Dodawanie adnotacji do mojej mapy 3-W

Adnotacja umożliwia wyróżnienie określonego punktu danych i zapewnia kontekst wizualizacji.

Adnotacja z kodem pocztowym w dodatku Power Map

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy punkt danych, a następnie kliknij pozycję Dodaj adnotację.

  Polecenie Dodaj adnotację w menu skrótów

  Porada:  Aby dodać wiele adnotacji jednocześnie, kliknij pierwszy punkt danych, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas klikania kolejnych punktów danych, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ostatni punkt danych.

 2. Aby użyć pola danych, na przykład tytułu, wybierz pole z pola listy lub kliknij pozycję Niestandardowy, aby wprowadzić własny tekst w polu Tytuł.

  Okno dialogowe Dodawanie adnotacji

 3. Aby dodać objaśnienie w polu Opis, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć pola danych, kliknij pozycję Pola i zaznacz pole, które chcesz umieścić w polu Opis.

  • Aby napisać własny tekst, kliknij pozycję Niestandardowy i wpisz odpowiedni tekst w polu Opis.

  • Aby użyć obrazu w opisie, kliknij pozycję Obraz, wybierz Rozmiar obrazu i kliknij pozycję Załaduj obraz w celu wstawienia obrazu.

 4. Jeśli chcesz, zmień wygląd tekstu za pomocą opcji formatowania w górnej części okna.

Porada:  Podgląd adnotacji można zobaczyć w polu Podgląd zawartości po prawej stronie pól Tytuł i Opis.

Adnotacji jest teraz skojarzona z wybranym punktem danych. Orientacja adnotacji jest automatycznie dopasowywana w dodatku Mapy 3-W, aby była ona zawsze widoczna. Jeśli chcesz, aby tekst był widoczny tylko po wyświetleniu określonego obszaru mapy, zamiast adnotacji dodaj pole tekstowe.

Uwaga:  Jeśli zmienisz opcje Ustawienia czasu lub typ wykresu, będzie konieczne ponowne utworzenie adnotacji.

Zobacz też

Dostosowywanie karty danych w dodatku Mapy 3-W

Dodawanie pola tekstowego do mapy 3-W

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×