Dodawanie bazy danych jako źródła danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Z Microsoft SharePoint Designer 2010 umożliwia nawiązanie połączenia się z różnymi bazami danych, w tym programu Microsoft SQL Server, Oracle i innych baz danych, które są dostępne za pomocą protokołu baza danych OLE. Domyślnie witryny programu Microsoft SharePoint nie zawiera żadnych połączeń bazy danych. Aby uzyskać dostęp do bazy danych, osoby, która ma wystarczających uprawnień Utwórz połączenie.

W tym artykule pokazano, jak utworzyć połączenie z bazą danych. Również przedstawiono sposób tworzenia niestandardowych poleceń języka SQL (Structured Query) oraz jak modyfikować właściwości źródła danych istniejącego połączenia bazy danych na liście źródeł danych.

Ważne: Opcja logowania jednokrotnego na jest funkcją wycofane w SharePoint Designer 2010 i dlatego nie należy używać do połączenia z bazą danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Zobacz też .

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Nawiązywanie połączenia z bazą danych, zapisując nazwy użytkownika i hasła

Nawiązywanie połączenia z bazą danych przy użyciu parametrów połączenia niestandardowe

Tworzenie niestandardowych poleceń SQL

Modyfikowanie właściwości źródła danych istniejącego połączenia bazy danych

Przed rozpoczęciem

Istnieje kilka rzeczy, które należy wiedzieć, zanim będzie można połączyć się z bazą danych. Należy ustalić, czy witryny, którą pracujesz w witrynie Microsoft SharePoint Foundation lub witryny Microsoft SharePoint Server 2010, nazwę serwera, gdzie bazy danych znajduje się, dostawca danych, którego używasz, aby uzyskać dostęp do bazy danych i typ uwierzytelniania, który ma być używany. Jeśli nawiązywanie połączenia z bazą danych za pomocą niestandardowego ciągu połączenia należy wiedzieć, że parametry połączenia. Aby uzyskać pomoc skontaktuj się z administratorem serwera.

Jaki rodzaj bazy danych jest używany?

SharePoint Designer 2010 można szybko połączyć do dowolnej bazy danych, który znajduje się w programie Microsoft SQL Server 2000 i nowszych wersjach (program SQL Server 2005 i SQL Server 2008) lub do każdego źródła danych, która korzysta z protokołu OLE DB. Jeśli wiesz, parametry połączenia, można szybko łączysz się z bazą danych Oracle.

Jaki dostawca danych ma zostać użyty?

Z SharePoint Designer 2010 umożliwia nawiązanie połączenia z bazą danych, za pomocą dowolnej z trzech dostawców danych. Ci dostawcy danych nie są wzajemnie wykluczających się. Na przykład Microsoft SQL Server 2000 i nowsze wersje OLE DB zgodności i można uzyskać do nich dostęp za pomocą dostawca danych programu Microsoft .NET Framework dla OLE DB. Jednak dostawca danych programu Microsoft .NET Framework dla programu SQL Server przeznaczone do pracy z Microsoft SQL Server 2000 i nowszych wersjach i może być to najlepszy wybór, jeśli bazy danych znajduje się na jednym z tych produktów dwóch serwera.

Dostawcy danych są składniki oprogramowania, które umożliwiają klienta — w tym przypadku SharePoint Designer 2010 — można komunikować się z bazą danych. Pierwotnie każdego systemu zarządzania baza danych została unikatowych i każda ma własny język programowania do uzyskiwania dostępu i aktualizowanie danych. ODBC jest jednym z pierwszej próby NORMALIZUJ dostęp do różnych systemów Zarządzanie różnorodną bazy danych. Widoki danych nie obsługują dostawców ODBC. Dostawca OLE DB została wprowadzona po ODBC umożliwia bardziej elastyczne dostęp do bazy danych. Wiele baz danych zgodne z ODBC są również OLE DB zgodności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostawcy danych, którego należy użyć, zobacz poniższą tabelę.

Jeśli łączysz się z bazą danych...

Użyj...

Program Microsoft SQL Server 2000, program Microsoft SQL Server 2005 lub Microsoft SQL Server 2008

Dostawca danych programu Microsoft .NET dla programu SQL Server

Zgodna ze standardem OLE DB

Dostawca danych programu Microsoft .NET dla bazy danych w standardzie OLE

Oracle

Dostawca danych programu Microsoft .NET dla standardu Oracle

Zgodna ze standardem ODBC

Dostawca danych programu Microsoft .NET dla standardu ODBC

Należy zauważyć, że widoków danych nie obsługują dostawców ODBC dla połączenia z bazą danych do dowolnego typu bazy danych, w tym MySQL. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych należy pominąć opcję za pośrednictwem dostawcy ODBC.

