z etykietą.

Co chcesz zrobić?

Informacje o etykietach i polach tekstowych

Dodawanie etykiety (formant formularza)

Dodawanie etykiety (formant ActiveX)

Dodawanie pola tekstowego (formant ActiveX)

Informacje o etykietach i polach tekstowych

Etykieta to opisowy tekst (na przykład tytuł, podpis lub krótkie instrukcje) identyfikujący przeznaczenie komórki lub pola tekstowego. Etykieta może również zawierać opisowy obraz. Przy użyciu etykiety można umieścić instrukcje w odpowiednim miejscu lub wyróżnić tekst. Ponadto etykiety są stosowane wtedy, gdy scalenie komórek lub użycie określonej komórki nie jest dobrym rozwiązaniem.

Pole tekstowe to powiązane z komórką prostokątne pole, które służy do wyświetlania, wprowadzania i edytowania tekstu lub danych. Pole tekstowe może być również polem statycznym, wyświetlającym informacje przeznaczone tylko do odczytu. W polu tekstowym można wprowadzać tekst tak samo jak w komórce. W odróżnieniu od komórki, pole tekstowe może być dowolnie przemieszczane. Innym zastosowaniem pola tekstowego jest wyświetlanie tekstu niezależnie od położenia wierszy i kolumn, bez konieczności zmieniania układu siatki lub tabeli danych w arkuszu.

Etykieta (formant formularza)

Przykładowa etykieta (kontrolka formularza)

Etykieta (formant ActiveX)

Przykładowa etykieta (kontrolka ActiveX)

Pole tekstowe (formant ActiveX)

Przykładowe pole tekstowe (kontrolka ActiveX)

Początek strony

Dodawanie etykiety (formant formularza)

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij kartę plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

  2. W obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty formularza kliknij pozycję Etykieta Obraz przycisku .

  controls group

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik etykiety.

 4. Aby określić właściwości formantu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj formant.

Początek strony

Dodawanie etykiety (formant ActiveX)

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij kartę plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

  2. W obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij pozycję Etykieta Obraz przycisku .

  controls group

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik etykiety.

 4. Aby można było edytować formant ActiveX, musi być włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku .

 5. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik etykiety.

 6. Aby określić właściwości formantu, na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości Obraz przycisku .

  Porada: Możesz również kliknąć etykietę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dowolnej właściwości, zaznacz ją, a następnie naciśnij klawisz F1 w celu wyświetlenia tematu Pomoc języka Visual Basic. Możesz również wpisać nazwę właściwości w polu Szukaj w Pomocy dla języka Visual Basic. Poniższa sekcja zawiera podsumowanie właściwości, które są dostępne.

  Podsumowanie właściwości według kategorii funkcjonalności

Ustawienie

Właściwość

Ogólne:

Czy formant jest ładowany po otwarciu skoroszytu (ignorowane w przypadku formantów ActiveX).

AutoLoad (program Excel)

Czy formant może otrzymywać fokus i reagować na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Enabled (formularz)

Czy formant może być edytowany.

Locked (formularz)

Nazwa formantu.

Name (formularz)

Sposób dołączania formantu do znajdujących się poniżej niego komórek (obiekt przestawny, przenoszenie bez zmiany rozmiaru lub przenoszenie ze zmianą rozmiaru).

Placement (program Excel)

Czy można drukować formant.

PrintObject (program Excel)

Czy formant jest widoczny, czy ukryty.

Visible (formularz)

Tekst:

Atrybuty czcionki (pogrubienie, kursywa, rozmiar, przekreślenie, podkreślenie i grubość).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formularz)

Opisowy tekst w formancie, który identyfikuje formant lub określa jego przeznaczenie.

Caption (formularz)

Wyrównanie tekstu w formancie (do lewej, do środka lub do prawej).

TextAlign (formularz)

Czy zawartość formantu jest automatycznie zawijana na końcu wiersza.

WordWrap (formularz)

Rozmiar i położenie:

Czy rozmiar formantu jest automatycznie dostosowywany tak, aby można było wyświetlić całą zawartość.

AutoSize (formularz)

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Odległość między formantem a lewą lub górną krawędzią arkusza.

Left, Top (formularz)

Formatowanie:

Kolor tła.

BackColor (Formularz)

Styl tła (przezroczysty lub nieprzezroczysty).

BackStyle (Formularz)

Kolor obramowania

BorderColor (Formularz)

Typ obramowania (brak lub pojedyncza linia)

BorderStyle (formularz)

Kolor pierwszego planu.

ForeColor (formularz)

Czy formant ma cień.

Shadow (Program Excel)

Wygląd obramowania (płaskie, wypukłe, wklęsłe, wytrawione lub nierówne)

SpecialEffect (formularz)

Obraz:

Mapa bitowa wyświetlana w formancie.

Picture (formularz)

Położenie obrazu względem jego podpisu (po lewej lub po prawej stronie, na górze itp.).

PicturePosition (formularz)

Klawiatura i mysz:

Klawisz skrótu dla formantu.

Accelerator (formularz)

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy na określonym obiekcie (na przykład wskaźnik standardowy, strzałka, wskaźnik tekstowy).

MousePointer (formularz)

Początek strony

Dodawanie pola tekstowego (formant ActiveX)

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wyświetl ją.

  1. Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij kartę plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

  2. W obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK

 2. Na karcie Developer w grupie Formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij pozycję Pole tekstowe Obraz przycisku .

  controls group

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik pola tekstowego.

