Dodawanie bazy danych jako źródła danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Z Microsoft SharePoint Designer 2010 umożliwia nawiązanie połączenia się z różnymi bazami danych, w tym programu Microsoft SQL Server, Oracle i innych baz danych, które są dostępne za pomocą protokołu baza danych OLE. Domyślnie witryny programu Microsoft SharePoint nie zawiera żadnych połączeń bazy danych. Aby uzyskać dostęp do bazy danych, osoby, która ma wystarczających uprawnień Utwórz połączenie.

W tym artykule pokazano, jak utworzyć połączenie z bazą danych. Również przedstawiono sposób tworzenia niestandardowych poleceń języka SQL (Structured Query) oraz jak modyfikować właściwości źródła danych istniejącego połączenia bazy danych na liście źródeł danych.

Ważne: Opcja logowania jednokrotnego na jest funkcją wycofane w SharePoint Designer 2010 i dlatego nie należy używać do połączenia z bazą danych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zobacz też.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Nawiązywanie połączenia z bazą danych, zapisując nazwy użytkownika i hasła

Nawiązywanie połączenia z bazą danych przy użyciu parametrów połączenia niestandardowe

Tworzenie niestandardowych poleceń SQL

Modyfikowanie właściwości źródła danych istniejącego połączenia bazy danych

Przed rozpoczęciem

Istnieje kilka rzeczy, które należy wiedzieć, zanim będzie można połączyć się z bazą danych. Należy ustalić, czy witryny, którą pracujesz w witrynie Microsoft SharePoint Foundation lub witryny Microsoft SharePoint Server 2010, nazwę serwera, gdzie bazy danych znajduje się, dostawca danych, którego używasz, aby uzyskać dostęp do bazy danych i typ uwierzytelniania, który ma być używany. Jeśli nawiązywanie połączenia z bazą danych za pomocą niestandardowego ciągu połączenia należy wiedzieć, że parametry połączenia. Aby uzyskać pomoc skontaktuj się z administratorem serwera.

Jakiego rodzaju bazy danych mają?

SharePoint Designer 2010 można szybko połączyć do dowolnej bazy danych, który znajduje się w programie Microsoft SQL Server 2000 i nowszych wersjach (program SQL Server 2005 i SQL Server 2008) lub do każdego źródła danych, która korzysta z protokołu OLE DB. Jeśli wiesz, parametry połączenia, można szybko łączysz się z bazą danych Oracle.

Jakie dostawca danych czy chcesz używać?

Z SharePoint Designer 2010 umożliwia nawiązanie połączenia z bazą danych, za pomocą dowolnej z trzech dostawców danych. Ci dostawcy danych nie są wzajemnie wykluczających się. Na przykład Microsoft SQL Server 2000 i nowsze wersje OLE DB zgodności i można uzyskać do nich dostęp za pomocą dostawca danych programu Microsoft .NET Framework dla OLE DB. Jednak dostawca danych programu Microsoft .NET Framework dla programu SQL Server przeznaczone do pracy z Microsoft SQL Server 2000 i nowszych wersjach i może być to najlepszy wybór, jeśli bazy danych znajduje się na jednym z tych produktów dwóch serwera.

Dostawcy danych są składniki oprogramowania, które umożliwiają klienta — w tym przypadku SharePoint Designer 2010 — można komunikować się z bazą danych. Pierwotnie każdego systemu zarządzania baza danych została unikatowych i każda ma własny język programowania do uzyskiwania dostępu i aktualizowanie danych. ODBC jest jednym z pierwszej próby NORMALIZUJ dostęp do różnych systemów Zarządzanie różnorodną bazy danych. Widoki danych nie obsługują dostawców ODBC. Dostawca OLE DB została wprowadzona po ODBC umożliwia bardziej elastyczne dostęp do bazy danych. Wiele baz danych zgodne z ODBC są również OLE DB zgodności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostawcę danych zobacz następujący wykres.

Jeśli łączysz się z bazą danych...

Użyj...

Program Microsoft SQL Server 2000, program Microsoft SQL Server 2005 lub Microsoft SQL Server 2008

Dostawca danych programu Microsoft .NET Framework dla programu SQL Server

Zgodny z OLE DB

Dostawca danych programu Microsoft .NET Framework dla OLE DB

Oracle

Dostawca danych programu Microsoft .NET Framework dla standardu Oracle

Zgodne z ODBC

Dostawca danych programu Microsoft .NET Framework dla ODBC

Należy zauważyć, że widoków danych nie obsługują dostawców ODBC dla połączenia z bazą danych do dowolnego typu bazy danych, w tym MySQL. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych należy pominąć opcję za pośrednictwem dostawcy ODBC.

