Dodawanie, blokowanie lub usuwanie użytkownicy usługi Yammer

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako zatwierdzonych lub administratora sieci, można dodawać, zablokować, lub usuwanie użytkowników Yammer i określić, które pola do uwzględnienia w ich profilach.

Aby przejść do Centrum administracyjnego Yammer do zarządzania użytkownikami:

 • W Office 365, przejdź do pozycji Administrator > usługi Yammer.

 • Lub, w Yammer, kliknij ikonę ustawienia Yammer Ikona ustawienia w usłudze Yammer , a następnie kliknij Administratora sieci.

Zapraszanie użytkowników do usługi Yammer

Użytkownicy nie są częścią sieci Yammer, dopóki zostały kliknięte Yammer fragment Office 365 lub zalogowany raz, aby Yammer. Z tego ekranu można zaprosić tylko pracowników, którzy mają firmowym adresem e-mail.

 • Jeśli wybrano Wymuszaj Office 365 tożsamości, każdy użytkownik, który ma adres e-mail w domenie zarejestrowanych będzie można dołączyć do sieci Yammer, chyba że zdecydujesz się na blokowanie użytkowników usługi Office 365 bez licencji usługi Yammer.

 • Jeśli zdecydujesz się zablokować użytkowników usługi Office 365 bez licencji usługi Yammer, każdy użytkownik, który nie ma licencji na korzystanie z usługi Yammer, który jest zaproszone do grupy zostaną zawieszone w Yammer i usunięty z listy członków grupy. Nie będziesz otrzymywać powiadomienia e-mail.

Zapraszanie użytkowników na mało naraz

 1. W Centrum administracyjnym usługi Yammer, przejdź do pozycji Użytkownicy > Zaproś użytkowników.

 2. Wprowadź adresy e-mail poszczególnych, a następnie kliknij przycisk Zaproś.

Zapraszanie użytkowników zbiorczo po prostu określając adres e-mail

 1. W Centrum administracyjnym usługi Yammer, przejdź do pozycji Użytkownicy > Zaproś użytkowników.

 2. Kliknij pozycję Importuj książkę adresową i zaimportować. Plik CSV wyeksportowanego z aplikacji poczty e-mail plików, takie jak Outlook lub Apple Mail. . Plik CSV powinien zawierać jeden adres e-mail w każdym wierszu.

Zapraszanie użytkowników zbiorczo Określanie innych pól

Jeśli chcesz uwzględnić innych pól, takie jak imię i nazwisko oraz stanowisko, można użyć aktualizacjach zbiorczych. Aby uzyskać instrukcje dotyczące formatowania. Plik CSV dla aktualizacjach zbiorczych, zobacz zbiorcze aktualizacja użytkowników, importując. Plik CSV.

Uwaga: Jeśli Twoja organizacja korzysta z więcej niż jedną domenę Internet dla adresów e-mail i chcesz dodać użytkowników z innych domen do sieci, warto rozważyć wykonywanie konsolidacji sieci Yammer. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Migracja sieci: Konsolidowanie wielu sieci Yammer.

Zarządzanie oczekujących na użytkowników

"Oczekiwanie na użytkownika" to osoba, która została zaproszone do sieci yammer, ale nie jest zalogowany. Oczekująca użytkowników można dodawać do grup nawet przed dołączania sieci Yammer.

Oczekujący użytkownicy odbierać wiadomości e-mail z powiadomieniem zawiadomienie o z grupy administratorów. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać powiadomienia z określoną grupą ich zalogować się do swojego konta Yammer i pozostawić grupę lub kliknij łącze Anuluj subskrypcję w wiadomości e-mail do anulowania subskrypcji z wszystkich Yammer wiadomości e-mail.

Tak jak wszystkie pakietu Office produktów oczekujący użytkownicy będą widoczne na liście elementów członkowskich grupy nawet wtedy, gdy nie masz zostało przeprowadzone logowanie.

Zapraszanie gości

Zapraszanie kontaktów zewnętrznych z adresami e-mail spoza domeny (np konsultantów, wykonawcy lub partnerów). Gość domeny poczty e-mail nie są dodawane do listy autoryzowanych domen w sieci.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Yammer, przejdź do pozycji Użytkownicy >Zaproś gości.

 2. Wprowadź adresy e-mail poszczególnych. Gość użytkowników, w tym active i oczekujących (osób, które nie zostały jeszcze odpowiedzi na ich zaproszenie), są wymienione na tej stronie.

  Lista gości oczekiwanie

Podobnie jak w przypadku innych użytkowników, nazwy i profilami użytkowników gości pozostaną puste do momentu zaakceptowaniu ich zaproszenia i zakończyć rejestrację. Konta gościa można usunąć dowolny czas, ale pozostaną do sieci swojego udziału.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gości zobacz Zewnętrznych wiadomości — często zadawane pytania.

Usuń użytkowników

Możesz dezaktywować lub trwale usuwać użytkowników, w tym użytkowników, w tym aktywna i oczekujących gościom i użytkownikom.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Yammer, przejdź do pozycji Użytkownicy > Usuń użytkowników.

