Dodawanie cytatów w dokumencie programu Word

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Word możesz łatwo dodać cytatów podczas zapisywania dokumentu, w której chcesz zacytować usługi źródeł, takich jak papieru poszukiwanie. Cytaty można dodawać w różnych formatach, takich jak APA, styl ChicagoGOST, IEEE, ISO 690 i MLA. Następnie możesz utworzyć bibliografię źródła, które zostało użyte do zapisu dokumentu.

Aby dodać cytat do dokumentu, najpierw dodaj źródło, które zostało użyte.

Dodawanie nowego cytatu i źródła do dokumentu

 1. Na karcie odwołania w grupie cytaty i bibliografia kliknij strzałkę obok przycisku Styl, a następnie kliknij styl, którego chcesz użyć dla cytatu i źródła. Na przykład dokumentach z dziedziny socjologii zazwyczaj stosuje styl MLA lub APA dla źródeł i cytatów.

  Wyróżniona opcja APA stylu na karcie Odwołania

 2. Kliknij na końcu zdania lub frazy, która ma zostać zacytowana.

 3. Na karcie odwołania kliknij przycisk Wstaw cytat, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać informacje o źródle, kliknij pozycję Dodaj nowe źródło, a następnie w oknie dialogowym Tworzenie źródła, kliknij strzałkę obok pozycji Typ źródła i wybierz typ źródła, którego chcesz użyć (na przykład sekcji książki lub witrynę sieci Web).

  • Aby dodać symbol zastępczy, który umożliwi utworzenie cytatu i późniejsze uzupełnienie informacji o źródle, kliknij polecenie Dodaj nowy symbol zastępczy. W Menedżerze źródeł obok źródeł symboli zastępczych będą wyświetlane znaki zapytania.

 4. Jeśli chcesz dodać źródło, wprowadź szczegóły źródła. Aby dodać więcej informacji o źródle, kliknij pole wyboru Pokaż wszystkie pola bibliografii.

 5. Kliknij przycisk OK po zakończeniu. Źródła zostanie dodane jako cytat w miejscu wybranym w dokumencie.

Po wykonaniu tych kroków, cytat zostanie dodany do listy dostępne cytatów. Przy następnym oferty to odwołanie, nie musisz wpisz je wszystkie się ponownie. Możesz po prostu dodać cytat w dokumencie. Po dodaniu źródła, może się okazać potrzebne do wprowadzania zmian w późniejszym czasie. Aby to zrobić, zobacz Edytowanie źródła.

Uwagi: 

 • Jeśli dodano symbolu zastępczego i chcesz zastąpić cytat informacji, zobacz Edytowanie źródła.

 • Jeśli dla źródeł wybierzesz styl GOST lub ISO 690, a cytat nie będzie unikatowy, dołącz znak alfabetyczny do roku. Cytat może mieć na przykład następującą postać: [Pasteur, 1848a].

 • Jeśli wybierzesz styl ISO 690 — odwołanie numeryczne, a cytaty nadal nie będą wyświetlane po kolei, musisz ponownie kliknąć styl ISO 690, a następnie nacisnąć klawisz ENTER, aby poprawnie uporządkować cytaty.

Dodawanie cytatów do dokumentu

 1. Kliknij na końcu zdania lub frazy, która ma być cytatem, a następnie na karcie odwołania w grupie cytaty i bibliografia kliknij pozycję Wstaw cytat.

 2. Z listy cytatów w obszarze Wstaw cytat zaznacz cytat, który ma być używany.

  Lista cytatów z poziomu przycisku Wstaw cytat

Znajdowanie źródła

Na liście źródeł, których używasz może stać się bardzo długo. Czasami może być konieczne wyszukiwać źródła cytowane w innym dokumencie.

 1. Na karcie Odwołania w grupie Cytaty i bibliografia kliknij pozycję Zarządzaj źródłami.

  Wyróżniona opcja Zarządzaj źródłami na karcie Odwołania

  Podczas otwierania nowego dokumentu, który jeszcze nie zawiera cytatów, wszystkie źródła używane w poprzednich dokumentach są wyświetlane w obszarze Lista główna.

  Podczas otwierania dokumentu zawierającego cytaty źródła tych cytatów są wyświetlane w obszarze Bieżąca lista. Wszystkie źródła zacytowane w poprzednich dokumentach lub w bieżącym dokumencie są wyświetlane w obszarze Lista główna.

 2. Aby znaleźć określone źródło, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu sortowania posortować dane według autora, tytułu, nazwy znacznika cytatu lub roku, a następnie sprawdź źródło na liście wyników.

  • W polu Wyszukaj wpisz tytuł lub autora szukanego źródła. Lista zostanie dynamicznie zawężona, tak aby zawierała pozycje pasujące do wyszukiwanego pojęcia.

Uwaga: Aby zaznaczyć następną listę główną, z której można zaimportować nowe źródła do dokumentu, należy kliknąć przycisk Przeglądaj w oknie Menedżer źródeł. Można na przykład ustanowić połączenie z plikiem znajdującym się na serwerze udostępnionym, na komputerze lub serwerze współpracownika albo w witrynie sieci Web uczelni lub instytucji naukowej.

Edytowanie źródła

 1. Na karcie Odwołania w grupie Cytaty i bibliografia kliknij pozycję Zarządzaj źródłami.

  Wyróżniona opcja Zarządzaj źródłami na karcie Odwołania

 2. W oknie dialogowym Menedżer źródeł w obszarze Lista główna lub Bieżąca lista wybierz źródło, który chcesz edytować, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

  Uwaga: Aby edytować symbol zastępczy w celu dodania informacji o cytacie, wybierz ten symbol zastępczy w obszarze Bieżąca lista i kliknij pozycję Edytuj.

 3. W oknie dialogowym Edytuj źródło wprowadź odpowiednie zmiany i kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Edytowanie źródła

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×