Jakie metody uwierzytelniania czy chcesz używać?

Umożliwia albo nawiązanie połączenia z bazą danych przy użyciu nazwy użytkownika i hasła lub przy użyciu parametrów połączenia niestandardowe.

Okno dialogowe Konfigurowanie połączenia bazy danych
Metody uwierzytelniania dostępne w oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych

Metody uwierzytelniania, który ma zostaną określone w części według typu serwera, którego używasz i Dostawca danych, którego używasz. Aby uzyskać więcej informacji na temat metody uwierzytelniania zobacz następujący wykres.

Jeśli witryna znajduje się na serwerze z systemem...

A dostawcy danych to...

Zobacz sekcję...

Microsoft SharePoint Foundation 2010 — lub —

Office SharePoint Server 2010

Dostawca danych programu Microsoft .NET Framework dla programu SQL Server
lub
Dostawca danych programu Microsoft .NET Framework dla OLE DB

Nawiązywanie połączenia z bazą danych, zapisując nazwy użytkownika i hasła

Microsoft SharePoint Foundation 2010 — lub —

Office SharePoint Server 2010

Dostawca danych programu Microsoft .NET Framework dla standardu Oracle

Nawiązywanie połączenia z bazą danych przy użyciu parametrów połączenia niestandardowe

Początek strony

Nawiązywanie połączenia z bazą danych, zapisując nazwy użytkownika i hasła

Podczas łączenia się z bazą danych, zapisując nazwy użytkownika i hasła SharePoint Designer 2010 generuje ciąg połączenia oparte na języku SQL, zawierający nazwę użytkownika i hasło połączenia źródła danych (proces znany jako uwierzytelnianie programu SQL). Jeśli witryna znajduje się na serwerze z systemem Microsoft SharePoint Foundation 2010, to preferowaną opcję do wygenerowania parametry połączenia.

Można także tworzyć połączenia z bazą danych przy użyciu parametrów połączenia niestandardowe. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję później połączenie z bazą danych przy użyciu parametrów połączenia niestandardowe.

 1. Kliknij pozycję źródła danych w okienku nawigacji.

 2. Na karcie Źródeł danych na Wstążce w grupie Nowy kliknij Połączenie z bazą danych.

 3. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych na karcie źródło kliknij pozycję Konfigurowanie połączenia bazy danych.

 4. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych , w obszarze Informacje o serwerzew polu Nazwa serwera wpisz nazwę serwera, w którym znajduje się bazy danych.

 5. W polu Nazwa dostawcy wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli łączysz się zewnętrznej bazy danych programu Microsoft SQL Server, kliknij pozycję Dostawca danych programu Microsoft .NET Framework dla programu SQL Server.

  • Jeśli łączysz się zewnętrznej bazy danych OLE DB zgodne, łącznie z wersjami programu SQL Server inną niż Microsoft SQL takich jak MySQL, kliknij pozycję Dostawca danych programu Microsoft .NET Framework dla OLE DB.

 6. W obszarze Uwierzytelnianiekliknij przycisk Zapisz ten nazwy użytkownika i hasła w połączeniu danych.

 7. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika.

 8. W polu hasło wpisz hasło.

 9. Kliknij przycisk Dalej.

  Ważne: Ponieważ uwierzytelnianie programu SQL zapisuje nazwę użytkownika i hasło jako tekst w połączeniu danych, każdy użytkownik z uprawnieniami do Otwórz witrynę w SharePoint Designer 2010 można wyświetlić te poświadczenia. Ostrzeżenie o zabezpieczeniach informujący o tym, że nazwa użytkownika i hasło są zapisywane jako tekst w połączeniu danych i że inni członkowie witryny mogą uzyskać dostęp do tego źródła danych. Jeśli chcesz, aby inni członkowie witryny, aby uzyskać dostęp do bazy danych przy użyciu tę samą nazwę użytkownika i hasło, kliknij przycisk OK. Jeśli nie chcesz, aby inni członkowie witryny, aby uzyskać dostęp do bazy danych przy użyciu tę samą nazwę użytkownika i hasło, kliknij przycisk Anuluj.

