Dodawanie do strony sieci Web Part Chmura znaczników

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli korzystasz z witryny Moja witryna i znakowanie zawartości w programie SharePoint i innych witryn sieci Web, następnie znasz prawdopodobnie chmur znaczników. Chmura znaczników w stron w innych rodzajów witryn programu SharePoint można umieścić przez dodanie składnika Web Part Chmura znaczników do układu strony. Na przykład, aby członkowie zespołu mogli zobaczyć znaczniki, które używają wspólnie do odpowiedniej zawartości znacznika może dodać składnik Web Part Chmura znaczników do strony głównej witryny zespołu programu SharePoint.

Aby wyświetlić Chmura znaczników w witrynie Moja witryna, przejdź do strony swojego profilu, a następnie kliknij łącze znaczniki i notatki.

W tym artykule

Dodawanie do strony sieci Web Part Chmura znaczników

Jak Chmura znaczników składnika Web Part w witrynie zespołu różni się od Chmura znaczników składnika Web Part w witrynie Moja witryna

Zmienianie znaczników znajdujących się w Chmura znaczników

Ogranicz liczbę elementów, które pojawiają się w Chmura znaczników

Zmienianie wyglądu składnika Web Part Chmura znaczników

Usuwanie znaczników w sieci Web Part Chmura znaczników

Przenoszenie, minimalizowanie i usuwanie składnika Web Part Chmura znaczników

Dodawanie do strony sieci Web Part Chmura znaczników

Aby edytować strony lub formularza możesz musi mieć co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy programu SharePoint Członkowie < nazwa witryny > witryny.

Aby dodać składnik Web Part Chmura znaczników, wykonaj następujące kroki:

 1. Z poziomu strony kliknij kartę Strona na wstążce, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

 2. Kliknij stronę, na której chcesz dodać składnik Web Part Chmura znaczników, kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij Składnik Web Part.
  Polecenie Składnik Web Part

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone, może to oznaczać, że nie masz uprawnień do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 3. W obszarze Kategorie kliknij Współpraca w społeczności, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. W obszarze Składniki Web Part kliknij Chmura znaczników.
  Chmura znaczników składnik Web Part pojawi się na stronie. Domyślnie Chmura znaczników początkowo zawiera wszystkie znaczniki, które zostały przypisane do zawartości w witrynie Moja witryna. Można modyfikować znaczniki, które są wyświetlane w Chmura znaczników w sposób opisany poniżej w sekcji Zmienianie pojawiające się znaczniki w Chmura znaczników.

 5. Po zakończeniu edytowania strony kliknij kartę Strona, a następnie kliknij pozycję Zapisz i zamknij.

Początek strony

Jak Chmura znaczników składnika Web Part w witrynie zespołu różni się od Chmura znaczników składnika Web Part w witrynie Moja witryna

Zwrócić uwagę na następujące różnice w zachowanie Chmura znaczników w witrynie Moja witryna i Chmura znaczników dodane do innego rodzaju witrynie, takiej jak witryna zespołu:

 • Znaczniki w swojej Chmura znaczników witryny Moja witryna są wyświetlane tylko przez Ciebie. Wyświetlać tylko tagi dla zawartości, która osobiście oznakowano. W witrynie zespołu, w zależności od ustawień w Chmura znaczników składnik Web Part można zobaczyć znaczniki, które zostały dodane przez innych członków zespołu.

 • Tagi znajdujące się w sieci Web Part Chmura znaczników pochodzą z znaczników w witrynie Moja witryna, a następnie opcjonalnie zbiór znaczniki pochodny od innych członków zespołu witryn Moja witryna. Innymi słowy gdy znakowanie zawartości w dowolnej witrynie, znacznik najpierw zostaje umieszczony w Chmura znaczników w witrynie Moja witryna. Inne witryny, takich jak witryny zespołu, wciąganie znaczniki z witryny Moja witryna do Chmura znaczników składników Web Part, które zostały dodane do ich układów stron.