Jakiej metody uwierzytelniania należy użyć?

Umożliwia albo nawiązanie połączenia z bazą danych przy użyciu nazwy użytkownika i hasła lub przy użyciu parametrów połączenia niestandardowe.

Okno dialogowe Konfigurowanie połączenia bazy danych
Metody uwierzytelniania dostępne w oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych

Metody uwierzytelniania, który ma zostaną określone w części według typu serwera, którego używasz i Dostawca danych, którego używasz. Aby uzyskać więcej informacji na temat metody uwierzytelniania zobacz następujący wykres.

Jeśli witryna znajduje się na serwerze z systemem...

Wybrany dostawca danych

Zobacz sekcję...

Microsoft SharePoint Foundation 2010
lub

Office SharePoint Server 2010

Dostawca danych programu Microsoft .NET dla programu SQL Server
— lub —
Dostawca danych programu Microsoft .NET dla bazy danych w standardzie OLE

Nawiązywanie połączenia z bazą danych, zapisując nazwy użytkownika i hasła

Microsoft SharePoint Foundation 2010
lub

Office SharePoint Server 2010

Dostawca danych programu Microsoft .NET dla standardu Oracle

Nawiązywanie połączenia z bazą danych przy użyciu parametrów połączenia niestandardowe

Początek strony

Uzyskiwanie połączenia z bazą danych za pomocą zapisanej nazwy użytkownika i hasła

Podczas łączenia się z bazą danych, zapisując nazwy użytkownika i hasła SharePoint Designer 2010 generuje ciąg połączenia oparte na języku SQL, zawierający nazwę użytkownika i hasło połączenia źródła danych (proces znany jako uwierzytelnianie programu SQL). Jeśli witryna znajduje się na serwerze z systemem Microsoft SharePoint Foundation 2010, to preferowaną opcję do wygenerowania parametry połączenia.

Można także tworzyć połączenia z bazą danych przy użyciu parametrów połączenia niestandardowe. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję później połączenie z bazą danych przy użyciu parametrów połączenia niestandardowe.

 1. Kliknij pozycję źródła danych w okienku nawigacji.

 2. Na karcie Źródeł danych na Wstążce w grupie Nowy kliknij Połączenie z bazą danych.

 3. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych na karcie Źródło kliknij przycisk Konfiguruj połączenie bazy danych.

 4. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych w obszarze Informacje o serwerze w polu Nazwa serwera wpisz nazwę serwera, na którym jest umieszczona baza danych.

 5. W polu Nazwa dostawcy wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli łączysz się zewnętrznej bazy danych programu Microsoft SQL Server, kliknij pozycję Dostawca danych programu Microsoft .NET Framework dla programu SQL Server.

  • W przypadku łączenia się z zewnętrzną bazą danych zgodną ze standardem OLE DB, w tym z bazą danych SQL typu innego niż Microsoft SQL (na przykład MySQL), kliknij opcję Dostawca danych programu Microsoft .NET dla bazy danych w standardzie OLE.

 6. W obszarze Uwierzytelnianie kliknij opcję Zapisz tę nazwę użytkownika i hasło w połączeniu danych.

 7. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika.

 8. W polu Hasło wpisz hasło.

 9. Kliknij przycisk Dalej.

  Ważne: Ponieważ uwierzytelnianie programu SQL zapisuje nazwę użytkownika i hasło jako tekst w połączeniu danych, każdy użytkownik z uprawnieniami do Otwórz witrynę w SharePoint Designer 2010 można wyświetlić te poświadczenia. Ostrzeżenie o zabezpieczeniach informujący o tym, że nazwa użytkownika i hasło są zapisywane jako tekst w połączeniu danych i że inni członkowie witryny mogą uzyskać dostęp do tego źródła danych. Jeśli chcesz, aby inni członkowie witryny, aby uzyskać dostęp do bazy danych przy użyciu tę samą nazwę użytkownika i hasło, kliknij przycisk OK. Jeśli nie chcesz, aby inni członkowie witryny, aby uzyskać dostęp do bazy danych przy użyciu tę samą nazwę użytkownika i hasło, kliknij przycisk Anuluj.

 10. Na liście Baza danych kliknij bazę danych, której chcesz użyć jako źródła danych, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wybierz tabelę lub widok, kliknij tabelę lub zapisanego widoku z listy, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Przy użyciu tej opcji, możesz utworzyć kwerendę domyślną, który wybiera wszystkie rekordy w tabeli lub widoku. Jednak po kliknięciu przycisku Zakończ możesz zmodyfikować kwerendę domyślną, klikając pozycję pola, filtrowania i sortowania w oknie dialogowym Właściwości źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Tworzenie kwerendy źródła danych.