 10. Na liście bazy danych kliknij bazę danych, którego chcesz użyć jako źródła danych, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz tabelę lub widok, kliknij tabelę lub zapisanego widoku z listy, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Przy użyciu tej opcji, możesz utworzyć kwerendę domyślną, który wybiera wszystkie rekordy w tabeli lub widoku. Jednak po kliknięciu przycisku Zakończmożesz zmodyfikować kwerendę domyślną, klikając pozycję pola, filtrowaniai sortowania w oknie dialogowym Właściwości źródła danych

  • Kliknij pozycję Określ niestandardowe wybierz, aktualizacji, wstawianie i usuwanie poleceń przy użyciu SQL lub procedur składowanych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy administrator włączył opcja Włącz obsługę kwerend aktualizujących w administracji centralnej programu SharePoint.

   Przy użyciu tej opcji, możesz utworzyć niestandardowych poleceń SQL. Po kliknięciu przycisku Zakończzostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL . W tym oknie można utworzyć poleceń i dodać parametry. Po utworzeniu niestandardowych poleceń SQL kwerendy można edytować, klikając przycisk Edytuj kwerendę niestandardową w oknie dialogowym Właściwości źródła danych . Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie niestandardowych poleceń SQL w dalszej części tego artykułu.

 11. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych kliknij kartę Ogólne , wpisz nazwę dla źródła danych, a następnie kliknij przycisk OK.

  Teraz nowe połączenie bazy danych zostanie wyświetlona na liście źródeł danych.

Uwaga: Jeśli chcesz nawiązać połączenie z serwerem zewnętrznym uruchomiony program SQL Server, upewnij się, że uwierzytelnianie programu SQL Server jest włączone na tym serwerze.

Początek strony

Nawiązywanie połączenia z bazą danych przy użyciu parametrów połączenia niestandardowe

Parametry połączenia zawiera informacje, które aplikacji lub dostawcy wymaga na komunikowanie się ze źródłem danych. Parametry połączenia zazwyczaj udostępnia lokalizację serwera bazy danych, konkretnej bazy danych, aby użyć i informacje uwierzytelniające. Przy użyciu parametrów połączenia niestandardowej można określić parametry połączenia, który jest używany do połączenia z bazą danych.

 1. Kliknij pozycję źródła danych w okienku nawigacji.

 2. Na karcie Połączenia danych w grupie Nowy kliknij Połączenie z bazą danych.

 3. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych na karcie źródło kliknij pozycję Konfigurowanie połączenia bazy danych.

 4. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych zaznacz pole wyboru Użyj niestandardowy ciąg znaków połączenia , a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 5. W oknie dialogowym Edytowanie parametrów połączenia na liście Nazwa dostawcy kliknij dostawcy danych, który ma być używany.

 6. W polu tekstowym Parametry połączenia wpisz ciąg połączenia.

  Przykład OLE DB parametry połączenia:

  Dostawca = myProvider; źródła danych = myPath; początkowego wykazu = nazwa_katalogu;

  Identyfikator użytkownika = nazwa użytkownika; Hasło = hasło;

  Przykład Oracle parametry połączenia:

  Źródło danych = mojabazadanych; Identyfikator użytkownika = nazwa użytkownika;

  Hasło = hasła; zabezpieczenia zintegrowane = nie;

  Przykład parametry połączenia programu SQL Server:

  Źródło danych = myServerAddress; początkowego wykazu = mojabazadanych; Identyfikator użytkownika = nazwa użytkownika; Hasło = hasło;

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. Na liście bazy danych kliknij bazę danych, którego chcesz użyć jako źródła danych, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Wybierz tabelę lub widok, kliknij tabelę lub zapisanego widoku z listy, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Przy użyciu tej opcji, możesz utworzyć połączenie domyślne w tabeli lub widoku. Jednak po kliknięciu przycisku Zakończmożna określić kwerendę, klikając pozycję pola, filtrowaniai sortowania w oknie dialogowym Właściwości źródła danych

  • Kliknij pozycję Określ niestandardowe wybierz, aktualizacji, wstawianie i usuwanie poleceń przy użyciu SQL lub procedur składowanych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy administrator serwera z włączonym opcja Włącz obsługę kwerend aktualizujących w administracji centralnej programu SharePoint.

   Przy użyciu tej opcji, możesz utworzyć lub edytowanie niestandardowych poleceń SQL. Po kliknięciu przycisku Zakończzostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL . W tym oknie można utworzyć poleceń i dodać parametry. Po utworzeniu niestandardowych poleceń SQL kwerendy można edytować, klikając przycisk Edytuj kwerendę niestandardową w oknie dialogowym Właściwości źródła danych . Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie niestandardowych poleceń SQL w dalszej części tego artykułu.