 2. Wprowadź nazwę istniejącego użytkownika.

 3. Wybierz czynność:

  • Dezaktywować tego użytkownika:    To blokuje użytkownikowi logowanie się do momentu ich sprawdź jego adres e-mail. Bez dostępu do konta e-mail zatwierdzonych nie można zalogować się Yammer. Informacje dotyczące profilów użytkowników, wiadomości i/lub przekazywania plików pozostaną. Może to być przydatne opcji dla umowy pracowników, którzy wykonali swoje projektu, ale może zostać odnowiona ponownie później. Użytkownicy dezaktywowany ponownie uaktywnić swojego konta w ciągu 90 dni włączając kont e-mail i logowanie się do Yammer, gdzie otrzymają wiadomość e-mail z łącza, aby ponownie aktywować. Po 90 dni konto zostanie trwale usunięta.

  • Trwale usunąć ten użytkownik i przechowywania wiadomości:    Pozwala usunąć użytkownika i zachować wiadomości i zawartości, które są publikowane.

  • Trwale usuwać tego użytkownika i wiadomości:    Pozwala usunąć użytkownika i wszystkich wiadomości, które są publikowane. Nie można cofnąć.

  • Wymazywanie tego użytkownika. Czyszczenie nazwy użytkownika i informacji osobistych, ale pozostawić ich wiadomości. (Nie można cofnąć po 14 dniach): to dezaktywuje użytkownika przez 14 dni, administrator może oceń pliki i wiadomości, zanim użytkownik zostanie trwale usunięta.

   Uwaga: Ta opcja jest zazwyczaj używany wykonywania żądania GDPR danych tematu. Przed użyciem tej opcji, przeczytaj Zarządzanie GDPR wezwań na temat danych w usługi Yammer Enterprise. Uzyskać GDPR dla całej usługi Office 365, zobacz danych usługi Office 365 temat żądania dla GDPR..

  Wszystkie opcje usunięcia usunąć poniższe dane:

  • Kto obserwuje dana osoba, która konwersacje i tematy obserwuje dana osoba i kto obserwuje ich

  • Zakładek, preferencje językowe ustawienia powiadomień i aktywność konta

  • Profil użytkownika

  • Członkostwa w grupach

  • Schemat organizacyjny

  • Na liście sieci, których znajdowały się członkiem

  Pierwszy opcje usuwania trzy pozostaw nazwę użytkownika w przechowywane dane usługi Yammer. Jedynym sposobem na usunięcie nazwy użytkownika jest opcja Wymazywanie tego użytkownika.

 4. Kliknij pozycję Prześlij.

W przypadku wszystkich użytkowników został dezaktywowany, są one wyświetlane na stronie Usuwanie użytkowników. Możesz ponownie aktywować lub usunąć użytkownika z listy.

Listy użytkownika został dezaktywowany

Monitorowanie aktywności i urządzenia użycie kont dla jednego użytkownika

 1. W Centrum administracyjnym usługi Yammer, przejdź do pozycji Użytkownicy > Aktywność konta.

 2. Wpisz nazwę użytkownika. Jakie urządzenia jest zalogowany po ich ostatniej zalogowany na poszczególnych urządzeniach i który adres IP został użyty będzie widoczny.

  Możesz także zalogować użytkownika urządzenia z tej listy.

Monitorowanie aktywności i urządzenia zastosowania całej sieci Yammer, zobacz usługi Yammer raportu działania i usługi Yammer raport urządzenia.

Blokowanie użytkowników

Użytkownicy z adresami e-mail zablokowanych nie dołączać do sieci Yammer, chyba że użytkownik lub administrator innej odblokowuje tych adresów.

Istnieją dwa sposoby Blokowanie użytkowników z Yammer:

 • Blok użytkownika przy użyciu Centrum administracyjnego usługi Yammer:

  Lista zablokowanych użytkownicy widzą nadal Yammer kafelka w Office 365.

  1. W Centrum administracyjnym usługi Yammer, przejdź do pozycji Użytkownicy > Zablokuj użytkowników.

  2. Wpisz adres e-mail użytkownika, które chcesz zablokować.

   Wiele adresów e-mail można oddzielić przecinkami lub podziałów wierszy.

   W przypadku użytkownika, które można wybrać w stanie wstrzymania w usłudze Yammer, blokowanie tego adresu e-mail umieszcza użytkownika w Państwie usunięte.

  Porada: Yammer jest najskuteczniejszą po każdym wpisie pochodzi z pojedynczego użytkownika. W związku z tym można zablokować adresy e-mail grupy.

 • Blokowanie użytkownika i usunąć kafelków Yammer z Office 365:

  1. W Centrum administracyjnym usługi Yammer, przejdź do pozycji Użytkownicy > Zablokuj użytkowników i wpisz adresy e-mail użytkowników, aby zablokować.

  2. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 usunąć licencję usługi Yammer dla tego użytkownika. Aby uzyskać instrukcje zobacz wyłączyć dostęp w usłudze Yammer dla użytkowników usługi Office 365 i zobacz Zarządzanie usługi Yammer licencje w usłudze Office 365.

