Dodawanie certyfikatu SSL do programu Exchange 2013

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Niektóre usługi, takie jak migracja jednorazowa funkcji Outlook Anywhere do usługi Office 365 i Exchange ActiveSync, wymagają skonfigurowania certyfikatów na serwerze programu Exchange 2013. W tym artykule opisano sposób konfigurowania certyfikatu SSL uzyskanego od obcego urzędu certyfikacji.

Jakie uprawnienia są potrzebne?

Aby można było dodać certyfikaty, musisz być przypisane do grupy ról Zarządzanie organizacją na Exchange Server 2013.

Zadania związane z dodawaniem certyfikatu SSL

Dodawanie SSL certyfikatu, aby Exchange Server 2013 jest procesem threestep.

 1. Utworzenie żądania certyfikatu

 2. Przesłanie żądania do urzędu certyfikacji

 3. Zaimportowanie certyfikatu

Utworzenie żądania certyfikatu

Aby utworzyć żądanie certyfikatu

 1. Otwórz Centrum administracyjne programu Exchange (EAC), przechodząc do adresu URL serwera dostępu klienta, na przykład https://Ex2013CAS/ECP.

 2. Wprowadź swoją nazwę użytkownika (w formacie domena\nazwa_użytkownika) oraz hasło, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się.

 3. Przejdź do pozycji Serwery > Certyfikaty. Na stronie Certyfikaty upewnij się, że w polu Wybierz serwer wybrano serwer dostępu klienta, a następnie wybierz pozycję Nowy Ikona dodawania .

 4. W kreatorze Nowy certyfikat programu Exchange zaznacz pole wyboru Utwórz żądanie certyfikatu od urzędu certyfikacji, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 5. Podaj nazwę dla tego certyfikatu, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 6. Jeśli chcesz wysłać żądanie certyfikatu z symbolem wieloznacznym, zaznacz pole wyboru Poproś o certyfikat z symbolem wieloznacznym, a następnie określ domenę główną wszystkich poddomen w polu Domena główna. Jeśli nie chcesz wysyłać żądania certyfikatu z symbolem wieloznacznym, a zamiast tego chcesz określić każdą domenę dodawaną do certyfikatu, pozostaw tę stronę pustą. Wybierz przycisk Dalej.

 7. Wybierz przycisk Przeglądaj i określ serwer programu Exchange, na którym ma zostać zapisany certyfikat. Wybrany serwer powinien być serwerem dostępu klienta dostępnym w Internecie. Wybierz przycisk Dalej.

 8. Dla każdej usługi wyświetlanej na liście sprawdź poprawność nazw serwerów zewnętrznych lub wewnętrznych, które będą używane przez użytkowników do łączenia się z serwerem programu Exchange. Na przykład:

  • Jeśli wewnętrzne i zewnętrzne adresy URL zostały tak skonfigurowane, że są takie same, dla aplikacji Outlook Web App (dostępnej z Internetu) oraz aplikacji Outlook Web App (dostępnej z intranetu) powinien być widoczny adres owa.contoso.com. Dla aplikacji Książka adresowa trybu offline (dostępnej z Internetu) oraz aplikacji Książka adresowa trybu offline (dostępnej z intranetu) powinien być widoczny adres mail.contoso.com.

  • Jeśli wewnętrzne adresy URL zostały skonfigurowane na wartość internal.contoso.com, dla aplikacji Outlook Web App (dostępnej z Internetu) powinien być widoczny adres owa.contoso.com, a dla aplikacji Outlook Web App (dostępnej z intranetu) powinien być widoczny adres internal.contoso.com.

  Te domeny zostaną użyte do utworzenia żądania certyfikatu SSL. Wybierz przycisk Dalej.

 9. Dodaj wszelkie dodatkowe domeny, które chcesz uwzględnić na certyfikacie SSL.

 10. Wybierz domenę, która ma być nazwą pospolitą certyfikatu, na przykład contoso.com, a następnie wybierz pozycję Ustaw jako nazwę pospolitą. Wybierz przycisk Dalej.

 11. Podaj informacje o Twojej organizacji. Te informacje zostaną uwzględnione na certyfikacie SSL. Wybierz przycisk Dalej.

 12. Określ lokalizację sieciową, w której chcesz zapisać to żądanie certyfikatu. Wybierz przycisk Zakończ.

Przesłanie żądania do urzędu certyfikacji

Po zapisaniu żądania certyfikatu prześlij je do urzędu certyfikacji. W zależności od organizacji może to być wewnętrzny urząd certyfikacji lub obcy urząd certyfikacji. Klienci, którzy łączą się z serwerem dostępu klienta, muszą ufać używanemu urzędowi certyfikacji. Procedura przesyłania żądania powinna być opisana w witrynie internetowej urzędu certyfikacji.

Importowanie certyfikatu

Po otrzymaniu certyfikatu z urzędu certyfikacji wykonaj następujące kroki.

Aby zaimportować żądania certyfikatu

 1. Na stronie Serwer > Certyfikaty Centrum administracyjnego programu Exchange wybierz utworzone w poprzednich krokach żądanie certyfikatu.

 2. W okienku szczegółów żądania certyfikatu wybierz pozycję Ukończono w obszarze Stan.

 3. Na stronie Kończenie oczekującego żądania określ ścieżkę do pliku certyfikatu SSL i kliknij przycisk OK.

 4. Wybierz nowy certyfikat, który właśnie został dodany, a następnie wybierz ikonę Edytuj Ikona Edytuj .

 5. Na stronie certyfikatu wybierz pozycję Usługi.

 6. Wybierz usługi, które mają zostać przypisane do tego certyfikatu. Powinny zostać wybrane co najmniej usługi SMTP i IIS. Wybierz przycisk Zapisz.

 7. Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie Czy zastąpić istniejący domyślny certyfikat SMTP?, wybierz przycisk Tak.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×