 4. Aby można było edytować formant ActiveX, musi być włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku .

 5. Aby określić właściwości formantu, na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości Obraz przycisku .

  Porada: Możesz również kliknąć pole tekstowe prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dowolnej właściwości, zaznacz ją, a następnie naciśnij klawisz F1 w celu wyświetlenia tematu Pomoc języka Visual Basic. Możesz również wpisać nazwę właściwości w polu Szukaj w Pomocy dla języka Visual Basic. Poniższa sekcja zawiera podsumowanie właściwości, które są dostępne.

  Podsumowanie właściwości według kategorii funkcjonalności

Ustawienie

Właściwość

Ogólne:

Czy formant jest ładowany po otwarciu skoroszytu (ignorowane w przypadku formantów ActiveX).

AutoLoad (program Excel)

Czy formant może otrzymywać fokus i reagować na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Enabled (formularz)

Czy formant może być edytowany.

Locked (formularz)

Nazwa formantu.

Name (formularz)

Sposób dołączania formantu do znajdujących się poniżej niego komórek (obiekt przestawny, przenoszenie bez zmiany rozmiaru lub przenoszenie ze zmianą rozmiaru).

Placement (program Excel)

Czy można drukować formant.

PrintObject (program Excel)

Czy formant jest widoczny, czy ukryty.

Visible (formularz)

Tekst:

Podstawowa jednostka używana podczas rozszerzania zaznaczenia (wyraz lub znak).

AutoWordSelect (formularz)

Atrybuty czcionki (pogrubienie, kursywa, rozmiar, przekreślenie, podkreślenie i grubość).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formularz)

Czy zaznaczony tekst pozostaje wyróżniony, gdy formant nie ma fokusu.

HideSelection (formularz)

Domyślny tryb działania edytora IME (Input Method Editor).

IMEMode (formularz)

Czy rozmiar formantu jest dostosowywany tak, aby można było wyświetlać wiersze tekstu w całości lub częściowo.

IntegralHeight (formularz)

Maksymalna liczba znaków, jakie może wprowadzić użytkownik.

MaxLength (formularz)

Czy formant obsługuje wiele wierszy tekstu.

MultiLine (formularz)

Znak symboli zastępczych wyświetlanych zamiast rzeczywistych znaków, taki jak gwiazdka (*).

PasswordChar (formularz)

Czy użytkownik może zaznaczyć wiersz tekstu, klikając na lewo od tekstu.

SelectionMargin (formularz)

Tekst w formancie.

Text (formularz)

Wyrównanie tekstu w formancie (do lewej, do środka lub do prawej).

TextAlign (formularz)

Czy zawartość formantu jest automatycznie zawijana na końcu wiersza.

WordWrap (formularz)

Dane i powiązanie:

Zakres połączony z wartością formantu.

LinkedCell (program Excel)

Zawartość lub stan formantu.

Value (formularz)

Rozmiar i położenie:

Czy rozmiar formantu jest automatycznie dostosowywany tak, aby można było wyświetlić całą zawartość.

AutoSize (formularz)

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Odległość między formantem a lewą lub górną krawędzią arkusza.

Left, Top (formularz)

Formatowanie:

Kolor tła.

BackColor (Formularz)

Styl tła (przezroczysty lub nieprzezroczysty).

BackStyle (Formularz)

Kolor obramowania

BorderColor (formularz)

Typ obramowania (brak lub pojedyncza linia).

BorderStyle (formularz)

Kolor pierwszego planu.

ForeColor (formularz)

Czy formant ma cień.

Shadow (Program Excel)

Wygląd obramowania (płaskie, wypukłe, wklęsłe, wytrawione lub nierówne)

SpecialEffect (formularz)

Czy jest automatycznie wprowadzany znak tabulacji, gdy użytkownik wprowadzi w formancie maksymalną dozwoloną liczbę znaków.

AutoTab (formularz)

Klawiatura i mysz:

Czy jest włączone przeciąganie i upuszczanie.

DragBehavior (formularz)

Zachowanie funkcji zaznaczania po przeniesieniu fokusu do formantu (zaznaczenie całej zawartości lub pozostawienie zawartości niezaznaczonej).

EnterFieldBehavior (formularz)

Efekt naciśnięcia klawisza ENTER (utworzenie nowego wiersza lub przeniesienie fokusu).

EnterKeyBehavior (formularz)

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy na określonym obiekcie (na przykład wskaźnik standardowy, strzałka, wskaźnik tekstowy).

MousePointer (formularz)

Czy znaki tabulatora są dozwolone w obszarze edycji.

TabKeyBehavior (formularz)

Ustawienia specyficzne dla pola tekstowego:

Czy formant ma pionowe paski przewijania, poziome paski przewijania, czy oba typy pasków przewijania.

ScrollBars (formularz)

 • Właściwość PasswordChar pozwala utworzyć pole tekstowe do wprowadzania hasła. W takim polu są wyświetlane znaki symbolu zastępczego. Połączona komórka lub inna lokalizacja, w której jest przechowywany tekst, musi być objęta ochroną.

  Uwaga dotycząca zabezpieczeń: 

  • Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

  • Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

 • Aby utworzyć wielowierszowe pole tekstowe z poziomym i pionowym paskiem przewijania, należy ustawić właściwość MultiLine na wartość True, ustawić właściwości AutoSize i WordWrap na wartość False, ustawić właściwość ScrollBars na wartość 3 oraz ustawić właściwość LinkedCell na adres komórki (na przykład D1), w której będzie przechowywany tekst. Aby wprowadzić nowy wiersz, użytkownik będzie musiał nacisnąć klawisze CTRL+ENTER lub SHIFT+ENTER. Spowoduje to wygenerowanie odpowiedniego znaku specjalnego i zapisanie go w połączonej komórce.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×