 10. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych kliknij kartę Ogólne , wpisz nazwę dla źródła danych, a następnie kliknij przycisk OK.

  Teraz nowe połączenie bazy danych zostanie wyświetlona na liście źródeł danych.

  Uwagi: 

  • Jeśli chcesz nawiązać połączenie z serwerem zewnętrznym uruchomiony program SQL Server, upewnij się, że uwierzytelnianie programu SQL Server jest włączone na tym serwerze.

  • Jeśli nie można używać uwierzytelniania programu SQL Server na serwerze, na którym działa program SQL Server, upewnij się, czy rejestracji jednokrotnej jest włączone uwierzytelnianie dla serwera, w którym znajduje się Twoja witryna programu SharePoint.

Początek strony

Tworzenie niestandardowych poleceń SQL

Gdy kliknij opcję lub określić niestandardowe wybierz pozycję Aktualizuj, wstawić i usuwanie polecenia za pomocą SQL lub procedur składowanych , a następnie kliknij przycisk Zakończ w oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych , Edytowanie niestandardowych poleceń SQL zostanie otwarte okno dialogowe. W tym oknie można utworzyć niestandardowe instrukcje SQL do pobierania lub zmodyfikować dane w bazie danych.

Istnieją cztery karty w oknie dialogowym Edytowanie niestandardowych poleceń SQL każdej odpowiadającej Typowe polecenia SQL. Oto one:

 • Wybierz pozycję     Wybierz polecenie jest używane do pobierania danych z tabeli.

 • Aktualizacja     Polecenie AKTUALIZUJ jest używane do modyfikowania danych w tabeli.

 • Wstawianie     Polecenie INSERT INTO umożliwia wstawianie nowych wierszy do tabeli.

 • Usuń     Polecenie Usuń umożliwia usuwanie wierszy z tabeli.

Na liście Procedura przechowywana Wyświetla listę wszystkich procedur składowanych, które są dostępne w bazie danych, który jest nawiązywane.

Gdy zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL , każdej instrukcji już zastosowane do danych pojawia się w polu Instrukcję SQL . Na przykład jeśli utworzysz połączenie z bazą danych, klikając pozycję Wybierz tabelę lub widok, aby zaznaczyć tabelę, a później zdecydujesz się na edytowanie instrukcji SELECT, zostanie wyświetlona następująca instrukcja w polu Instrukcji SQL na karcie Wybierz :

Wybierz pozycję * z dbo. [your_table_name]

Gwiazdka w niniejszych zasadach jest znak wieloznaczny, który oznacza, że Wszystkie. Ten instrukcji SQL oznacza, Zaznacz wszystkie pola dla wszystkich rekordów z określonej tabeli. Aby edytować instrukcji, kliknij Polecenie Edytuj , aby otworzyć Edytor poleceń i parametrów.

Okno dialogowe Edytor poleceń i parametrów

Umożliwia edycję zapytania SQL, wpisując bezpośrednio w polu Wybierz polecenie .

Dodawanie parametrów SQL

Można także tworzyć parametrów zapytań SQL, klikając pozycję Dodaj parametr.

Parametrów SQL powinna być używana w dowolnym można ciągu kwerendy, tekst znaczenia ujęte w pojedynczy cudzysłów. Ponieważ przy użyciu ciągi kwerend w instrukcji SQL tworzy luka w zabezpieczeniach, parametry SQL są wymagane w SharePoint Designer 2010 przy każdym utworzeniu instrukcji SQL, która pobiera filtrowane dane ze źródła danych.

Na przykład Northwind Traders jest firmą rozkładu żywność gourmet. Zawierają one wszystkie swoje dane biznesowe w bazie danych programu SQL. Gdy wybierają swoich list całego produktu z tabeli Produkty wyniku kwerendy SQL wygląda następująco:

Wybierz pozycję * z dbo. [Produkty]

Ten instrukcji SQL pobiera wszystkie rekordy w tabeli product. Northwind chce pobrać filtrowania listy, która zawiera tylko elementy, które są na stanie. Tabela zawiera pola StanMagazynu. Za pomocą tradycyjnych SQL, zestawienie, które chcesz pobrać tę listę wygląda następująco:

Wybierz pozycję * z dbo. [Produkty] Miejsce, w którym StanMagazynu = "0"

Na

"0"

w niniejszych zasadach jest ciągu kwerendy. Ciąg kwerendy zastępuje się za pomocą zmiennej. Na przykład chcesz utworzyć zmienną o nazwie OutOfStock. Nowe instrukcji SQL wygląda następująco:

Wybierz pozycję * z dbo. [Produkty] Miejsce, w którym StanMagazynu = @OutOfStock

Aby utworzyć instrukcję SQL przy użyciu zmiennej OutOfStock w tym przykładzie, wykonaj poniższą procedurę:

 1. W oknie dialogowym Edytor poleceń i parametrów w polu Wybierz polecenia wpisz następujący ciąg:

Wybierz pozycję * z dbo. [Produkty] Miejsce, w którym StanMagazynu = @OutOfStock

 1. W obszarze Parametrykliknij pozycję Dodaj parametr.

 2. Zmienna, który chcesz zdefiniować jest OutOfStock, dlatego w kolumnie Nazwa wpisz OutOfStock.

 3. Na liście Źródło kliknij pozycję Brak.

 4. Ponieważ wartość, która ma być dopasowana jest równa 0 w polu wartość domyślna wpisz wartość 0.

  Okno dialogowe Edytor poleceń i parametrów zawierające instrukcję SQL z parametrem

 5. Kliknij przycisk OK.

  Można teraz zobaczyć nowe instrukcji SQL w oknie dialogowym Edytowanie niestandardowych poleceń SQL .

  Okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL zawierające instrukcję SQL

 6. Kliknij ponownie przycisk OK.

  W oknie dialogowym Właściwości źródła danych na karcie źródło pojawi się przycisk Edytuj kwerendę niestandardową .

  Okno dialogowe Właściwości źródła danych zawierające przycisk Edytuj kwerendę niestandardową

Początek strony

Modyfikowanie właściwości źródła danych istniejącego połączenia bazy danych

Po skonfigurowaniu połączenia z bazą danych, możesz później zmienić połączenia w dowolnym momencie. Na przykład można utworzyć nową kwerendę, zmodyfikować istniejący lub tworzenie niestandardowej instrukcji SQL.

 1. Kliknij pozycję źródła danych w okienku nawigacji.

  Poniżej okienka nawigacji zostanie wyświetlona lista wszystkich połączenia ze źródłami danych.

 2. Kliknij pozycję źródła danych z listy.

  Jeśli połączenie z bazą danych korzysta z niestandardowej kwerendy SQL, okno dialogowe Właściwości źródła danych wygląda jak przedstawiony na poniższej ilustracji.

  Okno dialogowe Właściwości źródła danych zawierające przycisk Edytuj kwerendę niestandardową

 3. Jeśli połączenie z bazą danych użyć niestandardowej kwerendy SQL, okno dialogowe Właściwości źródła danych wygląda jak przedstawiony na poniższej ilustracji.

  Okno dialogowe Właściwości źródła danych zawierające sekcję Kwerenda

 4. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • W przypadku obszaru zapytania z przyciskami, kliknij te przyciski, aby dodać lub usunąć pola lub do tworzenia lub modyfikowania filtru lub kolejności sortowania.

  • W przypadku obszaru zapytania z przyciskami, kliknij pozycję Konfigurowanie połączenia bazy danych stosowanie niestandardowego zapytania SQL do połączenia. Po kliknięciu Konfigurowanie połączenia bazy danych, kliknij przycisk Dalej.

   Ważne: Ponieważ uwierzytelnianie programu SQL zapisuje nazwę użytkownika i hasło jako tekst w połączeniu danych, każdy użytkownik z uprawnieniami do Otwórz witrynę w SharePoint Designer 2010 można wyświetlić te poświadczenia. Ostrzeżenie o zabezpieczeniach informujący o tym, że nazwa użytkownika i hasło są zapisywane jako tekst w połączeniu danych i że inni członkowie witryny mogą uzyskać dostęp do tego źródła danych. Jeśli chcesz, aby inni członkowie witryny, aby uzyskać dostęp do bazy danych przy użyciu tę samą nazwę użytkownika i hasło, kliknij przycisk OK. Jeśli nie chcesz, aby inni członkowie witryny, aby uzyskać dostęp do bazy danych przy użyciu tę samą nazwę użytkownika i hasło, kliknij przycisk Anuluj.

   W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych kliknij pozycję Określ niestandardowe wybierz, aktualizacji, wstawianie i usuwanie poleceń przy użyciu SQL lub procedur składowanych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL . W tym oknie można utworzyć niestandardowej instrukcji SQL. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie niestandardowych poleceń SQL w tym artykule.

  • W przypadku przycisk Edytuj kwerendę niestandardową , kliknij go, aby otworzyć okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL , w którym można Dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie niestandardowej instrukcji SQL.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×