Dodawanie cytatu i tworzenie bibliografii

Zanim utworzysz bibliografię, w dokumencie musi istnieć co najmniej jeden cytat i źródło, które będzie uwzględnione w bibliografii. W przypadku braku informacji o źródle, które są potrzebne do utworzenia kompletnego cytatu, można zastosować symbol zastępczy cytatu i uzupełnić informacje o źródle później.

Aby uzyskać informacje dotyczące automatycznego formatowania bibliografii w formacie MLA, APA i Chicago, zobacz APA, MLA, Chicago: automatyczne formatowanie bibliografii.

Uwaga: Symbole zastępcze cytatów nie są widoczne w bibliografii.

Dodawanie nowego cytatu i źródła do dokumentu

 1. Na karcie Odwołania w grupie Cytaty i bibliografia kliknij strzałkę obok przycisku Styl.

  Wyróżniona opcja APA stylu na karcie Odwołania

 2. Kliknij styl, którego chcesz użyć dla cytatu i źródła. Na przykład w dokumentach z dziedziny socjologii dla źródeł i cytatów zazwyczaj stosuje się styl MLA lub APA.

 3. Kliknij na końcu zdania lub frazy, która ma zostać zacytowana.

 4. Na karcie Odwołania w grupie Cytaty i bibliografia kliknij pozycję Wstaw cytat.

  Wyróżniona opcja Wstaw cytat na karcie Odwołania

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać informacje o źródle, kliknij pozycję Dodaj nowe źródło, a następnie zacznij wprowadzanie informacji o źródle, klikając strzałkę obok pozycji Typ źródła. Źródłem może być na przykład książka, raport lub witryna internetowa.

  • Aby dodać symbol zastępczy, który umożliwi utworzenie cytatu i późniejsze uzupełnienie informacji o źródle, kliknij polecenie Dodaj nowy symbol zastępczy. W Menedżerze źródeł obok źródeł symboli zastępczych będą wyświetlane znaki zapytania.

 6. Wprowadź informacje bibliograficzne o źródle.

Aby dodać więcej informacji o źródle, kliknij pole wyboru Pokaż wszystkie pola bibliografii.

Następnie możesz utworzyć bibliografię.

Uwagi: 

 • Jeśli dla źródeł wybierzesz styl GOST lub ISO 690, a cytat nie będzie unikatowy, dołącz znak alfabetyczny do roku. Cytat może mieć na przykład następującą postać: [Pasteur, 1848a].

 • Jeśli wybierzesz styl ISO 690 — odwołanie numeryczne, a cytaty nadal nie będą wyświetlane po kolei, musisz ponownie kliknąć styl ISO 690, a następnie nacisnąć klawisz ENTER, aby poprawnie uporządkować cytaty.

Dodawanie kolejnych cytatów z wcześniej używanych źródeł

Z łatwością możesz uzyskać dostęp do cytatów, które były dodawane wcześniej. W zasadzie możesz ich używać wielokrotnie w całym dokumencie. To proste.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić cytat, a następnie kliknij pozycję Odwołania > Wstaw cytat.

 2. Wyszukaj cytat, korzystając z pola Autor lub Nazwa znacznika, i wybierz odpowiedni cytat.

  Lista cytatów w dokumencie.

  Porada: Jeśli trzeba będzie wyszukać ten cytat później, możesz wstawić symbol zastępczy. Kliknij pozycję Odwołania > Wstaw cytat. Kliknij pozycję Dodaj nowy symbol zastępczy i utwórz unikatową nazwę znacznika. Znajdź pozycję Symbol zastępczy w swojej zawartości i kliknij jego tekst, aby wybrać pozycję Edytuj źródło w celu edytowania szczegółów źródła.

  Zostanie wstawiony symbol zastępczy cytatu.

Tworzenie bibliografii

Po wstawieniu co najmniej jednego cytatu i źródła do dokumentu możesz utworzyć bibliografię.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić bibliografię — zazwyczaj jest to miejsce na końcu dokumentu.