Zwrócone wiadomości e-mail

Yammer od czasu do czasu po zaakceptowaniu wiadomości e-mail do użytkowników. Po wyłączeniu pracownika adres e-mail, wiadomości e-mail, które wyślemy pojawia się z podskokiem ponownie.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Yammer, przejdź do pozycji Użytkownicy > Zwrócenia wiadomości E-mail.

 2. Jeśli użytkownik ma już pracownika, wybierz użytkownika z listy, a następnie kliknij przycisk Dezaktywuj.

Zbiorcza aktualizacja użytkowników, importując. Plik CSV

* Tylko dla zatwierdzonych administratorów   

 1. W Centrum administracyjnym usługi Yammer, przejdź do pozycji Użytkownicy > Zbiorcza aktualizacja użytkowników.

 2. Format programu. CSV jako tabelę i uwzględnić pierwszy wiersz, który definiuje pola w następującej kolejności od lewej do prawej: akcji, adres E-mail, imię i nazwisko, stanowisko, hasło i nowe wiadomości E-mail.

  Wartość w kolumnie Akcja wskazuje, jakie Yammer wykonasz:

  • Nowy    Jeśli puste pole hasła użytkownika jest tworzona jako "oczekujące". Jeśli użytkownik określi hasła, użytkownik jest tworzony jako aktywna i od razu widoczne w katalogu członka.

  • Aktualizacja    Istniejące konto Yammer zmienia się. Jednak inne pola (nazwa, tytułu, hasła, adres e-mail) zmieni się na zgodne z. CSV. Aktualizacje do adresów e-mail mogą występować tylko dla domen, które są częścią sieci Yammer.

  • Zawieszenia    Konto użytkownika zostało zawieszone, dopóki użytkownik sprawdza ich stanu przy użyciu żądania wiadomości e-mail.

  • Usuwanie    Konto użytkownika zostanie usunięty, ale wiadomości i załączników użytkownika pozostają w sieci.

Program Excel nie poprawnie kodowania znaków innej niż angielska w plików CSV. Jeśli masz takie znaki w nazwach użytkowników, możesz utworzyć UTF-8 zakodowany plik CSV w Notatniku służących do zbiorcze aktualizacje.

Notatnik umożliwia utworzenie UTF-8. Plik CSV z arkusza kalkulacyjnego programu Excel

 1. Otwórz plik w programie Excel, a następnie wybierz pozycję plik > Zapisz jako. W polu Zapisz jako typ wybierz pozycję Plik tekstowy Unicode (*.txt).

 2. Otwórz plik w Notatniku.

 3. Upewnij się, że pola w pliku są rozdzielane przecinkami.

  1. Wyszukiwać i zamieniać wszystkim kartom z przecinkiem ",".

  2. Skopiuj znak tabulacji z tekstu, a następnie wybierz polecenie Edytuj > Zamień.

  3. W polu Znajdź . Wklej karcie znaków i w polu Zamień co . Wpisz średnik i wybierz pozycję Zamień wszystko.

 4. Wybierz pozycję plik > Zapisz jako.

  1. W oknie dialogowym kodowanie wybierz UTF-8.

  2. W polu Nazwa pliku Zmień rozszerzenie pliku do pliku CSV zamiast txt.

Eksportuj użytkowników

 1. W Centrum administracyjnym usługi Yammer, przejdź do pozycji Użytkownicy > Eksportuj użytkowników.

 2. Wybierz, czy do wyeksportowania wszystkich użytkowników, aby wyeksportować tylko użytkownicy dodawanych podczas określonego zakresu dat.

 3. Kliknij przycisk Eksportuj.

  Dzięki temu. Plik ZIP zawierający 3. Pliki CSV dla administratorów, użytkowników i sieci.

  Plik zip administratora, użytkownika i plików sieciowych

  Dołączanie pól użytkownika: identyfikator użytkownika, adres E-mail, nazwę, stanowisko, lokalizację i sprzężone na (data ich sprzężone sieci).

Zaznacz pola, które profilu do uwzględnienia

 1. W Centrum administracyjnym usługi Yammer, przejdź do pozycji Użytkownicy > Pola profilu.

 2. Wybierz odpowiednie opcje, aby uwzględnić. Pola profilu są wyszukiwania, aby ułatwić użytkownikom znajdowanie siebie podczas przeglądania szczegółowych informacji, tła lub specjalizacji.

Porada: Każdy użytkownik można dostosować swoje preferencje powiadomień e-mail poszczególne, klikając pozycję Wielokropek na górnym pasku nawigacyjnym i przechodzenie do Edytuj profil > powiadomienia. Są również przejść do Edytuj profil > Preferencje , aby dostosować własne ustawienia wiadomości i strefa czasowa.

Zobacz też

Zarządzanie usługi Yammer użytkowników w jego cyklu życia z usługi Office 365

Zarządzanie grupą w usłudze Yammer

Usługi Yammer — Pomoc dla administratorów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×