 • W witrynie Moja witryna, gdzie jesteś zawsze Autor wyłączyć wszystkie znaczniki w chmurze znacznika na stronie profilu, można klikać znaczniki w swojej Chmura znaczników, aby wyświetlić wszystkie zawartości, które oznakowano i działania związane z tych znaczników. W witrynie zespołu znacznik w Chmura znaczników mogą pochodzić z dowolnej liczby członków zespołu. W wyniku kliknij dowolny znacznik zostanie otwarty dokument profil znacznika, który zawiera listę wszystkich zawartości skojarzonego z tagu, łącznie z elementów, które oznakowane Ty i inni użytkownicy, a także listę innych opcji. Na przykład możesz obserwowania znacznika w kanale aktualności, zaktualizuj sekcję "Zapytaj mnie o" profilu lub wyświetlanie listy innych osób, które obserwują ten znacznik.

 • Ponieważ znaczników w sieci Web Part Chmura znaczników pochodzą z usługi (lub innych osób) witryny Moja witryna, możesz usunąć znaczniki tylko z Chmura znaczników w witrynie Moja witryna. Innych członków zespołu nie można usunąć znaczniki bezpośrednio z sieci Web Part Chmura znaczników.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Zmienianie znaczników znajdujących się w Chmura znaczników

Możesz dostosować zbiór znaczniki, które są wyświetlane w Chmura znaczników aktualizując właściwości chmury znaczników.

Aby dostosować zbioru znacznik, wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie wskaż Web Part Chmura znaczników, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part.
  Edytowanie menu składnika Web Part Chmura znaczników

 2. We właściwościach Składnika Web Part w obszarze Konfiguracja chmury znaczników, kliknij strzałkę w dół w obszarze Pokaż tagi, aby wyświetlić opcje:

  • Aby ustawić Web Part Chmura znaczników, tak aby tylko zawiera znaczniki pochodzące z każdego członka zespołu witryny Moja witryna, kliknij przez bieżącego użytkownika.
   Ta opcja umożliwia wyświetlanie tylko znaczniki pochodzące z witryny Moja witryna w wersji witryny zespołu. Inni członkowie zespołu będą widzieć tylko znaczniki z witryny Moja witryna.

  • Aby ustawić Web Part Chmura znaczników, tak aby agreguje wszystkie znaczniki z chmur znaczników w witrynach Moja witryna wszystkich członków zespołu, kliknij pozycję przez wszystkich użytkowników.

  • Aby Web Part Chmura znaczników wyświetla tylko znaczniki skojarzone z zawartością na bieżącej witryny, kliknij w obszarze bieżący adres URL przez wszystkich użytkowników.
   Ta opcja umożliwia członkom zespołu tworzenia zbiór znaczniki specyficzne dla zawartości w witrynie zespołu.

   Uwaga: Zakres zawartości zależy od tego, gdzie jest zlokalizowany. Na przykład zawartość na stronie głównej jest wyświetlana dla całej witryny, gdy zawartości na stronie biblioteki będą wyświetlane tylko w tej bibliotece.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Ogranicz liczbę elementów, które pojawiają się w Chmura znaczników

Domyślnie składnik Web Part Chmura znaczników pokazuje maksymalnie 50 znaczniki. Użytkownik może zmienić ten numer a także opcjonalnie wyświetlić liczba przydzielonych do zawartości znacznika. Jeśli liczba znaczników w Chmura znaczników przekracza limit, Chmura znaczników automatycznie daje preferencje obecnie Najpopularniejsze znaczniki i ukrywa inne znaczniki, aż limitu.

 1. Na stronie wskaż Web Part Chmura znaczników, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part.

 2. W oknie właściwości Składnika Web Part w obszarze Właściwości chmury znaczników wprowadź liczbę w obszarze Maksymalna liczba elementów.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Zmienianie wyglądu składnika Web Part Chmura znaczników

Aby dowiedzieć się, jak zmienić wygląd i układ sieci Web Part Chmura znaczników, jak również ustawienia zaawansowane, takie jak ustawienia adresu URL pomocy i ustawianie opcji eksportu zobacz Zmienianie wyglądu składnika Web Part.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Usuwanie znaczników w sieci Web Part Chmura znaczników

Nie można usunąć znaczniki bezpośrednio z sieci Web Part Chmura znaczników, ponieważ znaczniki pochodzą z witryny Moja witryna członków zespołu. Aby usunąć znacznik w Chmura znaczników, należy je w witrynie Moja witryna. Ponadto można usuwać tylko znaczniki utworzone na podstawie witryny Moja witryna. Jeśli Web Part Chmura znaczników zawiera znaczniki wprowadzone przez innych członków zespołu, tych członków zespołu można usunąć te znaczniki w swoich witrynach Moja witryna.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×