 2. Na karcie Odwołania w grupie Cytaty i bibliografia kliknij przycisk Bibliografia.

  Wyróżniona opcja Bibliografia na karcie Odwołania

 3. Aby wstawić bibliografię w dokumencie, kliknij wstępnie zaprojektowany format bibliografii.

Znajdowanie źródła

Lista używanych źródeł może stać się dosyć długa. W niektórych przypadkach możesz wyszukać cytowane źródło w innym dokumencie, używając polecenia Zarządzaj źródłami.

 1. Na karcie Odwołania w grupie Cytaty i bibliografia kliknij pozycję Zarządzaj źródłami.

  Wyróżniona opcja Zarządzaj źródłami na karcie Odwołania

  Podczas otwierania nowego dokumentu, który jeszcze nie zawiera cytatów, wszystkie źródła używane w poprzednich dokumentach są wyświetlane w obszarze Lista główna.

  Podczas otwierania dokumentu zawierającego cytaty źródła tych cytatów są wyświetlane w obszarze Bieżąca lista. Wszystkie źródła zacytowane w poprzednich dokumentach lub w bieżącym dokumencie są wyświetlane w obszarze Lista główna.

 2. Aby znaleźć określone źródło, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu sortowania uporządkuj dane według autora, tytułu, nazwy tagu cytatu lub roku, a następnie wyszukaj określone źródło na uzyskanej liście.

  • W polu Wyszukaj wpisz tytuł lub autora szukanego źródła. Lista zostanie dynamicznie zawężona, tak aby zawierała pozycje pasujące do wyszukiwanego pojęcia.

Uwaga: Aby zaznaczyć następną listę główną, z której można zaimportować nowe źródła do dokumentu, należy kliknąć przycisk Przeglądaj w oknie Menedżer źródeł. Można na przykład ustanowić połączenie z plikiem znajdującym się na serwerze udostępnionym, na komputerze lub serwerze współpracownika albo w witrynie sieci Web uczelni lub instytucji naukowej.

Edytowanie źródła

 1. Na karcie Odwołania w grupie Cytaty i bibliografia kliknij pozycję Zarządzaj źródłami.

  Wyróżniona opcja Zarządzaj źródłami na karcie Odwołania

 2. W oknie dialogowym Menedżer źródeł w obszarze Lista główna lub Bieżąca lista wybierz źródło, który chcesz edytować, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

  Uwaga: Aby edytować symbol zastępczy w celu dodania informacji o cytacie, wybierz ten symbol zastępczy w obszarze Bieżąca lista i kliknij pozycję Edytuj.

 3. W oknie dialogowym Edytuj źródło wprowadź odpowiednie zmiany i kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Edytowanie źródła

Edytowanie symbolu zastępczego cytatu

Aby uzupełnić informacje o źródle bibliograficznym w późniejszym terminie, można utworzyć symbol zastępczy cytatu. Wszystkie zmiany w źródle są automatycznie odzwierciedlane w bibliografii, o ile została utworzona. W Menedżerze źródeł obok źródeł symboli zastępczych będą wyświetlane znaki zapytania.

 1. Na karcie Odwołania w grupie Cytaty i bibliografia kliknij pozycję Zarządzaj źródłami.

  Wyróżniona opcja Zarządzaj źródłami na karcie Odwołania

 2. W obszarze Bieżąca lista kliknij na przeznaczony do edycji symbol zastępczy.

  Uwaga: Źródła zastępcze wraz ze wszystkimi innymi źródłami są w Menedżerze źródeł uporządkowane alfabetycznie według nazw etykiet symboli zastępczych. Domyślnie nazwy etykiet symboli zastępczych zawierają słowo Symbol zastępczy oraz liczbę, ale można dowolnie dostosowywać nazwy etykiet symboli zastępczych.

 3. Kliknij przycisk Edytuj.

 4. Kliknij strzałkę obok przycisku Typ źródła, aby rozpocząć wprowadzanie informacji o źródle. Źródłem może być na przykład książka, raport lub witryna internetowa.

 5. Wprowadź informacje bibliograficzne o źródle. Aby dodać więcej informacji o źródle, zaznacz pole wyboru Pokaż wszystkie pola bibliografii.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×