Dodawanie danych do kształtów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Visio 2010 rysunek może być znacznie więcej niż obrazu — może to być także przydatne sposobem organizowania danych i danych w raporcie w formie. Można ręcznie dodać dane do zaznaczonych kształtów, tworzenie zestawu danych, że można zastosować do wielu kształtów na rysunku i dodawanie danych do kształtu wzorca do wielokrotnego użycia.

Uwagi: 

 • Poniższe procedury dotyczą Microsoft Visio Standard 2010, Visio Professional 2010 i Microsoft Visio Premium 2010. Jeśli masz Visio Professional 2010 lub Visio Premium 2010, można automatycznie zaimportować dane z różnych źródeł, dodawanie danych do kształtów i reprezentują danych przy użyciu grafiki związanej z danymi. Aby dowiedzieć się, która wersja programu Visio mają, kliknij pozycję plik, a następnie kliknij polecenie Pomoc i Znajdź w obszarze Produkt aktywowany.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania danych ze źródła zewnętrznego do Visio Professional 2010 lub Visio Premium 2010 zobacz Importowanie danych z programu Excel, SQL Server, witryn programu SharePoint i innych źródeł zewnętrznych.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania grafiki związanej z danymi do kształtów w Visio Professional 2010 lub Visio Premium 2010, zobacz Wzbogacanie danych za pomocą grafik związanych z danymi.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie danych do zaznaczonych kształtów

Dodawanie pól danych do zaznaczonych kształtów

Dodawanie wartości do pól danych

Tworzenie zestawu pól danych do wielokrotnego użycia

Dodawanie pól danych do kształtu wzorca

Usuwanie pola danych

Dodawanie danych do zaznaczonych kształtów

Aby dodać dane do kształtów znajdujących się już na rysunku, dodawanie pól danych do kształtów i następnie dodaj wartości.

Porada: Poniższa procedura jest najłatwiejszym sposobem dodawania danych do kształtów. Jednak jeśli chcesz dodać te same dane do wielu kształtów, warto rozważyć Tworzenie zestawu pól danych do wielokrotnego użycia lub Dodawanie pól danych do kształtu wzorca.

Jaka jest różnica między polem danych a wartością?

Pole danych jest oznaczona etykietą komórką, która może przechowywać wartości.

Wartość jest tekst lub liczby w komórkach tabeli bazy danych arkusza, lub w tym przypadku kształtu.

Oto przykład, w którym przedstawiono okno Dane kształtu z polami i wartości dla kształtu Decyzja ze wzornika Podstawowy schemat blokowy. W tym przypadku pola są stawki godzinowe, wymagany dostęp do sieci i czasu trwania umowy, a wartości są $49.00, PRAWDA i 3 tygodnie.

Kształt decyzji z trzema polami kształtów i odpowiednimi wartościami

Dodawanie pól danych do zaznaczonych kształtów

 1. Na karcie Widok w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Okienka zadań, a następnie kliknij pozycję Dane kształtu.
  Zostanie wyświetlona w okienku Dane kształtu.

 2. Zaznacz kształt lub kształty, do których chcesz dodać dane.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, wskaż w menu skrótów pozycję Dane, a następnie kliknij opcję Definiuj dane kształtu.

 4. W oknie dialogowym Definiowanie danych kształtu kliknij pozycję Nowy, a następnie wykonaj następujące czynności:

  • W polu Etykieta wpisz nazwę nowego pola.

  • Z listy Typ wybierz typ danych, które będzie zawierać nowe pole.

  • Na liście Format wybierz format danych, który będzie wyświetlany jako.

  • Jeśli chcesz podać wiersz tekstu osoby Dodawanie danych do pola, w polu monit, wprowadź tekst, który ma.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie wartości do pól danych

 1. Na karcie Widok w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Okienka zadań, a następnie kliknij pozycję Dane kształtu.
  Zostanie wyświetlona w okienku Dane kształtu.

 2. Zaznaczaj kształty pojedynczo i wpisuj wartości w polach danych w okienku Dane kształtu.

Uwaga: Zawartość w okienku Dane kształtu wyświetlane dane dotyczące zaznaczonego kształtu.

Początek strony

Tworzenie zestawu pól danych do wielokrotnego użycia

Później, a także do kształtów znajdujących się już na rysunku, można utworzyć zestaw pól danych, które można stosować do kształtów, które można umieścić na rysunku.