  • Kliknij opcję Określ niestandardowe polecenia wybierania, aktualizowania, wstawiania i usuwania za pomocą języka SQL lub procedur przechowywanych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy administrator włączył opcja Włącz obsługę kwerend aktualizujących w administracji centralnej programu SharePoint.

   Przy użyciu tej opcji, możesz utworzyć niestandardowych poleceń SQL. Po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL. W tym oknie można utworzyć poleceń i dodać parametry. Po utworzeniu niestandardowych poleceń SQL kwerendy można edytować, klikając przycisk Edytuj kwerendę niestandardową w oknie dialogowym Właściwości źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie niestandardowych poleceń SQL w dalszej części tego artykułu.

 11. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych kliknij kartę Ogólne, wpisz nazwę źródła danych, a następnie kliknij przycisk OK.

  Teraz nowe połączenie bazy danych zostanie wyświetlona na liście źródeł danych.

Uwaga: W przypadku nawiązywania połączenia z serwerem zewnętrznym, na którym uruchomiono program SQL Server, należy się upewnić, że włączono na nim uwierzytelnianie programu SQL Server.

Początek strony

Uzyskiwanie połączenia z bazą danych za pomocą niestandardowego ciągu połączenia

Ciąg połączenia zawiera informacje potrzebne aplikacji lub dostawcy do nawiązania komunikacji ze źródłem danych. Ciąg połączenia określa zazwyczaj lokalizację serwera bazy danych, nazwę określonej bazy danych oraz informacje dotyczące uwierzytelniania. Niestandardowy ciąg połączenia umożliwia określenie ciągu połączenia używanego do nawiązywania połączenia z bazą danych.

 1. Kliknij pozycję źródła danych w okienku nawigacji.

 2. Na karcie Połączenia danych w grupie Nowy kliknij Połączenie z bazą danych.

 3. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych na karcie Źródło kliknij przycisk Konfiguruj połączenie bazy danych.

 4. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych zaznacz pole wyboru Użyj niestandardowego ciągu połączenia, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 5. W oknie dialogowym Edytowanie ciągu połączenia na liście Nazwa dostawcy kliknij dostawcę danych, którego chcesz użyć.

 6. W polu tekstowym Ciąg połączenia wpisz ciąg połączenia.

  Przykładowy ciąg połączenia dla standardu OLE DB:

  Dostawca = myProvider; źródła danych = myPath; początkowego wykazu = nazwa_katalogu;

  Identyfikator użytkownika = nazwa użytkownika; Hasło = hasło;

  Przykładowy ciąg połączenia dla bazy danych Oracle:

  Źródło danych = mojabazadanych; Identyfikator użytkownika = nazwa użytkownika;

  Hasło = hasła; zabezpieczenia zintegrowane = nie;

  Przykład parametry połączenia programu SQL Server:

  Źródło danych = myServerAddress; początkowego wykazu = mojabazadanych; Identyfikator użytkownika = nazwa użytkownika; Hasło = hasło;

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. Na liście Baza danych kliknij bazę danych, której chcesz użyć jako źródła danych, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij przycisk Wybierz tabelę lub widok, kliknij tabelę lub zapisanego widoku z listy, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Przy użyciu tej opcji, możesz utworzyć połączenie domyślne w tabeli lub widoku. Jednak po kliknięciu przycisku Zakończ można określić kwerendę, klikając pozycję pola, filtrowania i sortowania w oknie dialogowym Właściwości źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Tworzenie kwerendy źródła danych.

  • Kliknij opcję Określ niestandardowe polecenia wybierania, aktualizowania, wstawiania i usuwania za pomocą języka SQL lub procedur przechowywanych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy administrator serwera z włączonym opcja Włącz obsługę kwerend aktualizujących w administracji centralnej programu SharePoint.

   Przy użyciu tej opcji, możesz utworzyć lub edytowanie niestandardowych poleceń SQL. Po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL. W tym oknie można utworzyć poleceń i dodać parametry. Po utworzeniu niestandardowych poleceń SQL kwerendy można edytować, klikając przycisk Edytuj kwerendę niestandardową w oknie dialogowym Właściwości źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie niestandardowych poleceń SQL w dalszej części tego artykułu.

 10. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych kliknij kartę Ogólne, wpisz nazwę źródła danych, a następnie kliknij przycisk OK.

  Teraz nowe połączenie bazy danych zostanie wyświetlona na liście źródeł danych.