 1. Na karcie Widok w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Okienka zadań, a następnie kliknij pozycję Dane kształtu.
  Zostanie wyświetlona w okienku Dane kształtu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w okienku Dane kształtu, a następnie kliknij pozycję zestawy danych kształtu.

 3. W okienku zestawy danych kształtu kliknij przycisk Dodaj.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie zestawu danych kształtu wpisz nazwę zestawu danych.

 5. Wybierz opcję Utwórz nowy zestaw, a następnie kliknij pozycję przycisk OK.
  Zestaw danych zostanie wyświetlony w kolumnie Nazwa w okienku zestawy danych kształtu.

 6. W polu Nazwa kliknij przycisk Nowy zestaw danych, a następnie kliknij Definiuj.

 7. W oknie dialogowym Definiowanie danych kształtu Zdefiniuj pola dla swojego zestawu danych kształtu. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu definiowania pól danych zobacz Dodawanie pól danych do zaznaczonych kształtów.

 8. Aby utworzyć kolejne pole, kliknij pozycję Nowy, a następnie powtórz poprzedni krok.

 9. Po zakończeniu definiowania wszystkich swoich pól danych kliknij przycisk OK.

 10. Aby zastosować zestaw danych do zaznaczonych kształtów na rysunku, wybierz zestaw w okienku zestawy danych kształtu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Uwaga: Aby wyświetlić nowe pole w jednym z kształtów, które zostały zastosowane, zaznacz kształt, a następnie w okienku Dane kształtu.

Początek strony

Dodawanie pól danych do kształtu wzorca

Jeśli za każdym razem, gdy jest używany określony kształt, ma być do niego dodawany ten sam zestaw danych kształtu, można zaoszczędzić czas, dodając pola danych do kopii kształt wzorca. Można na przykład do wzorca kształtu osoby dodać pola danych takie jak nazwisko lub numer pracownika.

 1. Na karcie Widok w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Okienka zadań, a następnie kliknij pozycję Dane kształtu.
  Zostanie wyświetlona w okienku Dane kształtu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt wzorca, który chcesz dodać dane kształtu, wskaż pozycję Dodaj do moich kształtów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kształt wzorca do nowego wzornika, kliknij opcję Dodaj do nowego wzornika.

  • Aby dodać kształt wzorca do istniejącego niestandardowego wzornika, kliknij opcję Dodaj do istniejącego wzornika.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz nazwę nowego wzornika, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. W oknie Kształty wskaż pozycję Więcej kształtów, wskaż pozycję Moje kształty, a następnie kliknij wzornik zawierający skopiowany kształt wzorca.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu nowego wzornika, a następnie kliknij opcję Edytuj wzornik w menu skrótów.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt właśnie dodany do wzornika, wskaż opcję Edytuj wzorzec, a następnie kliknij opcję Edytuj kształt wzorca.

 7. W oknie edycji kształtu kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Dane, a następnie kliknij polecenie Definiuj dane kształtu.

 8. W oknie dialogowym Definiowanie danych kształtu wpisz nazwę pola i wprowadź dowolne inne informacje. Być może konieczna będzie zmiana typu danych lub dodanie monitu dotyczącego kształtu.

 9. Aby utworzyć kolejne pole, kliknij opcję Nowy i powtórz poprzedni krok.

 10. Po zakończeniu definiowania pól danych kliknij przycisk OK.

 11. Aby zamknąć okno edycji kształtu wzorca, na karcie Widok w grupie okno kliknij kaskadowego, wybierz polecenie Okno kształtu wzorca, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 12. Gdy zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz zaktualizować kształt, kliknij przycisk Tak.

 13. W oknie Kształty kliknij prawym przyciskiem wzornik, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Początek strony

Usuwanie pola danych

 1. Na karcie Widok w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Okienka zadań, a następnie kliknij pozycję Dane kształtu.
  Zostanie wyświetlona w okienku Dane kształtu.

 2. Wybierz kształt zawierający pole danych, które chcesz usunąć.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w okienku Dane kształtu, a następnie kliknij przycisk Definiuj dane kształtu.

 4. W oknie dialogowym Definiowanie danych kształtu w obszarze Właściwości wybierz pole danych, które chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×