Uwaga: 

 • W przypadku nawiązywania połączenia z serwerem zewnętrznym, na którym uruchomiono program SQL Server, należy się upewnić, że włączono na nim uwierzytelnianie programu SQL Server.

 • Jeśli na serwerze, na którym uruchomiono program SQL Server, nie można użyć uwierzytelniania programu SQL Server, należy się upewnić, że na serwerze, na którym jest umieszczona witryna programu SharePoint, zostało włączone uwierzytelnianie rejestracji jednokrotnej.

Początek strony

Tworzenie niestandardowych poleceń SQL

Gdy kliknij opcję lub określić niestandardowe wybierz pozycję Aktualizuj, wstawić i usuwanie polecenia za pomocą SQL lub procedur składowanych, a następnie kliknij przycisk Zakończ w oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych, Edytowanie niestandardowych poleceń SQL zostanie otwarte okno dialogowe. W tym oknie można utworzyć niestandardowe instrukcje SQL do pobierania lub zmodyfikować dane w bazie danych.

Okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL zawiera cztery karty, z których każda odpowiada typowemu poleceniu SQL. Te karty to:

 • Wybieranie     Polecenie SELECT służy do pobierania danych z tabeli.

 • Modyfikowanie     Polecenie UPDATE służy do modyfikowania danych w tabeli.

 • Wstawianie     Polecenie INSERT INTO służy do wstawiania nowych wierszy do tabeli.

 • Usuwanie     Polecenie DELETE służy do usuwania wierszy z tabeli.

Na liście Procedura przechowywana są wyświetlane wszystkie procedury przechowywane dostępne w bazie danych, z którą zostało nawiązane połączenie.

Po otwarciu okna dialogowego Edytowanie niestandardowych poleceń SQL wszystkie instrukcje, które zostały już zastosowane do danych, są wyświetlane w polu Instrukcja SQL. Jeśli na przykład utworzono połączenie bazy danych przez kliknięcie pozycji Wybierz tabelę lub widok w celu wybrania tabeli, a następnie podjęto decyzję o edytowaniu instrukcji SELECT, w polu Instrukcja SQL na karcie Wybieranie będzie wyświetlana następująca instrukcja:

Wybierz pozycję * z dbo. [your_table_name]

Gwiazdka zawarta w instrukcji jest znakiem symbolu wieloznacznego oznaczającym wszystkie. Znaczenie tej instrukcji SQL jest zatem następujące: wybierz wszystkie pola z wszystkich rekordów określonej tabeli. Aby edytować instrukcję, należy kliknąć przycisk Edytuj polecenie w celu otwarcia okna dialogowego Edytor poleceń i parametrów.

Okno dialogowe Edytor poleceń i parametrów

W celu edytowania kwerendy SQL należy wpisać tekst bezpośrednio w polu Polecenie SELECT.

Dodawanie parametrów SQL

Kliknięcie przycisku Dodaj parametr umożliwia utworzenie parametrów kwerend SQL.

Parametrów SQL powinna być używana w dowolnym można ciągu kwerendy, tekst znaczenia ujęte w pojedynczy cudzysłów. Ponieważ przy użyciu ciągi kwerend w instrukcji SQL tworzy luka w zabezpieczeniach, parametry SQL są wymagane w SharePoint Designer 2010 przy każdym utworzeniu instrukcji SQL, która pobiera filtrowane dane ze źródła danych.

Przykładowa firma Northwind Traders zajmuje się sprzedażą wyszukanych potraw. Wszystkie dane biznesowe firmy są przechowywane w bazie danych opartej na języku SQL. Wynikowa kwerenda SQL używana do pobierania z tabeli produktów kompletnej listy produktów firmy ma następującą postać:

Wybierz pozycję * z dbo. [Produkty]

Wykonanie tej instrukcji SQL powoduje pobranie wszystkich rekordów z tabeli produktów. Załóżmy jednak, że pracownik firmy Northwind musi pobrać listę filtrowaną zawierającą tylko te towary, których brak w magazynie. Tabela zawiera pole UnitsInStock. Instrukcja pobierająca tę listę zapisana za pomocą tradycyjnego języka SQL wygląda następująco:

Wybierz pozycję * z dbo. [Produkty] Miejsce, w którym StanMagazynu = "0"

Tekst

"0"

w niniejszych zasadach jest ciągu kwerendy. Ciąg kwerendy zastępuje się za pomocą zmiennej. Na przykład chcesz utworzyć zmienną o nazwie OutOfStock. Nowe instrukcji SQL wygląda następująco:

Wybierz pozycję * z dbo. [Produkty] Miejsce, w którym StanMagazynu = @OutOfStock

Aby utworzyć instrukcję SQL przy użyciu zmiennej OutOfStock w tym przykładzie, wykonaj poniższą procedurę:

 1. W oknie dialogowym Edytor poleceń i parametrów w polu Polecenie SELECT wpisz następujący ciąg:

Wybierz pozycję * z dbo. [Produkty] Miejsce, w którym StanMagazynu = @OutOfStock

 1. W obszarze Parametry kliknij przycisk Dodaj parametr.

 2. Zmienna, który chcesz zdefiniować jest OutOfStock, dlatego w kolumnie Nazwa wpisz OutOfStock.

 3. Na liście Źródło parametru kliknij pozycję Brak.

 4. Ponieważ wartość, która ma być dopasowana jest równa 0 w polu wartość domyślna wpisz wartość 0.

  Okno dialogowe Edytor poleceń i parametrów zawierające instrukcję SQL z parametrem

 5. Kliknij przycisk OK.

  Nowa instrukcja SQL zostanie wyświetlona w oknie dialogowym Edytowanie niestandardowych poleceń SQL.

  Okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL zawierające instrukcję SQL

 6. Kliknij ponownie przycisk OK.

  W oknie dialogowym Właściwości źródła danych zostanie wyświetlony przycisk Edytuj kwerendę niestandardową na karcie Źródło.

  Okno dialogowe Właściwości źródła danych zawierające przycisk Edytuj kwerendę niestandardową

Początek strony

Modyfikowanie właściwości źródła danych istniejącego połączenia bazy danych

Po skonfigurowaniu połączenia bazy danych można je w dowolnym momencie zmodyfikować, na przykład przez utworzenie nowej kwerendy, zmodyfikowanie istniejącej lub utworzenie niestandardowej instrukcji SQL.

 1. Kliknij pozycję źródła danych w okienku nawigacji.

  Poniżej okienka nawigacji zostanie wyświetlona lista wszystkich połączenia ze źródłami danych.

 2. Kliknij pozycję źródła danych z listy.

  Jeśli w połączeniu bazy danych jest używana niestandardowa kwerenda SQL, okno Właściwości źródła danych będzie podobne do okna przedstawionego na poniższej ilustracji.

  Okno dialogowe Właściwości źródła danych zawierające przycisk Edytuj kwerendę niestandardową

 3. Jeśli w połączeniu bazy danych nie jest używana niestandardowa kwerenda SQL, okno Właściwości źródła danych będzie podobne do okna przedstawionego na poniższej ilustracji.

  Okno dialogowe Właściwości źródła danych zawierające sekcję Kwerenda

 4. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli jest dostępny obszar Kwerenda zawierający przyciski, kliknij je w celu dodania lub usunięcia pól, albo utworzenia lub zmodyfikowania filtru bądź kolejności sortowania.

  • Jeśli jest dostępny obszar Kwerenda zawierający przyciski, kliknij przycisk Konfiguruj połączenie bazy danych, aby zastosować niestandardową kwerendę SQL do tego połączenia. Po kliknięciu przycisku Konfiguruj połączenie bazy danych kliknij przycisk Dalej.

   Ważne: Ponieważ uwierzytelnianie programu SQL zapisuje nazwę użytkownika i hasło jako tekst w połączeniu danych, każdy użytkownik z uprawnieniami do Otwórz witrynę w SharePoint Designer 2010 można wyświetlić te poświadczenia. Ostrzeżenie o zabezpieczeniach informujący o tym, że nazwa użytkownika i hasło są zapisywane jako tekst w połączeniu danych i że inni członkowie witryny mogą uzyskać dostęp do tego źródła danych. Jeśli chcesz, aby inni członkowie witryny, aby uzyskać dostęp do bazy danych przy użyciu tę samą nazwę użytkownika i hasło, kliknij przycisk OK. Jeśli nie chcesz, aby inni członkowie witryny, aby uzyskać dostęp do bazy danych przy użyciu tę samą nazwę użytkownika i hasło, kliknij przycisk Anuluj.

   W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych kliknij opcję Określ niestandardowe polecenia wybierania, aktualizowania, wstawiania i usuwania za pomocą języka SQL lub procedur przechowywanych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL. W tym oknie można utworzyć niestandardowej instrukcji SQL. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie niestandardowych poleceń SQL w tym artykule.

  • Jeśli jest dostępny przycisk Edytuj kwerendę niestandardową, kliknij go, aby otworzyć okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL, umożliwiające dodawanie, modyfikowanie i usuwanie niestandardowych instrukcji SQL.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×